Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Rahmetli Hocamız Prof. Dr. Hadi Akay Anısına…. 2 Hocamızın Yaşam Felsefesi Bencillik,çıkarcılık ve fevrilikten uzak, insan olma vasfı Doğruluk,dürüstlük,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Rahmetli Hocamız Prof. Dr. Hadi Akay Anısına…. 2 Hocamızın Yaşam Felsefesi Bencillik,çıkarcılık ve fevrilikten uzak, insan olma vasfı Doğruluk,dürüstlük,"— Sunum transkripti:

1 1 Rahmetli Hocamız Prof. Dr. Hadi Akay Anısına…

2 2 Hocamızın Yaşam Felsefesi Bencillik,çıkarcılık ve fevrilikten uzak, insan olma vasfı Doğruluk,dürüstlük, ve kendine saygı Akılcı ve dengeli olmak İhtiraslarını doğayı sevme hırsına dönüştürebilmişti Sevgi dolu,vefakar ve fedakardı Yaşadığı sürece sevgi ve saygı gösterdi, birçok gönül bağı kurdu,haysiyetli ve şerefli bir yaşam sürdü…Başkalarının şerefli ve haysiyetli yaşamını bozmak çabasında bile bulunmadı..

3 3 Hocamızın Yaşam Felsefesi Kendini, vakarlı yaşamı içinde ailesine çocuklarına, kliniğine, ülkesine ve tüm insanlık ve evrene adadı… İçinde bulunduğu toplumun genel iyiliğine çalışarak, öğrencilerine ve asistanlarına mesleğin faziletlerini ve esaslarını ve herşeyden önce insan olmayı öğreterek çok erken aramızdan ayrıldı.

4 4 Dr. Salih Emri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D.Öğretim Üyesi İleri Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Neo-Adjuvant Kemoterapi

5 5 Kombine tedavilerin gerekliliği ortadadır! Cerrahi tedaviye rağmen hastaların %50’si metastatik hastalık nedeniyle ölmektedir.Bütün olarak ancak hastaların %36’sı 5 yıl yaşabilmektedir. Kombine tedavilerin gerekliliği ortadadır!

6 6 NSCLC : Klinik Görünümleri Rezektabl hastalık (evre I, II ve bazı III) Rezeke edilemeyen hastalık (evre III) İleri hastalık (bazı ileri evre III ve daima tüm evre IV).

7 7 Lokal İleri KHDAK İnterdisipliner Yaklaşım Cerrahi Kemoterapi Radyoterapi İmmünoterapi Destek tedavileri Girişimsel bronkoloji Hedefe yönelik tedaviler PCI From Eberhardt ERS 2005

8 8 Neo-Adjuvant Kemoterapi: Avantajları: Mikroskopik metastazların erken tedavisi İlaçlara karşı direnç riski daha az Bütünlüğü bozulmamış damar yatağına kemoterapi Kemoterapiye olan komplians daha iyi Dezavantajları: Küratif cerrahinin gecikmesi Kemoterapi sonrasında cerrahi uygulanan olgularda mortalite ve morbitidenin artması(kümülatif toksisite) Cerrahinin sınırları?Orijinal veya residü tümör

9 9 İlk Faz III Çalışmalar – Evre IIIAN2 Roth 3 CPM-EP S  3 siklus Rosell 3 MIP siklus S + postop RTPass 27 IIIAN2 Interim analiz OMS: Preop EP 28.5 ay Cerrahi 15.7 ay (p=0.095) JNCI 1994 Lung Cancer 1998 NEJM 1994 Lung Cancer 1999 p=.056 p=.005 Ann Thorac Surg 1992

10 10 Faz III Neo-adjuvant Kemoterapi Çalışmalar Evre IB, II, T3N0-1 KHDAK

11 11 Fransa Çalışması Depierre, J Clin Oncol 2002; update IASCL 2003 Evre I (T1NO hariç), II ve IIIA KHDAK Randomizasyon Kemoterapi Mitomycin: 6 mg/m²/d1 Mitomycin: 6 mg/m²/d1 Ifosfamide: 1.5 g/m²/d1-3 Ifosfamide: 1.5 g/m²/d1-3 cisPlatin: 30 mg/m²/d1-3 cisPlatin: 30 mg/m²/d1-3 2 siklus (3 haftalık interval) 2 siklus (3 haftalık interval) CerrahiCerrahi Cevap sonrası, postop 2 MIP siklus Cevap sonrası, postop 2 MIP siklus Radyoterapi ( pT3 ve/veya pN2)

12 12 Hasta Karakteristikleri p=0.07 CerrahiKemo-Cerrahi Tüm hastalar (N=373) Elijibil (N=355) N0-N1 (N=233) N2 (N=122) 186 176 126 (%72) 50 (%28) 187 179 107 (%60) 72 (%40)

13 13 Yaşam Eğrisi p=0.14 Depierre, IASLC 2003 P = 0.14 p=0.14 15/09/2002 itibariyle

14 14 Fransız Çalışmasından Çıkan Sonuçlar: Kemoterapi Cevabı % 64(%10 pCR). Kemoterapi kolunda perioperatif ölüm fazla Kemoterapi kolunda MOS: 37, cerrahi kolda 26 ay. Survi avantajı anlamlı değil (p=0.15).

15 15 Fransız Çalışmasından Çıkan Sonuçlar: Üçüncü yılda %10 survi avantajı alde edilmiş. Uzak metastaz oranında anlamlı azalma (p=0.018),buna karşılık lokal relaps oranında fark elde edilmemiş (p=0.023). Subgrup analizlerinde preop kemo ile survi avantajı N0-1 hastalıkta gösterilmiş (p=0.027), N2 hastalıkta bu avantaj gösterilmemiş.

16 16 SWOG 9900 Çalışması Klinik Evre T2N0, T1-2N1, T3N0-1 KHDAK(IB/IIA vs. IIB/IIIA) Hedef örneklem: 600 hasta Erken kapatılma (Temmuz 2004) Preop kemo: 180 hasta / cerrahi: 174 Pisters - ASCO 2005 Abstract LBA7012, Vallières – IASLC 2005 Abstract O-124 R Carboplatin-paclitaxel x 3 Cerrahi Cerrahi

17 17 SWOG 9900 :Sonuç Tedavi iyi tolere edilmiş (en sık G ¾ neutropenia) MPF (29 vs 20 ay) OMS (47 vs 40 ay; HR=0.84, CI: 0.60- 1.18; p=0.32) neadjuvant chemo. tarafına doğru ağır basıyor Overall survival Progression free survival

18 18 Neoadjuvan Docetaxel Evre IIIAN2 KHDAK

19 19 Uluslararası Faz III çok merkezli çalışma.Evre IIIA veya IIIB(lokal olarak tedavi edilebilir) 274 hasta randomize olarak 3 kür neoad docetaxel + veya - ve sonra definitif tedavi cerrahi ±

20 20 Neoadjuvant docetaxel faz III çalışma: sonuçlar Docetaxel iyi tolere edilmiştir: 103 hasta (%77) 3 siklus kemoterapi almıştır. Majör toksisite grad 4 nötropeni (69 hasta, %55) ve nötropenik ateş (8 hasta, %6). Docetaxel sonrası RT iyi tolere edilmiştir.

21 21 Rezektabl Evre IIIA N2 KHDAK’inde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahinin Faydası EORTC 08941 Van Meerbeeck JP and et al.JCO 2005;abst LBA7015

22 22 166 RTx ( 60 Gy ) 166 167 surgery 167 randomization CTx : either cisplatin- or carboplatin-based ! RTx : 2.0 Gy qd / 5 x per week / 6 wks = 60 Gy Evre IIIA KHDAK’inde Multimodal Yaklaşım - EORTC çalışma 08941 planı - - EORTC çalışma 08941 planı - CTx - 3 cycles CRPR MR MR Optional PORT 572 pIIIA N2 333 pts Van Meerbeeck, ASCO 2005 Abstr LBA 7015, IASLC 2005 Abstr Pr5

23 23 EORTC 08941: Cerrahi Şekilleri Cerrahi : pneumonectomy 6946.3 % (bi)lobectomy 5838.9 % thoracotomy only21 14.1 % other (remediastinoscopy) 1 0.7 % Radikal cerrahi : remediastinoscopy 1 0.7 % hayır 7449.7 % evet 7449.7 % ( 44 % ITT) = R0 :cerrahi sınır negatif üst mediastinal nod negatif

24 24 EORTC 08941: Suvi Analizi p= 0.60 Radiotherapy N= 165 Surgery N= 167 Median survival 17.5 mo.16.4 mo. 5-yr survival 14.0%15.7%

25 25 Cisplatin 50 mg/m² d1, 8, 29, 36 Etoposide 50 mg/m² D1-5, 29-33 Thoracic RT, 45 Gy, Starting d1 Neo-adjuvant Kemoradyoterapi: Phase III Study of Concurrent Chemotherapy and Radiotherapy Followed by Surgical Resection for Stage IIIA(pN2) NSCLC:Outcomes update of North American Intergroup (The Int 0139/RTOG 9309) Trial Resectable stage IIIA-pN2 Randomisation Consolidation: cisplatin – etoposide x 2 Surgery 202 pts If no progression Induction CT/RT Radiotherapy 194 pts up to 61 Gy Albain, ASCO 2005 Abstr 7014, Rush IASLC 2005 Abstr O-035 396 eligible pts

26 26 Int 0139/RTOG 9309: Sonuçlar CerrahiRadyoterapi p 5-y PFS 5-y survi Tedavi ile ilişkili ölüm % 22.4 % 27.2 Cerrahi evreleme: N0 : % 41 N1-3: % 24 16(%7.9) 10 hasta postop ilk 30 gün içinde ölmüş % 11.1 % 20.3 4(2.1%) 0.017 0.10

27 27 Int 0139/RTOG 9309: Sonuçlar Evre IIIA(pN2) KHDAK’inde KT/RT sonrası cerrahi ile PFS evet fakat OS anlamlı olarak uzamamıştır. Trimodal tedavi ile daha iyi 5-yıl survi elde edilmiştir. Cerrahi evrelendirmede pNO uzun yaşam süresi ile ilişkilidir. Cerrahi uygun hastalarda düşünülmelidir. Pnomenektomi düşünülen hastalarada bu yaklaşım uygun olmayabilir.

28 28 Neoadjuvant Tedavi Docetaxel + Cisplatin KHDAK, evre IIIA(pN2): Geniş bir Faz II Çalışma SAKK trial 16/96, Swiss Group for Clinical Cancer resarch

29 29 Surgery IIIA (N2) CTx : cisplatin 40-50 mg/m² d 1, 2 docetaxel85 mg/m² d 1 Evre IIIA KHDAK’inde Multimodal Yaklaşım - SWISS PREOP-Chemo trial - - SWISS PREOP-Chemo trial - CTx - 3 cycles CRPR MR MR Betticher et al, Lung Cancer 2005;49:s14 → q3w PORT 60G Incomplete resection

30 30 Tüm hastalara mediastinoskopi yapılmıştır (evre IIIAN2 ) % 87 hastada cerrahi yapılmıştır. Komple rezeksiyon hızı :%48 dir. mediastinal downstaging N2 → N0,N1: % 60 Indüksiyon sonrası morbitide ve mortalite oranı %2 (seyrektir). Kompleks cerrahi: % 49 pnomenektomi yapılmıştır ! MOS : 2.9 yıl, R0-rezeksiyon sonrası 5.2 yıl. Lokal relaps %3, uzak mets 8%, her ikisi %53, % 28 hastada relaps görülmedi.  Komplet rezeksiyon ve downstaging istatiksel olarak önemli survi avantajı Perioperative RT çalışması devam etmektedir… Evre IIIA KHDAK’inde Multimodal Yaklaşım - SWISS PREOP-Chemo trial - - SWISS PREOP-Chemo trial -

31 31 Preoperative CT and Concurret RT/CT Followed by Definitive Surgery in pts with Locally Advanced Inop NSCLC Stage IIIA/IIIB- 10 year survival Results - West German Cancer Center Trimodality Phase-II - cisplatin 60 mg/m² etoposide 150 mg/m² 1 7/8 15 22 28/29 36 43 49/50 57 64 71 78 85 92 99 etoposide 100 mg/m² 2 x 1.5 Gy/die x 5 x 3 wk = 45 Gy primary-tu/med. repeat mediastinoscopy thoracotomy Eberhardt et al, J Clin Oncol Feb 1998, Gauler T, et al Lung Cancer 2005.

32 32 overall survival – stages IIIa and IIIb On riskEventMSD5Y-SR10Y-SR stage IIIa 52 34 20 mo 32 % 20 % stage IIIb 42 33 18 mo 20 % 18 % p=0.37 long rank ;p=0.15 Wilcoxon 1.R0;no=50 had MDS of 42 mo,5-yr SR of 43% and 10-yr SR of 34% 2.Unfavourable group 42 pts had MDS of 13 mo;5-yr SR of 9% and 10-yr SR of 0%. 3. Second cancers/primaries after 5 yrs is important

33 33 Rezektabl Evre III KHDAK Kemoradyoterapi sonrası Cerrahi Hangi Parametreler sonucu olumlu etkilemektedir? Komplet rezeksiyon ( R0 ) T3 N0 veya T3 N1 / superior sulcus tümörleri T4 N0 veya T4 N1 hastalık N2 lenf nodlarının patalojik olarak tümörden temizlenmesi (“nodal downstaging” ) Majör patolojik cevap ( > % 90 ) Tedavi öncesi LDH düzeyi

34 34 PET: Esas Endikasyonu KHDAK’inde Evrelendirme Konvansiyonel evrelendirmenin yetersiz olduğunu biliyoruz (radikal cerrahiden sonra %20 hastada erken uzak metastaz görülüyor) Endikasyon >1500 hasta üzerinde yapılan öalışmalar neticesinde konulmuştur.

35 35 IIIA (N2) Hasta - İndüksiyon CTx/RTx ve PET-CT IIIA (N2) Hasta - İndüksiyon CTx/RTx ve PET-CT pre PET-CT post PET-CT

36 36 HR=0.66 (95% CI 0.48-0.93) Stages I-III Neoadjuvant chemotherapy Favor the treatment groupFavor the control group

37 37 a = 2 y SR; b = 3-y SR; OS = overall survival, NYR = not yet reached Yazar Evre Kemoterapi C/RTx (Gy) med OS ( mths ) 5-y-SR (%) Grunenwald IIIB (40)P/5-FU/Vbl40 bid NA 19 Ichinose IIIB (27)P/UFT40 qd NA 56 a Mactay IIIA (53)PE or Car/Pac45-54qd NA 31 DeCamp IIIA/IIIB (78/27)P/PacNA bid 27 32 Katayama IIIA/IIIB (14/8)P/Doce40 qd NYR 66 b Ahn IIIA (31)NA 19 37.2 Gauler IIIA/IIIB (24/40)P/Pac45 bid 25 47 b Trodella IIIA/IIIB (57/35)Carbo or P/5-FU50.4 qd 17.2 15 Rezektabl Evre III KHDAK Tedavisi Rezektabl Evre III KHDAK Tedavisi - Yeni Trimodal Tedavi Sonuçları - - Yeni Trimodal Tedavi Sonuçları -

38 38 Sağ Pnomenektomi:90-gün mortalite % 23

39 39 Neoadjuvan Tedavi: Neler Öğrendik?

40 40 1.Majör morbitide riski artmıştır.

41 41 Morbitide ve mortalite indüksiyon kemoterapisi sonrası önemli olarak artmaktadır. Risk özellikle genişletilmiş rezeksiyonlarda (extended resection) daha fazladır. 1994-2003 – 758 hasta

42 42 Enfeksiyon Riski Pneumonia (20%) –Unusual agents (CMV – fungi: 30%) –Pre-emptive treatments? (preop BAL?)

43 43 Inflamatuar Cevap IL6 GCSF Endo S et al. Eur J Cardiothorac Surg 2004;26:787-791 1 cycle cisplatine docetaxel Surgery 39 pts 4 weeks Randomization

44 44 Pulmoner Toksisite Leo F et al. Ann Thorac Surg 2004; 77:260-5 Surgery 30 pts Changes in DLCO/Va >15% 3 cycles Cisplatine (D1D21) Gemcitabine (D1D8D21)

45 45 Riskten Nasıl Kaçınabiliriz? Olguların titizlikle seçimi Minimum 4 hafta gecikme Mümkünse sağ pnomenektomiden kaçın Bronşial sütürlerin kuvvetlendirilmesi Intraoperatif steroids?

46 46 Sonuçlar: Neoadjuvant kemoterapinin endike olduğu ve survinin uazadığı durumlar mevcuttur.Fakat daha fazla çalışmaya ihtiyaç Kemoterapinin zamanlaması, rejim, hasta seçimi ve hangi hastaların tedaviden faydalanacağı hakkındaki kriterler henüz tam olarak belirlenmemiştir.


"1 Rahmetli Hocamız Prof. Dr. Hadi Akay Anısına…. 2 Hocamızın Yaşam Felsefesi Bencillik,çıkarcılık ve fevrilikten uzak, insan olma vasfı Doğruluk,dürüstlük," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları