Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği"— Sunum transkripti:

1 Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
Rehberlİk Servİsİ Ekİm-2013

2 Ölçme ve Değerlendİrme
Puanlama Puan Derece 85,00-100 Pekiyi 70,00-84,99 İyi 60,00-69,99 Orta 50,00-59,99 Geçer        0-49,99 Geçmez

3 SINIF GEÇME Bir dersin dönem puanı; a)Sınavlardan alınan puanların, b)Performans çalışması puanının/puanlarının, c)Varsa proje puanının, aritmetik ortalaması alınarak belirlenir Dersin Adı 1.Yazılı 2.Yazılı Proje Performans Dönem Puanı Matematik 45 25 80 40 47,50 Fizik 52 37 50 34,75 Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

4 SINIF GEÇME Bir dersin yılsonu puanı; Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.  Dersler 1.Dönem Puanı 2.Dönem Puanı Yılsonu Puanı Fizik 55 65 60 İngilizce 70

5 SINIF GEÇME Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı:
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.  Dersler Haftalık Ders Saati = Dersin Ağırlığı Yılsonu Puanı Yılsonu Puanı x Haftalık Ders Saati Ağırlıklı Puan Fizik 2 50 2x50 100 İngilizce 6 6x50 300

6 SINIF GEÇME Yılsonu başarı puanı:
Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

7 Ağırlıklı Puan (YSxHDS)
SINIF GEÇME DERSLER 1.Dönem Puanı 2.Dönem Puanı Yılsonu Puanı DİL VE ANLATIM 80,25 65,66 72,96 İKİNCİ YABANCI DİL 92,50 90,25 91,38 TÜRK EDEBİYATI 78,40 89,40 83,90 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 90,72 86,00 88,36 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 95,60 97,50 96,55 TARİH 89,30 82,00 85,65 COĞRAFYA 68,70 87,33 78,02 YABANCI DİL 33,40 72,33 52,87 BEDEN EĞİTİMİ 65,90 91,67 78,79 SEÇMELİ BİYOLOJİ 68,90 92,75 80,83 SEÇMELİ FİZİK 84,80 35,20 60,00 SEÇMELİ GEOMETRİ 92,67 28,62 60,65 SEÇMELİ KİMYA 79,20 68,30 73,75 SEÇMELİ MATEMATİK 65,23 68,78 Toplam Haftalık Ders Saati 2 3 1 4 34 Ağırlıklı Puan (YSxHDS) 145,91 182,75 251,70 88,36 96,55 171,30 156,03 211,46 157,57 242,48 180,00 121,29 221,25 275,12 2.501,77 = X = 2501,77 / 34 = 73,58 Ağırlıklı Puan Toplamı HDS Toplamı Yılsonu Başarı Puanı

8 SINIF GEÇME Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma;
İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, olması gerekir.

9 DİKKAT ! Yeni yönetmelikle bir dersin başarı puanı 45’ten 50’ye yükselmiştir. Ortalama Yükseltme Sınavları kaldırılmıştır.

10 SINIF GEÇME Doğrudan sınıf geçme; 1) Tüm derslerden başarılı olan,
2) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. (Dil ve Anlatım Dersinden başarısız olan öğrenciler, o dersten sorumlu geçer)

11 SINIF GEÇME Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması:
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

12 SINIF GEÇME Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı Doğrudan,
Yılsonu başarı puanıyla Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı , orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır Öğrenci sorumlu olduğu dersi vermediği sürece kesinlikle mezun olamaz.

13 Mezunİyet PuanI Hesaplama Mezuniyet (Diploma) Puanı
9,10,11 ve 12.sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. 9.Sınıf Yılsonu Puanı 10.Sınıf Yılsonu Puanı 11.Sınıf Yılsonu Puanı 12.Sınıf Yılsonu Puanı Mezuniyet (Diploma) Puanı 72,55 68,31 75,82 81,25 74,48 50,25 68,91

14

15 LYS TESTLERİNDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Doğru Yanlış 40 2 22 5 24 3 26 29 1 OKUL VE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BİLGİLERİ DİPLOMA NOTU/PUANI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI OKUL KODU OKUL TÜRÜ KODU ALAN KODU Puana Eklenen Net Puan 87,38 436,90000 091419 11058 9008 52,428 SINAV PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YERLEŞTİRME PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YERLEŞTİRME EK PUANLI YERLEŞTİRME PUAN TÜRÜ PUANI BAŞARI SIRASI YGS-1 479,7459 961 Y-YGS-1 532,174 1140 -179 --- YGS-2 475,9373 1191 Y-YGS-2 528,365 1338 -147 YGS-3 464,6328 1661 Y-YGS-3 517,061 1763 -102 YGS-4 461,7236 1710 Y-YGS-4 514,152 1784 -74 YGS-5 472,37 1286 Y-YGS-5 524,798 1424 -138 YGS-6 478,0546 1080 Y-YGS-6 530,483 1254 -174 MF-1 442,8893 2820 Y-MF-1 495,317 2926 -106 MF-2 453,5898 2060 Y-MF-2 506,018 2198 MF-3 456,9092 1743 Y-MF-3 509,337 1912 -169 MF-4 445,1521 2626 Y-MF-4 497,58 2764 TM-1 289,4898 86662 Y-TM-1 341,918 77871 8791 TM-2 259,9641 150005 Y-TM-2 312,392 130842 19163 TM-3 229,8008 260443 Y-TM-3 282,229 222744 37699

16 Öğrencİlerİn Ödüllendİrİlmesİ
Başarıların Belgelendirilmesi Ağırlıklı dönem puanı ortalaması; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Bir öğrencinin yukarıdaki belgelerden herhangi birini alabilmesi için tüm derslerden başarılı ve davranış puanının 100 olması (disiplin suçu işlememiş olmak) gerekmektedir.

17 Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren
Dİsİplİn CezalarI Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okul değiştirme, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.

18 DavranIş puanInIn İndİrİlmesİ
Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür. Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; a) Kınama cezası için 10, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20, c) Okul değiştirme cezası için 40, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir.

19 CezalarIn uygulanmasI
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; a) Ceza süresince okula devam ettirilmez. Bu süre devamsızlıktan sayılır. b)Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilerin velilerine ödettirilir.

20 CezalarIn Sİlİnmesİ Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olanlardan; a)Davranışları olumlu yönde değişen, b)İyi hâlleri görülen c)Olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki dönemde değerlendirilir. Öğretmenler kurulunda oy çokluğuyla cezanın silinip silinmeyeceğine karar verilir.

21 ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞI Ortaöğretim yönetmeliğine göre bir öğrenci özürsüz olarak 10 Gün devamsızlığı aşamaz. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. 1.Derse veya diğer derslere geç gelmeniz halinde yarım gün devamsızlık sayılır.


"Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları