Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar."— Sunum transkripti:

1

2 İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar daha vermemiz gerekmektedir. Bu da “Ders Seçimi”dir. Ders seçimi, eğitim hayatımızda vereceğimiz önemli kararlardan biridir.

3 Ders seçimi, meslek seçiminin ilk adımıdır. Ders seçiminde vereceğiniz karar gelecekte meslek seçimine ilişkin tercihlerinizi doğrudan etkileyecektir

4 DERS SEÇİMİ NEDİR? Öğrencilerin, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak; kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve başarı durumlarına göre derslere yönlendirilmesidir

5 DERS SEÇİMİNDE ÖĞRENCİ:

6 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ DERS SEÇİMİ İLE İLGİLİ İFADELER

7 Ders Seçimi Madde 11 � (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Kurulca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren Haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

8 Ortak Dersler Öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.

9 Seçmeli Dersler Ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarını dikkate alarak seçebilecekleri derslerdir Bu derslerin bazılarının haftalık ders saati sayıları sınıflara göre seçenekli olarak belirtilmiştir. Öğrenciler bu dersleri, haftalık ders saati sayılarını belirterek seçebileceklerdir.

10 Seçmeli Dersin Eğitim-Öğretime Açılması Madde 12 � (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Ancak, okulun imkânlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir. Özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının 10'dan az olması durumunda il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı aranmaz.

11 SINIFLARA GÖRE DERS SEÇİMİ TABLOLARI 10.SINIF

12 10.Sınıf Say MODEL ( 1 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 1 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri(2) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Fizik(2) Tarih2 Kimya(2) Coğrafya3 Biyoloji(2) Yabancı Dil ( İngilizce )4 Sosyal Etkinlik1 İkinciYabancı Dil ( Almanca )2 Proje Hazırlama1 Beden Eğitimi2 Temel Dini Bilgiler1 Görsel Sanatlar/Resim1 Toplam 20 Toplam15

13 10.sınıf EA MODEL ( 2 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 2 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Psikoloji2 Tarih2 2 Coğrafya3 2 Yabancı Dil( İngilizce )4 Sosyal Etkinlik1 İkinci Yabancı Dil ( Almanca )2 Proje Hazırlama1 Beden Eğitimi2 Temel Dini Bilgiler1 Görsel Sanatlar/Resim1 Toplam 20 Toplam15

14 10.Sınıf Dil MODEL ( 3 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 3 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik2 Türk Edebiyatı3 Psikoloji2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Yabancı Dil ( İngilizce )6 Tarih2 2 Coğrafya3 1 Yabancı Dil( İngilizce )4 Proje Hazırlama1 İkinciYabancı Dil ( Almanca )2 Sosyal Etkinlik1 Beden Eğitimi2 Görsel Sanatlar/Resim1 Toplam 20 Toplam15

15 SINIFLARA GÖRE DERS SEÇİMİ TABLOLARI 11.SINIF

16 11.Sınıf MODEL ( 1 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 1 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik(2) veya (4) Türk Edebiyatı3 Geometri(2) veya (3) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Fizik(2) veya (4) İnkılap Tarih2 Kimya(2) veya (4) Felsefe2 Biyoloji(2) veya (4) Yabancı Dil ( Fransızca)6 3. Yabancı Dil (İtalyanca)2 İkinci Yabancı Dil ( İngilizce )4 Sosyoloji2 Beden Eğitimi2 Diğer Seçmeli Dersler........(1) veya (2) Görsel Sanatlar/Müzik1 Toplam 23 Toplam16

17 11.Sınıf MODEL ( 2 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 2 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Sosyoloji2 Inkılap Tarih2 Yabancı Dil (Fransızca)2 Felsefe2 3. Yabancı Dil (İtalyanca)2 Yabancı Dil ( Fransızca)6 Tarih2 İkinciYabancı Dil ( İngilizce )4 Coğrafya2 Beden Eğitimi2 Türk Edebiyatı1 Görsel Sanatlar/Müzik1 2. Yabancı Dil (İngilizce)2 Diğer Seçmeli Dersler........(1) veya (2) Toplam 23 Toplam16

18 11.Sınıf MODEL ( 3 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 3 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Dil Anlatım(2) veya (3) Türk Edebiyatı3 Coğrafya(2) veya (4) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Tarih(2) veya (4) Inkılap Tarihi2 Sosyoloji2 Felsefe2 Yabancı Dil (Fransızca)2 6 3. Yabancı Dil (İtalyanca)2 İkinciYabancı Dil ( İngilizce )4 Türk Edebiyatı1 Beden Eğitimi2 2. Yabancı Dil (İngilizce2 Görsel Sanatlar/Müzik1 Diğer Seçmeli Dersler........(1) veya (2) Toplam 23 Toplam16

19 SINIFLARA GÖRE DERS SEÇİMİ TABLOLARI 12.SINIF

20 12.Sınıf MODEL ( 1 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 1 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik(2) veya (4) Türk Edebiyatı3 Geometri(1) veya (2) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Fizik(3) veya (4) Yabancı Dil (Fransızca)6 Kimya(3) veya (4) 2. Yabancı Dil (İngilizce)4 Biyoloji(3) veya (4) Beden Eğitimi2 İtalyanca2 Görsel Sanatlar / Müzik1 Sosyoloji2 Diğer Seçmeli Dersler(1) veya (2) Toplam 19 Toplam20

21 12.Sınıf MODEL ( 2 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 2 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Sosyoloji2 Yabancı Dil (Fransızca)6 Fransızca2 2. Yabancı Dil (İngilizce)4 İtalyanca2 Beden Eğitimi2 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi2 Görsel Sanatlar / Müzik1 Coğrafya2 Türk Edebiyatı1 2. Yabancı Dil (İngilizce)2 Diğer Seçmeli Dersler(1) veya (2) Toplam 19 Toplam20

22 12.Sınıf MODEL ( 3 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 3 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Dil Anlatım(2) veya (3) Türk Edebiyatı3 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi(2) veya (4) Yabancı Dil (Fransızca)6 Coğrafya(2) veya (4) 2. Yabancı Dil (İngilizce)4 Sosyoloji2 Beden Eğitimi2 Yabancı Dil (Fransızca)2 Görsel Sanatlar / Müzik1 3. Yabancı Dil (İtalyanca)2 2. Yabancı Dil (İngilizce)2 Diğer Seçmeli Dersler(1) veya (2) Toplam 19 Toplam20

23 BAŞARILAR DİLERİZ


"İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları