Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Öğrenci Birliği Öğrenci Gözüyle Bologna Süreci Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay İstanbul, Türkiye 13 Mayıs 2011 Magnus Malnes Akademik İlişkiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Öğrenci Birliği Öğrenci Gözüyle Bologna Süreci Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay İstanbul, Türkiye 13 Mayıs 2011 Magnus Malnes Akademik İlişkiler."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Öğrenci Birliği Öğrenci Gözüyle Bologna Süreci Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay İstanbul, Türkiye 13 Mayıs 2011 Magnus Malnes Akademik İlişkiler Komitesi

2 Avrupa Öğrenciler Birliği (ESU) •38 ülkeden 45 öğrenci birliğini barındıran çatı kuruluş, •11 milyondan fazla öğrenciyi temsil ediyor, •1982’de kuruldu. Adı önce WESIB ( Batı Avrupa Öğrenci Bilgi Bürosu-the West European Student Information Bureau) idi daha sonra ESIB (Avrupa Öğrenci Bilgi Bürosu- European Student Information Bureau) oldu. •Öğrencilerin eğitsel, sosyal, ekonomik ve kültürel çıkarlarını Avrupa düzeyinde destekler, •Avrupa Birliği, Bologna Süreci, Avrupa Konseyi, UNESCO ve OECD gibi ilgili kurum ve süreçlerle birlikte çalışır, •Brüksel’de bulunan ofiste 17 seçilmiş temsilci ve sekreter çalışır. •2011’de temel öncelik: Yükseköğretimin ve öğrencilerin finansmanı.

3 Bologna Süreci Nedir? •Avrupa Yükseköğretim Alanı, Avrupa’da birbiriyle karşılaştırabilir ve uyumlu yükseköğretim sistemleri oluşturmaya çalışır. •Bir süreç olarak bağlayıcılığı yoktur veya bir antlaşma değildir. •Bakanlar Konferanslarına dayalıdır. (1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2015, 2018, 2020) •Ulusal düzeyde uygulamalar işin sırrıdır! •47 ülke ve Avrupa Komisyonu •Danışma Üyeleri: paydaşlar (ESU!) ve ESU, EUA, EURASHE, EI gibi hükümetler arası örgütler. •Çalışma yapısı Bologna İzleme Grubunu (BFUG), çalışma gruplarını, ağları, konferansları, envanter ve veri toplamayı içerir. •Öğrenciler yüksek öğretimde yönetimin tam ortaklarıdır. •Daha fazla bilgi için: www.ehea.info

4

5 Leuven Bildirgesiyle Belirlenen Öncelikler •Sosyal Boyut •Hayat Boyu Öğrenme •İstihdam Edilebilirlik •Öğrenci Merkezli Eğitim ve Yükseköğretimin öğretim misyonu •Eğitim, araştırma ve yenilikçilik arasındaki bağlantı •Uluslar arası Açıklık İlkesi •Hareketlilik •Veri Toplama •Çok Boyutlu Şeffaflık Araçları •Finansman

6

7 ESU’nun Katkısı •Öğrenci Gözüyle Bologna ( Bologna With Student Eyes ), süreci öğrenci gözüyle değerlendirir. •BFUG’da ve ulusal düzeyde politika girdileri sağlar ve tartışmalara dahil olur. •Faaliyet alanlarında somut girişimleri vardır, örneğin Öğrenci Merkezli Eğitim Projesi…

8 Nerede Duruyoruz? Öğrenci Merkezli Eğitim •Öğrencileri ve eğitim-öğretim yaklaşımlarını güçlendirmeyi gerektirir. •Her üç derecede de, öğrenci odaklı müfredat ve efektif destek ve rehberlik yapıları gerektirir. •Geniş bölgesel farklılıklar, •Müfredat geliştirmede yeterli öğrenci danışması •Esnek olmayan saatler, öğrenme yöntemleri ya da müfredat seçimleri, sadece geleneksel öğretme yöntemleri gibi engelleri ortadan kaldırmak •Uygulama için mali destek sağlamak, özendirici olmak

9

10 Nerede Duruyoruz? AKTS ve Öğrenme Kazanımları •Kredi ve biriktirme sistemi sürekli biçimde uygulanmalı •En iyi uygulama araçlarından biri •Öğrenci iş yükü ve öğrenme kazanımlarıyla doğru bir şekilde ilişkilendirilmeli •Bu ilişkilendirme olmadan gerçekleştirilen yüzeysel uygulamalar Bologna Süreci’ndeki bazı ülkeler için hala ana bir sorun •Sürecin kurumlarda hedeflendiği gibi işlediğine dair dış kontrol ya da teşvik önlemleri alınmalı

11 Nerede Duruyoruz? Hareketlilik •2000 yılından beri hareketlilik artmaktadır, gelen öğrencilerin çoğu Avrupa Yükseköğretim Alanı dışından. •Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda mezun olacaklar için 2020’ye kadar en az %20 hareketlilik sağlanması hedefi var •Gelen-giden öğrenci sayıları dengeli olmalı •Öğrencilere mali kaynak ayırmak günümüzün en büyük sorunu •Burs ve kredilerin dağıtımında ortak bir tutum var, ancak birçok ülke bunun için katı kurallar uyguluyor •Ülkeler, tüm gelen ve giden öğrenciler için alt yapısal, mali ve diğer kolaylıkları sağlamalı •Tanınma süreçlerinde bürokratik engeller azaltılmalı

12

13 Nerede Duruyoruz? Genel Sorunlar •Asgari standartları bile karşılama sözü alamamamız endişe uyandırıcı. •Eşit olmayan Avrupa Yükseköğretim Alanı: uyumluluk ve karşılaştırılabilirlik hayal bile edilemiyor. •Uygulamada ve Avrupa seviyesindeki tartışmalarda paydaşlar arasında temel görüş birliğinin olmaması. •Hükümetler ve kurumlar uygulamadaki siyasi sorumluluğu almalıdırlar. •Tam uygulamaya doğru güncel reformlar derinleştirilmelidir. •Tüm sevilerdeki reform ve eylemleri nasıl finanse edebiliriz? •Tüm sevilerdeki gelişmeleri ve uygulamaları nasıl ölçebiliriz?

14 E-POSTA: magnus@esu-online.org TWITTER: @ESUtwt WEB: www.esu-online.org Teşekkürler!


"Avrupa Öğrenci Birliği Öğrenci Gözüyle Bologna Süreci Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay İstanbul, Türkiye 13 Mayıs 2011 Magnus Malnes Akademik İlişkiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları