Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 10. Gün: Örgüt İçinde ve Bireysel Düzeyde Performans Yönetimi 11 Şubat 2011 Tapio Laamanen

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 2 MP Bölgesel Gelişim Strateji ve planlama Girişimciliğin Gelişimi ve Yatırımın Desteklenmesi İş gücü piyasasının ve iş olanaklarının faal hale ge- tirilmesi. Çalışma ve yatırım Hizmetleri. Ara iş gücü piyasası ve istihdam edilebilirlik İstihdam ve Girişimcilik Departmanı Kurum yönetimi Çalışma ve Ticaret Departmanı İnovasyon Departmanı Enerji Departmanı GELİŞTİRME BİRİMİ ULUSAL ARABULUCU OFİSİ AB VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KOORDİNASYONU İNSAN KAYNAKLARI VE YETERLİLİK GELİŞİMİ DENETLEME YÖNETİM MALİYE AS MP AS Daimi Müsteşar Devlet Bakanı Mali İşler Bakanı Çalışma Bakanı Devlet Bakanı MEDYA VE İLETİŞİM MP Bölgesel Strateji Ulusal Gelişim Programları Yapısal Fon Politikası Yapısal Fon Yönetimi MP Kurumsal Strateji Stratejik Projeler Araştırma ve Planlama AS Yönetimsel birimler ELY Merkezlerinin Yönetimi Bilgi Yönetimi ve İdaresi Endüstriyel Politika Koordinasyonu ve Özel Finansman MP AS MP MP = Ekonomi Bakanlı, Mauri Pekkarinen AS = Çalışma Bakanı, Anni Sinnemäki Temel Enerji Üretimi Enerji Pazarları Enerji Verimi ve Teknoloji Yenilenebilir Enerji Bilgi temelli yenilikler. Talebe bağlı yenilikler Yeniliklerle ilgili çevreler Büyüme teşebbüsleri İşletmelerin ve İhracatın Uluslar arası hale gelmesi Maden Politikası Çalışma ortamının düzenlenmesi Çalışma hayatının niteliği Rekabet Politikası İç Pazar ve tüketici politikası İş Hukuku Daha iyi düzenlemeler MP İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı-Organizasyon MP

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 3 İEB İçinde Performans Yönetimi Daimi Müsteşar (DM) bir sonraki yılla ilgili olarak her bir departman ve birimle müzakere yürütür Müzakerelerin amacı şunlardır Politika hedeflerinin uygulanmasını güçlendirme Örgütün operasyonel hedefleri üzerinde anlaşmaya varma Örgütün operasyonel işlevliliğini sağlama Katılımcılar: DM (başkan) ve genel merkezler, Mali birim ve İnsan Kaynakları biriminden yönetim desteği Bir departman/birimin yönetim grubu

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 4 İEB İçinde Performans Yönetimi – Müzakerelerin Gündemi Müzakerelerin açılışı (daimi müsteşar, DM) Mevcut yıldaki performans, performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi (departman/birim) Başarılar, başarısızlıklar, zorluklar Gelecek yıl için performans hedefleri Sosyal etkinlik hedefleri Kurumsal strateji, içerik (substance) stratejisinden çıkarılır Operasyonel etkililik hedefleri Örn. edinimler Kalite yönetimi hedefleri Örn. kanun tasarısı İnsan kaynakları hedefleri Örn. hastalık izinleri, eğitim günleri, çalışan saturnover of employees, fazla mesai Hedef belirlemede risk yönetimi özellikleri Operasyonel ödenek önerileri Diğer meseleler

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 5 Bireysel Düzeyde Performans Yönetimi – Unsurlar Yöneticiler ile çalışanlar arasında yılda bir yürütülen gelişim müzakereleri Amaç Bilgi alıp vermek, dönüt Problemleri tanımak ve önlemek ve onları çözmek Görevleri ve çalışma koşullarını geliştirmeye teşvik etme İşyerinde karşılıklı güveni ve mutluluğu ilerletme  Kârlılığı artırma Maaş sistemini teşvik etme Gelişim müzakere sürecinin bir parçası

6 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 6 Yöneticiler ve Çalışanlar Arasında Gelişim Müzakeresi – Yapı Değerler ve bu değerlerin işte nasıl gerçekleştirildiği Hedeflere ulaşma (geçmiş dönemler) Görevlerin tanımı (güncelleme ihtiyacı?) Bir sonraki dönem için hedefler Çalışma biriminde işbirliği Yeterlilik, yetenek (gelişim ihtiyaçları?) Çalışabilme yeteneği, işte mutluluk İlgili diğer sorunlar

7 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 7 Maaş Sistemini Teşvik Etme Etken 1: Yeterlilik sınıflaması Bileşenler: Yeterlilik/yetenek Etkileşim Yönetim/rehberlik Karar alma Sorumluluk Rol

8 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 8 Yeterlilik Sınıflaması – Dereceler 1.Temel meslekî pozisyon 2.Bağımsız temel meslekî pozisyon 3.Kıdemli meslekî pozisyon 4.Meslekî özel görev ya da yardımcı uzman pozisyonu 5.Uzman pozisyonu 6.Bağımsız uzman pozisyonu 7.Kıdemli uzman pozisyonu 8.Yönetim pozisyonu / kıdemli baş uzman pozisyonu 9.Yönetim pozisyonu / önemli yetki alanındaki üst düzey kıdemli uzman pozisyonu

9 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 9 Maaş Sistemini Teşvik Etme – Etken 2: Performans Bileşenler: Hedeflere ulaşma Profesyonelleşme / Yeterlilik İşbirliği / Etkileşim Liderlik (eğer yönetim posizyonundaysa) Yeterlilik sınıflandırmasının en fazla %50’si (etken 1); ortalama %35


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları