Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURULUŞ ÖNCESİ GENEL DURUM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURULUŞ ÖNCESİ GENEL DURUM"— Sunum transkripti:

1 KURULUŞ ÖNCESİ GENEL DURUM
OSMANLI TARİHİ KURULUŞ ÖNCESİ GENEL DURUM ÖZGÜR GÜVERCİN 7.Sınıf SOSYAL BİLGİLER

2 Türkler Anadolu’ya gelirken hangi önemli savaşları yapmıştır?
-Pasinler (1048) -Malazgirt (1071) -Miryokefalon (1176)

3 XIII. YY’da SİYASİ DURUM
Yakın Doğu (Ön Asya) ASD BİZANS İLHANLI(Moğol) TRABZON RUM İMP. MEMLUKLER AVRUPA ROMA-GERMEN İM. MACAR KRALLIĞI VENEDİK CENEVİZ PAPALIK ve NAPOLİ

4 BALKANLAR (Siyasi Birlik Yoktu)
BİZANS BULGAR SIRP ARNAVUT EFLAK-BOĞDAN Voyvodalıkları BOSNA-HERSEK PRENSLİĞİ DİN ve MEZHEPLER HIRİSTİYANLIK KATOLİK ORTODOKS BOGOMİL

5

6 OSMANLI POLİTİKALARI İSKAN POLİTİKASI FETİH POLİTİKASI
HOŞGÖRÜ POLİTİKASI DEVŞİRME SİSTEMİ

7 İSKAN (Yerleştirme) Politikası
Anadolu’dan alınan göçebe Türkmenler Balkanlara yerleştirilir. AMAÇ: Balkanları Türkleştirmek. Nüfus dengesini sağlamak. Anadolu ve Balkanların asayişini sağlamak.

8 Kimler İSKAN’a tabi tutulur?
-Göçebe (yağmacı) Türkmenler. -Kan davalı olan aşiretlerden biri. -Düzeni bozabilecek boylar. -İşsiz ve toprağı olmayan aileler. Göç edenlere ne imkanlar sağlanmıştır? -Toprak ve barınacak yer verilmiştir. -Bir süre vergi alınmamıştır.

9 BALKANLARDAN ALINAN ÇOCUK (pençik oğlanı)
Devşirme (Toplama) SİSTEMİ BALKANLARDAN ALINAN ÇOCUK (pençik oğlanı) Önce Türk Aile Eğitir -Müslüman olur -Türkçe ve Türk geleneklerini öğrenir

10 Devşirme (Toplama) SİSTEMİ Eğitim Aşamaları -Türk Aile -Acemi oğlanlar ocağı -Güçlü ise Yeniçeri ocağı -Zeki ise Enderun Mektebi ENDERUN: Devşirme üniversitesidir. Devlete memur yetiştirir.

11 Hoşgörü Politikası nedir?
-Ele geçirilen topraklarda bulunan gayrimüslim halkın din ve ibadetine karışılmamasıdır. -Hıristiyan halkın bu durumdan memnun kalması sonucu devlet bu topraklarda daha kalıcı olacaktır.

12 NOT: İskan ve Hoşgörü politikaları sonucu Osmanlı Devleti Balkanlarda kalıcı olmuş ve uzun bir süre buralarda isyan olmamıştır.

13 Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin ele geçirdiği topraklarda kalıcı olmasını sağlayan ve o bölgeyi etnik olarak kendine bağlayan en önemli etkendir? A. Fetih Politikası B. Gaza-Cihat C. İskan Politikası D. Hoşgörü Politikası

14 Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin ele geçirdiği topraklarda kalıcı olmasını sağlayan ve o bölgeyi etnik olarak kendine bağlayan en önemli etkendir? A. Fetih Politikası B. Gaza-Cihat C. İskan Politikası D. Hoşgörü Politikası

15 OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ GENEL POLİTİKALARI
BALKANLARA YERLEŞME İSKAN POLİTİKASI HOŞGÖRÜ TIMAR SİSTEMİ ANADOLU TÜRK BİRLİĞİNİ KURMA *AKRABA OLMAK (Germiyanoğlu-Kütahya) *SAVAŞ *SATIN ALMAK (Hamitoğ) *VASİYET (Germiyanoğlu)

16 OSMANLI TARİHİ KURULUŞ DEVRİ ( )

17

18 Ben Ertuğrul Gazi. Aşiretimle Anadolu’ya geldiğimde A
Ben Ertuğrul Gazi. Aşiretimle Anadolu’ya geldiğimde A.Selçuklu Devleti tarafından bana Söğüt, Domaniç civarları yerleşim alanı olarak gösterilmiştir. Aşiretim benden sonra oğlum Osman’a emanettir. Oğlum Osman’ın, aşiretimizi bir “uç beyliği” haline getirdiğini haber aldım.

19 YORUMLAR: Parçada bahsedilen beylik nasıl bir yönetim biçimi ile yönetilmektedir? Uç beyliği ne demektir? Ertuğrul gazinin aşireti nasıl bir yaşam tarzına sahip olabilir?

20 OSMANLILARIN MENŞEİ

21 KURULUŞ DEVRİ PADİŞAHLARI
Osman Gazi : 1281 – 1326 Orhan Gazi : 1326 – 1362 I.Murat : 1362 – 1389 Yıldırım Bayezit : 1389 – 1402 Fetret Devri : 1402 – 1413 Çelebi Mehmet : 1413 – 1421 II.Murat : 1421 – 1451 II.Mehmet : 1451 – 1481

22

23 ERTUĞRUL GAZİ - Aşiret OSMAN GAZİ Kurucu, Beylik ORHAN GAZİ Devlete geçiş I.MURAT Tam devlet I.MEHMET İkinci kurucu II.MEHMET İmparatorluk

24 Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri
1. Anadolu’nun ikinci beylikler döneminin en küçük olanlarından biridir. 2. Osmanlı, Osman Bey’in babası olan Ertuğrul Gazi döneminde bir aşirettir.

25 3. Selçuklu devletine bağlı bir uç beyliği olarak kurulmuştur.
NOT: Uç beyliği olması dolayısıyla Bizans ile sürekli iletişim içerisindedir. Aynı zamanda ilk fetih hareketlerini de Bizans üzerine yapıp “cihat” anlayışı ile diğer beyliklerin de desteğini alacaktır.

26 4. Ele geçirdiği topraklarda hoşgörü politikası uygulayarak halkın memnuniyetini kazanmıştır.
NOT: Osmanlı Devleti, hoşgörü politikası ile ele geçirdiği topraklarda kalıcı olacaktır. 5. İskan politikası ile Balkanlarda Müslüman-Hıristiyan nüfus dengesini sağlamış ve o topraklarda kalıcılığı elde etmiştir.

27 6. Merkeziyetçi bir yapıya sahiptir.
NOT: Son sözü hükümdar söyler. Topraklar devlete aittir.(miri topraklar) 7. İkinci hükümdar olan Orhan Bey dönemine kadar ordu düzensiz-gönüllü birliklerden oluşmaktaydı. Orhan Bey döneminde ilk defa düzenli “Yaya ve Müsellem” birliklerinden oluşan ordu kurulmuştur.

28 8. Türk tarihinde en uzun süre yaşayan, en geniş sınırlara ulaşan, kültür ve uygarlıkta en fazla gelişme gösteren devlettir. 9. Toplumsal örgütlenme, hukuk anlayışı ve eğitim sistemi gibi konularda dinsel-teokratik bir yapıya sahiptir.

29 Savaşlar ve Siyasi Olaylar
1302 Koyunhisar (Bafeon) Savaşı 1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı 1363 Sazlıdere Savaşı 1364 Sırpsındığı Savaşı 1371 Çirmen Savaşı 1388 Ploşnik Bozgunu 1389 I. Kosova Savaşı 1396 Niğbolu Savaşı 1402 Ankara Savaşı 1444 Varna Savaşı 1448 II. Kosova Savaşı

30 Kuruluş Devrinde İlkler
İlk Para – Osman Bey döneminde basıldı. İlk Osmanlı - Bizans (Tekfurlar ile) savaşı Koyunhisarı savaşıdır (1302). İlk defa Osmanlıya katılan beylik Karesioğulları’dır. İlk Osmanlı yenilgisi – Ploşnik Bozgunu (1388). İlk Haçlı ittifakı –Sırpsındığı savaşıdır (1364) İlk Osmanlı Topu – I.Kosova sav. kullanıldı. İlk ve tek savaş alanında öldürülen padişah – I.Murat (I.Kosova savaşı).

31 Tanım ve Kavramlar Aşar (öşür): Toprak gelirinin onda biri olan bu vergiyi halktan Tımar sahibi alırdı (Müslümanlardan). Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan beşte bir oranındaki gelir vergisidir. Cizye (Kelle vergisi): Gayrimüslimlerden, askerlik yapmadıkları için yılda bir kez alınan vergidir. Askerlik çağına gelmiş sağlıklı erkeklerden alınırdı. Ayan: Bir yerin bir bölgenin zenginlerinden olan. Büyük topraklara ve silahlı adamlara sahip “ağa” (derebeyi). Cülus Bahşişi: Yeni hükümdarın asker ve memurlara verdiği para. Devşirme Sis.: Osmanlıda, Yeniçeri ocağına alınacak asker ihtiyacını karşılamak için Balkan topraklarındaki gayrimüslim ailelerden alınan çocukların yetiştirilmesi.

32 Piri Reis’in Denizler kitabı. TEKFUR Bizans valisi.
KİTAB-I BAHRİYE Piri Reis’in Denizler kitabı. TEKFUR Bizans valisi. TERSANE Gemilerin yapıldığı ve tamir edildiği yer. KADIRGA Osmanlı’da eski tip bir gemi. Daha çok kürekle hareket eden ayrıca yelken kullanılan bir gemi.

33 OSMANLI BEYLİĞİNİN BÜYÜME NEDENLERİ
1.ANADOLU’nun DURUMU: Kösedağ Savaşından sonra Anadolu Türk birliği bozulmuş, çok sayıda beylik kurulmuştur. XIII.yy sonlarına doğru İlhanlıların Anadolu’daki baskısı azalmıştır. Beylikler arasında mücadeleler vardır. 2.BİZANS’ın DURUMU: Sık sık taht kavgaları olmakta. Tekfurlar merkezi dinlememekte ve kendi aralarında mücadele etmektedir. Güçsüz olan ordusunu da Balkanlardan gelebilecek Sırp ve Bulgar saldırıları için kullanmaktadır.

34 3. BALKANLAR’ın DURUMU: Merkezi otorite bulunmamakta
3.BALKANLAR’ın DURUMU: Merkezi otorite bulunmamakta. En güçlüleri SIRP ve BULGAR krallıkları olmak üzere, Eflak, Boğdan, Bosna-Hersek gibi küçük prenslikler vardır. Ayrıca Katolik MACAR saldırılarına uğruyorlardı. 4.Osmanlının kurulduğu coğrafi konum. 5.Bizans sınırında bulunması. 6.Tekfurlar arası mücadelelerden istifade etmeleri. 7.Beylikler arası mücadelelere girmemeleri. 8.Sürekli cihat ve gaza ile uğraşmaları. 9.Türkmenlerin sempatisini kazanmaları ve sürekli göçlerle beslenmeleri.

35 10.Ahilerin, Şeyhlerin, Erenlerin desteğini almaları.
11.Takip ettikleri mükemmel siyaset (Hoşgörü). 12.Padişahların çok yetenekli olması. 13.Kayı boyundan olmaları. 14.Merkeziyetçiliğin sağlanması. 15.Avrupalıların yüzyıl savaşları ile uğraşmaları. NOT: Yüzyıl Savaşları ( ), İngiltere X Fransa = Fransa galip gelmiştir. 1346 Kresi Savaşında TOP ilk kez kullanıldı (İng)

36 OSMAN BEY Beyliğin kurucusudur. Aşiretten beyliğe geçiş dönemi.
Ahilerle iyi ilişkiler. (Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenmiştir) Koyunhisar (Bafeon) savaşı 1302 (Tekfurlar ile ilk savaş)

37 NOT: Sık sık başkent değiştirme nedeni, savaş alanlarına yakın olma isteğidir. “Bey nerede ise merkez orasıdır.”

38 ORHAN BEY Bursa alındı 1326 ve başkent oldu Palekanon Savaşı (1329)
1331 İznik alındı ve başkent oldu Karesioğulları alındı (1345) Çimpe kalesi alındı (1353) Devlet örgütlenmesi yapıldı. Beylikten devlete geçiş başladı.

39

40

41 ORHAN BEY Bizans imparatoru Kantakuzen, İstanbul’daki taht kavgalarından dolayı Osmanlıdan yardım istemiştir. Yardımlara karşılık Gelibolu’daki Çimpe kalesi Osmanlıya verilmiştir. (1353-Türklerin Rumeli’ye ilk geçişleri ve yerleşmeleri)

42 Karesioğulları’nun alınması ile;
Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişi kolaylaşmıştır. Karesi beyliğinin önemli komutanları Osmanlı hizmetine girmiştir. Karesi Donanması Osmanlı’nın olmuştur. Anadolu Siyasi (Türk) birliğinin kurulmasında ilk adım atılmıştır.

43 Orhan Bey zamanındaki teşkilatlanma çalışmaları:
Divan teşkilatı kuruldu, Vezirlik makamı oluşturuldu, Kadılık ve subaşılık teşkilatı kuruldu, Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur, İznik’te ilk medrese kuruldu (Kayserili Davut) (Orhaniye Medresesi)

44

45 I.MURAT (Hüdavendigar)
SAZLIDERE Savaşı (Edirne alındı ve Bizans’ın Balkanlar ile bağlantısı kesildi) Sırpsındığı Savaşı (Haçlılarla ilk savaş) Çirmen Savaşı (Sırplar ilk kez vergiye bağlandı) I.Kosova Savaşı 1389 (Balkanlarda Osmanlı üstünlüğünün kesilmesi)

46 I.MURAT teşkilatlanma Acemioğlanlar,Yeniçeri ocağı kuruldu,
Tımar sistemi uygulanmaya başlandı, Rumeli beylerbeyliği kuruldu, İlk Mali teşkilat kuruldu.

47 Sancak: Eyalete bağlı il, şehir.
Vakanüvis: Devletin resmi tarihçisi. Paşa Kapısı: Sadrazamın evi. Bab-ı Ali. Başbakanlık. Teb’a: Vatandaş, halk.

48 NOT: I.Murat “ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışının yerine “ülke, padişah ve oğullarının malıdır” anlayışına getirmiştir. Taht kavgaları önlemek amaçlandı. (Merkeziyetçilik amaçlandı)

49 *I.Murat, “sultan” ünvanını kullanan ilk Osmanlı hükümdarıdır.
*İlk defa bu dönemde kurulan RUMELİ BEYLERBEYLİĞİ’nin ilk beylerbeyi LALA ŞAHİN PAŞA’dır. *Karamanoğulları üzerine ilk sefer. *Hamit ve Germiyanoğulları…

50 I.BAYEZİD Anadolu Türk birliğinin büyük ölçüde sağlanması.
İstanbul’un kuşatılması. NİĞBOLU Savaşı (İstanbul’un kuşatılması üzerine oluşturulan HAÇLI ordusu ile yapıldı ve Osmanlı galibiyet aldı) Bu başarı sonucu HALİFE, I.Bayezid’e “Sultan-ı İklim-i Rum” ünvanını verdi. ANKARA Savaşı(1402) Timur X Osmanlı

51

52 İstanbul’un Fethi hazırlıkları için Güzelcehisar’ı (Anadolu hisarını) yaptırmıştır.
1401 İstanbul Antlaşması ile kuşatma kaldırılmıştır (Bizans ile ilk ve tek antlaşmadır)

53 Ankara Savaşı (1402): Timur’un batıya doğru yaptığı seferler sonucunda İran ve Irak ele geçirilmiş, Altınorda Devleti zayıflamış ve yıkılmıştır. Yıldırım Bayezid’den kaçan beyler Timur’a sığınmışlardır.

54

55 Sonuçları: Beylikler kuruldu (Anadolu Türk birliği bozuldu). Bizans’ın ömrü uzadı. Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu. Bayezid’in çocukları arasında taht kavgaları başladı. Fetret Devri başladı. Osmanlı sağlam devlet örgütü sayesinde kısa zamanda toparlandı.

56

57 Merhaba 7. sınıf öğrencileri. Ben Yıldırım Bayezid
Merhaba 7.sınıf öğrencileri. Ben Yıldırım Bayezid. Osmanlı kuruluş devri padişahlarından Anadolu’da siyasi birliği kurmaya en çok yaklaşan bendim. Ama talihsiz bir olay sonucu TİMUR’a Ankara Savaşı’nda yenilince ona esir düştüm, beyliklerin birçoğu da tekrar kuruldu. Duydum ki çocuklarım da kavgaya tutuşmuş ve devletim yöneticisiz kalmıştır. Kahrımdan ölebilirim. Ya emeklerim boşa çıkarsa!!!

58 FETRET DEVRİ ( ) Ankara Savaşı sonrası Yıldırım’ın oğulları arasında başlayan taht kavgaları ve padişahsız geçen 11 yıl Fetret Devridir. Devlet yıkılma tehlikesi geçirmiştir. Devletin ikinci kurucusu I.Mehmet (Çelebi) dir.

59 Niğbolu Savaşı’nda alınan başarının etkisi,
FETRET Devri’nde Balkanlarda toprak kaybı olmamasının nedenleri nelerdir? Hoşgörü politikası, İskan politikası, Niğbolu Savaşı’nda alınan başarının etkisi, Avrupa’daki Yüzyıl Savaşlarının etkisi.

60 Ankara Savaşı, sonuçları bakımından aşağıdaki savaşlardan hangisine benzer?
A. Miryokefalon B. Malazgirt C. Kösedağ D. Dandanakan

61 Ankara Savaşı, sonuçları bakımından aşağıdaki savaşlardan hangisine benzer?
A. Miryokefalon B. Malazgirt C. Kösedağ D. Dandanakan

62 Devletin ikinci kurucusudur.
I.MEHMET (Çelebi) Devletin ikinci kurucusudur. 1416’da Venedik ile Gelibolu yakınlarında deniz savaşı yapılmıştır. 1420’de Şeyh Bedrettin ayaklanması oldu. Düzmece Mustafa isyanı.

63

64 II.MURAT Balkanlarda yenilgi alınması ve EDİRNE-SEGEDİN Antlaşması (Balkanlarda Osmanlı aleyhine ilk antlaşmadır) VARNA Savaşı (II.Mehmet’in tahta çıkması üzerine Haçlılar düzenledi) II.KOSOVA Savaşı (1448) (Osmanlı’nın Balkanlarda galibiyetinin kesin olarak kabul edilmesi)

65 Anadolu hisarı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?
A. I.Murat B. II.Murat C. I.Bayezid (Yıldırım) D. II.Bayezid

66 Anadolu hisarı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?
A. I.Murat B. II.Murat C. I.Bayezid (Yıldırım) D. II.Bayezid

67 Osmanlı’nın ikinci kurucusu kimdir?
A. Osman B. Orhan C. I.Murat D. Çelebi Mehmet

68 Osmanlı’nın ikinci kurucusu kimdir?
A. Osman B. Orhan C. I.Murat D. Çelebi Mehmet

69 Osmanlı Kuruluş tarihi ve yüzyılı hangisidir?
A yy B yy C yy D yy

70 Osmanlı Kuruluş tarihi ve yüzyılı hangisidir?
A yy B yy C yy D yy

71 Osmanlı’nın ilk başkenti hangisidir?
A. Bursa B. İstanbul C. Söğüt D. Edirne

72 Osmanlı’nın ilk başkenti hangisidir?
A. Bursa B. İstanbul C. Söğüt D. Edirne

73 Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Devri’ne ait bir gelişme değildir?
A. Anadolu Türk birliğinin kesin olarak sağlanması B. İstanbul’un kuşatılması C. Padişahın divan toplantılarına başkanlık yapması D. Sadrazamın Türklerden seçilmesi

74 Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Devri’ne ait bir gelişme değildir?
A. Anadolu Türk birliğinin kesin olarak sağlanması B. İstanbul’un kuşatılması C. Padişahın divan toplantılarına başkanlık yapması D. Sadrazamın Türklerden seçilmesi

75 İskan Politikasının yada Türkleri Balkanlara yerleştirmenin amaçları nelerdir?
Nüfus dengesini sağlamak. Türk-İslam kültürünü yaymak, merkeziyetçilik. İşsizliğe çözüm bulmak, asayişi sağlamak. Orhan dönemindeki teşkilatlanma çalışmalarının sonucu nedir? Osmanlı, Beylikten Devlete geçti. Osmanlı’nın takip ettiği hoşgörü politikasının amacı nedir? Balkanların fethini kolaylaştırmak, Devletin kalıcılığını sağlamak.

76 Osmanlı Devleti Kuruluş devrinde neden sık sık başkent değiştirmiştir?
Fetih bölgelerine yakın olmak için. Bağımsızlık alametleri nelerdir? Bir beyliğin bağımsız olması için; Ferman, Bayrak, Sancak, Kılıç, Nevbet (Davul, Bando) verilmesi Para bastırması ve hutbe okutması gereklidir. Haçlı ordularının amacı nedir? - Osmanlıyı Balkanlardan atmaktır.


"KURULUŞ ÖNCESİ GENEL DURUM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları