Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ

2 Eğitim, yalnızca okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik değildir, ama okul,eğitim amacıyla kurulmuş özel bir çevredir (Bursalıoğlu,1987:58) Okulun varlığı, bu özel çevrenin oluşturulup denetlenmesi amacından kaynaklanmıştır

3 SINIF YÖNETİMİ Sınıf yönetimi, eğitim yönetimi sıradizininin ilk ve temel basamağıdır. Sınıf, öğrencilerle yüz yüze olunan bir yerdir. Eğitimin hedefi olan öğrenci davranışının oluşması burada başlar. Eğitim için gerekli birincil kaynaklar olan öğrenci, öğretmen, program, kaynaklar, sınıfın içindedir.

4 SINIF YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ
Etkili bir eğitimin değişkenleri arasında en çok yer kaplayanlar, sınıf yönetimine ilişkin özelliklerdir: Sınıf iklimi, Etkileşim düzeni, İyi ilişkiler, Öğrenci katılımı, Örgütleme, Davranış düzeni

5 SINIF YÖNETİMİ Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir İçinde öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının, kurallarının sağlanması, sürdürülmesidir Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının uygun kullanılması, etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır Sınıftaki kaynakların, insanların, zamanın yönetimidir

6 SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI
Sınıf yönetimi etkinliklerinin bir boyutunu, sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkin olanlar oluşturur Sınıfın genişliği, sınıf alanının çeşitli etkinliklerin yapımı için bölümlenmesi, ısı, ışık, gürültü düzenekleri, renkler, temizlik, estetik, eğitsel araçlar, oturma düzeni, öğrencilerin gruplanması, bunların başlıcalarıdır. "Eğitim" olarak tanımlanan davranış değişikliği, uygun ortamlarda gerçekleşir.

7 Sınıf yönetiminin ikinci boyutunu plan-program etkinlikleri oluşturur.
Üçüncü boyut, zaman düzenine yönelik etkinliklerdir. Sınıf yönetiminin dördüncü boyutunu ilişki düzenlemeleri oluşturur. Sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere benimsetilmesi Beşinci boyut, davranış düzenlemelerinden oluşur

8

9 Değişime Karşı Tutum Tutum Reddetme Direnme Tahammül Etme Kabul Etme
Ekonomik Faktörler Psikolojik Faktörler Reddetme Direnme Değişimi Değerleme Değişimin Karakteri Tutum Tahammül Etme Kabul Etme Kişisel Faktörler Sosyal Faktörler

10

11 SInIf Yönetİmİ Modellerİ
Eğitim alanındaki gelişmeler, toplumsal gelişmelere de bağlı olarak, sınıf yönetimi modellerini; Baskıcıdan demokratiğe, Şekil yönelimliden amaç yönelimliye Öğretmen ağırlıklıdan öğrenci ağırlıklıya yönlendirmiştir

12 Bu yönelimlerin seçimi, yine de yönetim durumuna, ortama, olaylara, sınıf sisteminin çevresine göre kaymalar gösterebilir. Örneğin; Yönetim algısı şekil ağırlıklı olan bir okulda öğretmen, amaç yönelimli modeli kullanmak için bu şekil özelliklerinde değişiklik yapmaya kalktığında, okul yönetiminin tepkisiyle karşılaşabilir. Bu tepki aşılamazsa, öğretmenin benimsediği modelde, tepkiye yanıt verici değişimler gerekebilir.

13 SInIf Yönetİmİ Modellerİ
Sınıf yönetimi modelleri, Tepkisel Önlemsel Gelişimsel Bütünsel olarak gruplanabilir.


"SINIF YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları