Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141."— Sunum transkripti:

1 YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5142 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Hafta 2 Yenilik Süreci1:2, 2:s91-111 Hafta 3 Yenilik Teorileri1:5, 2:s44-64 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:3, 1:8, 2:s111-117 Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:4, 2:s2:s173-8, 67-73 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:6, 2:s157-173 Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:7, 2:s181-206 Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler5:4 Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları5:5 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Ar-Ge Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5143  Yenili ğ in kaynakları, Ar-Ge ve yönetim ilişkisi  Yenili ğ i destekleyen başarılı bir Ar-Ge için yönetim nasıl olmalıdır?

4 Yeniliğin kaynakları-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 514 1. Dışsal Kaynaklar: işletme dışındaki kurum, kuruluş, örgüt, kişi ve ülkeler: i. Pazarlar ve müşteriler, ii. Yenilik toplulukları, iii. Rakipler ve tedarikçiler, iv. Stratejik ortaklıklar, v. Üniversite, kamu/özel kurumları vi. Di ğ er ülkelerin yenilik sistemi. 4

5 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5145

6 Yeniliğin kaynakları-2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 514 2. İ çsel Kaynaklar: İ şletme içindeki işlevler ve çalışanlar: i. Ar-Ge işlevi ii. Pazarlama, üretim, finans 3. Durumsal Kaynaklar: belli durumlarda oluşan yeni fikir, olay ve teknolojiler: i. Planlanmış işletme etkinlikleri: yenilik girişimi ii. Beklenmeyen olaylar: planlanmamış etkiler iii. Yaratıcı yıkım: bir yenili ğ in ortaya çıkması mevcutları hükümsüz kılabilir 6

7 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5147  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  İ stekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta)  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/  Önerilen projeleri http://atillaelci.wordpress.com/ ve http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com adresinde bulacaksınız.http://atillaelci.wordpress.com/ http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com  D İ KKAT: başvuru son tarihi 12 Nisan’a uzatıldı!

8 Bağlantılar-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5148  Sosyal İ şletme Fikir Yarışması, Facebook’ta: Ayrıntı için bkz. Sosyal İ şletme Fikir YarışmasıFacebook’tabkz.


"YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları