Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.Sami BAYRAM Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD-BURSA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.Sami BAYRAM Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD-BURSA."— Sunum transkripti:

1 A.Sami BAYRAM Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD-BURSA

2  Akciğerin metastatik tümörleri, sistemik metastazın bir parçası olmakla birlikte sahip olduğu özellikleri ile ayrı olarak incelenmesi gereken bir konudur.  Pulmoner metastazektomi 20. yüzyılın sonlarına doğru, özellikle seçilmiş hastalarda standart tedavi haline gelmiştir.

3  İlk akciğerden metastazektomi 1882 yılında Weinlechner tarafından göğüs duvarı sarkomunun operasyonu sırasında yapılmıştır  Bunu takip eden 50 yıllık süreçte oldukça seçici davranılmış  Ama gerek cerrahi tekniklerin gerekse görüntüleme yöntemlerinin ilerlemesi ile metastazektomiler uygun hastalarda efektif olarak kullanılmaya başlanmıştır

4  Otopsi çalışmaları malinensiden ölen hastaların %29 da akciğer metastazı olduğunu göstermiştir ve 2.sırada yeraldığını göstermişler Willis RA: Pathology of Tumors, 4th ed.. New York, East Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts; 1967:175.  Weiss ve Gilbert; Malinensiden ölen hastaların otopsilerinde %20 sinde ac met e rastlamışlar In: Weiss L, Gilbert HA, ed. Pulmonary Metastasis, Boston: GK Hall; 1978:142.

5  Özellikle çocuklarda ki osteosarkomda primeri amputasyonla kontrol altına alınmış olsa bile ortaya çıkan ac problemleri ile çocukların kaybedilmesi metastazetomilere eğilimi arttırmıştır.  27 vaka – osteosarkom akciğer met metastazektomi % 80 komplet eradikasyon ve %45 5 yıllık sağkalım Martini N, Huvos AG, Mike V, et al: Multiple pulmonary resections in the treatment of osteogenic sarcoma. Ann Thorac Surg 1971; 12:271-280.Multiple pulmonary resections in the treatment of osteogenic sarcoma.

6  Çoğu ac metastazlı hastada yapılan metastazektomiler küratif bir çözüm ortaya koyar. Tabiki bu; primer tümörün karekteri, diğer organlardaki metastatik durumu, kemoterapi ve hormon tedavisine duyarlılığı ile yakından ilgilidir.

7 PRİMER TÜMÖRMETASTAZEKTOMİ SONUCU SarkomKalıcı Kür TeratomKomplet rezeksiyon önemli Kolon-RektumKalıcı Kür BöbrekBeraberinde Hormon tedavisi MelanomTek lezyon varsa MemeTek Lezyon varsa

8  Metastazmı?, Primer mi?, Benign mi?  Tek veya birden fazla mı?  Tek ve/veya çift taraflı mı?  Lenf nodu tutulumu var mı?  Gerekli olan rezeksiyon nedir?

9  Çoğu metastatik lezyonlar rutin göğüs grafisinde tespit edilir.  BT mevcut nodülün yoğunluğu, şekli, natürü, sayısı, çapı ve lokalizasyonu hakkında bilgi verir.

10  Son 10 yıl içinde PET; pulmoner nodüllerin ayırıcı tanısında esas yöntem olmuştur.  En önemli avantajı; hastaları gereksiz cerrahilerden koruyucu etkisidir.  En önemli sorun 5mm altındaki lezyonların saptanamamasıdır.

11  Primer malinensi kontrol altındaki 86 hastaya PET yapılmış - 68 hasta opere edilmiş - 54 hastada met saptanmış - 18 hastadan - 11 hastada ekstrapulmoner met - 2 hastada rekürrens - 2 sinde LAP - 3 ünde benign lezyon  PET in akciğer metastazında ki sensivitesi %82 bulunmuş

12 PARAMETRESENSİVİTE Tümde%82 NODÜL BÜYÜKLÜĞÜ ≤ 10%40 11-20%90 ≥ 21%93 HİSTOLOJİ Kolon%92 Ürolojik%86 Sarkom%75 Baş-Boyun%100 Diğer%87 Pastorino U, Veronesi G, Landoni C, et al: Fazio FDG-PET improves preoperative staging of resectable lung metastasis. J Thorac Cardiovasc Surg 2003; 126:1906-1910.Fazio FDG-PET improves preoperative staging of resectable lung metastasis.

13 1. Primer tümör kontrol altında veya kontrol altına alınabilir olmalı 2. Ekstrapulmoner yayılım olmamalı 3. Cerrahiden daha iyi bir yaklaşım olmamalı 4. Değerlendirmede fonksiyonların komplet rezeksiyona uygun olmalıdır

14  Esas olan primer tümörün kontrol altında olmasıdır.  Senkron tümörlerde öncelikle primer tümörün mutlaka kontrol altına alınabilir olması durumunda (amputasyon gibi) ilk olarak akciğer metastazı çıkarılabilir.  Eğer akciğer metastazı primer tümörün nüksü ile beraberse öncelikle primer tümör ele alınmalıdır.

15  Primer tümörün doğru evrelemesi yapıldıktan sonra akciğer metastazından önce ekstrapulmoner metastaz olup olmadığı ve varsa ona göre planlama yapılmalıdır.  Kolon karsinomunda kc ve ac met birlikteliğinde heriksinin beraber rezeksiyonu sağkalıma anlamlı katkı sağlar Sauter ER, Bolton JS, Gladden WW, et al: Improved survival after pulmonary resection of metastatic colorectal carcinoma. J Surg Oncol 1990; 43:135-138.Improved survival after pulmonary resection of metastatic colorectal carcinoma. Reddy RH, Kumar B, Shah R, et al: Staged pulmonary and hepatic metastasectomy in colorectal cancer: Is it worth it?. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25:151-154.Staged pulmonary and hepatic metastasectomy in colorectal cancer: Is it worth it?.

16  KT ye duyarlı germ-hc li tmlerde ac metastazektomisi öncesi birincil-ikincil kemoterapi uygulanması denenmelidir.  Osteosarkom gibi kemosensivitesi düşük olan metastazlarda öncelikle metastazektomi değerlendirilmelidir.

17  Metastazektomiler de rezeksiyona karar verildiğinde, öncelikle metastazlar rezektabilite açısından, rezektable olanlarda da yapılacak rezeksiyona hastanı medikal kapasitesinin uygunluğu değerlendirilmelidir.

18  Metastazektomilerde cerrahi yaklaşımda iki önemli soru cevaplanmalıdır; 1. Açık-Kapalı ; Epitelial 2. Bilateral-Unilateral ;Sarkom  Efektif metastazektomilerde kural 1. Gözlenen tüm lezyonların çıkarılması 2. Temiz Cerrahi sınır elde edilmesi 3. Sağlam ac alanlarının korunması

19  Multiple lezyonlar da 1. Mutlaka akciğerin her alanı palpe edilmelidir 2. Makroskopik komplet rezeksiyon yapılmalıdır 3. Segmental ve hiler LAP lar temizlenmelidir.

20  Seçilecek cerrahi yaklaşımda sayı, yer ve lezyon çapı önemlidir.  Küçük ve periferik yerleşimli lezyonlar da sublobar rezeksiyon genellikle yeterlidir.  Daha derin ve multiple lezyonlar da özellikle lazer ile efektif rezeksiyon yapılabilmektedir.

21

22  Tecrübeli ellerde pulmoner metastazektomiler sonrası morbidite oranı çok düşükken mortalite oranı %1-2 arasındadır.  IRLM ( International Registry of Lung Metastases) ye göre komplet metastazektomi sonrası 5 yıllık sağkalım %35, 10 yıllık sağkalım %30 ve 15 yıllık sağkalım %26 olarak bildiirlmektedir.

23  Tümörün ikiye katlanma zamanı  Hastalıksız süre  Metastaz sayısı  Lenf nodu tutulum yaygınlığı

24 Prognostik FaktörlerHasta Sayısı5 Yıllık10 YıllıkOrtalama Sağkalım (Ay) Tüm 4572362635 Hastalıksız Süre (Ay) 0-111384332729 12-351662312230 36+1416452949 Metastaz Sayısı 12169433143 2-31226342431 4+1123271927 10+342261726

25 GRUPLARREZEKTABİLİTERİSK FAKTÖRLERİ HASTALIKSIZ SÜRE VE/VEYA METASTAZ SAYISI IRezektableYokHastalıksız süre ≥36 ay ve tek met IIRezektable1 risk faktörüHastalıksız süre <36 ay ve birden fazla met IIIRezektable2 risk faktörüHastalıksız süre <36 ay ve birden fazla met IVRezeke edilemez IRLM ( International Registry of Lung Metastases) Prognostik Grup Sistemi GRUPLARHASTALIKSIZ SÜRE (AY) I61 II34 III24 IV14 Pastorino U, Buyse M, Friedel G, for The International Registry of Lung Metastases, et al: Long-term results of lung metastasectomy: Prognostic analyses based on 5,206 cases. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 113:37-49.Long-term results of lung metastasectomy: Prognostic analyses based on 5,206 cases.

26 TÜMÖR TİPİHASTA SAYISI 5 YILLIK SAĞKALIM(%) 10 YILLIK SAĞKALIM (%) ORTALAMA SAĞ KALIM (AY) EPİTELYAL Tümü1894372140 Kolorektal653372241 Meme411372137 Renal402412441 SARKOM Tümü1917312629 Osteosarkom734332740 Yumuşak Doku938302227 MELENOM 282211419 GERM HC TM 3186863

27  Osteosarkom esas olarak akciğerlere metatstaz yapar. %80 hastada primer tm radikal olarak ameliyat edilmiş olsa bile ac met meydana gelir.  %40-50 osteosarkom vakasında etkili kemoterapiye rağmen sıkıntının sebebi ac etkilenmesidir.  Sistematik ac metastazektomi KT ye göre sağkalım üzerine daha etkilidir Rosenberg SA, Chabner BA, Young RC, et al: Treatment of osteogenic sarcoma. 1: Effect of adjuvant high dose methotrexate after amputation. Cancer Treat Rep 1979; 63:739-751.Treatment of osteogenic sarcoma. 1: Effect of adjuvant high dose methotrexate after amputation.

28  23 hasta metastazektomi – 5 yıllık sağkalım %31  Hastalıksız süre - 5 yıl %19  5 veya daha fazla met de sağkalım daha kötü Fengshi Chen a, Ryo Miyahara a, Toru Bando a, Kenichi Okubo a, Kenichiro Watanabe b, Tomitaka Nakayama c, Junya Toguchida d, Hiroshi Date a, * Prognostic factors of pulmonary metastasectomy for osteosarcomas of the extremities. Eur J Cardiothorac Surg 2008;34:1235-1239. doi:10.1016/j.ejcts.2008.07.032

29  Bu tm ler kemoterapiye duyarlı olup küratif cevap %85-90 civarındadır. Kemoterapi sonrası rezeksiyon özellikle histolojik özelliği ortaya koymak açısndan önemlidir (nekroz varlığı, matür teratom, viable tm) ve sağ kalım özellikle hastalığın eleminasyonuna bağlıdır  141 hastaya metastazektomi 123 komplet rezeksiyon 59 hastada viable tm, 32 hastada nekroz ve fibrozis, 32 hastada teratoma farklılaşma saptanmış. 5 yıllık sağkalım %77 ve 15 yıllık sağkalım %65 Cagini L, Nicholson AG, Horwich A, et al: Metastasectomy for germ cell tumors: Long term survival and prognostic factors. Ann Oncol 1998; 9:1185.Metastasectomy for germ cell tumors: Long term survival and prognostic factors.

30  144 hastaya metastazektomi uygulanmış. 5 yıllık sağkalım %44, 10 yıllık sağkalım %25 olarak bildirilmiştir. McCormack PM, Burt ME, Bains MS, et al: Lung resection for colorectal metastases: 10-year results. Arch Surg 1992; 127:1403-1406.Lung resection for colorectal metastases: 10-year results.

31  98 hasta – ac metastazektomi (Primer kolo-rektal)  Primer hastalık td den ortalama 37.5 ay sonra met  5 yıllık sağkalım %42; tek mette %43.6, multiple %34  Normal CEA düzeyi olanlarda 5 yıllık sağkalım %58.2 Ottavio Rena a*, Caterina Casadio b, Franco Viano b, Riccardo Cristofori a, Enrico Ruffini a, Pier Luigi Filosso a, Giuliano Maggi a. Pulmonary resection for metastases from colorectal cancer: factors influencing prognosis. Twenty- year experience. Eur J Cardiothorac Surg 2002;21:906-912

32  2004-2010 23 kolorektal opere – Ac met  7 hastada multıple  8 hasta bayan, ortalama yaş 58.1  14 hastaya wedge, 4 hastaya lobektomi, 4 hastaya lazer ile eksizyon, 1 hastaya pnömonektomi  38.1 ay hastalıksız süre  5 yıllık sağkalım %52.2

33  Metastatik renal hc li tm de sistemik kemoterapi ve/veya immunoterapiye kısıtlı duyarlıdır. Sadece ac met olanlarda ve metastazektomi yapılanlarda oldukça uzun sağkalım süreleri elde edilmiştir.  Etkili metastazektomi sonrası 5 yıllık sağkalım %24-44 arasında değişmektedir. Dernevik L, Berggren H, Larsson S, Roberto D: Surgical removal of pulmonary metastases from renal cell carcinoma. Scand J Urol Nephrol 1985; 19:133-137.Surgical removal of pulmonary metastases from renal cell carcinoma.

34

35  53 Y, E  Kolon Kanseri – Opere  2 yıl sonra bilateral met  3 hafta ara ile bilateral wedge  KT  3 yıldır hastalıksız

36  44 Y, E  Fibrosarkom nedeniyle alt ekstremite ampüte  2 yıl sonra ac bilat met  KT  Cevap yok

37 • 3 hafta ara ile bilateral metastazektomi • Soldan 52, sağdan 51 eksizyon • Postop KT • 1 yıl sonra nüks

38 • 32 Y, E • Opere Testis Tm • 2 yıl sonra AC met • Bilateral Kas Koruyucu Torakotomi • Segmentektomi + 4 wedge rezeksiyon

39 • 66 Y, E • Opere Hipernefroma • Lazer ile multiple eksizyon

40 • 46 Y, E • Opere Ewing Sarkom • 2 yıl sonra ac met • Wedge • 3 yıl hastalıksız süre


"A.Sami BAYRAM Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD-BURSA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları