Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IFBO5520-BILIMSEL ACıKLAMALAR VE ARGUMANLAR 03/04/2015 Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IFBO5520-BILIMSEL ACıKLAMALAR VE ARGUMANLAR 03/04/2015 Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar."— Sunum transkripti:

1 IFBO5520-BILIMSEL ACıKLAMALAR VE ARGUMANLAR 03/04/2015 Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar

2 Housekeeping  Dersten beklentileriniz?  Literatür taramasında sormak istedi ğ iniz.  Bugün  Çoklu gösterim aktivitesi  30 dakika boyunca ders planı hazırlama  Sosyobilimsel konuların argümantasyonu (Sosyobilimsel argümantasyon)

3 Sosyobilimsel konular  Sosyal ve bilimsel boyutu olan konular  Bu konular  Tartışmaya açık  Kesin sonuçları olmayan  Açık uçlu konulardır  Bunlar ikilemler şeklinde de tanımlanabilir.  Kimi okuyabilirsiniz?  Amerikada Troy Sadler ve Dana Zeidler  Türkiye de Mustafa Sami Topçu

4 Bir konunun sosyobilimsel olabilmesi için  En az iki kriteri içinde barındırması gerekir  Konunun fen bilimleri konu içerikleriyle ilişkili olması  Sosyal Yaşamda bir anlamı ve önemi olması  Örne ğ in  GDO  Organ ba ğ ışı  Nükleer enerji

5 Sadler & Zeidler 2005  Do ğ ası gere ğ i toplum içerisinde anlaşmazlıklara yol açan  Tartışmaya açık  Birden fazla perspectiveden de ğ erlendirilebilen  Hakkında basit bir şekilde sonuca varılamayan  Genel olarak ahlaki ve etik konuları içeren konular

6 Peki neden SBK  Bilimsel okuryazarlık (Sadler 2004)  Kavramsal anlama (Zohar & Nemet 2000)  Motivasyon

7 Informal Muhakeme  Informal muhakeme?  Bireylerin tartışıp bir sonuca varmaya çalışıp bir SBK yı çözmek için geçirdi ğ i sürecin toplamı  Genellikle sonuçları belli olmayan karmaşık problemler hakkında düşünme sürecinde kullanılır.  Formal muhakame ise sonuçların bellirli oldu ğ u ve tümden gelimin kullanıldı ğ ı mantıksal bir süreçtir.  İ nformal muhakeme de ise duygu ve fikirlerde önemlidir.

8 Informal muhakeme  Zohar ve Nemet (2002)e göre informal muhakeme  Tutum ve fikirleri içerir  Kesin sonuçları olmayan  Tümevarıma dayalı muhakeme içeren  Zaten SBK kesin sonuçları olmadı ğ ı açık uçlu ve tartışmaya açık oldu ğ u için  İ nformal muhakeme ö ğ renci ve ö ğ retmenlerin fikirlerini ve karar verme süreçlerini incelemek için ideal bir kavramsal çerçevedir.

9 İ nformal Muhakemenin SBK ba ğ lamında Analizi  Yang&Anderson (2003)  Lise ö ğ rencileri-Nükleer enerji  Ö ğ rencilerin fikirlerini aşa ğ ıdaki şekilde sınıflandırmışlar. Bilimsel oryantasyonu olan Sosyal oryantasyonu olan Eşit olarak pozisyonlanmış  Patronis  Sosyal  Ekolojik  Ekonomik  Pratik  Sadler & Zeidler (2005)  Üniversite ö ğ rencileri Rasyonel Duygusal Sezgisel

10 İ nformal Muhakemeyi Etkilen Faktörler (Topçu et al, 2011)  Kişisel deneyimler  Sosyal nedenler  Ekonomik  E ğ itimsel  Dini  Etik  Teknolojik nedenler

11 UNUTMAYIN  Bir informal muhakemenin rasyon veya sezgisel olması bunların kaliteleri hakkında bilgi vermemiz için yeterli de ğ ildir.  Bu nedenle argümantasyon dolaylı bir analiz aracı olarak bize yardımcı olur.

12 Sosyobilimsel Argümantasyon  (Kolstø, 2006; Sadler & Zeidler, 2005; Zeidler et al., 2002) Ö ğ rencilerin ilgisini çeker  Kavramsal anlama  Kanıt kullanma  Argümantasyon kalitesinin artması

13 Aktivite 1-Model Kanıt Ba ğ lantısı

14 Aktivite 2- Çoklu gösterimler  Küresel iklim de ğ işikli ğ i

15

16 GRUPLAR  Ders planlarınızı detaylandırın  Grup 1: Organ ba ğ ışı  Grup 2: Küresel ısınma  Ömer:  Gökhan:


"IFBO5520-BILIMSEL ACıKLAMALAR VE ARGUMANLAR 03/04/2015 Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları