Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mediastinal Tümörler ve Cerrahi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mediastinal Tümörler ve Cerrahi"— Sunum transkripti:

1 Mediastinal Tümörler ve Cerrahi
Dr Alper Toker İstanbul Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları

2 Asemptomatik 30% Lokal semptomlar: 30% Diğer bulgular 20-40%
(perikard, plevra, frenik sinirler, akciğer) - Göğüs ağrısı - Dispne ve öksürük - Omuz ağrısı - SVC sendromu Diğer bulgular % -Kilo kaybı - Yorgunluk hissi - Paraneoplastik sendromlar % (myasthenia, red cell aplazi, hypogammaglobulinemi) Karsinoid sendrom - flushing

3 Noninvasif araştırmalar
Akciğer P-A ve lateral, Akciğer tomografisi KONTRASLI MRI, Radionükleid araştırmalar, Gallium İndium, İodine 131 Tc 99 sestamibi Metaiodobenzylguanidine I 131 Lenfosintigraphy PET-CT Octreotide sintigraphy Biyokimya incelemeleri Alfa feto protein B- Hcg LDH Placental alkaline fosfotaz Bombesin Parathormon

4 FDG PET-scan Octreotide-scan - Zayıf pozitif :Timoma
- Kuvvetli pozitif: Tek lezyon Timoma Multiple kongromarule Lenfoma Octreotide-scan - Indium octreotide: Timoma

5 Değişik radyolojik bulgular

6 Hastayı opere etmek için tanı şart mı ? Aşağıdakiler için EVET
Total mediyan sternotomi gerekliliği Major damar invazyonu bulgusu (en az innominate vein) Akciğer invazyonu (hilar invazyon) Rezeksiyonu frenik sinir veya rekürren larengeal sinir hasarına yol açabilecek rezeksiyon Major rezeksiyon Radyoloji, Klinik bulgular, Biyokimya Hasta MG değil , Çoğunlukla B semptomlar

7 Tanısız ameliyat yapabilir miyiz ? Bu şartlarda EVET
Mediastinal kitle ve myasthenia gravis Mediastinal kitle (Negatif LDH, Alfa FP, B HCG) ve VATS ile rezektable (minör rezeksiyon)

8 Biopsi ? Kapsüllü kitle “invaziv tümorler - Soliter anterior kitle
- Risk yok - CT negatif - markerlar negatif (α-FP/β-HCG) “invaziv tümorler - definitif diagnoz için teşhis - indüksiyon tedavisi adayı

9 Biyopsi yok Biyopsi

10 Acil biyopsi Markerlar negatif – PET düşük +
Lokal ile biyopsi: Foliküler dentritik hücreli tümör Alfa-Feto protein – Beta BCG çok yüksek

11 Timomanın VATS ile rezeksiyonu: İlk olgu
Timomanın VATS ile rezeksiyonu: İlk olgu. 50 timektomi olgusu, MG, 80 yaşında

12 VATS için ideal bir timoma

13

14 Buna VATS ? Çok fazla

15

16

17 VATS ile timoma rezeksiyonunda ideal boyut
Kapsüllü küçük timoma 4 cm maksimum çap. Roviero G, Chest 2000 4.4 +/- 1.8 cm. Odaka M, EJCTS 2010 4.0 +/- 2.0 cm vs /- 1.8 cm . Soon and Agasthian, Asian CVTA, 2010

18 Timoma ne zaman ve nasıl nüks eder
Her zaman göğüs kafesi içinde Timoma ve nüksü arasında süre 86 ay (4-192) (Ruffini E), 88 ay ( ay) (Regnard JF) ve 8.7 yıl +/- 5.5 yıl ( yıl) (Maggi L). Stage 2: nüks 8.5 yıl Stage 3: nüks 5.8 yıl Stage 4A: nüks 3.2 yıl

19 Masaoka Stage IVa Extraplevral stripping Plevra-pnömonektomi?
-Genç hasta, - İndüksiyon tedavisi sonrası - Mezotelyoma protokolü (kontrlateral deposit ?) (peritoneal deposit ?) - Adjuvant radiotherapy

20 Masaoka Staging Kondo et al. Ann Thorac Surg 2004;77: 1183-8 SURVIVAL
DISEASE FREE SURVIVAL Kondo et al. Ann Thorac Surg 2004;77:

21 WHO Staging Type A Spindle cell, medullary Type AB Mixed Type B1
Predominantly cortical, lymphocyte rich Type B2 Cortical Type B3 Well-differentiated thymic carcinoma Type C Thymic carcinoma

22 WHO Classification Disease-free survival curve Survival curve
Kondo et al. Ann Thorac Surg 2004;77:

23 Timoma da strateji Masaoka stage I cerrahi Masaoka stage II a + b
Cerrahi ve radyoterapi Masaoka stage III ve IV: Multimodalite treatment İyi timoma Kötü timoma

24 Adjuvant Radiotherapy

25 İndüksiyon kemoterapisi

26 Nüks tümörler - Cerrahi - Radyoterapi - Cerrahi + Kemoterapi

27 Germ hücreli tümörler BENIGN MALIGNANT

28 Seminom Mediastinal germ hücreli tümörlerin 1/3 ü Erkek > Kadın
Ortalama yaş: 30 – 40 yaş Normal Alfa FP, Beta HCG, yükselmiş LDH Asemptomatik dev lezyonlar Kemo-radiosensitif Rezidual hastalığa cerrahi

29 Non Seminomatöz germ hücreli tümörler
Anterior mediastinum Seminomdan agresif lezyonlar Uzak metastaz oranı yüksek Yüksek αFP, βHCG Kemoterapi Rezidual hastalığa cerrahi (teratoma) αFP, βHCG normale inmez ise ??? Eskinin aksine şimdi yine cerrahi öneren ekipler var. Sonuçlar non operelerden daha iyi

30 Norojenik tümörler. VATS ?

31 Buna VATS ?

32 BIÇAK

33 Nörojenik

34 Dumbbell Tumor

35 Dumbbell Tumor 1978 – AKWARY approach 1983 – GRILLO approach
Kombine spinal cerrahi

36 Yüksek cerrahi ve anestezi teknik gerektiren operasyonlar

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Dramatik cerrahi komplikasyonlar
Sternal ayrışma Mediastinitis Frenik sinir paralizi (Bilateral) Recurrent laryngeal sinir paralizisi (Bilateral) Cerebral problemler SVC clampajına bağlı Pulmoner enfeksiyon - BOOP Innominate ven rezeksiyonu daha önce radikal boyun rezeksiyonu: Kontrendike


"Mediastinal Tümörler ve Cerrahi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları