Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMAN GEY İ K ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ İİBF-MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROĞRAMI (ÖYP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMAN GEY İ K ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ İİBF-MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROĞRAMI (ÖYP)"— Sunum transkripti:

1 OSMAN GEY İ K ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ İİBF-MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROĞRAMI (ÖYP)

2 ÖYP NEDİR ? KABUL Ş ARTLARI ÖYP PUANININ HESAPLANMASI BA Ş VURU SÜREC İ ÖYP OLANAKLARI 2012 YILI İ ÇER İ S İ NDE ÖYP İ LE ALINACAK ARA Ş TIRMA GÖREVL İ S İ SAYISI

3 ÖYP (ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROJESİ) 2010 YILI İ T İ BAR İ YLE YÖK TARAFINDAN UYGULANAN ARA Ş TIRMA GÖREVL İ S İ ALIMININ YEN İ ADIDIR ÖYP ALIMLARININ YANISIRA NORMAL(CAR İ USUL) ALIMLARDA DEVAM ETMEKTED İ R

4 KABUL ŞARTLARI ALES SONUCUNUN İ LG İ L İ PUAN TÜRÜNDEN(SAY- SÖZ-EA ) M İ N İ MUM 70 PUAN ALMI Ş OLMAK MEVCUT ÖYP ALIMLARINDA DİL ŞARTI BULUNMAMAKTADIR FAKAT ÖNÜMÜZDEK İ GÜNLERDE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR VE YEN İ ÖYP USÜL VE ESASLARINA GÖRE M İ N İ MUM 5O ÜDS-KPDS PUAN Ş ARTI GET İ R İ LEB İ L İ R

5 ÖYP PUANI NASIL HESAPLANIR ALES NOTUNUN %50 ‘S İ OKUL ORTALAMASININ (TRANSKR İ PT) %35’ İ VARSA YABANCI D İ L PUANININ %15 ‘ İ YOKSA “0” OLARAK VARSAYILIYOR.

6 BAŞVURU SÜRECİ BA Ş VURULAR İ NTERNET ÜZER İ NDEN YAPILMAKTADIR ALIMLAR GENELL İ KLE YILDA 2 KEZ OLMAKTADIR ADAYLARA 10 TERC İ H HAKKI VER İ LMEKTED İ R YERLE Ş T İ RMELER ÖYP PUANINA GÖRE YAPILMAKTADIR ÖYP PUANI YÜKSEK OLAN ADAY ARA Ş TIRMA GÖREVL İ S İ OLARAK ATANMAKTADIR, BUNUN YANISIRA YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILMAMAKTADIR

7 ÖYP OLANAKLARI 1. YURT İÇİ DİL EĞİTİMİ OLANAKLARI YÖK,YABANCI D İ L PUANI(ÜDS-KPDS-TOEFL-IELTS ) 65 ALTINDA OLAN ARA Ş TIRMA GÖREVL İ LER İ N İ YURT İ Ç İ NDE ODTU-HACETTEPE-ANKARA-DOKUZ EYLÜL-AKDEN İ Z G İ B İ ÜN İ VERS İ TELERDE 6 AY BOYUNCA D İ L E Ğİ T İ M İ NE GÖNDER İ YOR (BU SÜRE İ ÇER İ S İ NDE ARA Ş TIRMA GÖREVL İ LER İ N İ N TÜM HAKLARINDAN FAYDALANAB İ L İ YORSUNUZ)

8 2.YURTDIŞI DİL EĞİTİMİ OLANAKLARI D İ L PUANI 65 VE ÜZER İ NDE OLAN VEYA 6 AY YURT İ Ç İ D İ L E Ğİ T İ M İ SONUCUNDA D İ L PUANINI 65 VE ÜZER İ B İ R SEV İ YEYE ÇIKARTAN ARA Ş TIRMA GÖREVL İ LER İ 3 AY SÜRES İ NCE MALTA, İ NG İ LTERE G İ B İ ÜLKELERDE D İ L KURSUNA GÖNDER İ L İ YOR.

9 3-YÜKSEKLİSANS-DOKTORA OLANAKLARI YÖK,ÖYP ARA Ş TIRMA GÖREVL İ LER İ NE ÖYP PUANLARI VE TERC İ HLER İ NE GÖRE SINAVSIZ VE MÜLAKATSIZ B İ R Ş EK İ LDE; BÜYÜK ÜN İ VERS İ TELERDE L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M YAPMA OLANAGI TANIMAKTADIR

10 4-ARAŞTIRMA ÖDENEĞİ YÖK, ÖYP AS İ STANLARINA K İŞİ BA Ş INA 50 B İ N TL ÖDENEK AYIRMI Ş TIR. BU ÖDENEK SAYES İ NDE YURTDI Ş I –YURT İ Ç İ SEMPOZYUM, ARA Ş TIRMA VB.. AKADEM İ K FAAL İ YETLERDE BU ÖDENEKTEN KAR Ş ILIKSIZ OLARAK FAYDALANAB İ L İ RS İ N İ Z

11 2012 YILI İÇERİSİNDE ALINMASI PLANLANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI YÖK BA Ş KANININ YAPMI Ş OLDU Ğ U AÇIKLAMAYA GÖRE 2012 YILINDA 4.000 ÖYP ARA Ş TIRMA GÖREVL İ S İ ALINACAKTIR..

12 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN www.yok.gov.tr www.akademikpersonel.org Mail adresim: osmangeyik@gmail.com

13 E Ğİ T İ M HAYATINIZDA VE MESLEK İ KAR İ YER İ N İ ZDE BA Ş ARILAR D İ LER İ M BOL Ş ANSLAR

14 SABRINIZ VE İ LG İ N İ ZDEN DOLAYI TE Ş EKKÜR EDER İ M


"OSMAN GEY İ K ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ İİBF-MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROĞRAMI (ÖYP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları