Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ ( )"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)

2 XIV.YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA

3 BALKANLAR Bulgar ve Sırp krallıkları;Arnavutluk,Eflak ve Boğdan prenslikleri;Bosna-Hersek ve Erdel beylikleri Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup iken Macar Krallığı Katolik'ti.Özellikle balkanlardaki siyasi ve mezhepsel parçalanmışlık Osmanlıların Rumeli yönündeki ilerleyişini kolaylaştırmıştır.

4 KAFKASLAR Cengiz Hanın torunu Batu Han tarafından 1215 yılında kurulan Altınorda (Altınordu) devleti yüzyılın sonuna doğru Timur tarafından yıkılarak küçük hanlıklara bölünmüştür.Bu durumdan yararlanan Rus knezlikleri birleşerek güneye doğru inmeye başlamışlardır Bölgenin en güçlü devleti konumunda olan İlhanlılar İran merkez olmak üzere Hülagu tarafından kurulmuştur.Daha sonra A.Selçukluları’nı mağlup ederek Anadolu’da hakimiyet kurmuşlardır

5 ORTA DOĞU Mısır merkezli kurulmuş olan Memlük (Kölemen) devleti bölgenin güçlü devletlerinden biriydi.Sultan Baybars döneminde hem Moğol ilerleyişini durdurmayı başarmış hem de en parlak dönemlerini yaşamışlardır.Abbasi hilafetini korumaları altına aldıkları için de İslam dünyasında saygın bir konumları mevcuttu.

6 ANADOLU’NUN GENEL DURUMU

7 ANADOLU’NUN GENEL DURUMU
1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra A. Selçuklu Devleti İç Anadolu bölgesine sıkışmıştı.Sultanlar bile İlhanlılar tarafından belirleniyordu. Batı Anadolu’da ise yer yer Türk beylikleri kurulmuş ve kendi aralarında Anadolu Türk birliği hakimiyeti için mücadele ediyorlardı. Marmara bölgesi ve Mora’yı elinde tutan Bizans’ta taht kavgaları eksik olmuyordu.Tekfurlar,(vali) kendi başlarına hareket ediyor,halk ise vergi vermekten dolayı ekonomik çöküş yaşıyordu. Trabzon ve çevresinde ise Trabzon Rum imparatorluğu siyasi varlığı sürdürme gayreti içerisindeydi.

8 OSMANLILARIN KÖKENİ

9 OSMANLI DEVLETİ NASIL OLDU DA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ?
Kurulduğu bölgede çok güçlü bir siyasi yapının olmaması. Balkanlardaki siyasi ve dini parçalanmışlık. Nitelikli devlet adamlarının işbaşında olması. Bizans’ın iç karışıklıklar içinde olması. Cihan hakimiyeti prensibine sahip olmaları. Fetih ve İskan politikasının akıllıca uygulanması Kurulduğu yerin coğrafi konum olarak avantajlı olması

10 OSMANLI DEVLETİ NASIL OLDU DA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ?

11 Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri
Birden fazla millet bünyesinde olduğu için çok ulusludur. Katı bir merkeziyetçilik ile idare edilmiştir. Dinsel yönetim anlayışını etkin kullanmışlardır. Tarihte en uzun siyasi hayatı olan Türk devletidir. Sahip olduğu topraklar bakımından en büyük Türk devletidir. İslamiyet’in Balkanlar ve O.Avrupa’ya yayılmasını sağlamışlardır. Tek hanedan tarafından en uzun süre ile idare edilen devlettir.

12 KAYILARIN ANADOLU’YA GELİŞİ
Osmanlılar,Oğuzların Gün Han kolunun Kayı boyuna mensupturlar. Malazgirt Zaferi sonrası Van Gölü’nün kuzeybatısında yer alan ve bugün Bitlis ilimizin ilçesi olan Ahlat’a gelmişlerdir. Daha sonra A.Selçuklu sultanları tarafından önce Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine yerleştirilmişlerdir. Özellikle Bizans sınırında tampon bölge oluşturmak için,A.Selçukluları tarafından Bilecik Söğüt-Kütahya Domaniç çevresine uç beyliği vazifesi ile yerleştirilmişlerdir.

13 KAYILARIN ANADOLU’YA GELİŞİ

14 OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) Babası Ertuğrul Gazinin ölümü üzerine beyliğin başına geçmiştir. Ankara ve çevresinde etkili olan Ahi Şeyhi Edebali’nin kızıyla evlenmiştir.Böylece çok ciddi bir desteği sağlamıştır. Osman Bey zamanında diğer beyliklerle mücadele edilmediği gibi;sınırlarını sürekli Bizans aleyhine genişletmeye çalışmıştır.Bu durum da,Bizans tekfurlarını rahatsız etmeye başlamıştır. 1299’da hem A.Selçukluları hem de İran'daki Moğol-İlhanlı devletinin boyunduruğundan çıkılarak beyliğin bağımsızlığı ilan edilmiştir… b

15 Bizans ile yapılan ilk savaş (Tekfurlar ile)
Koyunhisar Savaşı(1302) Bizans ile yapılan ilk savaş (Tekfurlar ile) Diğer bir ismi de Bafeon Savaşıdır. Bilecik,Mudanya,İnegöl ve daha pek çok kasaba Osmanlı kontrolüne geçmiştir. Bizans Devletine karşı kazanılan ilk zafer. İlk Osmanlı parası bu dönemde;Osman Bey adına basılmıştır.

16 Koyunhisar Savaşı(1302)

17 ORHAN GAZİ ( ) BURSA’NIN FETHİ(1326) Orhan Gazi Dönemi: Osman Gazi zamanında kuşatılan Bursa şehri O’nun ölümünden kısa bir süre sonra oğlu Orhan Gazi tarafından fethedilmiştir.(1326) Bursa alındıktan sonra Osmanlı’nın yeni başkenti olmuştur…

18 Orhan Bey Dönemi Siyasal Olayları
A) Maltepe Savaşı(Palekanon ): Orhan Bey döneminde Güney Marmara’da yapılan fetihler;en önemlisi Bursa’nın Osmanlı kontrolüne geçmesi Bizans İmparatorunu endişeye sevk etmiş ve imparatorluk ordusu ile yapılan savaşı Osmanlılar kazanmıştır En Önemli Sonucu: Kocaeli Karadeniz’e kadar olan kısmı ele geçirilmiş, İznik ve İzmit Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir

19 Orhan Bey Dönemi Siyasal Olayları

20 B- Karesioğulları Beyliğinin Osmanlı’ya Bağlanması
Çanakkale ve Balıkesir bölgesine hakim olan Karesi Beyliği, kardeşler arasında taht kavgası ile bir iç çatışma yaşamıştır.Bu duruma son vermek isteyen Orhan Bey 1345 yılında beyliği Osmanlı topraklarına katmıştır. ÖNEMİ: Osmanlı’ya katılan ilk Türk beyliğidir. Anadolu Türk Birliği için ilk adım atılmıştır. Bir çok değerli Karesi beyi ve komutanı Osmanlı hizmetine girmiştir. Osmanlı’nın ihtiyaç duyduğu donanma gücü bu beylikten temin edilmiştir.

21 B- Karesioğulları Beyliğinin Osmanlı’ya Bağlanması

22 C) ÇİMpE KALESİ’NİN ALINMASI (1353)
Bizans tahtına geçmek isteyen Kantakuzen, Orhan Bey’den yardım istemiştir.İmparator olduktan sonra da Balkan uluslarının isyanları için yine,Osmanlılardan yardım istemiştir.Tüm bu yardımlara karşılık olarak Gelibolu’da bulunan Çimpe Kalesi Osmanlılara,harekat üssü olarak verilmiştir. Rumeli fetihlerinin büyük bir çoğunluğu, bu kale üzerinden yapılan seferler neticesinde olmuştur.

23 C) ÇİMpE KALESİ’NİN ALINMASI (1353)

24 Orhan Bey Dönemi Devlet Teşkilatlanması
Osmanlı Devletinde ilk kez divan teşkilatı kurulmuştur. Vezirlik makamı oluşturulmuştur Şehir ve kasabalarda adil yargı için kadılar tayin edilmiştir. İlk düzenli ordular;Yaya ve Müsellemler(Atlı) oluşturulmuştur. İznik’te ilk Osmanlı medresesi kurulmuştur.

25 ORHAN BEY DÖNEMİ

26 I.MURAT DÖNEMİ (1362-1389) MURAT HÜDAVENDİGAR
DÖNEMİN SİYASAL OLAYLARI MURAT HÜDAVENDİGAR Babası Orhan Gazi’nin vefatı ile tahta geçen I.Murat Balkan fetihlerini sürdürmüştür.Babası gibi devlet teşkilatlanmasına da son derece önem veren 3.Osmanlı Padişahı savaş alanında şehit olan tek, Osmanlı hükümdarıdır

27 SAZLIDERE SAVAŞI VE EDİRNE’NİN ALINMASI(1363)
Rumeli’deki Osmanlı ilerleyişi sürüyordu. Lüleburgaz, Kırklareli, Malkara ve Dimetoka gibi şehirler Osmanlı kontrolüne geçmişti.Bu durumdan rahatsız olan Bizans,Bulgar Krallığı’nın da desteğini alarak Sazlıdere noktasında Osmanlı kuvvetleri ile çarpışmıştır. Bu savaşın en önemli sonucu Osmanlılara yaklaşık 90 yıl başkentlik yapacak olan serhat şehri Edirne ve çevresinin alınması olmuştur. Edirne’nin alınması yeni bir Haçlı Seferleri sürecini tetiklemiştir.

28 SAZLIDERE SAVAŞI VE EDİRNE’NİN ALINMASI(1363)

29 SIRPSINDIĞI SAVAŞI (1364) Edirne şehrinin Türkler tarafından alınması savaşın asıl sebebidir. Savaş ani bir gece baskını sonucu Osmanlıların zaferi ile neticelenmiştir. Savaş sonucunda: Balkanlardaki Türk ilerleyişi ivme kazanmıştır. Haçlılara karşı yapılan ilk sava ş ve ilk zaferdir. Macarların bölge hakimiyeti darbe almıştır. İntikam almak isteyen Sırplar 1371’de Çirmen Savaşı ile bir kez daha yenilgiye uğratılmıştır.

30 I.KOSOVA ZAFERİ (1389) Savaşın en önemli nedeni,Balkan uluslarının bir türlü engelleyemedikleri Türk ilerleyişidir. 1388’de Ploşnik’de binlerce Osmanlı akıncısının pusuya düşürülüp kılıçtan geçirilmesi,Balkan uluslarını ümitlendirmiştir. Savaş meydanında ilk kez ateşli silah olarak topu kullanan Osmanlılar;zafer elde etmişlerdir. Bu savaş neticesinde Tuna’ya kadar olan yerler Osmanlı idaresi altına girmiştir. Savaş meydanında dolaşırken bir Sırp askerinin hançerli saldırısına maruz kalan I.Murat şehit olmuştur.

31 I.KOSOVA ZAFERİ (1389)

32 I.MURAT DÖNEMİ TEŞKİLAT LANMA
1-) Sadrazamlık makamı oluşturulmuştur.İlk beylerbeylik,Rumeli’de kurulmuştur. 3-) Tımar Sistemi kapsamlı şekilde uygulanmaya başlamıştır. 2-) Mali teşkilat oluşturulmuş; defterdar,divanın doğal üyesi olmuştur. 4-) Devşirme Sistemi oluşturularak,Yeniçeri Ocağı kurulmuştur.

33 I.BAYEZİD (YILDIRIM) DÖNEMİ (1389-1402)
Babası Murat Hüdavendigar’ın Kosova Meydanında şehit olması üzerine, devlet ricali tarafından iktidara getirilmiştir. Kısa sürede bir çok beyliği topraklarına kattığı için ‘’Yıldırım’’ ünvanını almıştır.

34 I.BAYEZİD DÖNEMİ SİYASAL OLAYLARI
Hükümdar olunca beylikler üzerine yürümüştür. Dulkadir ve Ramazanoğulları dışındaki tüm beylikleri Osmanlı Devleti’ne bağlamıştır. İstanbul’u iki kez kuşatmış;bu amaçla Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır.İlk kuşatma Haçlı kuvvetlerinin Niğbolu Kalesini kuşatmaları sebebiyle kaldırılmıştır. İkinci kuşatma ise Timur’un Anadolu’ya gelmesiyle ;yine amacına ulaşamadan sonlanmıştır. En son kuşatma sonrasında Bizans ile İstanbul Antlaşması imzalanmıştır(1401).Buna göre: Bizans’ın vergisi artacak,şehirde camisi ve kadısı bulunan bir Türk Mahallesi kurulacaktı.

35 Balkanlar’daki Faaliyetler
Bu dönemde Balkanlara yapılan akınlar neticesinde Bulgar Krallığı tamamen Osmanlı kontrolüne girmiştir. Eflak beyliği vergi vermeyi kabul etmiştir. NİĞBOLU ZAFERİ(1396) Bizans’ın kışkırtmaları;Balkan uluslarının Türk ilerleyişinden duyduğu endişe sebebiyle büyük bir Haçlı ordusu 1396 yılında Niğbolu Kalesini kuşatmıştır. I.Bayezid’in kuşatma bölgesine varması üzerine yapılan savaşı Osmanlılar kazanmıştır.Neticede: 1-)Bulgar Krallığı egemenlik altına alınmıştır. 2-) Yıldıram’a,halife tarafından ‘’Sultan-ı İklim-i Rum’’ ünvanı verildi 3-) Mora Yarımadası,Arnavutluk ve Bosna üzerinde ilk kez egemenlik sağlandı.

36

37 ANKARA SAVAŞI (1402) VE SONUÇLARI
A-Savaşın Sebepleri: Hem Yıldırım’ın,hem de Timur’un büyük cihan hakimiyetini arzulaması. Timur ile Yıldırım arasında gelişen ,hakaret ve tehdit içerikli mektuplaşmalar. Her iki hükümdarın çevresinde de karşı hükümdarın devletini,beyliğini elinden aldığı kişilerin olması ve bunların iade edilmemesi. Önce Timur’un Sivas şehrini;akabinde Yıldırımın Erzincan’ı yakıp yıkması

38 ANKARA SAVAŞI (1402) VE SONUÇLARI
B-Savaşın Gelişimi: Ankara’nın Çubuk Ovası’nda yapılan savaşı Timur’un kazanmasında; Savaş esnasında bazı askerlerin ihanet ederek Timur’un safına geçmesi. Veziriazam ve şehzade askerlerinin savaş alanını terk etmesi. Timur’un Hindistan’dan savaş için getirmiş olduğu fillerin etkisi

39 ANKARA SAVAŞI (1402) VE SONUÇLARI

40 ANKARA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI
Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur. Osmanlı 11 yıl sürecek olan Fetret Dönemine girdi. Anadolu beylikleri yeniden kuruldu. Bizans’ın alınışı 50 yıl gecikti. Yıldırım,Timur’a esir düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Balkan ilerleyişi durmuştur

41 ANKARA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda varlığını koruyabilmesi; a)İzlenen Hoşgörü Politikası b) Ordunun tamamen imha edilmemiş olması c) Avrupa’da Yüzyıl Savaşları’nın olması İle mümkün olmuştur.

42 FETRET DEVRİ ( ) Yıldırım’ın,1402 yılında Ankara Savaşı ile Timur’a esir düşmesi üzerine Yıldırım’ın 4 oğlu arasında 11 yıl boyunca süren taht ve iktidar kavgaları dönemidir. Mustafa’yı yanında esir olarak götüren Timur;devleti, geriye kalan İsa,Musa,Süleyman ve Çelebi Mehmet arasında paylaştırmıştır. Bundaki gayesi geride güçlü bir devlet ve hükümdar bırakmak istemeyişidir. Kardeşlerine karşı üstünlük sağlayan Çelebi Mehmet,1413 yılında tek başına iktidarı kontrol etmeyi başarmıştır.Böylece devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilmektedir.

43 FETRET DEVRİ ( )

44 I.MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413-1421)
Dönemin Önemli Siyasi Olayları: Venedikliler ile Gelibolu açıklarında yapılan ilk deniz savaşı kaybedilmiştir.(1416) 2-) Osmanlı Devleti’ndeki ilk dini ve sosyal nitelikli isyan olan Şeyh Bedrettin isyanı bastırılmıştır

45 I.MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413-1421)
3-) Timur’un esaretinden kurtulup Anadolu’ya gelen şehzade Mustafa (Düzmece) iktidar için isyan etmiştir.Mağlup edilen Mustafa Bizans’a sığınmıştır.Tekrar isyan etmesin diye Bizans’a senelik 300 bin akçe vergi ödenmesi kararlaştırılmıştır.

46 II.MURAT DÖNEMİ ( ) DÜZMECE MUSTAFA OLAYI (1421) Bizans, kendisine vergi ödenmediği gerekçesi ile gözetim altında tuttuğu Düzmece Mustafa’yı serbest bırakmıştır.Rumeli’de isyan hazırlığı içinde bulunan Mustafa,yakalanarak Edirne’de idam edilmiştir.Böylece II.Murat ,amcasından gelecek tehlikeyi ortadan kaldırmıştır. II.Murat’ın kardeşi şehzade Mustafa da isyan edince,akıbeti amcası gibi idam olmuştur.

47 EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI(1444)
Eflak ve Bosna toprakları yüzünden Macarlar ile sorunlar yaşanmış;ordunun istenen başarıyı sergileyememesi yüzünden taraflar arasında Edirne-Segedin Anlaşması imzalanmıştır.

48 EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI(1444)
Antlaşma Maddeleri: Sırbistan bağımsız bir krallık olacak,buna karşın Osmanlı’ya vergi verecekti Eflak ve çevresi Macarların himayesinde olacak,karşılığında vergi ödeyecekti. Tuna Nehri iki taraf arasında sınır kabul edilecektir. Antlaşma 10 yıl geçerli olacaktı. Her iki hükümdar antlaşmaya uyacağına dair, kendi kutsal kitabına el basıp,yemin edecekti.

49 VARNA SAVAŞI (1444) II.Murat tahtı 13 yaşındaki oğlu II.Mehmet’e (Fatih) bırakınca;bu durumdan faydalanmak isteyen Macarlar,bir çok Avrupa ulusunun iştiraki ile büyük bir Haçlı oluşturmuştur.

50 VARNA SAVAŞI (1444) Durumun vahameti üzerine tekrar ordusunun başına geçen II.Murat Varna Ovası’nda Haçlıları büyük bir bozguna uğratmıştır. Balkanlardaki Osmanlı egemenliği iyice sağlamlaşmıştır.

51 II.KOSOVA SAVAŞI (1448) Osmanlı’yı Balkanlar’dan atmak;aynı zamanda Varna yenilgisinin intikamını almak isteyen Macar ağırlıklı Haçlı ordusu Kosova meydanında tekrar yenilgiye uğratılmıştır.

52 II.KOSOVA SAVAŞI (1448) Neticede:
Haçlılar savunmaya çekilirken;Osmanlılar saldırıya geçmiştir. Türkleri Balkanlar’dan atamayacaklarını anlamışlardır. İstanbul’un fethi için uygun zemin oluştu.

53 HAZIRLAYAN: MAŞUK YOĞURTÇUOĞLU


"OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları