Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İntraoperatif Radyoterapi Intraoperative Radiotherapy with Electrons (ELIOT) Doç.Dr.Murat Kemal ATAHAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İntraoperatif Radyoterapi Intraoperative Radiotherapy with Electrons (ELIOT) Doç.Dr.Murat Kemal ATAHAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve."— Sunum transkripti:

1 İntraoperatif Radyoterapi Intraoperative Radiotherapy with Electrons (ELIOT) Doç.Dr.Murat Kemal ATAHAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10 Ekim 2013 İZMİR

2 Birçok randomize çalışma göstermiştir ki meme koruyucu kanser cerrahisi’nde lokal nükslerin %90’dan fazlası orijinal tümör yatağından gelişmektedir. Patolojik spesimenlerde %63 okkult kanser bulunmasına rağmen lokal nüksler orijinal tümör yatağından gelişmektedir. Vaidya JS,et al.,.Lancet. 2010 Jul 10;376(9735):91-102. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60837-9. King, TA, et al.,. American Journal of Surgery. 180: 299-304; 2000

3 Bundan yola çıkarak daha hızlandırılmış ve daha tümör yatak hedefli radyoterapi yapma fikri gelişmiştir.

4 Tüm meme ışınlamasında hasta günlük 1.8-2 Gy doz ile toplam 45-50 Gy 5-6 hafta ve ardından 10-16 Gy boost 1-2 hafta boyunca almaktadır

5 Erken evre meme kanserinde T1-2 N0 hastalarda IORT ortalama 4 yıllık takiplerde tüm meme ışınlaması ile benzer şekilde düşük lokal rekürrens ve % 98’den fazla lokal hastalık kontrolu sağlamıştır.

6 IORT Kısalmış tedavi süresi Hedef içinde olmayan doku ve organlara düşük radyasyon dozu (kalp,akciğer, özefagus) Cerrahi ve radyoterapinin tek seansta bitmesi böylece RT merkezinden uzakta yaşayanlar için avantaj antrasiklin gibi KT rejimleri alan hastalarda gecikme olmaması Onkoplastik cerrahinin etkin uygulanabilmesi

7 HASTA SEÇİMİ Hangi grup hastalarda kullanılmalı? American Society for Radiation Oncology (ASTRO) Groupe Européen de Curiethérapie–European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC–ESTRO) Smith DB, Arthur DW, Buchholz TA, et al. Accelerated partial breast irradiation consensus statement from the American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;74: 987e1001 Polgar C, Van Limbergen E, Pötter R, et al. Patient selection for accelerated partial breast irradiation (APBI) after breast-conserving surgery: recommendations of the Groupe Européen de Curiethérapy–European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC–ESTRO) breast cancer working group based on clinical evidence 2009. Radiother Oncol 2010; 94:264–73.

8 [S4-2] Targeted Intraoperative Radiotherapy for Early Breast Cancer: TARGIT-A Trial- Updated Analysis of Local Recurrence and First Analysis of Survival Lancet 2010

9 TARGIT-A ÇALIŞMASI Prospektif randomize çalışma 9 ülkede 28 merkez çalışmaya katıldı 1113 hasta IORT koluna 1119 hasta eksternal RT koluna randomize 45 yaş üstü, unifokal, invaziv duktal karsinom hastalar çalışmaya dahil edildi Lobuler karsinom hastaları çalışma dışı olma nedeni Çalışmanın primer hedefi lokal rekürrens İkincil hedefler ise lokal toksisite ve morbidite

10 Targeted Intraoperative Radiotherapy (TARGIT-A) Study Design Eligibility (N = 2,232) Invasive ductal breast carcinoma Undergoing breast-conserving surgery ≤45 years of age R * Plus EBRT (45-50 Gy, no boost) in patients at high risk (~15%); Pre-specified criteria (unsuspected lobular carcinoma, lymphovascular invasion, etc) TARGIT n = 1,113 Single-dose TARGIT with Intrabeam ® (~85% of patient population)* EBRT n = 1,119 EBRT 45–50 Gy in 15-25 fractions +/- Boost 10-16 Gy in 5-8 fractions Baum M et al. Proc ASCO 2010;Abstract LBA517; Vaidya JS et al. Lancet 2010;[Epub ahead of print].

11 Targeted Intraoperative Radiotherapy (TARGIT-A) Çalışma Dizaynı

12 HASTA ÖZELLİKLERİ

13 Local Recurrence Rates in the Conserved Breast * Restricted to 4 years as less than 420 patients (<20%) have follow-up beyond this point. All patients (with maximum follow-up of 10 years) are included in the analysis. TARGIT n = 1,113 EBRT n = 1,119p-value Local recurrence rate 1.2%0.95%0.41 95% confidence interval0.53–2.710.39–2.31— Baum M et al. Proc ASCO 2010;Abstract LBA517; Vaidya JS et al. Lancet 2010;[Epub ahead of print].

14 Complications TARGIT n = 1,113 EBRT n = 1,119p-value Any196 (17.6%)174 (15.4%)0.19 Clinically important wound complications TARGITEBRTp-value Hematoma requiring surgical evacuation 11 (1.0%)7 (0.6%)0.338 Seroma requiring more than 3 aspirations 23 (2.1%)9 (0.8%)0.012 Infection requiring intravenous antibiotics or surgery 20 (1.8%)14 (1.3%)0.292 Baum M et al. Proc ASCO 2010;Abstract LBA517; Vaidya JS et al. Lancet 2010;[Epub ahead of print].

15 Complications Major toxicity TARGIT n = 1,113 EBRT n = 1,119p-value Skin breakdown or delayed wound healing 31 (2.8%)21 (1.9%)0.155 RTOG toxicity Grade 3-4 6 (0.5%)23 (2.1%)0.002 Major toxicity 37 (3.3%)44 (3.9%)0.443 Baum M et al. Proc ASCO 2010;Abstract LBA517; Vaidya JS et al. Lancet 2010;[Epub ahead of print].

16 Çalışma Sonuçları Seçilmiş erken evre meme kanserli olgularda cerrahi sırasında tek doz IORT eksternal RT’ye alternatif olabilir Lokal rekürrens TARGIT ve EBRT de 4 yıllık takipte farklı değil (1.2% vs 0.95%, p = 0.41) Ayni şekilde toksisite oranları da farkli değil – Major toksisite(3.3% vs 3.9%, p = 0.44) – RTOG toksisite Grade 3 - 4 (0.5% vs 2.1%, p = 0.002)

17 Fig 1. After the upper-outer quadrantectomy of left breast, a medial glandular flap is performed. The breast is separated, superficially by the skin, and deeply by the pectoralis muscle. Fig 2. The mobilization of the breast target is concluded preparing the lateral glandular flap. Fig 3. The gland is reconstructed over the aluminum and lead disks to expose the correct portion of the breast to be irradiated. The disks (outlined) appear between the restored breast and the pectoralis muscle. Veronesi et al Breast Cancer Res Treat 2010 EL ectron I ntraoperative R adio T herapy= ELIOT

18

19 ELIOT 2010 1822 hasta ELIOT çalışmasında 2000 – 2008 Aralık 1800 hasta 21 Gy RT 90% isodose 1381 hasta endokrin tedavi 176 sadece kemoterapi 198 kemoterapi ve endokrin tedavi 67 hasta adjuvan tedavi yok 58 hasta 2005 itibaren Herceptin Mean f/u 36.1 ay Veronesi, Br Can Res Tr 2010

20

21 ELIOT SONUÇLARI 2010 Factornumber% Age <5036820.2 Lobular Ca20211.1 Size 2-5 cm26114.3 Positive nodes51728.4 Grade 345925.2 Peritumoral vascular invasion 29416.1 ER negative19410.6 HER2 +1739.5 Lum A64835.6 Lum B97753.6 Her2+532.9 Basal1377.5

22 ELIOT SONUÇLARI 2010 Factornumber%Annual % True local recurrence422.30.77 Ipsilateral breast ca241.30.44 Regional metastasis181.00.33 Contralateral ca191.00.35 Distant metastasis261.40.47 Other cancer331.80.60 Death as first event110.60.20 Any first event1719.43.12 Deaths from br ca281.50.45 Deaths from other120.70.20 Unspecificed death60.30.10 Any death462.50.76

23 ELIOT SONUÇLARI 2010 Factornumber% Mild fibrosis321.8 Severe fibrosis20.1 Lyponecrosis784.2 Hematoma1015.5 Edema241.3 Pain130.7 Wound infection241.3 Seroma23512.9 No side effects143478.7 1 side effect29216.0 2 side effects764.2 3 side effects160.9

24 ELIOT Multivariate Model for LR FactorHRP value Age <502.10 (1.18–3.74)0.01 Size >2.02.29 (1.02–5.15)0.04 Lobular histology1.89 (0.90-3.95)0.09 Lum A (ER+ or PR+,KI-67<14%, Her2-) 1.00 Lum B (ER+ or PR+, KI-67>14% or Her2+) 3.46 (1.52–7.90)0.003 Her2+ (ER- and PR-, Her2+) (n=53) 5.68 (1.72–18.8)0.004 Basal (ER-, PR-, Her2-) 5.26 (1.84–15.0)0.002

25 SONUÇ Çalışma sonuçları için uzun takip süresi gerekir ancak ELIOT ilerisi için çok umut vaat eden bir yöntem olarak görülmektedir

26 IJROBP 2009

27

28 ASTRO “Suitable Group” FactorALL of the following must be present Age>=60 years Tumour size<=2cm MarginsNegative by at least 2mm GradeAny ER statusPositive MulticentricitySingle tumour MultifocalityClinically unifocal <2.0 cm HistologyInvasive Ductal or favourable subtype Extensive Intraductal Component (>25% DCIS)Absent Lymphovascular invasionAbsent Lymph nodesNode Negative 28

29 ASTRO “Cautionary Group” FactorAny of these should invoke caution Age50-59 years Tumour size2.1 – 3cm MarginsClose < 2mm ER statusNegative MultifocalityClinically Unifocal, total size 2.1-3.0cm LVSILimited/focal HistologyInvasive Lobular Pure DCIS<3 cm Extensive Intraductal Component (>25% DCIS)<3 cm Lymphovascular invasionLimited or Focal

30 ASTRO “Unsuitable Group” FactorAny of the following must be present Age<50 years Tumour size> 3 cm MarginsPositive ER statusNegative MulticentricityMore than 1 tumour HistologyInvasive Lobular Extensive Intraductal Component (>25% DCIS)Present Lymphovascular invasionExtensive Lymph nodesPositive

31 ASTRO ÖNERİLERİNİN IORT UYGULANMASI

32

33

34 SONUÇ Uygun olmayan grupta belirgin olarak artmış lokal rekurrens ve uzak metastaz riski bulunmakta ASTRO önerileri Faz 3 çalışmalarının uzun dönem sonuçları açıklanana kadar hasta seçiminde yol gösterici olabilir

35 1999 yılında IORT tedavisinin kullanıma girmesinden itibaren European Institiute of Oncology’de 3000 den fazla hasta toksisite, lokal rekürrens, sağkalım ve kozmetik açısından tüm meme ışınlamasına eşdeğer sonuçlarla tedavi edilmiştir.

36 ELIOT 2100 rad (21 Gy) tümör yatağına tek doz olarak toplam 1 dakika da verilmekte ELIOT boost ise 1200 rad (12 Gy) olarak meme koruyucu cerrahi tedavi esnasında ardından eksternal fraksiyone radyoterapi dozu olarak verilmekte ve tedavi süresini 1-2 hafta kısaltmaktadır.

37 ELIOT TEKNİĞİ Hasta seçimi ASTRO kılavuzuna göre Unifokal erken evre invaziv karsinom PT1 1 cm, pN0 (sent neg), M0 Negatif marjinler Lenfovasküler invazyon yok BRCA 1/2 mutasyonu olmayan

38 MEME MOBİLİZYONU Tümör çıkarıldıktan sonra pektoralis major kası üzerinden 5-10 cm meme mobilize edilirek meme parankimi radyoterapi için santralize edilir. Aynı şekilde superfasyal sınır için meme ciltten 4-5 cm mobilize edilerek subkutan dokudan ayrılır

39 TORASİK DUVAR KORUNMASI 5 mm kalınlığında kurşun plaklar (4,5,6,8 ve 10 cm çapta) pektoral fasya ve meme dokusu arasına konur. Ardından kurşun plak üzerinden mobilize edilen meme dokusu 3-4 dikiş ile biraraya getirilir. Kurşun plak üzerindeki meme dokusu kalınlığı ölçülür

40

41

42 Cilt korunması için polymethyl methacrylate (Perspex; Hitesys SpA, Aprilia, Italy) tüp meme dokusu içine yerleştirilir ve cilt ile temas etmez ayrıca cilt ile tüp arasına steril ıslak gazlı bez konur Lineer akselatör (LINAC) operasyon salonuna getirilerek bu polymethyl methacrylate tüpe bağlanır Genelde ışın verilmesi gereken alan rezeksiyon çevresindeki 4- 5 cm çaptaki meme dokusudur ancak bu meme büyüklüğüne göre 10 cm kadar olabilir Daha sonra iki basamak halinde gerekli radyoterapi dozu ortalama 2-4 dakikada verilir. Planlanan ve verilen doz arasındaki fark %1.5 dan az ya da çok olmamaktadır.

43

44 KULLANILAN RADYOTERAPİ CİHAZLARI Novac7 (Hitesys, Aprilia, Italy) ve Liac (Info and Tech, Rome, Italy) 4-10 MeV elektron ışınları her doz pulse (0.02- 0.09 Gy/pulse) vererek toplam 21 Gy dozu 1-2 dakika içinde verebilmektedir. Tüplerin çapları 3-12 cm arasında değişmektedir.

45

46 Standart Rt ile aynı doz IORT de verilebiliyor mu? İzoefektif doz hesaplaması için lineer- kuadratik (LQ) modeli kullanılmakta Buna göre tek doz 21 Gy fraksiyone 65Gy ile eşdeğer olarak hesaplanmakta

47 IEO’da 2000-2007 arası 1306 hasta prospektif randomize faz III ELIOT calışmasında yer almaktadır. Bir kolda hastalar eksternal RT kolunda 50 Gy tüm meme ışınlaması ve ardından 10 Gy tümör yatağına boost olarak RT almakta Diğer kolda ise tek doz 21 GY ELIOT almaktadırlar Bu çalışmada hastalar takip süresindedirler ve sonuçları ilerde görebilicez

48 Ancak başta paylaştığım üzere randomize olmayan 1822 hasta ile yapılan çalışmalarda eksternal RT ile eşit sonuçlar çıkmıştır.

49 SONUÇ Randomize çalışmaların yeterli takip süreleri açıklanıncaya kadar hasta seçiminde ASTRO önerileri dikkate alınmalıdır

50 TEŞEKKÜRLER


"İntraoperatif Radyoterapi Intraoperative Radiotherapy with Electrons (ELIOT) Doç.Dr.Murat Kemal ATAHAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları