Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mediastinal Tümörler ve Cerrahi Dr Alper Toker İstanbul Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mediastinal Tümörler ve Cerrahi Dr Alper Toker İstanbul Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları."— Sunum transkripti:

1 Mediastinal Tümörler ve Cerrahi Dr Alper Toker İstanbul Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları

2 Asemptomatik30% Lokal semptomlar:30% (perikard, plevra, frenik sinirler, akciğer) - Göğüs ağrısı - Dispne ve öksürük - Omuz ağrısı - SVC sendromu Diğer bulgular20-40% -Kilo kaybı - Yorgunluk hissi - Paraneoplastik sendromlar 10-15% (myasthenia, red cell aplazi, hypogammaglobulinemi) Karsinoid sendrom - flushing

3 Noninvasif araştırmalar Akciğer P-A ve lateral, Akciğer tomografisi KONTRASLI MRI, Radionükleid araştırmalar, –Gallium –İndium, –İodine 131 –Tc 99 sestamibi –Metaiodobenzylgua nidine I 131 –Lenfosintigraphy –PET-CT –Octreotide sintigraphy Biyokimya incelemeleri Alfa feto protein B- Hcg LDH Placental alkaline fosfotaz Bombesin Parathormon

4 FDG PET-scan - Zayıf pozitif :Timoma - Kuvvetli pozitif: Tek lezyon Timoma Multiple kongromarule Lenfoma Octreotide-scan - Indium - 111- octreotide: Timoma

5 Değişik radyolojik bulgular

6 Hastayı opere etmek için tanı şart mı ? Aşağıdakiler için EVET Total mediyan sternotomi gerekliliği Major damar invazyonu bulgusu (en az innominate vein) –Akciğer invazyonu (hilar invazyon) –Rezeksiyonu frenik sinir veya rekürren larengeal sinir hasarına yol açabilecek rezeksiyon Major rezeksiyon Radyoloji, Klinik bulgular, Biyokimya Hasta MG değil, Çoğunlukla B semptomlar

7 Mediastinal kitle ve myasthenia gravis Mediastinal kitle (Negatif LDH, Alfa FP, B HCG) ve VATS ile rezektable (minör rezeksiyon) Tanısız ameliyat yapabilir miyiz ? Bu şartlarda EVET

8 Kapsüllü kitle - Soliter anterior kitle - Risk yok - CT negatif - markerlar negatif ( α-FP/β-HCG) “invaziv tümorler - definitif diagnoz için teşhis - indüksiyon tedavisi adayı Biopsi ?

9 Biyopsi yok Biyopsi

10 Acil biyopsi Alfa-Feto protein – Beta BCG çok yüksek Markerlar negatif – PET düşük + Lokal ile biyopsi: Foliküler dentritik hücreli tümör

11 Timomanın VATS ile rezeksiyonu: İlk olgu. 50 timektomi olgusu, MG, 80 yaşında

12 VATS için ideal bir timoma

13

14 Buna VATS ? Çok fazla

15

16

17 VATS ile timoma rezeksiyonunda ideal boyut Kapsüllü küçük timoma 4 cm maksimum çap. Roviero G, Chest 2000 4.4 +/- 1.8 cm. Odaka M, EJCTS 2010 4.0 +/- 2.0 cm vs. 5.6 +/- 1.8 cm. Soon and Agasthian, Asian CVTA, 2010

18 Timoma ne zaman ve nasıl nüks eder Her zaman göğüs kafesi içinde Timoma ve nüksü arasında süre 86 ay (4-192) (Ruffini E), 88 ay (29-306 ay) (Regnard JF) ve 8.7 yıl +/- 5.5 yıl (2.7-28 yıl) (Maggi L). Stage 2: nüks 8.5 yıl Stage 3: nüks 5.8 yıl Stage 4A: nüks 3.2 yıl

19 Masaoka Stage IVa Extraplevral stripping Plevra-pnömonektomi? -Genç hasta, - İndüksiyon tedavisi sonrası - Mezotelyoma protokolü (kontrlateral deposit ?) (peritoneal deposit ?) - Adjuvant radiotherapy

20 Masaoka Staging DISEASE FREE SURVIVAL SURVIVAL Kondo et al. Ann Thorac Surg 2004;77: 1183-8

21 WHO Staging Type ASpindle cell, medullary Type ABMixed Type B1Predominantly cortical, lymphocyte rich Type B2Cortical Type B3Well-differentiated thymic carcinoma Type CThymic carcinoma

22 WHO Classification Disease-free survival curve Survival curve Kondo et al. Ann Thorac Surg 2004;77: 1183-8

23 Timoma da strateji Masaoka stage I cerrahi Masaoka stage II a + b Cerrahi ve radyoterapi Masaoka stage III ve IV: Multimodalite treatment İyi timoma Kötü timoma

24 Adjuvant Radiotherapy

25 İndüksiyon kemoterapisi

26 Nüks tümörler - Cerrahi - Radyoterapi - Cerrahi + Kemoterapi

27 Germ hücreli tümörler BENIGNBENIGN MALIGNANTMALIGNANT

28 Seminom Mediastinal germ hücreli tümörlerin 1/3 ü Erkek > Kadın Ortalama yaş: 30 – 40 yaş Normal Alfa FP, Beta HCG, yükselmiş LDH Asemptomatik dev lezyonlar Kemo-radiosensitif Rezidual hastalığa cerrahi

29 Non Seminomatöz germ hücreli tümörler Anterior mediastinum Seminomdan agresif lezyonlar Uzak metastaz oranı yüksek Yüksek αFP, βHCG Kemoterapi Rezidual hastalığa cerrahi (teratoma) αFP, βHCG normale inmez ise ??? Eskinin aksine şimdi yine cerrahi öneren ekipler var. Sonuçlar non operelerden daha iyi

30 Norojenik tümörler. VATS ?

31 Buna VATS ?

32 BIÇAK

33 Nörojenik

34 Dumbbell Tumor

35 1978 – AKWARY approach 1983 – GRILLO approach Kombine spinal cerrahi

36 Yüksek cerrahi ve anestezi teknik gerektiren operasyonlar

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Dramatik cerrahi komplikasyonlar Sternal ayrışma Mediastinitis Frenik sinir paralizi (Bilateral) Recurrent laryngeal sinir paralizisi (Bilateral) Cerebral problemler SVC clampajına bağlı Pulmoner enfeksiyon - BOOP Innominate ven rezeksiyonu daha önce radikal boyun rezeksiyonu: Kontrendike


"Mediastinal Tümörler ve Cerrahi Dr Alper Toker İstanbul Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları