Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta12 : Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta12 : Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181."— Sunum transkripti:

1 ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta12 : Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3182 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:s9-44, 2:1 Hafta 2 Yenilik Süreci1:s91-111, 2:2 Hafta 3 Yenilik Kuramları1:s44-64, 2:5 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:s111-117, 2:3, 2:8 Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:s173-8, 67-73, 2:4 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:s157-173, 2:6 Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:s117-157, 1:s264-265, 2:11 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Yeni Ürünler1:s233-251, 1:s31-43, 2:9 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:s181-206, 2:7 Hafta 11 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i 1:s40-41, 2:2, 4:4.5 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim- İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 Hafta 14 Küresel De ğ işim 1:s255-271, 3 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Teknoloji Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3183  Yenili ğ in sürücü gücü olarak teknolojinin yönetimi.

4 Teknoloji Yönetimi: Terimler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3184  Teknoloji =:  Fiziksel, bilgi ve sosyal boyutları olan bir kavramdır.  Üretimde kullanılan yöntemlerdir.  Bireyin üretim araçlarını kullanarak çevresini de ğ iştirmek amacıyla geliştirdi ğ i yöntemlerdir.  Ar-Ge sonucu elde edilen tekniklerin üretime uygulanması sonucunda geliştirilen süreç, yöntem ve bilgidir.  Yeni bir mal ve hizmet üretilmesine ya da mevcutların daha ucuz ve kaliteli olarak üretilmesine olanka sa ğ layan üretim bilgisi, süreci ve tekni ğ idir.   Teknoloji, insan gereksinmelerinin daha etkin biçimde karşılanması amacıyla örgütsel süreçlere bilginin uygulanmasıdır.

5 Terimler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3185  Teknoloji sınıflamaları:  Mühendislik /Yönetim teknolojileri  Ürün / süreç teknolojileri  Yüksek / düşük teknolojiler  Basit / karmaşık teknolojiler  Mevcut / stratejik teknolojiler  Teknolojik de ğ işim: fırsat ve tehdit özellikleri  Seçenek teknoloji: günümüz teknolojilerinin neden oldu ğ u sorunları çözebilmek için geliştirilen teknolojidir.

6 Teknoloji Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3186  Sadece Ar-Ge yönetimi olarak düşünülmemelidir.  Özetle:  İ leri teknoloji örgütlerinin stratejisi  Yeni ürün geliştirme  Yeni süreç geliştirme  Teknoloji aktarımı  Örgüt içi teknoloji yönetimi  Teknoloji uygulaması  Teknolojik de ğ işim yönetimidir.

7 Teknoloji Yönetimi için modeller Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3187  İ lgililere geri bildirim sa ğ lanması  Zamanla de ğ işimin öneminin kavranması  Sorunları çözümleme  Takım olarak çalışma  Eşzamanlı mühendislik uygulamaları gerçekleme  Üretime de ğ er katmayan işlemlerin ortadan kaldırılması  Otomasyona geçişin planlı ve aşamalı yapılması, yeterli zaman ayrılması  Yeni otomasyon uygulanmasını riskleri gözeterek ve ilgili birim eliyle yapmak  Otomasyonda insan etmenini göz önüne almak

8 Yeni teknolojiye geçiş: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3188  Yeni teknolojinin maliyeti nedir?  Yeni teknolojinin örgüte sa ğ layaca ğ ı yararlar?  Yeni teknoloji ile ilgili belirsizlikleri gidermek gerekir.

9 Yeni kuşak teknolojiler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3189  İ leri üretim teknolojileri: Cetvel 3.1  Mühendislik teknolojileri:  Sayısal denetimli tezgahlar  Robotlar  Bilgisayar destekli başarım  Bilgisayarla tümleşik üretim  Otomatik malzeme taşıma  Grup teknolojileri (hücresel üretim)  Esnek üretim sistemler  Yönetim teknolojiler:  Toplam kalite yönetimi  Ö ğ renen örgüt  De ğ işim mühendisli ğ i  Rekabetçi kıyaslama  Tam zamanında üretim  Malzeme ihtiyaç planlaması  Üretim kaynakları planlaması  Kurumsal kaynak planlaması

10 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 31810  LinkedIn’in kurucusu genç dolar milyarderinden yeni mezun olacaklara ö ğ ütler LinkedIn’in kurucusu genç dolar milyarderinden yeni mezun olacaklara ö ğ ütler  14 yaşındaki kız çocu ğ u 25K$ ödül kazandı:  Su temizleme sistemi. Su temizleme sistemi  İ lkö ğ retim 5-8 yıllar ö ğ rencilerine açık yarışmaya bakınız: The Discovery Education 3M Young Scientist Challenge.The Discovery Education 3M Young Scientist Challenge


"ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta12 : Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları