Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJEN İ N ADI: Camilerimizi Tanıyoruz PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O ğ uzlar ortaokulu PROJEN İ N AMACI: Ö ğ rencilere Camilerin Tanıtılması PROJEN İ N İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJEN İ N ADI: Camilerimizi Tanıyoruz PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O ğ uzlar ortaokulu PROJEN İ N AMACI: Ö ğ rencilere Camilerin Tanıtılması PROJEN İ N İ."— Sunum transkripti:

1 PROJEN İ N ADI: Camilerimizi Tanıyoruz PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O ğ uzlar ortaokulu PROJEN İ N AMACI: Ö ğ rencilere Camilerin Tanıtılması PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : O ğ uzlardaki Camilerin Ziyaret Edilmesi PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: İ zzet ŞAH İ N PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 6. VE 7. sINIFLAR PROJE UYGULAMA YER İ : O ğ uzlardaki Camiler BAŞLAMA TAR İ H İ : 10.02.2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ : 30.05.2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: Ö ğ rencilerin Camilerdeki bölümleri tanımaları camilerimize olan ilginin artırılması

2 PROJEN İ N ADI: M ANGALA O YNUYORUM PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR ORTAOKULU PROJEN İ N AMACI: Ö Ğ RENCILERE M ANGALA O YUNUNUN T ANıTıLMASı PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : G EÇMIŞTEN G ELEN M ANGALA O YUNUNUN Ö Ğ RETIMI PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: Z EYNEP B İ ÇER- H ACER A YBÜKE HÖÇÜK PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 6. 7. VE 8. SINIFLAR PROJE UYGULAMA YER İ : SINIFLAR BAŞLAMA TAR İ H İ : 10.02.2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ : 30.04.2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: P ROBLEM ÇÖZME BECERISI, TAKTIK GELIŞTIRME BECERISI, GEÇMIŞTEN GELEN OYUNLARA ILGI DUYMA

3 PROJEN İ N ADI : T EMIZ SıNıF TEMIZ OKUL PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR ORTAOKULU - O Ğ UZLAR İ MAM H ATIP O RTAOKULU PROJEN İ N AMACI: K IŞISEL TEMIZLIK VE ÇEVRE TEMIZLI Ğ INI KÜÇÜK YAŞLARDAN ITIBAREN AILE VE OKUL DESTE Ğ I ILE KAZANDıRMAK PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : H ER SıNıFıN KENDI SıNıF TEMIZLI Ğ INDEN SORUMLU OLMASı PROJE SONRASıNDA OKULUN EN TEMIZ SıNıFıNıN SEÇILMESI PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: F ADIME KESK İ N PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : T ÜM SıNıFLAR PROJE UYGULAMA YER İ : SıNıFLAR BAŞLAMA TAR İ H İ : 02.03.2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ : 22.05.2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: Ç EVRE TEMIZLI Ğ I BILINCINI KAZANDıRMAK, Ö Ğ RENCILERIN TEMIZLIKLE ILGILI BILGI DÜZEYINI ARTıRMAK

4 PROJEN İ N ADI: Y ERIM SENI KITAP PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR ORTAOKULU PROJEN İ N AMACI: Ö Ğ RENCILERE BILINÇLI VE ETKILI OKUMA ALıŞKANLı Ğ ı KAZANDıRMAK PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : O KUNAN KITAPLARDAN Ö Ğ RENCILERI SıNAV YAPıP BAŞARıLARıNA GÖRE ÖDÜLLENDIRMEK. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: S EMRA K İ Z İ R, A RIF ARAR PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : T ÜM SINIFLAR PROJE UYGULAMA YER İ : O KUL VE E V BAŞLAMA TAR İ H İ : 15.01.2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ : 15.05.2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: E TKILI VE B ILINÇLI KITAP OKUMAYı, KITAP OKUMA SEVGISINI YAŞAMıNıN BIR PARÇASı HALINE GETIRIR.

5 PROJEN İ N ADI: E NGLISH F AIR PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR ORTAOKULU PROJEN İ N AMACI: Ö Ğ RENCILERIN IHTIYAÇLARıNA YÖNELIK INGILIZCEYI KULLANABILMELERI PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : O Ğ RENCILERIN HAZıRLADıKLARı ÖZGÜN ÇALıŞMALARı DI Ğ ER ARKADAŞLARıNA SUNMASı PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: E SRA B İ LG İ N PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 5.6.7. 8. SINIFLAR PROJE UYGULAMA YER İ : O KUL BAHÇESI BAŞLAMA TAR İ H İ : 20.05.2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ : 22.05.2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: İ LGILERINE YÖNELIK ÖZGÜN ÇALıŞMALAR ÜRETIRLER. Ü RETTIKLERINI INGILIZCE DILINDE SUNARLAR, BASIT INGILIZCE DIALOGLARı BAŞLATıP, BU DIALOGLARı SÜRDÜRÜRLER.

6 PROJEN İ N ADI: A LERJILI Y AŞAM PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR ORTAOKULU PROJEN İ N AMACI: A ILELERE VE Ö Ğ RENCILERE BEBEKLIK ÇA Ğ ı ALERJIYI ANLATMAK PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : B AŞTA SÜT ALERJISI OLMAK ÜZERE BEBEKLIK ÇA Ğ ı ALERJILERI TANıTMAK PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: Y ASEMIN MAC İ T PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 5.6. 7. VE 8. SINIFLAR PROJE UYGULAMA YER İ : SıNıFLA R BAŞLAMA TAR İ H İ : 02.03.2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ : 13.03.2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: A LERJI ILE MÜCADELEDE Ö Ğ RENCILERIN BILGILENDIRILMESI VE BU KONUDA BILINÇ KAZANDıRıLMASı


"PROJEN İ N ADI: Camilerimizi Tanıyoruz PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O ğ uzlar ortaokulu PROJEN İ N AMACI: Ö ğ rencilere Camilerin Tanıtılması PROJEN İ N İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları