Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR."— Sunum transkripti:

1

2 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

3 ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ Yazılı sınav Sözlü sınav Uygulamalı sınav Ödev ve projeler Ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri

4 PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler

5 AĞIRLIKLI NOT / PUAN Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu / puanı o dersin haftalık ders saati sayısı o dersin ağırlıklı notu / puanı Derslerin ağırlıklı not/puan toplamı Haftalık ders saatleri toplamı Haftalık ders saatleri toplamı Yıl sonu başarı notu/puanı Yıl Sonu Başarı Ortalaması

6 DERS YILI SONUNDA BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA I. Dönem notu GEÇMEZ (1) ise, II. Dönem notunun en az GEÇER (2) I. Dönem notu ETKİSİZ (0) ise, II. Dönem notunun en az ORTA (3) olması gerekir. Birinci dönem notu 2, ikinci dönem notu 1 olan öğrencinin yıl sonu notu 2 olur. Ancak bu öğrenci o dersten BAŞARISIZ sayılır.

7 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Tüm derslerden başarılı (2 alan) öğrenciler DOĞRUDAN sınıfını geçer. DOĞRUDAN sınıfını geçer. Bir veya daha fazla dersten başarısız olan, ancak yıl sonu başarı ortalaması 3.00 olan öğrenciler ORTALAMA İLE sınıflarını geçer.

8 A) Her dersten başarılı olma durumu Dersin AdıDers Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı32226 Din Kült. Ve Ahlak Bil.12222 Tarih21224 Coğrafya22336 Matematik40328 Geometri22336 Biyoloji21224 Fizik22224 Kimya22224 Sağlık Bilgisi12222 İngilizce922218 Almanca/Fransızca22224 Beden Eğitimi22224 Dil Anlatım22224 Resim/Müzik12222 TOPLAM3778 Yıl sonu başarı puanı : 78/37 = 2.10 * Doğrudan bir üst sınıfa geçer

9 b) Bir veya daha fazla dersten başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı puanının 3.00 veya 3.00’ın üstünde olması gerekir Dersin AdıDers Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı33339 Din Kült. Ve Ahlak Bil.15555 Tarih25136 BAŞARISIZ Coğrafya255510 Matematik41114 BAŞARISIZ Geometri22224 Biyoloji23336 Fizik20324 Kimya20212 BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi15555 İngilizce923327 Almanca/Fransızca255510 Beden Eğitimi255510 Dil Anlatım255510 Resim/Müzik15555 TOPLAM37117 Yıl sonu başarı puanı: 117/37=3,16 * Doğrudan bir üst sınıfa geçer.

10 c) Başarısız oldukları ders sayısını 3’e indirenler, bu derslerden sorumlu olarak üst sınıfa geçerler Dersin AdıDers SaatiI.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 33339 Din Kült. Ve Ahlak Bil. 14444 Tarih 2513 6 BAŞARISIZ Coğrafya 24448 Matematik 4111 4 BAŞARISIZ Geometri 2122 4 Biyoloji 22224 Fizik 20324 Kimya 2 021 2 BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi 15555 İngilizce 923327 Almanca/Fransızca 22224 Beden Eğitimi 255510 Resim/Müzik 15555 Dil Anlatım 255510 TOPLAM 37106 Yıl sonu başarı puanı: 106/37 = 2,86 * Tarih, Matematik, Kimya derslerinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer

11 d) Yıl sonunda başarı ortalaması 3.00’ ün altında olup, üç dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrar ederler Yıl sonu başarı puanı: 106/37=2,86 * SINIF TEKRAR EDER. Dersin AdıDers Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 33339 Din Kült. Ve Ahlak Bil 14444 Tarih25136 BAŞARISIZ Coğrafya 24448 Matematik41114 BAŞARISIZ Geometri 2122 4 Biyoloji22124 BAŞARISIZ Fizik 20324 Kimya20212 BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi 15555 İngilizce 923327 Almanca/Fransızca 22224 Beden Eğitimi 255510 Resim/Müzik 15555 Dil Anlatım 255510 TOPLAM 37106

12 Başarı puanı ile geçilemeyecek tek ders “DİL ve ANLATIM” dersidir

13 Dil ve Anlatım dersi başarısız olan bir öğrenci örneği; Dersin AdıDers Saati I.Döne m Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı32226 Dil ve Anlatım22124 BAŞARISIZ Tarih21224 Coğrafya23236 Matematik415312 Geometri22224 Biyoloji255510 Fizik255510 Kimya255510 Sağlık Bilgisi15555 İngilizce954545 Almanca/Fransızca255510 Beden Eğitimi255510 Resim/Müzik15555 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi12222 TOPLAM37139 Yıl sonu başarı puanı : 139/37 = 3,75 Dil ve Anlatım dersinden Ortalama Yükseltme Sınavına girer. Sınavda başarısız olduğu taktirde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer.

14 ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI Başarılı veya başarısız / en fazla 4 dersten Ortalama yükseltme sınavına girebilir

15 SORUMLU SINIF GEÇME Başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3, 10. ve 11. sınıflarda en fazla 2 olanlar bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması (45 puan- 2) halinde kalkar.

16 SINIF TEKRARI Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup, yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenler bulunup, yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenler Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılabilir.

17 ÖDÜL SİSTEMİ Tüm derslerden başarılı olan, Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan, Davranış puanı yüz olan öğrencilerden ortalamaları, a) 70.00-84.99 arasındakiler Teşekkür belgesi b) 85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

18 DEVAM - DEVAMSIZLIK Okula devam zorunludur. Devamsızlık durumunda; e-posta ya da telefonla müdür yardımcısı bilgilendirilir. 2 günü geçen devamsızlıklar resmi/özel sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilir ve takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilir. Sınav olduğu günlerde devamsızlık yapılması durumunda, o sınavın telafisi için “RAPOR” getirilir. İlk derse girmeyen ya da ilk derse girdiği halde ara derslere girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü, özürsüz ya da izinli devamsızlık süresi toplamı 45 günü aşamaz. Sınav günlerinde okuldan izin alarak ayrılabilmek için yarım günün tamamlanması gerekmektedir.

19 İZİN DURUMU Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek Okul Müdürlüğünden ve/veya ilgili Müdür yardımcısından izin istemesi gerekir. Acil sağlık durumları dışında öğrencilerin okuldan ayrılmalarına izin verilmez. Velinin okula gelemediği zorunlu durumlarda, öğrencinin velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması gerekmektedir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde, öğrenciye izin verilir.

20 CEP TELEFONU Öğrencilerimiz, cep telefonlarını kapalı bulundurmak zorundadır. Üzerinde ilk kez telefon bulunan öğrenciler hakkında kayıt tutulur ve telefon veliye (Anne-Baba) tutanakla teslim edilir. 2. kez, Öğrenciye ödül ve disiplin yönetmeliği gereği ceza verilir 3. kez, dönem sonuna kadar telefon geri verilmez. İhtiyaç durumunda görüşmeler izin alınarak sadece Müdür Yardımcısı odasında yapılır.

21


"ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları