Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞ TABANLI STRATEJİLER VE BİLGİ SİSTEMLERİ 110709049 YEŞİM ORAL 130709102 NAGİHAN KIRDAROĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞ TABANLI STRATEJİLER VE BİLGİ SİSTEMLERİ 110709049 YEŞİM ORAL 130709102 NAGİHAN KIRDAROĞLU."— Sunum transkripti:

1 AĞ TABANLI STRATEJİLER VE BİLGİ SİSTEMLERİ 110709049 YEŞİM ORAL 130709102 NAGİHAN KIRDAROĞLU

2 Gelişen global ortamda işletmeler yeni global stratejiler geliştirmek ve uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojisinin çok hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, rekabet avantajını sürdürmenin yeni yollarını bulmak için işletmeleri harekete geçirmektedir. Tüm bu yenilikler, işletmelerin organizasyon yapılarında ve işlerini yürütmeleri için bir takım değişikler yapmalarını da beraberinde getirmektedir.

3 Ağı,bir işletmenin ilişkileri kurmasına yönelik bir işbirliği şekli olarak düşünebiliriz. Genellikle emsaller ortaklığı olarak nitelendirilmektedir. Thorelli : sistem Johanson ve Mattsson : endüstriyel pazar Miles ve Snow : dinamik ağlar

4 İşletme ve diğer endüstri tarafları arasındaki ilişkilerin dört temel sınıflandırılması yapılmıştır : Yukarı dikey (tedarikçi) ilişkiler Aşağı dikey (alıcı) ilişkiler Doğrudan yatay (içerdeki) ilişkiler Doğrudan olmayan yatay (dışarıdaki) ilişkiler

5 İşletme ve işletmenin ilişkisel unsurlar ağı İŞLETME Doğrudan olmayan yatay ilişkiler Doğrudan yatay ilişkiler Yukarı dikey ilişkiler Aşağı dikey ilişkiler Sosyokültürel unsurlar (cemiyet grupları, basın, kamuoyu oluşturucuları, dini organizasyonlar) Ekonomik unsurlar (vergi daireleri, merkez bankaları, işveren federasyonları, sendikalar, menkul kıymetler borsaları) Endüstrinin dışındakiler (Tamamlayıcı) Endüstrinin içindekiler (Rakipler) Tedarikçiler Alıcılar Politik/düzenleyici unsurlar (hükümetler, lobiciler, partiler, düzenleyici organizasyonlar, uluslar arası kurumlar) Teknolojik unsurlar (Patent ofisleri, üniversiteler, araştırma kurumları, standartlaşma kurumları)

6 AĞ TABABANLI STRATEJİLER Fleury, işletmenin pazarda rekabet edebilmesi için üç farklı stratejinin varlığından bahsetmektedir. Bunlar ; ➔ operasyonel mükemmeliyet ➔ ürün geliştirme ➔ müşteri yönelimli

7 Genelde işletmeler, teknolojiyi elde etmek, belirli pazarlara erişimi sağlamak, finansal ve politik riski azaltmak ve rekabetçi avantaj elde etmek için işbirlikleri oluştururlar. Stratejik işbirlikleri, işletmeler risklerini paylaşmayı ve kaynaklarını değiş tokuş yapmayı, yeni pazarlara ulaşmayı, sinerji ve rekabet avantajlarını elde etmeyi istediklerinde başvurmaktadır.

8 İşletim ve yenileme, yönetme ve öğrenme, yönlendirme ve bağlama olarak ifade edilen üç kategori, 21.yy. için ağa dayalı bir organizasyonu oluşturmada gerekli organizasyon ve altyapıyı sağlamak üzere karşılıklı olarak birbirlerine bağlı olmaktadırlar.

9 İş ortaklıkları (joint ventures), iki veya daha fazla ortak tarafından ayrı bir varlık yaratılan iş anlaşmalarıdır. İş ortaklıkları, doğası gereği değişken organizasyon yapıları olduğu için yöneticiler açısından bazı noktalardan önem teşkil eder: a) Doğru ortak stratejinin seçilmesi b) Oluşturulan girişimlerin faaliyette bulunduğu sektörler değiştiği için girişimleri oluşturan işletmeleri destekleyerek ve koordine ederek özerkliğin değiştirilmesi.

10 Ağa dayalı bir organizasyon ve alt yapısı Yönlendirme ve bağlam Basit örgütsel bileşenler İnsan kaynakları yönetimi Stratejik işbirlikleri Müşteri sadakati Tedarikçi bağlılığı Ortaklık Basit teknolojik bileşenleri İnsan kaynakları sistemi Müşteri ilişkileri Bireyselleştirme İletişim alt yapısı Kullanıcı erişim araçları Yönetme ve öğrenme Planlama ve bütçeleme Performans izleme ve raporlama Organizasyon karar verme ve öğrenme Yönetim raporlama Karar destek sistemi ve araçları İş zekası sistemleri Veri ve bilgi yönetimi İşletim ve yenileme İşletim süreci Yeni ürün geliştirme Ticari girişim Kurumsal kaynak planlama Tedarik zinciri yönetimi Siparişi yerine getirme Yeni ürün geliştirme Dağıtık bilgi işleme alt yapısı

11 Ağ Ekonomileri Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde gelişen iletişim ağlarının, özellikle de Internet’in küresel ölçekte yaygınlık kazanmasıyla birlikte “Ağ Ekonomisi” veya “yeni ekonomi” olarak da adlandırılan “e- ekonomi” ortaya çıkmıştır. Ağ ekonomisi, işletme yenilikleri, dijital üretim ve dağıtım teknolojileri, ağ tabanlı işletim modeli, ağ tabanlı yönetim modeli ve sosyal/düzenleyici sistemlerini içermektedir.

12 Sanal İşletme Stratejisi Bir diğer ağ tabanlı strateji, rekabetçi bir işletme yaratmak için sanal işletme modelini kullanmaktır. Sanal işletme, sanal organizasyon olarak da bilinmektedir. Sanal işletme, geleneksel örgütsel ve fiziksel yerleşimlerle sınırlanmaksızın ürün ve hizmetleri yaratmak, dağıtmak, diğer işletmelerle birleşmek için alt yapı oluşturarak, insanları varlıkları ve düşünceleri birbirine bağlamada ağları kullanan organizasyon olarak bilinmektedir.

13 Bir organizasyon, sanal olarak tanımlandığında, 2 farklı anlamdan bahesedilebilir : 1.bir organizasyon fiziksel veya coğrafi olarak sanal olabilir. 2.bir organizasyon çok doğrudan sahiplik düzeyi nedeniyle sanal olabileceğidir

14 Sanal organizasyonlar, üç unsurdan oluşmaktadır: a)Müşterilerle etkileşim b)BT varlıklarını şekillendirme c)Bilgiyi güçlendirme Bunun dışında üç aşamadan oluşur: 1)Görevler düzeyi 2)Organizasyon düzeyi 3)Organizasyon arası düzey

15 Sanal organizasyonlar niçin oluşturulmaktadır? ● İş ortaklarıyla alt yapı ve riski paylaşmak ● Birbirini tamamlayıcı genel yetenekleri bağlamak ● Olanakları ve pazarı arttırmak ● Yeni pazarlara erişimi kazanmak ve müşteri sadakatini paylaşmak ● Ürün satışından çözümlerin satışına kadar yararlanmak

16 Bir iş ekosistemi, biyolojiden geliştirilmiş bir kavramdır. İş ekosistemleri pazar konumlandırma ve endüstriyel yapının dışında 3 temel özellikle hareket etmektedir: 1.ortak yaşam 2.platform 3.birlikte evrimleşme İş Ekosistemleri

17 Bir ekosistem strateji modeli SEKTÖR EKOSİSTEMİ Pazara yeni girenler İkame ürün ve hizmetler Tedarikçiler Müşteriler Endüstri 1 Endüstri 2 Endüstri 3 Endüstri 4

18 ● Sonuç olarak BT ve BS’deki gelişmeler ve globalleşme ile birlikte 90’lı yılların başında internetin ticari olarak yaygınlaşmasıyla, ağ ekonomisi dönüşüme hız kazandırmıştır. Bu gelişmelerin de, aslına bakılırsa yüz yıldan fazladır gerçekleşen büyük değişmelerin son noktası olmayacağa benzemektedir.


"AĞ TABANLI STRATEJİLER VE BİLGİ SİSTEMLERİ 110709049 YEŞİM ORAL 130709102 NAGİHAN KIRDAROĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları