Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi Doç Dr Orhan Özbek NEÜ Meram Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi Doç Dr Orhan Özbek NEÜ Meram Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi Doç Dr Orhan Özbek NEÜ Meram Tıp Fakültesi

2 Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi Girişimsel Radyolojinin Geniş Tanı Ve Tedavi Yelpazesi Girişimsel Radyolojinin Geniş Tanı Ve Tedavi Yelpazesi Artan Antikoagülan ve Antiagregan Kullanımı Artan Antikoagülan ve Antiagregan Kullanımı Terminal Dönemde Karaciğer Hastalıkları Terminal Dönemde Karaciğer Hastalıkları

3 İki Ucu Keskin Kılıç KANAMA TROMBOZ Venöz 5-10% Fatal <5% Sekel Arteryel 20-40% Fatal 20-50% Sekel Major Kanama 9-13% Fatal Nadiren Sekel

4

5

6

7 INR/PT (I,II,V,VII,X) INR,0.9-1.1 INR/PT (I,II,V,VII,X) INR,0.9-1.1 Oral Antikoagulan Tedavi Oral Antikoagulan Tedavi Karaciğer Hastalığı Karaciğer Hastalığı aPTT (VIII, IX, XI, XII,) aPTT: 25-35sn aPTT (VIII, IX, XI, XII,) aPTT: 25-35sn İntravenöz Heparin Tedavisi İntravenöz Heparin Tedavisi von Willebrand von Willebrand Faktör VIII, IX veya XI eksikliği Faktör VIII, IX veya XI eksikliği Trombosit Hipersplenizm 150.000-450.000/μL Trombosit Hipersplenizm 150.000-450.000/μL Kanama Zamanı Girişimsel Radyolojide Kullanımı Yok Kanama Zamanı Girişimsel Radyolojide Kullanımı Yok Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi

8 Düşük Kanama Riskli İşlemler Vasküler Vasküler - Diyaliz kateterleri - Diyaliz kateterleri - Venografi - Venografi - Santral kateter çıkarılması - Santral kateter çıkarılması - Vena Kava Filtresi - Vena Kava Filtresi Nonvasküler Nonvasküler - Drenaj kateter değiştirilmesi - Drenaj kateter değiştirilmesi - Parasentez, torasentez - Parasentez, torasentez - Tiroid ve Lenf nodu Bx - Tiroid ve Lenf nodu Bx - Yüzeyel dokularda abse drenajı - Yüzeyel dokularda abse drenajı INR INR - 2.0> ise - 2.0> ise -TDP ve K vit. -TDP ve K vit. Trombosit Trombosit - <50.000/μL ise - <50.000/μL ise - Trombosit süspansiyonu - Trombosit süspansiyonu - Klopidrogel 5 gün önce kes - Klopidrogel 5 gün önce kes - ASA kesmek gerekmez - ASA kesmek gerekmez - DMAH bir doz kes - DMAH bir doz kes

9 Vasküler Vasküler - Anjiografi, Arteryel İşlemler, 7F üzeri - Anjiografi, Arteryel İşlemler, 7F üzeri - Venöz girişimler - Venöz girişimler - Kemoembolizasyon,myom embolizasyonu - Kemoembolizasyon,myom embolizasyonu - Transjuguler Karaciğer biyopsisi - Transjuguler Karaciğer biyopsisi - Kalıcı diyaliz kateteri,Port kateter - Kalıcı diyaliz kateteri,Port kateter Nonvasküler Nonvasküler - İntra/retroperitoneal abse drenajı veya biyopsi - İntra/retroperitoneal abse drenajı veya biyopsi - Akciğer biyopsi, göğüs duvarı absesi - Akciğer biyopsi, göğüs duvarı absesi - Transabdominal KC biyopsisi - Transabdominal KC biyopsisi - Perkütan Kolesistostomi, Gastrostomi - Perkütan Kolesistostomi, Gastrostomi -RF ablasyon (Basit) -RF ablasyon (Basit) -Vertebroplasti, Kifoplasti, Epidural enjeksiyon -Vertebroplasti, Kifoplasti, Epidural enjeksiyon Orta Derecede Kanama Riskli İşlemler INR INR - <1.5 - <1.5 Trombosit Trombosit - < 50.000/μL ise - < 50.000/μL ise - Trombosit süspansiyonu - Trombosit süspansiyonu - Klopidrogel 5 gün önce kes - Klopidrogel 5 gün önce kes - ASA kesmek gerekmez - ASA kesmek gerekmez - DMAH bir doz kes - DMAH bir doz kes aPTT >1.5 aPTT >1.5

10 Vasküler Vasküler - TIPS - TIPS Nonvasküler Nonvasküler - Böbrek biyopsi - Böbrek biyopsi - Biliyer Girişimler - Biliyer Girişimler - Nefrostomi Yerleştirilmesi - Nefrostomi Yerleştirilmesi - RF ablasyon (Kompleks) - RF ablasyon (Kompleks) Yüksek Kanama Riskli İşlemler INR INR - <1.5 - <1.5 Trombosit Trombosit - < 50.000/μL ise - < 50.000/μL ise - Trombosit süspansiyonu - Trombosit süspansiyonu - Klopidrogel 5 gün önce kes - Klopidrogel 5 gün önce kes - ASA 5 gün önce kes - ASA 5 gün önce kes - DMAH 24 saat veya iki doz kes - DMAH 24 saat veya iki doz kes aPTT >1.5 aPTT >1.5 -Heparin kes -Heparin kes

11 Segal and Dzik Transfusion 2005;45:1413-1425.

12 Anjiografi, hemodiyaliz kateteri, KC ve böbrek biyopsisi, parasentez ve torasentez işlemlerinin yapıldığı 25 çalışmalık analiz: Anjiografi, hemodiyaliz kateteri, KC ve böbrek biyopsisi, parasentez ve torasentez işlemlerinin yapıldığı 25 çalışmalık analiz: Hafif ve orta düzeyde koagülasyon bozuklukları olan hastalarda girişimsel işlem sırasında ve sonrasında kanama komplikasyonu riski normal popülasyonla karşılaştırıldığında anlamlı fark yok Hafif ve orta düzeyde koagülasyon bozuklukları olan hastalarda girişimsel işlem sırasında ve sonrasında kanama komplikasyonu riski normal popülasyonla karşılaştırıldığında anlamlı fark yok TDP, transfüzyon yada faktör konsantresi verilmesine gerek yoktur TDP, transfüzyon yada faktör konsantresi verilmesine gerek yoktur Segal and Dzik Transfusion 2005;45:1413-1425. Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi

13 Antikoagülan İlaçlar Warfarin Warfarin K vitamini bağımlı faktör VII, IX, X ve II'nin karaciğerdeki sentezini önler. K vitamini bağımlı faktör VII, IX, X ve II'nin karaciğerdeki sentezini önler. Tedavi aralığı değişkenlik göstermekle birlikte INR değeri 2.2-2.8 arasında tutulması tavsiye edilmektedir. Tedavi aralığı değişkenlik göstermekle birlikte INR değeri 2.2-2.8 arasında tutulması tavsiye edilmektedir. Yarılanma ömrü yaklaşık 40 saat olup warfarin birçok ilaç ve gıda ile etkileşime girebilir ve kişiler arası fark görülebilir Yarılanma ömrü yaklaşık 40 saat olup warfarin birçok ilaç ve gıda ile etkileşime girebilir ve kişiler arası fark görülebilir Antidotu: Taze donmuş plazma ve K vitamini Antidotu: Taze donmuş plazma ve K vitamini

14 Antikoagülan İlaçlar Warfarin Warfarin * 5 gün öncesinde Warfarin kesmeli * 5 gün öncesinde Warfarin kesmeli * 1-5 gün öncesinde Warfarin kesmeli 24 saat öncesi INR bakılmalı * 1-5 gün öncesinde Warfarin kesmeli 24 saat öncesi INR bakılmalı * 1 gün öncesinde Warfarin kesmeli INR bakılmalı * 1 gün öncesinde Warfarin kesmeli INR bakılmalı  INR 1.5-1.9 ise 1 mg K vitamini  INR 1.5-1.9 ise 1 mg K vitamini  INR >1.9 ise 2 mg K vitamini  INR >1.9 ise 2 mg K vitamini * 24 saatten kısa bir sürede veya acil şartlarda Warfarin kesmeli INR bakılmalı  INR 1.5-3 ise 2 ünite TDP  INR 1.5-3 ise 2 ünite TDP  INR >3 ise TDP ve faktör konsantrasyonu  INR >3 ise TDP ve faktör konsantrasyonu

15 Antikoagülan İlaçlar Heparin Heparin -Plazmada bulunan antitrombin ile birleşerek VIII, IX, XI inaktive eder -Plazmada bulunan antitrombin ile birleşerek VIII, IX, XI inaktive eder -aPTT ile takip edilir normal değerin 1.5-2.5 katına çıkması hedeflenir. -aPTT ile takip edilir normal değerin 1.5-2.5 katına çıkması hedeflenir. -Gebelikte kullanılabilen tek antikoagülan -Gebelikte kullanılabilen tek antikoagülan -IV ve subkutan uygulamaları -IV ve subkutan uygulamaları -Antidotu: Protamin ( 100unit/1mg) -Antidotu: Protamin ( 100unit/1mg)

16 Antikoagülan İlaçlar Heparin Heparin ACT cihazı ile monitörize edilir ACT cihazı ile monitörize edilir IV 7500 ünite Yükleme dozu IV 7500 ünite Yükleme dozu 1000 ünite saat idame 1000 ünite saat idame

17 Antikoagülan İlaçlar Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin -Standard heparine göre daha (uzun) etkili -Standard heparine göre daha (uzun) etkili -Subkutan uygulama/ayaktan hasta takibi -Subkutan uygulama/ayaktan hasta takibi -aPTT ile takip gerekmez -aPTT ile takip gerekmez -Yan etkisi az -Yan etkisi az - Doz 100ünite /kg - Doz 100ünite /kg

18 DABİGATRAN RİVAROXABAN APİXABAN Antikoagülan İlaçlar

19 Rivaroxaban Rivaroxaban Apixaban Apixaban Dabigatran Dabigatran - En az warfarin kadar etkili - En az warfarin kadar etkili - Warfarin gibi INR takibi gerekmiyor - Warfarin gibi INR takibi gerekmiyor - 30 klerens altında kullanılmaz - 30 klerens altında kullanılmaz - Yüksek Fiyat - Yüksek Fiyat Antikoagülan İlaçlar

20 Antiagregan İlaçlar Asetil Salisilik Asit Asetil Salisilik Asit -COX İnhibisyonu İle TXA2 Sentez İnhibisyonu -COX İnhibisyonu İle TXA2 Sentez İnhibisyonu -Antiagregan etkisi 7-10 gün -Antiagregan etkisi 7-10 gün -Güçlü bir antiagregan değil /ASA kullananlarda bile -Güçlü bir antiagregan değil /ASA kullananlarda bile %30-40 stroke riski %30-40 stroke riski -Doz: 100-300 mg/ Kadınlarda daha yüksek doz -Doz: 100-300 mg/ Kadınlarda daha yüksek doz -ASA dirençi % 5-50 -ASA dirençi % 5-50 Grundmann K et. al J Neurol 2003;250:63-6 Qayyum R et. Al Am J Cardiol. 2008 May 1;101(9):1359-63

21 Klopidrogel Klopidrogel - Adenozin difosfat reseptör antagonisti - Adenozin difosfat reseptör antagonisti - Reseptöre bağlanarak GPIIb/IIIa inhibisyonu - Reseptöre bağlanarak GPIIb/IIIa inhibisyonu - -Antiagregan etkiyi ilaç karaciğerde metabolize olduktan sonra ortaya çıkan ara metabolitler gösterir. - Potent Antiagregan etki % 5-50 -Klopidrogel dirençi % 5-50 Antiagregan İlaçlar

22 Klopidrogel Klopidrogel - Yükleme Dozu 300mg idame dozu 75 mg - Yükleme Dozu 300mg idame dozu 75 mg - Elektif vakada 7 gün önce başlanması - Elektif vakada 7 gün önce başlanması - Acil şartlarda 600mg yükleme dozu ile tedaviye başlanır. - Acil şartlarda 600mg yükleme dozu ile tedaviye başlanır. Antiagregan İlaçlar

23 Wiviott SD, Antman EM et al AHJ 2006 152(4):627-35 Antiagregan İlaçlar 13000 koroner stent hastasında stent trombozu, SVO ve MI açısından Prasugrel Klopidrogelden üstün bulunmuş Prasugrel Prasugrel

24 Tiklodipin Tiklodipin - - Tienopiridin türevi adenozin difosfat (ADP) ile trombosit agregasyonunu inhibe eder -Fibrinojenin trombositlere yapışmasını öneyerek etki gösterir - Doz 2x250 mg/gün Antiagregan İlaçlar


"Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi Doç Dr Orhan Özbek NEÜ Meram Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları