Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJEN İ N ADI: HAYATIMIZ SATRANÇ PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR İ.O. PROJEN İ N AMACI: Satranç ö ğ retmek PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Satranc ile hayatında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJEN İ N ADI: HAYATIMIZ SATRANÇ PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR İ.O. PROJEN İ N AMACI: Satranç ö ğ retmek PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Satranc ile hayatında."— Sunum transkripti:

1 PROJEN İ N ADI: HAYATIMIZ SATRANÇ PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR İ.O. PROJEN İ N AMACI: Satranç ö ğ retmek PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Satranc ile hayatında farklı bir sosyal etkinlik kazandırılacak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: Murat keskin PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 2-3-4 PROJE UYGULAMA YER İ : O Ğ UZLAR İ.O BAŞLAMA TAR İ H İ : B İ T İ Ş TAR İ H İ : PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: * Satranç oyunuyla ilgili olarak izlediklerinden ç I kar I mlarda bulunur. * Satranc I n kendisine sağlayacağI yararlarI açIklar. * Satran CIN bir spor olduğunu fark eder. * Serbest oyunlarda öğrendiklerini kullanIr. * ZamanInI satranç oynayarak geçirmeye istekli olur. * Satrançla ilgili kulüp vb. çalIşmalarIn farkInda olur.

2 PROJEN İ N ADI: S İ Z İ N DE D İ K İ L İ B İ R A Ğ ACINIZ OLSUN PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O Ğ UZLAR İ LKOKULU PROJEN İ N AMACI: 1-ÇEVRE A Ğ AÇLANDIRILMASI 2- ÇEVRE B İ L İ NC İ OLUŞTURMA VE GEL İ ŞT İ RME PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : BEL İ RLENEN YERLER İ N A Ğ AÇLANDIRILMASI PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: H İ KMET TULU-MUSTAFA FINDIK PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 3-4 PROJE UYGULAMA YER İ : O Ğ UZLAR İ LÇES İ BAŞLAMA TAR İ H İ : 15/12/2014 B İ T İ Ş TAR İ H İ : 12/06/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: 1- ÇEVRE GÜZELLEŞT İ RMEYE KATKI SA Ğ LAR. 2- ÇEVRE B İ L İ NC İ OLUŞUR.

3 PROJEN İ N ADI : HAYDİ KAHVALTIYA PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR İ LKOKULU PROJEN İ N AMACI: 1-KAHVALTININ ÖNEM İ N İ KAVRATMAK 2-Ö Ğ RENC İ LERDE YETERL İ VE DENGEL İ BESLENME ALIŞKANLI Ğ I GEL İ ŞT İ RMEK. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : OKUL İÇİNDE BİR KAHVALTI GÜNÜ DÜZENLEYEREK, ÖĞRENCİLERLE VE ÖĞRENCİ VELİLERİYLE BERABER KAHVALTININ ÖNEMİ ANLATILACAKTIR. OKUL İÇİNDE KAHVALTININ ÖNEMİ İLE İLGİLİ AFİŞLER ASILACAKTIR. 1. VE 2. SINIFLARDA RESİM, 3. VE 4. SINIFLARDA ŞİİR YARIŞMASI YAPILACAKTIR. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: LEMAN BOZ, EMİNE AKDEMİR PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 1., 2., 3., 4. SINIF LAR PROJE UYGULAMA YER İ : O Ğ UZLAR İ LKOKULU BAŞLAMA TAR İ H İ : 22 ARALIK 2014 B İ T İ Ş TAR İ H İ : MAYIS AYININ SON HAFTASI PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: 1-KAHVALTININ EN ÖNEML İ Ö Ğ ÜN OLDU Ğ UNUN FARKINA VARIR. 2-KAHVALTISIZ OKULA GELMEZ. 3-YETERL İ VE DENGEL İ BESLENMEN İ N SA Ğ LIK AÇISINDAN ÖNEM İ N İ KAVRATMAK

4 PROJEN İ N ADI: SINIFLAR YARIŞIYOR B İ LG İ LER ÇO Ğ ALIYOR PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR İ LKOKULU PROJEN İ N AMACI: 1-Ö Ğ REN İ LEN B İ LG İ LER İ N KALICILI Ğ INI SA Ğ LAMAK 2-Ö Ğ RENC İ LER İ N E Ğ LENEREK Ö Ğ RENMELER İ N İ SA Ğ LAMAK 3-Ö Ğ RENC İ LER İ N Ö Ğ REND İ KLER İ KONULARI TEKRAR ETMELER İ N İ SA Ğ LAMAK PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : 3. VE 4. SINIF Ö Ğ RETMENLER İ NDEN DERLENEN SORULARIN GÖREVL İ Ö Ğ RETMENLER TARAFINDAN SEÇ İ LEREK 3. VE 4. SINIF Ö Ğ RENC İ LER İ NE B İ LG İ YARIŞMASI YAPMAK. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: DUYGU TÜFEK,SONGÜL ÖZTÜRK PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 3. VE 4. SINIF PROJE UYGULAMA YER İ : OKUL İ Ç İ NDE UYGUN B İ R YER BAŞLAMA TAR İ H İ : 22 ARALIK 2014 B İ T İ Ş TAR İ H İ : 22 OCAK 2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: 1-Ö Ğ REN İ LEN B İ LG İ LER İ N KALICILI Ğ I SA Ğ LANDI. 2-Ö Ğ RENC İ LER İ N E Ğ LENEREK Ö Ğ RENMELER İ N İ SA Ğ LAMAK

5 PROJEN İ N ADI : ATIK KA Ğ ITLARI DE Ğ ERLEND İ R İ YORUM PROJEY İ UYGULAYAN OKUL :O ğ uzlar İ LKOKULU PROJEN İ N AMACI :ATIK KA Ğ ITLARIN GER İ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : ATIK KONUSUNDA Ö Ğ RENC İ LER İ N B İ L İ NÇLEND İ R İ LMES İ PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN : MÜZEYYEN KARAMAN- MUSTAFA Ş İ MŞEK PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :1.2.3 VE 4. SINIFLAR PROJE UYGULAMA YER İ :O Ğ UZLAR İ LKOKULU BAŞLAMA TAR İ H İ :01/12/2014 B İ T İ Ş TAR İ H İ :12/06/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR : Ö Ğ RENC İ LER İ N ATIKLARIN DE Ğ ERLEND İ RMES İ KONUSUNDA B İ L İ NÇLENMES İ.


"PROJEN İ N ADI: HAYATIMIZ SATRANÇ PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR İ.O. PROJEN İ N AMACI: Satranç ö ğ retmek PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Satranc ile hayatında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları