Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z."— Sunum transkripti:

1 YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5142 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Hafta 2 Yenilik Süreci1:2, 2:s91-111 Hafta 3 Yenilik Teorileri1:5, 2:s44-64 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:3, 1:8, 2:s111-117 Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:4, 2:s2:s173-8, 67-73 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:6, 2:s157-173 Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:7, 2:s181-206 Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler5:4 Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları5:5 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5143  Yenilik için örgütler ne tür etkinlikler yapar, ne yetkinlik gerektir; yenilik yapılmasını ne tür etkinlikler kolaylaştırır.

4 Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5144 A. Bilgi yönetimi B. Örgütsel ö ğ renme C. Pazar odaklılık D. İ letişim E. İ ş modelleri F. Yenili ğ in aktarılması

5 Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5145 A. Bilgi Yönetimi:  Veri  Enformasyon  Bilgi (  Beceri)  Örgütsel bilginin sınıfları:  Zeki bilgi: yani, beceri  Somut bilgi: uygulamaya/deneye dönüşen bilgi  Kültür bilgisi: (örgütsel) genel kültür  Özümsenmiş bilgi: günlük sıradan işlerde kullanılan  Kodlanmış bilgi: simgelerde gizli bulunan, örgütün iş kılavuzlarında kullanılan bilgi  Bilgi yönetimi  = Bilginin elde edilmesi, düzenlenmesi, sınıflanması, örgüt içinde paylaşımı ve yorumlanması (işlenmesi) sürecidir  Sinerji: bilginin paylaşımı ve örgütsel bilginin artırımı sürecinde / sonucunda  Önemi: yenilik bilgi tabanlı bir süreçtir.  Açık ve örtülü bilgi.

6 SDBİ Süreci Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5146  Açık ve örtülü bilginin etkileşimi (dönüşümü) için SDB İ süreç modeli geliştirilmiştir:  S: Sosyalleştirme  D: Dışsallaştırma  B: Bütünleştirme  İ : İ çselleştirme  Bunların her birinde açık/örtülü bilgi arasında bir etkileşim ve dönüşüm oluşmaktadır.  Şekil 3.7

7 Yenilikçi düşünme süreci ve iki boyutu Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5147  Şekil 3.8

8 B. Örgütsel Öğrenme Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5148  Yenilikçi örgütler bilgi ve yeni fikir üretimi, özümsenmesi ve uygulanmasında başarılıdırlar.  Ö ğ renen örgütler yenili ğ e daha açıktırlar.  Yenilik sürecinde ö ğ renmenin etkili olması şu eylemlere ba ğ lıdır:  Deneyimlerin paylaşılması  Yeni kavramlara açık olma  Deneyim  Yenilik yönetimi.

9 C. Pazar Odaklılık Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5149  Müşterinin mevcut ve gelecek gereksinme ve e ğ ilimleri üzerine veri/bilgi derlemek ve örgüt içinde paylaşılıp işlenmesini sa ğ lamak ve bunlar do ğ rultusunda pazara tepki vermektir.  Tablo 3.4 Pazar odaklılı ğ ın bileşenleri

10 D. İletişim Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51410  Örgüt içi iletişimsiz yenilik olmaz!  Yenili ğ i cesaretlendiren, destekleyen, kolaylaştıran bir iletişim altyapısı gerekir.  Tablo 3.5

11 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51411

12 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51412

13 E. İş modelleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51413  = Bir işletmenin iş mantı ğ ını öne çıkaran, ilgili bileşenleri ve aralarındaki ilişkileri içeren kavramsal bir araçtır.  Bir iş modelinin temel özellikleri:  Altyapısı: işletmenin temel yetenek, yeterlikler, dış a ğ ve de ğ er paylaşımları  Yararları: paydaşlara sunulacak de ğ er ve yarar  Hedef kitlesi: Pazar/müşteri nitelikleri ve ilişkilerle izlenmesi  Maliyesi: gelir/gider ve paylaşımı  Rekabet stratejisi.  Yeniliklere yapılan yatırımın geri dönüşümü için:  De ğ er zincirini bütüncül de ğ erlendirmek  İ şletmenin de ğ er zincirindeki yerini belirlemek  Araştırma ve ö ğ renme (gelecekte oluşacak belirsizliklerle baş etmek için)  Yenilik soygunculu ğ una hazırlıklı olmak.

14 Bir örnek: Açık yenilik iş modeli Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51414 AğAğ

15 F. Yeniliğin aktarılması Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51415  Şekil 3.10

16 TC Kamu Denetçiliği Kurumu: Devlette Yenilik Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51416

17 TÜBİTAK 1513- Yakınımızda Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51417

18 Bağlantılar-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51418  Havacılık ve Uzayda Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması: www.necdeteraslan.org:Proje Yarışması: www.necdeteraslan.org  Kapsam:  Aerodinamik Tasarım  İ tki Sistemleri Tasarımı  Malzeme  Uzay Araçları Tasarımı  Katılabilecekler: Yarışma Bilim Kurulu’nda yer alan üyeler ve onların akrabaları ile Makina Mühendisleri Odası’nda görev alanlar ve profesyonel çalışma yürüten firmalar hariç herkese açıktır.  Başvuru en geç: 7 Haziran 2013  Köşe yazısı: Girişimcilik, kahve, Türkler ve AmerikalılarGirişimcilik, kahve, Türkler ve Amerikalılar


"YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları