Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

31 Ekim 2013. 2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Komisyonu’nun eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği yeni programdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "31 Ekim 2013. 2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Komisyonu’nun eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği yeni programdır."— Sunum transkripti:

1 31 Ekim 2013

2 2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Komisyonu’nun eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği yeni programdır. Yeni Program, bireylerin kişisel gelişimlerini güçlendirmeye, yeni beceriler kazanmasına ve istihdam olanaklarını artırmalarına yardım edecektir.

3 Erasmus+: Temel Değişikler Nelerdir? Programların etkisini artıracak tek bir program Bütünleştirme: Parçalı yapının ve duplikasyonların önlenmesi Basitleştirme: Daha basit başvuru ve uygulama kuralları Bununla birlikte; Temel amaç ve faaliyetler korunarak; Hareketlilik ve işbirliği için fırsatlar önemli ölçüde güçlendiriliyor.

4 2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Hayatboyu Öğrenme Programı Youth in Action Programı Erasmus+

5 Erasmus+ Temel Faaliyetleri Sektörel programlar yerine üç anahtar faaliyet (key action) ve iki program getirilmektedir. Bu faaliyetler; Key Action 1 (KA1) : Learning Mobility of Individuals (Öğrenme Hareketliliği) Key Action 2 (KA2) : Cooperation and Innovation for Good Practices (İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği) Key Action 3 (KA3) : Support for Policy Reforms (Politika Reformu için Destek) Jean Monnet Sport

6 Erasmus+ Öğrenme Hareketliliği KA1- Learning Mobility of Individuals Bu faaliyet, bireylerin öğrenim hareketliliğini öngörmektedir. Ancak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapabilecektir. Yüksek öğrenim öğrenci ve personel hareketliliği Okul eğitimi personel hareketliliği Mesleki eğitim öğrenci ve personel hareketliliği Gençlik hareketliliği Yetişkin eğitimi personel hareketliliği

7 Erasmus+ Kurumsal İşbirliği KA2- Cooperation and Innovation for Good Practices: Bu faaliyet kapsamında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ile istihdam edilebilirlik, yaratıcılık ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel ve bölgesel otoriteler ve STK’lar arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktivitelerinde kurumsal işbirliğinin stratejik ortaklık projeleri adı altında desteklenmesi öngörülmektedir.

8 Erasmus+ Stratejik Ortaklık Stratejik Ortaklığın iki önemli amacı: Bölgelerarası ve sınırötesi işbirliğini teşvik etmek ve bu kapsamda eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının kalitesinin geliştirilmesinde yerel ve bölgesel idarelerin bağlılığını (katılımını) artırmak. Öğrenme koşulları ve kalitesinin, iş gücü piyasası ilgililiğini artırmak ve eğitim, öğretim veya gençlik alanları ile iş dünyası arasındaki bağlantıları güçlendirmek.

9 Erasmus+ Stratejik Ortaklık Faaliyetleri-1 Stratejik Ortaklıklar kapsamında aşağıdaki alanlarda birçok faaliyet gerçekleştirebilir: İyi uygulamaları paylaşmak üzere kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendiren faaliyetler, Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması, benimsenmesi ve/veya hayata geçirilmesi faaliyetleri (TOI’nin devamı) Eğitim, öğretim, gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve yerel/bölgesel kalkınmaya entegre edilmesini teşvik etmek üzere yerel/bölgesel kurumlar arasında işbirliği faaliyetleri,

10 Erasmus+ Stratejik Ortaklık Faaliyetleri-2 Ulusal seviyede örgün, yaygın ve serbest öğrenmeler aracılığıyla kazanılan beceri ve yetkinliklerin tanınması ve sertifika altına alınmasını kolaylaştıran faaliyetler, İstihdam ve sosyo-ekonomik sektörlerin yanısıra farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanları arasındaki sektörler arası işbirliği ve sinerjinin teşvik edilmesi için yeni yaklaşımlar,

11 Erasmus+ Politika Reformu için Destek Key Action 3 (KA3) : Support for Policy Reforms Bu faaliyet ile Komisyon; üçüncü ülkeler ve uluslar arası kuruluşlar ve ilgili paydaşlar ile politikalara ilişkin diyaloğu güçlendirmeyi, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında OMC (Open Method of Coordination-Açık Koordinasyon Yöntemi) metodunun desteklenmesini hedeflemektedir.

12 Erasmus+ Yeni Unsurlar Erasmus+ Programı tamamen yeni iki unsura sahip olacaktır: Yüksek lisans öğrencilerinin yurtdışındaki master çalışmalarını finanse etmek ve bilgi-yoğun işler için gerekli becerileri elde etmelerini desteklemek üzere bir borç (kredi) garanti planı (programı) 400 adet “bilgi birlikteliği” (knowledge alliance) ve “sektör becerileri birlikteliği”nin (sector skills alliances) oluşturulması.

13 Amaç: Beceri eksiklikleri ve uyuşmazlıklarının giderilmesi Nasıl? Güncellenmiş veya yeni bir sektör- spesifik müfredatın, MEÖ programlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Sonuç: söz konusu sektör için ilgililiği güçlendirmek ve ekonomik rekabet edebilirliği desteklemek üzere eğitim-öğretim üzerinde sistemik bir etki oluşturulması Sektör Kuruluşları ME Politika Yapıcıları ME Kurumları ME Kurumları Sector Skills Alliances: sektör-spesifik uzmanlıkların bir araya gelmesi Erasmus+ Yeni Unsurlar: Sektör Becerileri Birlikteliği

14 Erasmus+ : Eski ve Yeni Faaliyetlerin Karşılaştırılması (LdV) Mevcut DurumYeni Dönem IVTKA1-Learner’s Mobility PLMKA1- Learner’s Mobility? VETPROKA1-Staff Mobility OrtaklıkKA2-Strategic Partnership TOIKA2-Strategic Partnership DOISector Skills Alliances

15 Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar (Planlanan) Başvuru Tarihi 30 Nisan 2014

16


"31 Ekim 2013. 2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Komisyonu’nun eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği yeni programdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları