Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D – 3 KURAM VE ARAŞTIRMA Neumann, 2000 Chapter 3, 4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D – 3 KURAM VE ARAŞTIRMA Neumann, 2000 Chapter 3, 4."— Sunum transkripti:

1 D – 3 KURAM VE ARAŞTIRMA Neumann, 2000 Chapter 3, 4

2 Her kuram NEDEN ve NASIL sorularına yanıt vermeye çalışır!
KURAM (TEORİ) Her kuram NEDEN ve NASIL sorularına yanıt vermeye çalışır! Bir kuram ortaya koyan kişinin bilime ve topluma katkısı nedir? İleri sürülen kuram, bir toplumsal olguyu açıklamamızı sağlar. Bu açıklamaya dayanarak gelecek için kestirim ve plan yaparız. Kuram, araştırılan konuyu çeşitli kavramlar arasında ilişki kurarak, çoğu zaman başka olgularla ilişkilendirerek açıklamaya çalışır.

3 KURAM (TEORİ) ANCAK, TOPLUMSAL KURAM ≠ İDEOLOJİ Her ikisi de,
olguları açıklar; önsel kabuller (varsayımları) yapar; düşüncelerden ve kavramlardan oluşan bir sistem kurar; koşulların nasıl değişebileceğine işaret eder. ANCAK,

4 ≠ ≠ KURAM (TEORİ) TOPLUMSAL KURAM İDEOLOJİ “VAR” ya da “OLABİLİR” der.
Her araştırma bazı kuramlara dayanır. Önemli olan, onları nasıl kullandığınızdır! TOPLUMSAL KURAM İDEOLOJİ “VAR” ya da “OLABİLİR” der. OLMALIDIR der. Bilimsel kuram hiçbir inanç, değer ya da ahlak sistemine dayanmaz. Yalnızca olgulara dayanır. İdeoloji, bir inanç ve değer yargısı sistemine, ahlak sistemine dayanır.

5 KURAM (TEORİ) Her kuramın kendi içinde, mantıksal tutarlılığı olmalıdır. Her kuram açık uçludur. Her kuramın yerine yeni bir kuram geçebilir. Her kuram, yansızdır; hiçbir çıkar gütmez.

6 KURAMIN ÖĞELERİ (1) KAVRAMLAR (2) VARSAYIMLAR (3) SINIFLAMALAR
(4) İLİŞKİLER, BAĞLANTILAR

7 (1) KAVRAMLAR SİMGE? TANIM? SOMUT KAVRAMLAR SOYUT KAVRAMLAR
Cadde Yapı Kavşak Gelişme Kültür Modernizasyon KAVRAM KÜMELERİ KENT: Nüfus; yapı yoğunluğu; nüfus yoğunluğu; ekonomik etkinlik; yönetim birimi; yaşam biçimi.

8 Şeylerin sınanamayan, gözlemlenemeyen niteliklerine ilişkin ifadeler.
(2) VARSAYIMLAR Kabuller; Şeylerin sınanamayan, gözlemlenemeyen niteliklerine ilişkin ifadeler. Örnek: Serbest piyasa ekonomisine ilişkin bazı kuramların varsayımları: Sonsuz sayıda satıcı ve alıcı var. Herkesin piyasa hakkında eksiksiz bilgisi var.

9 (hipotetik; farazi; varsayımsal)
(3) SINIFLAMALAR (hipotetik; farazi; varsayımsal) İDEAL TİP Bahçe Şehir (E. Howard) TİPOLOJİ = TAKSONOMİ

10 KURAMLAR, kavramlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları saptar.
BAĞLANTILAR Kavramlar ve olgular arasındaki ilişkiler. KURAMLAR, kavramlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları saptar. ÖNERME Bir ya da birden çok değişkene ilişkin bir açıklamadır. Tek değişkenli İki değişkenli Çok değişkenli olabilir.

11 Bir kurama dayanan ve sınanabilir önerme.
(4) İLİŞKİLER, BAĞLANTILAR Kavramlar ve olgular arasındaki ilişkiler. KURAMLAR, kavramlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları saptar. HİPOTEZ Bir kurama dayanan ve sınanabilir önerme. Belirli bir kuramın işaret ettiği ilişkilere dayanılarak yapılmış bir önermedir. Kavramlar, olgular arasında bir ilişkinin var olduğu kanısındaysak, bu ilişkiyi önce bir hipotez olarak, iki değişken arasındaki ölçülebilir bir ilişki biçiminde açıklarız; sonra bu ilişkinin varlığını (hipotezi) test ederiz.

12 KURAMLAR, kavramlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları saptar.
BAĞLANTILAR Kavramlar ve olgular arasındaki ilişkiler. KURAMLAR, kavramlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları saptar. GÖRGÜL GENELLEME Basit bir tümevarım biçimi; basit ve somut. Kavramlar arasında düzenli bir ilişki gözlemleniyor ve genellemeye gidiliyor.

13 KURAMSAL ÇERÇEVE GÖZLEM HİPOTEZ TEST GENELLEME KAVRAMLAR VARSAYIMLAR
KEŞFEDİCİ ARAŞTIRMA AÇIKLAYICI KAVRAMLAR VARSAYIMLAR SINIFLAMALAR İLİŞKİLER KURAMSAL ÇERÇEVE BETİMLEYİCİ

14 KURAMSAL ÇERÇEVE Belirli bir konuya nasıl yaklaşacağımızı belirler.
Konuyu ele alırken hangi kavramları, varsayımları, sınıflamaları ele alacağız? Hangi ilişkilere bakacağız?

15 KURAMSAL ÇERÇEVE ►TEORİ, MODEL
KAVRAM 1 tanım KAVRAM 2 KAVRAM 3 İLİŞKİ VARSAYIM SINIFLAMALAR

16 BÜYÜK BOY ORTA BOY KÜÇÜK BOY
TÜMDENGELİM KURAM OLUŞTURMAK VE SINAMAK İÇİN İZLENECEK YOL TÜMEVARIM KURAM DÜZEYİ BÜYÜK BOY MAKRO ORTA BOY KÜÇÜK BOY MİKRO (FORMAL THEORY) Geniş bir kavramsal alan için geliştirilmiş kuram; temel düşünce biçimine yönelik (SUBSTANTIVE THEORY) Sınırlı bir sorun alanı için geliştirilmiş kuram; daha çok pratik sorunlar için

17 KURAMSAL ÇERÇEVE - ÖRNEK
BÜYÜK BOY KURAMLAR Sanayileşme ve kentleşme süreçleri toplumun geleneksel biçimden modern biçime evrilmesine yol açmıştır. Modernizasyon sürecinde insanların yaşamını geleneksel dini inançlardan çok toplumsal bağlar biçimlendirmektedir. YAPISAL İŞLEVSELCİLİK SEKÜLARİZASYON (LAİKLİK) KURAMI

18 KURAM - ÖRNEK ORTA BOY KURAM GÖRGÜL GENELLEME
Genç yetişkinler evlenmek için aynı dini inanç yerine, artık benzer eğitim durumu olan eş seçiyorlar Amerika’da eskiden aynı dinden olanlarla evlenilirdi; bugün, aynı eğitim durumunda olanlarla evleniliyor. ORTA BOY KURAM GÖRGÜL GENELLEME


"D – 3 KURAM VE ARAŞTIRMA Neumann, 2000 Chapter 3, 4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları