Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ARAŞTIRMAKONUSUNUBELİRLEME Dr. Mustafa Aydın BA Ş AR Dr. Mustafa Aydın BA Ş AR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ARAŞTIRMAKONUSUNUBELİRLEME Dr. Mustafa Aydın BA Ş AR Dr. Mustafa Aydın BA Ş AR."— Sunum transkripti:

1 1 ARAŞTIRMAKONUSUNUBELİRLEME Dr. Mustafa Aydın BA Ş AR Dr. Mustafa Aydın BA Ş AR

2 2 Bilimsel Araştırma Süreci 1. Araştırma probleminin teşhis ve tanımlanması (Konu seçme), 2. Problemle ilgili literatürün (alanyazının) taranması, 3. Geçici plan hazırlama (Araştırma önerisi, projesi) 4. Araştırma problem durumunun ortaya koyulması, a) Araştırmanın amacı ya da problem cümlesi, b) Alt problemler, c) Denenceler (hipotezler), d) Sayıltılar e) Sınırlılıklar f) Tanımlar g) Araştırmanın öneminin, alana katkısının tartışılması,

3 3 Bilimsel Araştırma Süreci 5. Araştırmada izlenecek yolun (Yöntem) belirlenmesi a) Araştırma modeli, b) Evren ve örneklem, c) Verilerin toplanması, d) Verilerin çözümlenmesi (analizi) yollarının açıklanması. 6. Araştırma problemi hakkında sonuçlar çıkartmak amacıyla, bulguların yorumlanması, 7. Sonuçlar çıkarılması ve uygulamaya ve bilimsel çalışmalara yönelik yeni öneriler getirilmesi, 8. Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.

4 4 1)Kişisel Deneyimler 2)Yapılmış Araştırmalardan, 3)Kuramlardan Esinlenmeler 4)Alanyazın Taramaları 5)Güncel Sosyal Sorunlar 6)Pratik Durumlar KONU SEÇME KAYNAKLARI

5 5 1. Alanda yeterlik 2. Çözülebilirlik, Araştırılabilirlik 3. Bilimsel Araştırmada Yeterlik 4. Veri Toplama İzni 5. Zaman ve Olanak Yeterliği 6. İlgi Yeterliği 7. Yerleşik Etik Kurallara Uygun Olarak Araştırılabilirlik KONU SEÇME KAYNAKLARI

6 6 BİLİM ADAMININ NİTELİKLERİ Açık fikirli olmak, Kuşkucu, eleştirici ve sorgulayıcı olmak, O güne kadarki yaşantılara dayalı bilgi ve tutumlarından bağımsız kalabilmek, Karşı görüşlerde mantık arayabilmek, Yeterli kanıt bilgi olmadan karar vermemek, vermek gerektiğinde de sınırlılıklarını bildirmek. Tüm değerlendirmelerini belli ölçütlere göre yapmak, Çalışmalarını sebatla ve özenle sürdürmek,

7 7 BİLİM ADAMININ NİTELİKLERİ 8. Olay ve olgular arasında ilişkiler arayıp bunları değerlendirebilmek. 9. Mütevazi davranışlar sergilemek ve elde ettiği sonuçlara ilişkin yargılarında, eriştiği bilginin mutlak olmadığını, kısmen ya da tamamen yanılmış olabileceğini göz önünde bulundurmak.


"1 ARAŞTIRMAKONUSUNUBELİRLEME Dr. Mustafa Aydın BA Ş AR Dr. Mustafa Aydın BA Ş AR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları