Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALİ-HASAN COŞKUN meslekİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALİ-HASAN COŞKUN meslekİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 ALİ-HASAN COŞKUN meslekİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI TANITIMI ANKARA- 2015

2 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Grafik ve Fotoğraf Alanı; Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama, Ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme yeterliklerinin, çeşitli özelliklerdeki klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkında yeterliklerin kazandırıldığı alandır.

3 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik ve Fotoğraf alanını doğrudan etkilemektedir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. İnsanlar arasında yazılı ve görsel iletişimi sağlayan araçlardan olan grafik ve fotoğraf sanatı, bu anlamda kültürel, sanatsal, tanıtım ve reklam alanlarında önemli bir yere sahiptir. Görsel medyada ve sosyal hayatta grafik ve fotoğraf ürünleri günümüzde ve gelecekte sürekli popüler ve etkin olarak yer almaya devam edecektir.

4 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. Programın temel yapısı oluşturulurken 9. sınıfta ortak dersler, 10. sınıfta ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler, dallara özel derslerin okutulması planlanmıştır. Bu derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenci 10. sınıfta alanda eğitim-öğretime başlar. 10. sınıfın sonunda ise bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır. Alan ortak derslerine ait modüllerin tamamı aynen uygulanır. 11 ve 12. sınıflarda dalın seçmeli meslek dersleri ve modüllerin seçimi koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörde bulunan meslek elemanları ile iş birliği içinde; birbirine temel teşkil eden modüllerin öncelik sırası, okul koşulları, yerel ve bölgesel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak yapılır.

5 AlanIn AltInda Yer Alan Dallar
Grafik Fotoğraf Okulumuzda şuan ‘‘Grafik’’ dalında eğitim verilmektedir…

6 AlanIn AltInda Yer Alan Dallar
Grafik Tanımı: Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Grafik ve fotoğraf alanı altında grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

7 AlanIn AltInda Yer Alan Dallar
Fotoğraf Tanımı: Ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme çeşitli özelliklerdeki klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkında yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Grafik ve fotoğraf alanı altında fotoğrafçılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

8 MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Doğru yazılı ve sözlü anlatım yapma, düşüncelerini açık aktarabilen, Kendini yenileyebilen ve araştırmacı, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen, Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili, Hayal gücü zengin, yaratıcı, Gözlem yeteneği gelişmiş, Tasarımlarını çizgi yoluyla ifade edebilen, Yeniliklere açık, teknolojiyi ve mesleği ile ilgili yayınları yakından izleyen, Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olması gerekir. Planlı ve organize çalışabilen, ekip halinde çalışmaya yatkın kişiler olmaları gerekmektedir.

9 MESLEK ELEMANLARINIn Görevlerİ
Tasarımını yapacağı konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek, müşterilerle görüşme yapmak, Tek başına veya yaratıcı ekiple birlikte çalışarak, tasarımı yapılacak konuyla ilgili kavramları ve ana temayı oluşturmak, İşin süreçlerini planlamak, İşin gerektirdiği kavramlara uygun tasarım tarzını belirlemek ve görsel öğeleri tasarlamak, Temel grafik tasarımını elle veya bilgisayarla yapmak, Masa üstü yayıncılık işlemlerini yapmak, Tanıtımı yapılacak ürün veya hizmeti, görsel öğelerle anlatmak, Tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda, uygun mekânda fotoğraf çekimi yapmak veya yaptırmak, Basımı yapılacak ya da televizyon kanallarında, internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip etmek, denetlemek ve sonuçlandırmak şeklinde sıralanabilir.

10 İSTİHDAM ALANLARI Grafik ve fotoğraf alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, Grafik tasarım stüdyolarında, Reklam ajanslarında, Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları, Fotoğraf stüdyoları, Fotoğraf laboratuvarları, Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

11 Eğİtİm ve Karİyer İmkânlarI

12 Eğİtİm ve Karİyer İmkânlarI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavında başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerine girebilirler. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, grafik ve fotoğraf ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.

13 TANITIM vİdeo

14 KAYNAKLAR


"ALİ-HASAN COŞKUN meslekİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları