Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Geçme Yönetmeliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Geçme Yönetmeliği"— Sunum transkripti:

1 Sınıf Geçme Yönetmeliği

2 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

3 ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ
Yazılı sınav Sözlü sınav Uygulamalı sınav Ödev ve projeler Ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri

4 Ortak Dersler Seçmeli Dersler
PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler

5 Yıl Sonu Başarı Ortalaması
AĞIRLIKLI NOT / PUAN Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. o dersin ağırlıklı notu / puanı o dersin haftalık ders saati sayısı Bir dersin yıl sonu notu / puanı Yıl Sonu Başarı Ortalaması Derslerin ağırlıklı not/puan toplamı Yıl sonu başarı notu/puanı Haftalık ders saatleri toplamı

6 DERS YILI SONUNDA BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
I. Dönem notu GEÇMEZ (1) ise, II. Dönem notunun en az GEÇER (2) I. Dönem notu ETKİSİZ (0) ise, II. Dönem notunun en az ORTA (3) olması gerekir. Birinci dönem notu 2, ikinci dönem notu 1 olan öğrencinin yıl sonu notu 2 olur. Ancak bu öğrenci o dersten BAŞARISIZ sayılır.

7 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Tüm derslerden başarılı (2 alan) öğrenciler DOĞRUDAN sınıfını geçer. Bir veya daha fazla dersten başarısız olan, ancak yıl sonu başarı ortalaması 3.00 olan öğrenciler ORTALAMA İLE sınıflarını geçer.

8 A) Her dersten başarılı olma durumu
Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 2 6 Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 Tarih 4 Coğrafya Matematik 8 Geometri Biyoloji Fizik Kimya Sağlık Bilgisi İngilizce 9 18 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 37 78 Yıl sonu başarı puanı : 78/37 = * Doğrudan bir üst sınıfa geçer

9 Yıl sonu başarı puanı: 117/37=3,16 * Doğrudan bir üst sınıfa geçer.
b) Bir veya daha fazla dersten başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı puanının 3.00 veya 3.00’ın üstünde olması gerekir Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 9 Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 5 Tarih 2 6 BAŞARISIZ Coğrafya 10 Matematik 4 4 BAŞARISIZ Geometri Biyoloji 6 Fizik Kimya 2 BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi İngilizce 27 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 37 117 Yıl sonu başarı puanı: 117/37=3,16 * Doğrudan bir üst sınıfa geçer.

10 c) Başarısız oldukları ders sayısını 3’e indirenler, bu derslerden sorumlu olarak üst sınıfa geçerler Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 9 Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 4 Tarih 2 5 6 BAŞARISIZ Coğrafya 8 Matematik 4 BAŞARISIZ Geometri Biyoloji Fizik Kimya 2 BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi İngilizce 27 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi 10 Resim/Müzik Dil Anlatım TOPLAM 37 106 Yıl sonu başarı puanı: 106/37 = 2,86 * Tarih, Matematik, Kimya derslerinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer

11 Yıl sonu başarı puanı: 106/37=2,86 * SINIF TEKRAR EDER.
d) Yıl sonunda başarı ortalaması 3.00’ ün altında olup, üç dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrar ederler Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 9 Din Kült. Ve Ahlak Bil 1 4 Tarih 2 5 6 BAŞARISIZ Coğrafya 8 Matematik 4 BAŞARISIZ Geometri Biyoloji Fizik Kimya 2 BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi İngilizce 27 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi 10 Resim/Müzik Dil Anlatım TOPLAM 37 106 Yıl sonu başarı puanı: 106/37=2,86 * SINIF TEKRAR EDER.

12 Başarı puanı ile geçilemeyecek tek ders “DİL ve ANLATIM” dersidir

13 Dil ve Anlatım dersi başarısız olan bir öğrenci örneği;
Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 2 6 Dil ve Anlatım 1 4 BAŞARISIZ Tarih 4 Coğrafya Matematik 5 12 Geometri Biyoloji 10 Fizik Kimya Sağlık Bilgisi İngilizce 9 45 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi Resim/Müzik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TOPLAM 37 139 Yıl sonu başarı puanı : 139/37 = 3,75 Dil ve Anlatım dersinden Ortalama Yükseltme Sınavına girer. Sınavda başarısız olduğu taktirde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer.

14 ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI
Başarılı veya başarısız / en fazla 4 dersten Ortalama yükseltme sınavına girebilir

15 SORUMLU SINIF GEÇME Başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3, 10. ve 11. sınıflarda en fazla 2 olanlar bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması (45 puan- 2) halinde kalkar.

16 SINIF TEKRARI Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup, yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenler Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılabilir.

17 ÖDÜL SİSTEMİ Tüm derslerden başarılı olan, Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan, Davranış puanı yüz olan öğrencilerden ortalamaları, a) arasındakiler Teşekkür belgesi b) ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

18 DEVAM - DEVAMSIZLIK Okula devam zorunludur. Devamsızlık durumunda; e-posta ya da telefonla müdür yardımcısı bilgilendirilir. 2 günü geçen devamsızlıklar resmi/özel sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilir ve takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilir. Sınav olduğu günlerde devamsızlık yapılması durumunda, o sınavın telafisi için “RAPOR” getirilir. İlk derse girmeyen ya da ilk derse girdiği halde ara derslere girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü, özürsüz ya da izinli devamsızlık süresi toplamı 45 günü aşamaz. Sınav günlerinde okuldan izin alarak ayrılabilmek için yarım günün tamamlanması gerekmektedir.

19 İZİN DURUMU Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek Okul Müdürlüğünden ve/veya ilgili Müdür yardımcısından izin istemesi gerekir. Acil sağlık durumları dışında öğrencilerin okuldan ayrılmalarına izin verilmez. Velinin okula gelemediği zorunlu durumlarda, öğrencinin velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması gerekmektedir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde, öğrenciye izin verilir.

20 CEP TELEFONU Öğrencilerimiz, cep telefonlarını kapalı bulundurmak zorundadır. Üzerinde ilk kez telefon bulunan öğrenciler hakkında kayıt tutulur ve telefon veliye (Anne-Baba) tutanakla teslim edilir. 2. kez, Öğrenciye ödül ve disiplin yönetmeliği gereği ceza verilir 3. kez, dönem sonuna kadar telefon geri verilmez. İhtiyaç durumunda görüşmeler izin alınarak sadece Müdür Yardımcısı odasında yapılır.

21


"Sınıf Geçme Yönetmeliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları