Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Eğitim Standartları Mark Allison, İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Eğitim Standartları Mark Allison, İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü."— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Eğitim Standartları Mark Allison, İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve IFAC Eğitim Komitesi Teknik Danışmanı 1998 - 2005

2 Sunum Taslağı IFAC Hakkında Eğitim yoluyla uluslararası standartların uyumlaştırılması Uluslar arası kabul ve faydaları IFAC Eğitim Kurulu Uluslar arası Eğitim Standartlarına genel bir Bakış

3 Bugünkü IFAC denetim, etik, eğitim ve kamu sektörü finansal raporlaması ile ilgili kapsamlı standartlar 118 ülkede toplam 2.5 milyon muhasebeciyi temsil eden 158 üye kuruluştan oluşan, sürekli genişleyen bir ağ IFAC çalışmaları, uluslar arası kuruluşlar tarafından giderek daha fazla kabul görmektedir.

4 IFAC’ın Misyonu Kamu çıkarına hizmet etmek, muhasebe mesleğini tüm dünyada güçlendirmek, ve güçlü uluslararası ekonomilerin gelişmesine katkıda bulunmak

5 IFAC Bu Misyonu Şu Yollarla Başarır: Yüksek kaliteli standartlara bağlılığı sağlamak ve geliştirmek Uluslar arası yakınlaşmayı daha da ilerletmek Kamu politikası ile ilgili konularda görüş bildirerek

6 Uluslararası Standartların Uyumlaştırılması Uyumlaştırma, meslek için çok önemli bir sorundur Uluslararası standartların uygulanması için sağlam bir temel gereklidir Eğitim bu temeli sağlar

7 Uluslararası Eğitim Standartlarının Mesleğe Faydaları Eğitim için küresel ölçekte tutarlı bir çerçeve sağlar Muhasebe eğitimi süreçlerinde tutarlılığı ve yakınlaşmayı sağlar Teknik ve uygulamaya yönelik standartların uygulanmasında yakınlaşmayı sağlar Muhasebecilerin daha fazla hareket edebilirliğini destekler Üye kuruluşlar arasında işbirliğine katkıda bulunur

8 Eğitim Kurulu (IAESB) Muhasebe meslek mensuplarının eğitimi ve geliştirilmesi için standartlar ve kılavuzlar geliştirir Standart oluşturma sürecinde şeffaflık Üyeler arasında faal muhasebeciler, akademisyenler, iş ve kamu temsilcileri yer alır Muhasebe ile ilgili uluslararası akademik topluluklardan ve UNCTAD’dan gözlemciler

9 Standartların Geliştirilmesi Kasım 2001’de Eğitim Standartlarının geliştirilmesi kararı alındı Tartışma taslakları Temmuz 2002’de yayınlandı Görüşler değerlendirildi Uluslararası Eğitim Standartları (1 -6) Ekim 2003’te yayınlandı Akademisyenlerin, işverenlerin desteği IES7 Mayıs 2004’te yayınlandı

10 Eğitim Standartlarının Uygulanması Tüm IFAC üye kuruluşlarının uyması zorunlu – Ocak 2005, IES 1 – 6 – Ocak 2006, IES 7 Farklı eğitim sistemlerinin ve süreçlerinin tanınması Geliştirme aşamalarının kabul edilmesi

11 Uluslararası Eğitim Standartları Muhasebe mesleğinin tüm dünyada eğitimi için kıyas ölçütlerinin belirlenmesi Muhasebe eğitiminde kalite ve tutarlılığın sağlanması Uluslararası muhasebe, denetimi kamu sektörü standartlarının yakınlaştırılması için gerekli temel Dünyada farklı yaklaşımlar mevcut

12 Uluslararası Eğitim Standartları Gerekli mesleki bilginin, mesleki becerilerin, meslek değerlerinin, etik ve davranış kurallarının belirlenmesi Yaşam boyu öğrenme davranışının geliştirilmesi

13 Çerçeve ve Giriş Çerçeve – EDCOM amaçları ve çalışma usulleri Giriş – IES’lerin amacı, kapsamı ve geliştirilmesi – Standartların nasıl kabul edilip uygulanabileceğinin tartışılması

14 IES 1, Giriş Gereklilikleri Bir muhasebe mesleği eğitim ve uygulama deneyimi programına katılmanın gereklilikleri Öğrencilerin başarıya ulaşabilmek için gerekli makul bir geçmişe sahip olmasının gözetilmesi

15 IES 2, Muhasebe Mesleği Eğitim Programlarının İçeriği Adayların muhasebe meslek mensubu olabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetenekleri ortaya koyar – Muhasebe, finans ve ilgili bilgiler – Organizasyon ve iş bilgisi – IT bilgi ve yetenekleri Derece ve mesleki yeterlilik En az iki yıllık tam zamanlı çalışma

16 IES 3, Mesleki Beceriler Gerekli mesleki nitelikleri belirler – Entellektüel beceriler – Teknik ve işlevsel beceriler – Kişisel beceriler – Kişiler arası ve iletişim becerileri – Örgütsel ve iş yönetimi becerileri Genel eğitim, bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur

17 IES 4, Mesleki Değerler, Etik ve davranış Kuralları Gerekli meslek değerlerini, etik ve davranış kurallarını belirler Asgari konu alanlarını belirler Farklı yaklaşımların ulusal ve kültürel ortamı yansıtacağı kabul edilir

18 IES 5, Uygulama Deneyimi ile İlgili Gereklilikler Adayların muhasebe meslek mensubu olabilmek için gerekli uygulama deneyimine sahip olmalarını sağlamayı amaçlar En az 3 yıllık uygulama deneyimi Tecrübeli muhasebe meslek mensuplarının rehberliği Deneyim ve inceleme kaydı

19 IES 6, Mesleki Becerilerin ve Yeteneklerin Değerlendirilmesi Muhasebe meslek mensubu olarak yeterli görülmeden önceki son değerlendirme Teorik bilgi sınavı ve bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisinin sınanması Güvenilir ve geçerli

20 IES 7, Sürekli Mesleki Gelişim Tüm muhasebe meslek mensupları için sürekli mesleki gelişim zorunludur Yaşam boyu öğrenmeye baplılığın geliştirilmesi sürekli mesleki gelişim olanaklarına erişimin sağlanması Muhasebe meslek mensuplarının gelişimi ve yeterliliği için kıyas ölçütlerinin belirlenmesi Sürekli mesleki gelişimin izlenmesi ve yürütülmesi

21 IES 7, Sürekli Mesleki Gelişim Üç yaklaşım Girdi yaklaşımı– 120 saat, üç yıl devam eden süre Çıktı yaklaşımı Bileşik yaklaşım

22 IES8 (Taslak) Denetim Meslek Mensuplarının Yeterliliği Geçmiş mali bilgilerin denetimi Tüm IES1-7 ve ilave ileri bilgiler Mezun seviyesi Denetime özgü beceriler Denetim bağlamında etik kurallarının uygulanması Belirli iş deneyimi Temmuz 2006’da yayınlanacak

23 Avrupa Birliği – Revize Sekizinci Direktif Son taslak aşaması (Mayıs 2006’da yayınlanacak) Ulusal kanuna uygulanması için iki yıl Madde 6 – 14 Eğitim ile ilgili AB Üye Devletlerinde uygulanan mevcut Sekizinci Direktife benzer

24 Avrupa Birliği – Revize Sekizinci Direktif Ancak değişiklikler var: Uluslararası muhasebe ve denetim standartları Denetim ile ilgili mesleki beceriler Etik kuralları ve bağımsızlık Risk yönetimi Şirket yönetişimi Sürekli eğitim Uluslararası Eğitim Standartlarına giderek artan bağ mevcut

25 Daha fazla bilgi IFAC’ın web sitesi – www.ifac.org – tüm standartlara erişim mümkün ve dünyadaki tüm muhasebecilere çok çeşitli konularda ücretsiz rehberlikwww.ifac.org


"Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Eğitim Standartları Mark Allison, İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları