Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi"— Sunum transkripti:

1 Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi
ECVET Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

2 Kopenhag Deklarasyonu, ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sistemini başlatmıştır. Kopenhag Deklarasyonu (Kasım 2002); farklı ülkeler arasında ve farklı seviyelerde yetenek ve/veya becerilerin şeffaflığı, kıyaslanabilirliği, transfer edilebilirliği ve tanımlanmasının, mesleki eğitim öğretim için kredi transfer sistemi de dahil olmak üzere referans seviyeleri, ortak sertifikalandırma prensipleri ve ortak ölçümler oluşturarak nasıl geliştirilebileceğine öncelik vereceğini ileri sürmüştür. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

3 Buna göre kurulan ECVET’in amacı,
Öğrenim çıktı ve başarılarının şeffaflığını ve tanımlanmasını, Bütün program ve kursları, modül ve üniteleri, kapsayarak, öğrenim çıktı ve sonuçlarını çeşitli mesleki eğitim sistemleri içinde ve arasında, formal, non-formal ve informal mesleki eğitim öğrenimleri arasında transferi, TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

4 Öğrenimin ne zaman ve nerede meydana geldiğinden bağımsız olarak, tam ya da kısmi niteliklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve sertifikalandırmasına katkıda bulunarak, bir yandan eğitim/öğretim/öğrenim faaliyetleri ve programları arasından tanımlamayı ve diğer yandan kısmi ya da tam niteliğe doğru ünitelerin, birimlerin (units) toplanmasını, Coğrafik, mesleki ve profesyonel değişim de dahil olmak üzere, informal, non-formal ve formal eğitim/öğretim/eğitim süreçleri içinde değişimi, TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

5 Ulusal sınırlar ötesinde, otoriteler, eğitim öğretim sağlayanlar, öğretmenler ve öğrenciler arasında işbirliğini kolaylaştırarak hayat boyu öğrenime katkı sağlamaktır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

6 ECVET’in prensipleri;
Aşağıdaki prensipler, sistemin ortak bir anlayışını sağlayarak ve böylece eğitim sağlayanlar arasında işbirliğini ve karşılıklı güveni artırarak, ECVET’in ulusal ve Avrupa seviyesinde nasıl uygulanması ve geliştirilmesi gerektiğini özetlemektedir. Prensipler yüksek öğrenimdeki Avrupa Kredi Transferi Sistemi (ECTS) ile uyumlu olmalıdır. İki kısma ayrılmışlardır: TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

7 ECVET bireysel gelişimi ve istihdamı desteklemeyi amaçlar.
ECVET, değişim ve serbest dolaşımın bireysel hak olduğu Avrupa bağlamındaki öğrenciye odaklaşır. ECVET bireysel gelişimi ve istihdamı desteklemeyi amaçlar. ECVET resmi VET sistemlerine eşit girişi sağlar ECVET, gönüllü katılıma dayanan bir Avrupa merkezden dağılımlı sistemdir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

8 ECVET, nitelikler, prosedürler (prosedürlerin değerlendirilmesi ve tanımlanması) ve yapılar (VET sistemleri organizasyonları, aktör ve uygulayıcıların kurumsal sorumlulukları) açısından şeffaflığı gerektirir ve artırır. ECVET, bilgi, beceri ve yeteneklerin ve mobil VET öğrencilerinin başarı seviyesi açısından ‘yabancı’ VET sağlamadaki güveni artırmayı amaçlayan karşılıklı güvene dayanır. ECVET, boyutu, statüsü, özerklik derecesi, VET’in kendi kanuni yapısından bağımsız olarak herhangi bir VET sağlayıcısı tarafından kullanılabilir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

9 ECVET, yeni Europass’in, Ortak Kalite Güvencesi Çerçevesinin, non-formal ve informal eğitimin tanımlanması ve geçerliliği ile ilgili ortak Avrupa prensiplerinin uygulanmasını tamamlamalı, desteklemeli ve katkıda bulunmalıdır. ECVET, bir bütün olarak VET için dizayn edilmiştir (formal ve non-formal VET sistemleri, informal öğrenim ve başlangıç ve sürekli VET). ECVET, formal ya da non-formal VET sistemlerinden gelmelerine bakılmaksızın öğrencilerin resmi VET sistemine herhangi bir seviyeden katılımını sağlayacak şekilde dizayn edilir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

10 ECVET, iki ya da çok yönlü değişim durumunda kullanılabilir.
ECVET, ulusal ya da bölgesel bağlamda da uygulanabilir (bölgeler arası değişim veya non-formal ve formal VET sistemleri arasındaki değişim durumlarında) ECVET, diğer dünya bölgelerinde, daha geniş uluslar arası değişim durumlarında uygulanabilir. ECVET, iki ya da çok yönlü değişim durumunda kullanılabilir. ECVET, yüksel öğrenimdeki mevcut Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile uyumlu olmalıdır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

11 ECVET’in Paydaşları ECVET’in, öğrenciler, mesleki eğitim ve öğretim veren kurumlar, mesleki eğitim ve öğretim otoriteleri, sosyal ortaklar ve iş verenler şeklinde bir dizi paydaşları bulunmaktadır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

12 a) öğrenciler (learners): ECVET hayat boyu öğrenim faaliyetleri ile beraber hem genç hem de yetişkin öğrenciler için dizayn edilmiştir. Öğrencilerin biyografileri, öğrenim şekilleri (resmi/gayrı resmi) ve motivasyonları (beceri ve yeteneklerin kazanımı, istihdam) dikkate alınmaksızın uygulanabilir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

13 b) Mesleki eğitim öğretim verenler: ECVET içinde, Mesleki eğitim öğretim verenler alıcı kuruluşlar (receiving bodies) veya gönderici kuruluşlar (sending bodies) olarak adlandırılır. Bunlar okullar, yetişkin eğitim merkezleri, eğitim şirketleri veya bunların bir birleşimi olabilir. Alıcı kuruluş, (receiving body) mukabil VET sistemleri içinde  kendi bilgi, beceri ve yetenek setine göre, daha önceki eğitim veren ve/veya öğrenci tarafından belgelendirilen önceki öğrenim başarılarına verilecek kredi miktarına karar verir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

14 c) Mesleki eğitim öğretim otoriteleri: VET otoriteleri kendi sorumluluk alanlarına göre ECVET’e katılırlar. Kendi faaliyet alanlarına göre diğer paydaşlara rehberlik eder ve destek verirler. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

15 d) Sosyal ortaklar: Sosyal ortaklar, her bir üye ülkenin kurumsal çerçevesi içinde, mevcut öğretime tek yanlı yaklaşımlara ilaveten yetenek ve niteliklerin ortaklaşa yapılacak  gelişimini teşvik eden şartların ortaya çıkarılmasını ister. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

16 Sosyal ortaklar, coğrafi ve mesleki değişimi kolaylaştırmak ve iş pazarının verimliliğini artırmak için, hem işçi hem de işyeri için şeffaflık ve transfer edilebilirliği geliştirmek maksadıyla diyalogu artırmanın gerektiğini düşünür: yeteneklerin tanınması ve geçerliliği ile ilgili araçların gelişimini artırma, transfer edilebilir nitelikler için sistem oluşturma TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

17 e) İşverenler: Kendi ulusal VET sistemlerine göre, işverenler mesleki eğitim verenler olarak ECVET ile ilişkilidirler. ECVET’in uygulanması ile ilgilidirler ve nitelik programı ve ECVET’in VET otoriteleri ve kuruluşlarına faydaları hakkında geri plan sağlarlar. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

18 ECVET’in, kredi, nitelik programlarının dizaynı, tanınma/geçerlilik, mesleki eğitim için ortak referans seviyeleri çerçevesi gibi diğer özellikleri bulunmaktadır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

19 Kredi (değer) Krediler, öğrenim sonuçları temeline dayalı olarak, ünitelere atfedilir Öğrenim sonuçları, bilgi, beceri ve yetenekler açısından tanımlanır. Öğrenim sonuçları, referans seviyeleri (nitelikler) çerçevesi, ve iş pazarı bölümleri (mesleki profiller) ile ilişkili olarak düşünülür ve ulusal/bölgesel veya iş pazarı bağlamında mevcut referanslarla ilişkilendirilmelidir. Faklı öğrenim yolları kıyaslanabilir ve hatta eşit öğrenim sonuçlarını ortaya çıkarabilir. Bu farklılıklar ünitelerin kredi değeri üzerinde illa da direk etkiye sahip olması gerekmez. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

20 Nitelik programlarının dizaynı
ECVET’in uygulanması, eğitim/öğretim programının (pratik veya teorik) dizaynı açısından belli ön şartlara sahiptir. Bu dizayn ana elemanlar olarak üniteler ve modülleri içerir. Bir ünite, niteliğin veya müfredatın veya nitelik programının ilk (veya en küçük) parçası anlamına gelir. Bir ünite sonuç-merkezlidir. Sınırlı miktarda bilgi, beceri ve yeteneğe mukabildir. Bireysel seviyede beklenen mesleki/profesyonel sonuç açısından spesifik başarıya karşılık gelir. Referans seviyeleri çerçevesinde bir ünite belli seviyede mesleki profile dahil edilir. Bir modül, öğrenim yolunun ilk (veya en küçük) kısmıdır ve süreç-merkezlidir. Öğretim/öğrenim süreçleri ve gerekli kaynaklar hakkında bilgi verir. Her bir tam müfredat veya nitelik (eğitim/öğretim) programı 120 krediye karşılık olur. Kredilerin ünitelere tahsisi eğitim/öğretim programının global kredi miktarına orantılıdır. Krediler spesifik ve özel öğrenim sonuçlarının başarılmasına verilir. Ünite kredileri sınav/değerlendirme işlemini veya diğer başarı ölçme araçlarını geçtikten sonra verilir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

21 Tanınma/Geçerlilik (Recognition/Validation)
Alıcı kuruluş prensip olarak kabul etmeye ve mobil öğrencinin önceki başarılarını tanımaya hazırdır. Yinede “otomatik tanıma” hususunda beklenti yaratılmaması önemlidir. Tanıma, dış (önceki) eğitim/öğretim başarısının doğru yerde ve yolda başka bir ülkenin eğitim veya istihdam sisteminde eşit tahsisidir. Non-formal ve informal eğitimin geçerliliği konusunda kabul edilen prensipler ECVET’de tamamen dikkate alınacaktır. Geçerlilik, spesifik öğrenim sonuçlarının ve tam VET niteliği elde etme bakımından eşitliklerinin tanınmasını sağlamalıdır. Geçerlilik sistemi gelişim içindeki kanuni kurallara bağlıdır. Geçerlilik kısmi ya da tam nitelik sertifikasının parçası olmalıdır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

22 Belgelendirme Krediler, uyumlu nitelikler veya referans seviyeleri çerçevesi içersinde mukabil referans seviyelere ve alt seviyelere ilişkilendirilen nitelikler sertifikasının temeli olarak düşünülebilir. Öğrenciler, özellikle informal ve non-formal eğitim deneyimine sahip olanlar, sertifikasyon yoluyla öğrenim faaliyetlerinin resmi olarak tanıtmak için motive edilebilirler. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

23 Mesleki eğitim için ortak referans seviyeleri çerçevesi ECVET referans seviyeleri, ilişkili tanımlayıcılar ile beraber, farklı bölgelerdeki mesleki öğrenimi kıyaslamak için kullanılabilecek bir çerçeve ve dil oluşturabilir. Mesleki eğitim öğretim referans seviyeleri çerçevesinin amaçlarının aşağıdaki şekilde olduğu önerilmektedir: TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

24 Nitelikleri, eğitim kanıtlarını ve belli seviyelerde birikmiş deneyimleri tahsis etmenin bir aracıdır, Nitelikleri, ülkeler arası non-formal ve informal öğrenimi eşitlemenin bir aracıdır, Kredilerin tespiti ve başarıyı tanımlamanın diğer sistemlerinin kredinin transferini kolaylaştıran bir araçtır (böylece, ECVET’in gelecekteki gelişimini ve uygulamasını destekler) seviyeler arası ve seviyeler içi öğrenimin gelişimini tanımlama aracıdır, Diğer sektörlerdeki çalışmalarla uyumlu ve bütünleyici hale gelmesi için sektör faaliyetlerini yapılandırma aracıdır, Daha geniş Avrupa Topluluğunda farklı mesleki eğitim sistemlerindeki bilgi, beceri ve yetenekler sisteminin anlaşılması aracıdır, İnsanların, becerilerin ve girişimlerin hareketi önündeki engellerin azaltılmasına dönük olarak Avrupa mesleki eğitim sistemlerinde daha yakın bir eğilim oluşturma yoludur, Avrupa’da mesleki eğitim sağlayanlar arasında işbirliği ve değiş tokuşu kolaylaştırmak maksadıyla ülke sınırları arasında ve muhtemelen sektörler arasında karşılıklı güven bölgesi oluşturmanın temelidir, Mesleki eğitim ile yüksek öğrenimi ilişkilendirme ve Avrupa Nitelikler Çerçevesini oluşturmanın temelini sağlayan araçtır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

25  Önerilen referans çerçevesi hem iş performansının yapısıyla ile ilgili çalışmalardan hem de mevcut ulusal ve uluslar arası çerçevelerin geniş çaplı deneysel analizlerinden elde edilmiştir. Herhangi bir ülkede her hangi bir zamandaki eğitim veya nitelikler ile ilgili spesifik düzenlemelerden daha çok işin organizasyonu ve işleyişindeki temel yapılarla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle önerilen çerçeve yalnızca bir nitelikler çerçevesi değildir. Aynı zamanda yetenek ve iş performansındaki artan talep hiyerarşilerini de yansıtmaktadır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

26 Dikey boyut: Sekiz-seviye yapısı, açıklık ve basitlik özelliğine sahiptir. Genel tanımlayıcılar, ulusal sistemleri barındıracak şekilde düzenlemek istemektedirler. Yinede, Avrupa’daki mesleki eğitim sistemlerinin ve niteliklerin çeşitliliği karakter olarak önemli derecede farklı olan programların aynı seviye için tanımlanmasına imkan verebilir. Bu nedenle, farklı programlar arasında ve onlardan elde edilen sonuçlar ayırım yapmak için alt seviyelerin oluşturulması zaruridir. Alt-seviyeler geniş çaplı 8-seviyenin kullanılmasına ve aynı zamanda her bir seviye içindeki ve genel yapıdaki farklı program ve sonuçların daha hassas yerleşimine imkan sağlamaktadır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

27 Yatay boyut: Yatay ve nitel boyut seviyelerin özelleştirmesine katkıda bulunacak temel alandır. Nitel boyut, niteliklere dahil edilen bilgi, beceri ve yetenekler açısından ulusal/sektörel mesleki eğitim öğretim sistemleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle yatay boyut, geniş mesleki profillerle ilişkili bilgi, beceri ve yeteneklerin spesifik ve nitel tanımlamalarını içermek zorundadır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

28 TR1-LEO Hazırlayan: Saruhanlı Almış Şentürk Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü Projenin Adı: Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeterliliklere Dayalı Yenilikçi Uygulamalar MESTEKYEN Projesi TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi


"Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları