Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME ve KREDİ TRANSFER SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME ve KREDİ TRANSFER SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME ve KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

2 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME Mesleki Ve Teknik Eğitimde Kredi Transfer Sistemi (MKTS); öğrenme kazanımlarının (Bilgi, beceri ve yetkinlik),  Ölçülmesi  Biriktirilmesi  Tanınması  Transfer edilmesini amaçlayan ve sayısal değer ile ifade edilen somut bir araçtır.

3 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRMENİN AMACI  Araç olarak hayat boyu öğrenmeyi desteklemek,  Önceki öğrenmenin (informal, nonformal ve formal) tanınırlılığını sağlamak, için ulusal ve uluslararası alanda esneklik,  Yatay ve dikey geçişler için ulusal ve uluslararası alanda esneklik, tanınırlık ve hareketliliği sağlamak,  Eğitim öğretim süreçlerinin şeffaflığını artırmak, altyapısını oluşturmak,  Öğrenme kazanımlarının ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak,  Karşılıklı güvenilirliği sağlamak,  Öğrenme kazanımlarının kredilendirilerek hayat boyu öğrenme perspektifinde sağlamak  Öğrenme kazanımlarının kredilendirilerek hayat boyu öğrenme perspektifinde biriktirilmesini sağlamak şeklinde sıralanmaktadır. şeklinde sıralanmaktadır.

4 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME SÜRECİ ÖĞRENME KAZANIMLARI Biriktirme Tanınırlık Transfer etme Şeffaflık Hareketlilik Güvenilirlik Esneklik İş ve Eğitim Hayatı İş veya Eğitim Hayatı

5 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRMENİN DAYANAKLARI Ülkemizde MKTS ile ilgili çalışmaların yapılması kalkınma planları, hükümet programları, eylem planları, strateji belgeleri, şura kararları ve Taslak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi gibi belgelerde de öngörülmüştür. belgelerde Ülkemiz için hazırlanan MKTS AB uyum sürecinde AB komisyonu tavsiye kararları doğrultusunda uygulamaya konan ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Sistemi (ECVET), Taslak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve ülkemizdeki yükseköğretim kredilendirme sistemi ile de uyumludur. Nihai hedef AB ülkeleri arasında 2016 yılı sonunda bireylerin çeşitli yollarla kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerin transferini mümkün kılan bir araç oluşturarak uluslar arası düzeyde bireylerin hareketliliğini kolaylaştırmaktır.

6 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME Mesleki ve teknik eğitimde kredilendirme ve kredi transfer sistemi konusunda diğer ülkeler incelendiğinde özellikle bazı AB ülkelerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) kapsamında ECVET uygulamalarına başladıkları görülmektedir. diğer ülkeler

7 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE HAZIRLANARAK TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINA SUNULAN VE KURULDA KABUL EDİLEN MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME (MKTS)

8 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME GENEL İLKELER  Öğrenci iş yükünü esas alan,  Örgün, yaygın ve informal öğrenmede aynı esasları temel alan,  ECVET ve TYÇ ile uyumlu,  Mevcut okul yapısında eğitim-öğretim uygulamalarında bir değişiklik gerektirmeyen,  Mevzuatta veya sistemde kökten değişikliklere ihtiyaç duymayan yapısı nedeniyle kolay uygulanabilir bir araçtır.


"MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME ve KREDİ TRANSFER SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları