Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141."— Sunum transkripti:

1 ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5142 HaftaKonular: Yenilikçilik Kaynaklar Konular: De ğ işim Yönetimi Kaynaklar Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 2 Yenilik Süreci 1:2, 2:s91-111 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 3 Yenilik Kuramları 1:5, 2:s44-64 Tartışma: De ğ işim yönetimi teknikleri Tunçer II Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:3, 1:8, 2:s111-117 Örgütsel De ğ işim Tunçer II Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:4, 2:s173-8, 67-73 Örgütsel De ğ işim (süre ğ i) Tunçer II Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:6, 2:s157-173 De ğ işim Yönetimi ve Direnç Tokat IV Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 De ğ işim Yönetimi ve Direnç (süre ğ i) Tokat IV Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Toplam Kalite Yönetimi Kıngır Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:7, 2:s181-206 Toplam Kalite Yönetimi Kıngır Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Yönetimde Kalite: Altı Sigma Gürsakal Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Ö ğ ütler: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları 5:5 Tartışma: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Ar-Ge Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5143  Yenili ğ in kaynakları, Ar-Ge ve yönetim ilişkisi  Yenili ğ i destekleyen başarılı bir Ar-Ge için yönetim nasıl olmalıdır?

4 Yeniliğin kaynakları-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 514 1. Dışsal Kaynaklar: işletme dışındaki kurum, kuruluş, örgüt, kişi ve ülkeler: i. Pazarlar ve müşteriler, ii. Yenilik toplulukları, iii. Rakipler ve tedarikçiler, iv. Stratejik ortaklıklar, v. Üniversite, kamu/özel kurumları vi. Di ğ er ülkelerin yenilik sistemi. 4

5 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5145

6 Yeniliğin kaynakları-2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 514 2. İ çsel Kaynaklar: İ şletme içindeki işlevler ve çalışanlar: i. Ar-Ge işlevi ii. Pazarlama, üretim, finans 3. Durumsal Kaynaklar: belli durumlarda oluşan yeni fikir, olay ve teknolojiler: i. Planlanmış işletme etkinlikleri: yenilik girişimi ii. Beklenmeyen olaylar: planlanmamış etkiler iii. Yaratıcı yıkım: bir yenili ğ in ortaya çıkması mevcutları hükümsüz kılabilir 6

7 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5147  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  İ stekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta)  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/  Önerilen projeleri http://atillaelci.wordpress.com/ ve http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com adresinde bulacaksınız.http://atillaelci.wordpress.com/ http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com  D İ KKAT: başvuru son tarihi 12 Nisan’a uzatıldı!

8 Bağlantılar-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3188  Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011- 2016: 2023 hedefini gözeten temel strateji belgesidir. Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011- 2016  Onur Gökçek (YL tezi, 2007): Yenilik yönetimi süreci ve yenilik stratejileri: Otomotiv sektöründe bir alan çalışması.Yenilik yönetimi süreci ve yenilik stratejileri: Otomotiv sektöründe bir alan çalışması  Mehmet DEN İ Z: KOB İ ’lerde Yenilik, Yenilik Stratejileri ve bir Uygulama.KOB İ ’lerde Yenilik, Yenilik Stratejileri ve bir Uygulama

9 Bağlantılar-2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5149  Springer Helpdesk for Journal Authors: Choose Your Topic of InterestChoose Your Topic of Interest

10 Bağlantılar- 3 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51410  Sosyal İ şletme Fikir Yarışması, Facebook’ta: Ayrıntı için bkz. Sosyal İ şletme Fikir YarışmasıFacebook’tabkz.

11 Değişim Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51411 Tunçer II- De ğ işim Yönetimi Teknikleri  Stratejik yönetim  Toplam kalite yönetimi  Kıyaslama, Denekizi (benchmarking)  De ğ işim Mühendisli ğ i, süreç yenileme (process re-engineering)  Örgütü geliştirme  Ö ğ renen örgütler  Amaçlara göre yönetim  Çalışan güçlendirme, kararlara katılım (empowerment)  Örgütsel küçülme (downsizing)  İ nsan kaynakları yönetimi  Zaman yönetimi  Başarım yönetimi  Dış kaynak yönetimi (outsourcing)


"ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları