Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Programın Öğrenme Yaklaşımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Programın Öğrenme Yaklaşımı"— Sunum transkripti:

1 Yeni Programın Öğrenme Yaklaşımı

2 Yapılandırmacı Öğrenme Teorisi (Constructivizm)
Öğrenciler öğrenme ortamına kendilerine özgü ön bilgi ve inançlarla gelirler. Öğrenme, öğrenme ortamına olduğu kadar öğrencilerin ön bilgi, tutum ve amaçlarına da bağlıdır. Öğrenme pasif bir süreç değil öğrencinin öğrenme sürecine katılımını gerektiren aktif, sürekli ve gelişimsel bir işlemdir. İnsanlar amaçları olan ve öğrenmelerini kontrol eden varlıklardır.

3 Yapılandırmacı Öğrenme Teorisi (Constructivizm)
Bilgi her birey tarafından eşsiz bir şekilde hem kişisel hem de sosyal olarak yapılandırılır

4 Yapılandırmacı Öğrenme Teorisi (Constructivizm)
Öğrenme basitçe mevcut kavramlara eklemeler yapılması veya mevcut kavramların genişletilmesi meselesi değildir, aynı zamanda mevcut kavramların radikal bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirebilir.

5 Yapılandırmacı Öğrenme Teorisi (Constructivizm)
İnsanlar dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken yapılandırdıkları yeni bilgileri değerlendirirler ve yeni bilgileri özümleyebilir, düzenleyebilir veya reddedebilirler.

6 Bilimsel devrimlerin yapısı
Thomas Kuhn Paradigma ve Bilimsel Devrim Pekçok farklı anlamda kullanılmasına karşın, Kuhn’un önerdiği paradigma kavramı genelde bir bilim alanında yer alan teori veya teorileri tanımlamaktadır. Paradigma, o bilim alanındaki genel olarak tanımlanmış teorik kabuller, bu kabullerin uygulanmasını sağlayan teknikler, kurallar ve yöntemlerden oluşan bir rehberdir. Atom teorisi, evrim teorisi, kuantum gibi. Kısacası paradigma, bir bilim alanında normal bilimsel aktiviteler için standartları ortaya koyar. Normal bilim dönemi içinde paradigma ile ilgili çeşitli anomaliler, mevcut paradigmanın açıklayamadığı olaylar ortaya çıkabilir. Paradigma içinde anomaliler genelde tolere edilirler ancak bazen ciddi boyutlara gelebilirler, özellikle eğer temel kabulleri tehdit ediyor ve haklarında bir açıklama geliştirilemiyorsa. Bu durumda “normal bilim” krize girer ve bilim insanlarının yeni teoriler üretme yarışına girdikleri “olağanüstü bilim” dönemi başlar. Bu süreç sonunda başka bir paradigmanın ortaya çıkması ve üstünlüğü ele alması ile sona erer. Kuhn bu paradigma değişimini “bilimsel devrim” olarak tanımlamaktadır.

7 Bilimde değişim Normal Bilim Bunalım Olağanüstü Bilim Bilimsel Devrim

8 Kavramsal Değişim Teorisi
Öncül Kavram Hoşnutsuzluk Yeni kavrama açık hale gelme Kavramsal Değişim Oluşturulan yeni kavram

9 Kavramsal Değişim Teorisi
Kavramsal değişim olması için gerekli dört şart belirlenmiştir. Bunlar öğrenciler tarafından kabul edilecek yeni bir kavramın özelliğini tanımlayan şartlardır.

10 Kavramsal değişim için şartlar
Var olan kavramdan hoşnutsuzluk duyulmalıdır. Yeni kavram anlaşılır olmalıdır.   Yeni bir kavram makul görünmelidir.  Yeni kavram verimli bir araştırma programı sağlamalıdır.    

11 1. Var olan kavramdan hoşnutsuzluk duyulmalıdır.
Öğrenciler mevcut bilgilerinde eksikliklerin olduğu ve radikal değişikliklerin gerekli olduğuna inanana kadar mevcut kavramdaki değişiklikleri gerçekleştirmezler. Bu rahatsız olma düzeyi yeterli olmazsa öğrenci çelişenbilgileri yanlış kavramlar ağı içinde özümlemeye eğilimlidir  

12 2. Yeni kavram anlaşılır olmalıdır.
Öğrenci yeni kavram veya açıklamanın belirttiği tutarlı gösterimlerin ne anlama geldiğini ve neyi yapılandırdığını anlamalıdır. Eğer öğrenci bu şartları sağlayamazsa ezberleme yolu ile kavramı içselleştirir. Anlaşılabilirlik ise kelimenin basit anlamının ötesindedir. 

13 3. Yeni kavram başlangıçta makul görünmelidir.
Yeni kavram öğrencinin daha önceki kavramları tarafından ortaya atılan problemlere çözüm getirebilecek kapasitede görünmeli, diğer bilgi ve deneyimleriyle uzlaştırabilmeli ve öğrenciye yardım etmelidir. Aksi takdirde makul bir seçim olarak görünmez.

14 4. Yeni kavram verimli bir araştırma programı sağlamalıdır.
Öğrenci bu kavramı kendisi için bir şeyi başaracak değerde bulmalı, yeni kavram daha önce cevap bulmadığı sorulara çözüm olmalı ve yeni kavram yeni yönlendirmeler ve fikir önerebilmelidir

15 Kavramsal Ekoloji

16 5E Öğretim Modeli 1. Girme Evresi (Engage)
- Konu ile ilgili ilgi ve merak uyandırmak, - Öğrencilerin tahmin yürütmelerini veya hipotez kurmalarını sağlamak, - Öğrencilerin ön bilgilerini ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak. - Öğretmen açık uçlu sorular sorar ancak öğrencilerin cevapları ile ilgili yorum yapmaz.

17 2. Keşfetme Evresi (Explore)
- Öğrenciler tahminlerinin veya hipotezlerinin doğruluğunu test eder, dolayısıyla da problemin çözümüne ulaşırlar. - Öğretmen sadece materyalleri temin eder ve öğrencilere rehberlik eder. - Öğrenciler bireysel ya da grup çalışmaları ile tahminlerini hipotezlerini test ederler. - Öğrenci merkezlidir.

18 3. Açıklama Evresi (Explain)
- Öğrencilerin deneyimlerini bir araya toplamak ve bir kavramlar ve genellemeler kümesi oluşturmak. - Öğretmen öğrencilerin deneyim kazandıkları konuda tanım ve açıklamalar sağlamaları ve kavramların açıklığa kavuşmasında öğrencilerin fikirlerini kanıtlarla tanımlamalarına yardımcı olur.

19 4. Derinleştirme Evresi (Elaborate)
- Öğrencilerin yeni kazandıkları kavram ve becerileri yeni durumlara uygulamalarını sağlamak. - Öğretmen öğrencilerin kullandıkları terminolojiye, tanımlamalara ve açıklamalara dikkat eder ve öğrencilerin yeni araştırmaları özenle ve doğru olarak yapmalarını sağlar. - Formülü öğrenciler bulur. - Gerekli olduğunda 1.,2., ve 3. aşamalarda olduğu gibi derinleştirme evresi devam eder.

20 5. Değerlendirme Evresi (Evaluate)
- Öğrencilerin bilgi ve becerileri formal olarak değerlendirilir. - Öğrenciler kendi bilgi, becerileri ve yeteneklerini değerlendirirler. - Öğretmen de öğrencilerin öğrenme sonuçlarını değerlendirir.


"Yeni Programın Öğrenme Yaklaşımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları