Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL’UN FETHİ Recep BOZKURT SLAYTIMIZ SESLİDİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL’UN FETHİ Recep BOZKURT SLAYTIMIZ SESLİDİR."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL’UN FETHİ Recep BOZKURT SLAYTIMIZ SESLİDİR

2 ÖNCEKİ FETİH DENEMELERİ
Karadeniz ile Ege'yi birbirine bağlayan deniz yolu üzerinde kurulu olan İstanbul, günümüzde olduğu gibi o zamanlar da oldukça önemli bir şehirdi yılına kadar farklı zamanlarda, birçok farklı millet ve medeniyet tarafından defalarca kuşatılmışsa da, gerek Bizans'ın sahip olduğu Rum ateşi (Grejuva), gerekse şehrin o zamanlar için aşılamaz olarak görülen surları, bu fetih hareketlerini başarısız kılmıştı.

3 İSTANBUL’UN FETHİ Kavimler Göçü’nden sonra Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılınca İstanbul,Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinden olanların merkezi olmuştur.İstanbul halkının çoğunluğunu Ortodoks Rumlar oluşturmuştur.Ancak bu önemli şehirde Yahudiler, Araplar, Türkler, Venedik ve Cenevizliler de yaşamıştır.

4 FETHİN NEDENLERİ DİNİ NEDENLER:
Bizans’ın Haçlı Seferlerine zemin hazırlaması Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethiyle ilgili hadisinin olması, Eski bir kültür ve yerleşim merkezi olması. SİYASİ NEDENLER: Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi,

5 FETHİN NEDENLERİ EKONOMİK NEDENLER:
Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi, Bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi, Eski bir kültür ve yerleşim merkezi olması.

6 YAPILAN HAZIRLIKLAR OSMANLI DEVLETİ: Rumelihisarı yaptırıldı.
Büyük toplar döktürüldü. Balkanlardan gelebilecek tehlikeler için antlaşmalar yapıldı. 400 parça donanma hazırlandı. Karamanoğulları Beyliği ile antlaşma imzalandı. Tekerlekli kuleler yaptırıldı. Aşırtma gülleler atacak havan topları yapıldı. Silivri ve Vize Kaleleri alındı.

7 ŞAHİ TOPLARI ŞAHİ Bronzdan iki parça olarak yapılmıştır.Yaklaşık menzili 1km kadardır.İstanbul’un fethi sırasında Bizans’ın güçlü surlarını yıkmak için Şahi topları yapılmıştır.

8 RUMELİ HİSARI

9 YAPILAN HAZIRLIKLAR BİZANS: Surlar güçlendirildi.
Avrupa’dan yardım istendi. Grejuva denen suda yanan ateş geliştirildi. Katolik ve Ortodoks mezhepleri birleştirilmeye çalışıldı. Haliç’in girişine zincir gerildi.

10 HALİÇ’E GERİLEN ZİNCİR

11 KUŞATMA VE FETİH Fatih Sultan Mehmet, hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Bizans İmparatoru Konstantin'e bir elçi göndererek, kan dökülmeden şehrin teslim edilmesini istedi. Fakat İmparatordan gelen savaşa hazırız mesajı üzerine, İstanbul'un kara surları önüne gelen Osmanlı ordusu, 6 Nisan 1453'de kuşatmayı başlattı.  18 Nisana kadar yoğun top ateşi ile surlar yıkılmaya çalışıldı. 20 Nisanda denizde mücadeleler başladı. Haliç’in girişine gerilen zincir nedeniyle Osmanlı gemileri buraya giremediler. 22 Nisan gecesi gemiler kızaklarla Haliç’e indirildi. Haliç’te Osmanlı donanmasını gören Bizanslıların morali bozuldu.

12 KUŞATMA PLANI

13 GEMİLERİN KARADAN YÜRÜTÜLMESİ

14 FETİH Karadan ve denizden saldırıya geçen Osmanlı kuvvetleri, 54 gün sonra, 29 Mayıs 1453’te İstanbul’a girerek şehri teslim aldı. Şehre hiç dokunulmadığı gibi kuşatma sırasında şehirden kaçanların dönmesine de izin verildi. Fatih Sultan Mehmet, Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanıyarak halkın desteğini almış, aynı zamanda Katolik Ortodoks birleşmesinin de önüne geçmiştir. Ayrıca Fener Rum Patrikhanesi’nin de devamına izin vermiştir. Fatih’in İstanbul halkına verdiği özgürlükleri duyan papa, Osmanlı Devleti’nin esas zaferi şimdi kazandığını itiraf etmiştir.

15 FETİH

16 FATİH’İN İSTANBUL’A GİRMESİ

17 FATİH’İN ATINI DENİZE SÜRMESİ

18 FETHİN SONUÇLARI TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ:
Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı. İpek Yolu ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan deniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçti. İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı. II. Mehmet, unvanını aldı. Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi. II. Mehmet, Fatih unvanını aldı.

19 FETHİN SONUÇLARI DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN SONUÇLARI:
Ateşli silahların surlar üzerindeki etkisi anlaşıldı, böylece Avrupa’da derebeylikler yıkılış sürecine girdi. Bizanslı bilim insanları İstanbul’dan ayrılarak İtalya’da Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili oldular. Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin denetimine girmesiyle yeni yollar bulmak amacıyla Avrupa’da coğrafi keşifler başladı. Orta Çağ sona erdi,Yeni Çağ başladı.

20 FATİH SULTAN MEHMET Babası : Sultan II. Murat Han Annesi :Hüma Hatun
Doğumu : 1432 Vefatı : 1481 Saltanatı : 1451 – 1481 Padişahlık Sırası:7 Tahta Çıkan Çocuğu:2.Bayezit

21 FATİH SULTAN MEHMET

22 FATİH SULTAN MEHMET

23 FATİH SULTAN MEHMET’İN TUĞRASI

24 PEYGAMBER EFENDİMİZİN İSTANBUL’LA İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFİ
“Kostantiniyye muhakkak fethedilecektir.Onu fetheden komutan ne güzel komutan; onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”

25 KAYNAKÇA www.islamseli.com www.yetenekavcisideha.blogcu.com
Zambak Yayınları 10. Sınıf Hücreleme Yöntemine Göre Konu Anlatımlı Kitap


"İSTANBUL’UN FETHİ Recep BOZKURT SLAYTIMIZ SESLİDİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları