Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D – 3 KURAM VE ARAŞTIRMA Neumann, 2000 Chapter 3, 4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D – 3 KURAM VE ARAŞTIRMA Neumann, 2000 Chapter 3, 4."— Sunum transkripti:

1 D – 3 KURAM VE ARAŞTIRMA Neumann, 2000 Chapter 3, 4

2 KURAM (TEORİ) •İleri sürülen kuram, bir toplumsal olguyu açıklamamızı sağlar. Bu açıklamaya dayanarak gelecek için kestirim ve plan yaparız. •Kuram, araştırılan konuyu çeşitli kavramlar arasında ilişki kurarak, çoğu zaman başka olgularla ilişkilendirerek açıklamaya çalışır. Her kuram NEDEN ve NASIL sorularına yanıt vermeye çalışır! Bir kuram ortaya koyan kişinin bilime ve topluma katkısı nedir?

3 KURAM (TEORİ) TOPLUMSAL KURAM ≠ İDEOLOJİ Her ikisi de, • olguları açıklar; • önsel kabuller (varsayımları) yapar; • düşüncelerden ve kavramlardan oluşan bir sistem kurar; • koşulların nasıl değişebileceğine işaret eder. ANCAK,

4 KURAM (TEORİ) “VAR” ya da “OLABİLİR” der. TOPLUMSAL KURAM ≠ İDEOLOJİ OLMALIDIR der. ≠ İdeoloji, bir inanç ve değer yargısı sistemine, ahlak sistemine dayanır. Bilimsel kuram hiçbir inanç, değer ya da ahlak sistemine dayanmaz. Yalnızca olgulara dayanır. Her araştırma bazı kuramlara dayanır. Önemli olan, onları nasıl kullandığınızdır!

5 KURAM (TEORİ) •Her kuramın kendi içinde, mantıksal tutarlılığı olmalıdır. •Her kuram açık uçludur. •Her kuramın yerine yeni bir kuram geçebilir. •Her kuram, yansızdır; hiçbir çıkar gütmez.

6 KURAMIN ÖĞELERİ (1) KAVRAMLAR (4) İLİŞKİLER, BAĞLANTILAR (3) SINIFLAMALAR (2) VARSAYIMLAR

7 (1) KAVRAMLAR SOMUT KAVRAMLAR SOYUT KAVRAMLAR SİMGE? TANIM? KAVRAM KÜMELERİ •Cadde •Yapı •Kavşak •Gelişme •Kültür •Modernizasyon KENT: Nüfus; yapı yoğunluğu; nüfus yoğunluğu; ekonomik etkinlik; yönetim birimi; yaşam biçimi.

8 (2) VARSAYIMLAR •Kabuller; •Şeylerin sınanamayan, gözlemlenemeyen niteliklerine ilişkin ifadeler. •Örnek: Serbest piyasa ekonomisine ilişkin bazı kuramların varsayımları: • Sonsuz sayıda satıcı ve alıcı var. • Herkesin piyasa hakkında eksiksiz bilgisi var.

9 (3) SINIFLAMALAR İDEAL TİP TİPOLOJİ (hipotetik; farazi; varsayımsal) = TAKSONOMİ Bahçe Şehir ( E. Howard )

10 (4) İLİŞKİLER, BAĞLANTILAR Kavramlar ve olgular arasındaki ilişkiler. ÖNERME Bir ya da birden çok değişkene ilişkin bir açıklamadır. • Tek değişkenli • İki değişkenli • Çok değişkenli olabilir. KURAMLAR, kavramlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları saptar.

11 (4) İLİŞKİLER, BAĞLANTILAR Kavramlar ve olgular arasındaki ilişkiler. KURAMLAR, kavramlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları saptar. HİPOTEZ • Belirli bir kuramın işaret ettiği ilişkilere dayanılarak yapılmış bir önermedir. • Kavramlar, olgular arasında bir ilişkinin var olduğu kanısındaysak, • bu ilişkiyi önce bir hipotez olarak, iki değişken arasındaki ölçülebilir bir ilişki biçiminde açıklarız; • sonra bu ilişkinin varlığını (hipotezi) test ederiz. Bir kurama dayanan ve sınanabilir önerme.

12 (4) İLİŞKİLER, BAĞLANTILAR Kavramlar ve olgular arasındaki ilişkiler. GÖRGÜL GENELLEME KURAMLAR, kavramlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları saptar. 1.Basit bir tümevarım biçimi; basit ve somut. 2.Kavramlar arasında düzenli bir ilişki gözlemleniyor ve genellemeye gidiliyor.

13 GÖZLEM HİPOTEZ TEST GENELLEME KEŞFEDİCİ ARAŞTIRMA AÇIKLAYICI ARAŞTIRMA 1.KAVRAMLAR 2.VARSAYIMLAR 3.SINIFLAMALAR 4.İLİŞKİLER KURAMSAL ÇERÇEVE BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMA

14 KURAMSAL ÇERÇEVE Belirli bir konuya nasıl yaklaşacağımızı belirler. •Konuyu ele alırken hangi –kavramları, –varsayımları, –sınıflamaları ele alacağız? •Hangi ilişkilere bakacağız?

15 VARSAYIM SINIFLAMALAR KAVRAM 1 tanım KAVRAM 2 tanım KAVRAM 3 tanım İLİŞKİ KURAMSAL ÇERÇEVE ►TEORİ, MODEL

16 KURAM OLUŞTURMAK VE SINAMAK İÇİN İZLENECEK YOL TÜMDENGELİM TÜMEVARIM KURAM DÜZEYİ ORTA BOY BÜYÜK BOY MAKRO KÜÇÜK BOY MİKRO ( FORMAL THEORY ) Geniş bir kavramsal alan için geliştirilmiş kuram; temel düşünce biçimine yönelik ( SUBSTANTIVE THEORY ) Sınırlı bir sorun alanı için geliştirilmiş kuram; daha çok pratik sorunlar için

17 KURAMSAL ÇERÇEVE - ÖRNEK •YAPISAL İŞLEVSELCİLİK •SEKÜLARİZASYON (LAİKLİK) KURAMI •Sanayileşme ve kentleşme süreçleri toplumun geleneksel biçimden modern biçime evrilmesine yol açmıştır. •Modernizasyon sürecinde insanların yaşamını geleneksel dini inançlardan çok toplumsal bağlar biçimlendirmektedir. BÜYÜK BOY KURAMLAR

18 KURAM - ÖRNEK •Genç yetişkinler evlenmek için aynı dini inanç yerine, artık benzer eğitim durumu olan eş seçiyorlar •Amerika’da eskiden aynı dinden olanlarla evlenilirdi; bugün, aynı eğitim durumunda olanlarla evleniliyor. ORTA BOY KURAM GÖRGÜL GENELLEME


"D – 3 KURAM VE ARAŞTIRMA Neumann, 2000 Chapter 3, 4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları