Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZKAN BİRER BEYKENT OKULLARI EDİRNE BEYKENT OKULLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZKAN BİRER BEYKENT OKULLARI EDİRNE BEYKENT OKULLARI"— Sunum transkripti:

1 ÖZKAN BİRER BEYKENT OKULLARI 2012-2013 EDİRNE BEYKENT OKULLARI
MYP KOORDİNATÖRÜ FEN VE TEKNOLOJİ/KİMYA ÖĞRETMENİ BEYKENT OKULLARI

2 MYP’DE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Öğrencinin çalışması, diğer öğrencilerin çalışmalarına göre değil değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmelidir BEYKENT OKULLARI

3 MYP’DE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Başarı beklentileri değerlendirme kriterlerine direkt referans vererek netleştirilmelidir. Öğrenci neyi gerçekleştirirse hangi başarı düzeyine ulaşabileceğini bilmelidir BEYKENT OKULLARI

4 MYP’DE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kriterlerin çalışmaya özgü açıklamaları verilebilir, yayımlanmış kriterler kullanılabilir fakat çalışmayla eşleştirmek için anlatım biçimi biraz değiştirilebilir. Beklentiler sözlü bir şekilde tartışılabilir Beklentileri açıklayan bir çalışma sayfası verilebilir. BEYKENT OKULLARI

5 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ NASIL HAZIRLANIR?
BEYKENT OKULLARI

6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ NASIL HAZIRLANIR?
Etkinlik yönergesinde öğrenciden yapılması istenilen çalışmalar açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Yapılan çalışmada ölçme ve değerlendirme kriterinde tanımlanan en yüksek başarı aralığında yer alan esasların, çalışmanın içeriğine özgü kanıtlarının neler olacağı açıkça belirtilmelidir. ÖRNEK: Yönergede tanımlanma şekli: Hazırlayacağınız poster hem görsel ve hem de yazılı bilgilerle desteklenmelidir. Kullanacağınız resimler konu ile ilgili olmalı ve açıklamalarınız kendi cümlelerinizle olmalıdır.(Öğrenci, bilimsel bilgiyi etkin bir şekilde iletmiştir.) 5-6 Öğrenci bilimsel dili doğru bir şekilde kullanmıştır. Öğrenci, bilimsel bilgiyi etkin bir şekilde iletmiştir. Öğrenci yararlandığı çok sayıda kaynağı kaynakça kısmında belgelemiştir. BEYKENT OKULLARI

7 BEYKENT OKULLARI

8 FEN BİLİMLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
KRİTER A TEK DÜNYA KRİTER B FEN BİLİMLERİNDE İLETİŞİM KRİTER C BİLGİ VE ANLAMA KRİTER D BİLİMSEL SORGULAMA KRİTER E VERİ İŞLEME KRİTER F FEN BİLİMLERİNDE TUTUMLAR BEYKENT OKULLARI

9 BEYKENT OKULLARI 2012-2013 KRİTER A: TEK DÜNYA
Bilimin, belirli bir problem ya da sorunu ele almak için nasıl uygulanıp kullanıldığını açıklama Bir problem ya da sorunu çözerken bilimin ve bilimsel uygulamaların ne kadar etken olduğunu tartışabilme Belirli konuları ve problemleri çözmede bilimin ve bilimsel uygulamaların ahlaki, etik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve çevresel etkilerini değerlendirip tartışabilme Kriter A için uygun değerlendirme çalışmaları arasında yazılı çalışmalar, düz yazılar, örnek olay çalışmaları, münazaralar, sözlü ve çoklu ortam sunumları sayılabilir. BEYKENT OKULLARI

10 FEN BİLİMLERİNDE İLETİŞİM
KRİTER B: FEN BİLİMLERİNDE İLETİŞİM Bilim dilini doğru bir şekilde kullanabilme Çalışmanın niteliğine uygun bir biçimde sunma Kaynak gösterme Kriter B için uygun değerlendirme çalışmaları arasında bilimsel araştırma raporları, araştırma makaleleri, örnek olay çalışmaları, yazılı cevaplar, münazaralar ve çoklu ortam sunumları sayılabilir. BEYKENT OKULLARI

11 UYGULADIĞIMIZ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
MYP 1 MYP 3 MYP 5

12 FEN BİLİMLERİNDE BİLGİ VE ANLAMA
KRİTER C: FEN BİLİMLERİNDE BİLGİ VE ANLAMA Bilimsel bilgiyi hatırlama ve bilimsel açıklamalar yapabilmek için bilimsel anlayışı kullanabilme Tanıdık olunan ve tanıdık olunmayan durumlarda karşılaşılan problemleri çözebilmek için bilimsel bilgi ve anlayışı uygulama Bilimsel anlayış tarafından desteklenen yargılarda bulunabilmek için bilgiyi eleştirel bir şekilde analiz edip değerlendirme C kriteri için uygun değerlendirme çalışmaları arasında sınavlar, örnek olay çalışmaları, farklı karmaşıklıktaki bir dizi problemi birleştiren ve öğrencilerin bilimsel olarak desteklenmiş yargılarda Bulunabilmelerine olanak veren çalışmalar sayılabilir. BEYKENT OKULLARI

13 UYGULADIĞIMIZ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
MYP 1 MYP 3 MYP 5

14 KRİTER D: BİLİMSEL SORGULAMA
Bilimsel sorgulama ile test edilebilecek bir araştırma sorusu ya da odaklanılmış bir problemi anlatma Test edilebilir bir hipotez kurma ve bilimsel akıl yürütmeyi kullanarak açıklama Değişkenleri içeren bilimsel araştırmalar tasarlama İhtiyaç duyulan malzeme ve/ya da donanımları belirleme Takip edilecek bir yöntem yazma Verinin toplanıp işlenebileceği bir yol tasarlayıp gerçekleştirme Yöntemin geçerliliğini ve güvenilirliliğini değerlendirebilme Araştırmanın sonucuna dayanarak hipotezin geçerliliğini değerlendirebilme İlgili olan durumlarda daha ileriki sorgulamalar ya da yöntemler için iyileştirmede bulunma D kriteri için uygun değerlendirme çalışmaları örnek olarak laboratuar deneyleri, sorgulamalar ve saha çalışmaları örnek olarak verilebilir. BEYKENT OKULLARI

15 KRİTER E: VERİ İŞLEME Uygun olduğu şekilde ve zamanlarda ölçüm birimlerini kullanarak veriyi toplayıp kaydetme Sayısal ve görsel şekilleri kullanarak veriyi organize edip, dönüştürüp sunma Veriyi analiz edip yorumlayabilme Veriyle tutarlı ve bilimsel akıl yürütme ile desteklenebilecek sonuçlar çıkarabilme Kriter E için uygun değerlendirme çalışmalarına örnek olarak öğrencilerin yaptıkları bilimsel araştırmalar, laboratuar raporları sayılabilir. BEYKENT OKULLARI

16 KRİTER F: FEN BİLİMLERİNDE TUTUMLAR
Güvenli bir şekilde çalışma, malzemeleri ve ekipmanları ustalıkla kullanabilme Canlı ve cansız olmayan çevreyle ilgili olarak sorumlu bir şekilde çalışma Bireyler olarak ve diğerleriyle iş birliği yapıp grubun bir parçası olarak etkili bir şekilde çalışma Bu kriter için gösterilen performansın kanıtı, öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde çalışırken öğrencilerin gözlemlerinden toplanabilir. BEYKENT OKULLARI

17 UYGULADIĞIMIZ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
MYP 1 MYP 3 MYP 5


"ÖZKAN BİRER BEYKENT OKULLARI EDİRNE BEYKENT OKULLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları