Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKCİĞER KANSERİ Doç. Dr.Melih Cem BÖRÜBAN TIBBİ ONKOLOJİ B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKCİĞER KANSERİ Doç. Dr.Melih Cem BÖRÜBAN TIBBİ ONKOLOJİ B.D."— Sunum transkripti:

1 AKCİĞER KANSERİ Doç. Dr.Melih Cem BÖRÜBAN TIBBİ ONKOLOJİ B.D

2

3 Ülkemizde ve dünyada kanserden ölüm nedenleri arasında 1. sıradadır. Ülkemizde ve dünyada kanserden ölüm nedenleri arasında 1. sıradadır. Erkeklerde en sık kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen malignitedir. Erkeklerde en sık kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen malignitedir. Kadınlar arasında sigaranın yaygınlaşması ile görülme sıklığı artmaktadr. Kadınlar arasında sigaranın yaygınlaşması ile görülme sıklığı artmaktadr.

4 ETİYOLOJİ SİGARA SİGARA  AC kanserinden ölümlerin %80’nından  Diğer kanserlerden ölümlerin%30-40’ından sorumludur. sorumludur.  Sigara içen bireylerde AC kanseri gelişme olasılığı 13 kat daha fazladır. olasılığı 13 kat daha fazladır.  Doz ve kullanım süresi ile kanser riski doğru orantılıdır.

5 Günde 2 paket veya daha fazla sigara içen her 7 kişiden biri AC kanserinden ölmektedir. Günde 2 paket veya daha fazla sigara içen her 7 kişiden biri AC kanserinden ölmektedir. Pasif içicilerde AC kanseri riski normal populasyona göre 1.5 kat artmaktadır. Pasif içicilerde AC kanseri riski normal populasyona göre 1.5 kat artmaktadır. Sigara içmeyenlerde gelişen AC kanserinin % 17 si pasif içiciliğe bağlıdır. Sigara içmeyenlerde gelişen AC kanserinin % 17 si pasif içiciliğe bağlıdır. Asbest AC kanseri riskini arttırır.Orta Anadoluda rastlanan zeolit fibrilleri mezoteliomaya neden olmaktadır Asbest AC kanseri riskini arttırır.Orta Anadoluda rastlanan zeolit fibrilleri mezoteliomaya neden olmaktadır

6 Radon özellikle maden işçilerinde AC kanseri riskini arttırır. Radon özellikle maden işçilerinde AC kanseri riskini arttırır. Diet : meyve sebzeden zengin beslenme riski azaltır Diet : meyve sebzeden zengin beslenme riski azaltır Genetik faktörler bir tip glutatyontrensferaz eksikliğine bağlı debrisoqini fazla metabolize edenlerde riski arttırmaktadır. Genetik faktörler bir tip glutatyontrensferaz eksikliğine bağlı debrisoqini fazla metabolize edenlerde riski arttırmaktadır. Predispozan hastalıklar : Sarkoidozis, skleroderma ve interstisyel fibrozis, KOAH AC kanseri riskini arttırmaktadır. Predispozan hastalıklar : Sarkoidozis, skleroderma ve interstisyel fibrozis, KOAH AC kanseri riskini arttırmaktadır.

7 NODUL : NODUL : Radyolojik olarak – Plevra yada parankimden kaynaklanan –Keskin ve tanımlanan sınırları olan –Yuvarlağa yakın –2-30mm çaplı lezyonlara denir.

8

9 Nodule

10

11 End/Return to Home End/Return to Home LIDC Education Exhibit - RSNA 2003 NODUL NEDİR? Fokal Abnormaliteler ()NODÜLLER Skar Spiküle Nodül Kalsifiye nodül.

12 Arsenik, berilyum, krom, hidrokarbon, mustard gazı, uranyum, silikoz maruziyeti riski arttırır. Arsenik, berilyum, krom, hidrokarbon, mustard gazı, uranyum, silikoz maruziyeti riski arttırır.Histopatoloji -Küçük hücreli AC kanseri -Küçük hücreli dışı AC kanseri -yassı hücreli -yassı hücreli -Adenokanser : asiner, papiller, bronkoalveler, müsinöz -Adenokanser : asiner, papiller, bronkoalveler, müsinöz -Adenoskuamoz kanser ve diğer miks tümörler -Adenoskuamoz kanser ve diğer miks tümörler -Büyük hücreli kanser : dev hücreli, clear cell (berrak hücreli) -Büyük hücreli kanser : dev hücreli, clear cell (berrak hücreli) -karsinoid tümör -karsinoid tümör -Bronşial adenomlar : adenoidkistik karsinom, mukoepidermoid karsinom -Bronşial adenomlar : adenoidkistik karsinom, mukoepidermoid karsinom -Diğerleri -Diğerleri

13 Yassı hücreli Akciğer kanseri (epidermoid karsinom, squamoz hücreli, karsinom) Broş epitelinden köken alır Broş epitelinden köken alır AC kanserlerinin %30-40’nı oluşturur. En sık görülen tiptir. AC kanserlerinin %30-40’nı oluşturur. En sık görülen tiptir. Sigara ile çok ilişkilidir. Sigara ile çok ilişkilidir. Radyolojik olarak % 80 santral yerleşimlidir. Radyolojik olarak % 80 santral yerleşimlidir. Metastaz yapma eğilimi daha azdır, lokal kalma eğilimindedir. Metastaz yapma eğilimi daha azdır, lokal kalma eğilimindedir.

14

15

16

17

18

19

20 Beraberinde paraneoplastik sendromlar sık görülür. Beraberinde paraneoplastik sendromlar sık görülür.  Hiperkalsemi.  Hipertrofik pulmoner osteoartropati. *çomak parmak, *çomak parmak, *artralji, uzun kemik ağrısı,artrit, *artralji, uzun kemik ağrısı,artrit, *alkalen fosfatas artar *alkalen fosfatas artar *nonsteroid antiinflamatuarlara yanıt verir *nonsteroid antiinflamatuarlara yanıt verir *Tümörün tedavisi ile geriler *Tümörün tedavisi ile geriler

21 Adenokarsinom *ikinci en sık görülen kanser türü. *ikinci en sık görülen kanser türü. *kadınlarda ve sigara içmeyenlerde en sık görülen tip. *kadınlarda ve sigara içmeyenlerde en sık görülen tip. *bronşial mukozal bezlerden veya bronkoalveoler epitelden kaynaklanır. *bronşial mukozal bezlerden veya bronkoalveoler epitelden kaynaklanır. *genellikle periferik yerleşimli lezyonlardır. *genellikle periferik yerleşimli lezyonlardır. *Hematojen metaztaz sıktır. *Hematojen metaztaz sıktır.

22

23 Bronkoalveoler karsinom * adenokarsinomun bir alt türü * sigara ile arasında en az ilişki olan tipdir. * klara hücreleri denilen tip II pnomositlerden kayanaklandığı düşünülmektedir. * hava yoluyla akciğer içinde yayılır * tek bir nodul, multifokal veya yaygın bir pnomoni tarzında görülebilir.

24 Büyük hücreli karsinom En az görülen tiptir %15 oranında görülür. En az görülen tiptir %15 oranında görülür. Periferik veya santral yerleşimli olabilir. Periferik veya santral yerleşimli olabilir. Dev hücreli ve Clear-cell (renal hücreli kanserle karışır) olmak üzere iki alt gurubu vardır. Dev hücreli ve Clear-cell (renal hücreli kanserle karışır) olmak üzere iki alt gurubu vardır. Nöroendokrin özellikler gösteren alt tipinin tedavi yanıtı daha iyidir. Nöroendokrin özellikler gösteren alt tipinin tedavi yanıtı daha iyidir.

25

26 KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞERKARSİNOMU * akciğer karsinomlarının %20-25’ini oluşturur. * supmukozal yerleşimli noroendokrin hücrelerden (kulchitsky) geliştiği düşünülmektedir. * erken dönemde supmokazal ilerler ve bronkoskobi normal olabilir. * %80-90 santral yerleşimlidir. * Klinik seyri çok hızlıdır tedavi edilmezse beklenen yaşam süresi 5-12 haftadır.

27

28 KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR * %90’nı tanı konulduğunda metastatiktir. LOKAL BELİRTİ VE BULGULAR. * Öksürük * hemoptizi * nefes darlığı * ses kısıklığı * disfaji * Wheezing * Vena kava superior sendromu. * Perikard tutulumuna ait belirti ve bulgular

29 * frenik sinir paralizisine ait belirti ve bulgular. * periferik yerleşimli lezyonlarda öksürük, göğüs ağrısı, restriktif değişiklikler, plevral efüzyona bağlı nefes darlığı * apeksde yerleşen superior sulkus tümörlerinde 1. kosta, brakial pleksus, Stellate gangliona basıya bağlı olarak kosta erozyonu ve omuz kol ağrıları oluşur.(pancoast-sendromu)

30 METASTATİK BELİRTİ VE BULGULAR METASTATİK BELİRTİ VE BULGULAR Peribronşial lenfatikler yoluyla sırasıyla hiler, mediastinal ve supraklavikular lenf nodlarına yayılır. Peribronşial lenfatikler yoluyla sırasıyla hiler, mediastinal ve supraklavikular lenf nodlarına yayılır. Hematojen olarak en çok kemik, karaciğer, beyine ve adrenal bezlere yayılır. Hematojen olarak en çok kemik, karaciğer, beyine ve adrenal bezlere yayılır. SİSTEMİK BELİRTİ VE BULGULAR SİSTEMİK BELİRTİ VE BULGULAR İştahsızlık İştahsızlık Halsizlik Halsizlik Kilo kaybı Kilo kaybı

31 Paraneoplastik sendromlara ait belirti ve bulgular Paraneoplastik sendromlara ait belirti ve bulgular *Hiperkalsemi *Hiperkalsemi *Hipertrofik pulmoner osteoartropati *Hipertrofik pulmoner osteoartropati *Uygunsuz ADH sendromu *Uygunsuz ADH sendromu *Ektopik cushing sendromu *Ektopik cushing sendromu *Eaton-Lambert sendromu *Eaton-Lambert sendromu Endokrin sendromlar kemoterapi ile geriler norolojik sendromlar antitumör tedaviden etkilenmez. Endokrin sendromlar kemoterapi ile geriler norolojik sendromlar antitumör tedaviden etkilenmez.

32

33 TANI Direk akciğer grafisi Normal olması AC karsinomunu akarte ettirmez. Hiler ve mediatinal lezyonları her zaman gösteremeyebilir. Normal olması AC karsinomunu akarte ettirmez. Hiler ve mediatinal lezyonları her zaman gösteremeyebilir. Atelektazinin görülmesi endobronşial bir lezyona bağlı obstrüksiyonu düşündürür. Atelektazinin görülmesi endobronşial bir lezyona bağlı obstrüksiyonu düşündürür. Obstrüktif bir lezyon zemininde gelişmiş pnomonik infiltrasyonlar görülebilir. Obstrüktif bir lezyon zemininde gelişmiş pnomonik infiltrasyonlar görülebilir. Kitle veya periferal nodul şeklinde izlenebilir Kitle veya periferal nodul şeklinde izlenebilir

34 Bilgisayarlı tomografi En etkin invazif olmayan yöntemdir. En etkin invazif olmayan yöntemdir. Çevre dokulara (göğüs duvarı, kemik, plevra) invazyonu gösterir. Çevre dokulara (göğüs duvarı, kemik, plevra) invazyonu gösterir. Üst abdomende görüntü alanına giren kısımda metastazları gösterebilir. Üst abdomende görüntü alanına giren kısımda metastazları gösterebilir. Manyetik rezonans görüntüleme Manyetik rezonans görüntüleme Medullaspinalis, göğüs duvarı. Vasküler tutulumları göstermek için kullanılır,rutin olarak kullanılmaz. Medullaspinalis, göğüs duvarı. Vasküler tutulumları göstermek için kullanılır,rutin olarak kullanılmaz.

35 Pozitron emisyon tomografi Pozitron emisyon tomografi Evrelendirme tetkiki olarak BT ve diğer tetkiklere belirgin üstünlüğü vardır. Evrelendirme tetkiki olarak BT ve diğer tetkiklere belirgin üstünlüğü vardır. Özellikle tutulan mediastinal lenf nodlarını göstermede etkilidir. Özellikle tutulan mediastinal lenf nodlarını göstermede etkilidir.

36 EVRELENDİRME *Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde TNM evrelendirmesi kullanılır. *Küçük hücreli akciğer kanseri toraksa sınırlı ve yaygın hastalık olarak sınıflanır. *Evrelendirmede radyolojik tanı yöntemlerinin yanısıra, mediatinoskopi kullanılır.

37 Küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda 5 yıllık sağkalım Evre I%60-80 Evre I%60-80 Evre II%35-50 Evre II%35-50 Evre IIIA%10-40 Evre IIIA%10-40 Evre IIIB % 0-5 Evre IIIB % 0-5 Evre IV% 0-5 Evre IV% 0-5

38 Küçük hücreli akciğer karsinomunda sağ 5 yıllık sağkalım Toraksa sınırlı hastalık%14 Toraksa sınırlı hastalık%14 Yaygın Hastalık%1 Yaygın Hastalık%1 Ortalama sağ kalım Toraksa sınırlı hastalıkta 10-16 ay Toraksa sınırlı hastalıkta 10-16 ay Yagın hastalıkta 7-11 ay Yagın hastalıkta 7-11 ay

39 Tedavi KHDAK KHDAK Evre I Cerrahi Evre I Cerrahi Evre II Cerrahi Evre II Cerrahi Evre IIIA N1:cerrahi,N2:İndüksiyon kemoterapisi +cerrahi Evre IIIA N1:cerrahi,N2:İndüksiyon kemoterapisi +cerrahi Evre IIIB Eş zamanlı kemoradyoterapi Evre IIIB Eş zamanlı kemoradyoterapi Evre IV palyatif kemoterapi,radyoterapi veya destek tedavisi Evre IV palyatif kemoterapi,radyoterapi veya destek tedavisi

40 KHAK KHAK Toraksa sınırlı hastalıkta Kemoterapi+radyoterapi Toraksa sınırlı hastalıkta Kemoterapi+radyoterapi Yagın hastalıkta Yagın hastalıkta kemoterapi kemoterapi


"AKCİĞER KANSERİ Doç. Dr.Melih Cem BÖRÜBAN TIBBİ ONKOLOJİ B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları