Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Süreci Nedir? Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Süreci Nedir? Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek."— Sunum transkripti:

1

2 Bologna Süreci Nedir? Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilecektir. Avrupa Yükseköğretim Alanında en gerçekleşmesi arzulanmayan şey, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda asıl hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

3 Bologna Süreci’nin Temel Hedefleri 1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi), 2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek, 3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System, ECTS) uygulamak, 4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,

4 Bologna Süreci’nin Temel Hedefleri 5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak, 6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek, 7. Yaşam boyu öğrenimin teşvik edilmesi, 8. Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımının sağlanması, 9. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın cazip hale getirilmesi.

5 Üniversitemizde Gerçekleştirilen Çalışmalar SÜREÇLERİN PLANLANMASI VE DERSLERİN GÜNCELLENMESİ Program Güncelleme Aşamaları

6 Bologna Süreci Bize Ne Sağlamakta? 1.Diplomalarımızın verilen diploma ekleri ile Uluslar arası geçerliliğinin tanınması. 2.Erasmus kapsamında 46 üye ülkedeki diğer okullarda dönemlik ya da yıllık okuyabilme imkanı. 3.Öğrenci katılımının sağlanarak, söz hakkına sahip olması. 4.Eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve kalitesinin artırılması. 5.Sektörel ihtiyaçlara bağlı eleman yetiştirilmesi, dolayısı ile istihdam imkanlarının artması. 6.Sadece bölgesel değil, dünya standartlarında bir eğitim ortamı.

7 Öğrenci Merkezli Eğitim ve Öğrenci Katılımının Önemi 1.Yeni süreç ile birlikte, öğrencinin ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde cevap verecek düzenlemelerin yapılabilmesi, 2.Eğitimde kalite güvencesinin oluşturulabilmesi, 3.Gelişen teknoloji ve koşullara bağlı olarak yenilenme ve iyileşme çalışmalarının sağlanması.

8 Bologna Süreci Bize Avrupa’nın Bir Dayatması Mıdır? Sürece üyelik hükümetler/devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler. Dolayısı ile yapılmakta olan çalışmalar, öğretim kalitesinin artırılması, öğrencinin, üniversitenin şekillenmesinde aktif rol almasını sağlayıcı düzenlemeleri içermekte ve gerek üniversitemizin, gerekse kurumumuzda bulunan öğrenci ve akademisyenlerimizin gelişimlerini sağlamaya yönelik bir çalışmadır.

9 Bologna Sürecine Öğrenciler Nasıl Katılacaklar? Anketler Aracılığı İle…

10 Hangi Anketler Bulunmakta? 1.Ders Değerlendirme Anketi 2.Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi 3.AKTS İş Yükü Değerlendirme

11 1. Ders Değerlendirme Anketi Her bir ders için ayrı ayrı bulunan anketin program kazanımlarına katkısını belirlemeye yöneliktir. Bir dersin o bölüme ne kadar katkı sağladığını gösterir. 2. Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Her bir ders için ayrı ayrı bulunan anket, öğretim elemanının ders ile ilgili değerlendirmesinin yapıldığı bir ankettir.

12 Etkinlik : Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) : Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi : Ödevler : Sunum : Proje : Laboratuar Çalışması : Arazi ya da Alan Çalışması : Ara Sınavlar : Yarıyıl Sonu Sınavı : İş yükü Saati (30) : Toplam İşyükü / Saat : Dersin Akts Kredisi : 3. AKTS İş Yükü Değerlendirme SayısıSüresiToplam

13 Öğretim Elemanları Ya Da Bölüm Yetkilileri Kimin Hangi Soruya Ne Cevap Verdiğini Görebilir mi? Hayır göremezler. Anketlere verdiğiniz cevaplar tamamen gizlidir. Unutulmamalıdır ki, anketlere katılımınız, eğitim kalitemizin artmasında önemli bir yer tutacaktır.

14 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… Murat Fatih ECEVİT AKTS/DE Koordinatörü


"Bologna Süreci Nedir? Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları