Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERTANSİYON PREVALANSI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERTANSİYON PREVALANSI"— Sunum transkripti:

1 HİPERTANSİYON PREVALANSI
Dr. UĞUR POLAT

2 Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27
Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif olgu (+) Kearny PM ve ark. Lancet 2005; 365; 217 Altun ve Ark. J Hypertens 2005 Oct 23(10): 1817 Wolf Maier K ve ark, JAMA 2003,14(289):2363 National Heart, Lung and Blood İnstitute. JNC VII 2003

3 Türk HT Prevalans Çalışması (2003)
%31.8 K % E %27.5 İç Anadolu, Marmara, Karadeniz’de yüksek %40.7 KB’nın yüksekliğinin farkında ; (%59.3) Tedavi alanlar %31.1; (%68.9) Tedavi alanların %20.7 KB kontrol altında ; (%79.3) HT’da KB kontrol oranı %8.1; (%91.9)

4 Hipertansiyonlu Hasta da
Kronik Böbrek Yetmezliği %6 Mikroalbüminüri %27 AKŞ yüksekliği %12 Total kolesterol yüksekliği %42.3 LDL kolesterol yüksekliği %32.7 Trigliserit yüksekliği %24.7 HDL düşüklüğü %41.5

5 KAN BASINCI ÖLÇÜM SONUÇLARININ SINIFLANDIRMASI (JNC-7-2003)
Kategori Sistolik KB Diastolik KB NORMAL < ve <80 Prehipertansiyon veya Evre 1 Hipertansiyon veya Evre 2 Hipertansiyon > veya >100

6 YAŞAM TARZI GEĞİŞİKLİKLERİ
Değişiklik Yaklaşık SKB Azalma Zayıflama mmHg / 10 kg DASH diyeti mmHg Sodyum kısıtlama mmHg Fiziksel Aktivite mmHg Alkolü azaltma mmHg Diyastolik kan basıncında 5-6 mmHg’lık, sistolik kan basıncında mmHg’lık bir düşme, 5 yıl içinde fatal yahut fatal olmayan inme riskini %38, koroner kalp hastalığı riskini %16 oranında azaltmaktadır.

7 Hipertansiyona neden olan ilaçlar
NSAİD nazal dekonjestanlar soğuk algınlığı ilaçları kortikosteroidler oral kontraseptifler amfetamin tiroit hormonları siklosporin, eritropoetin, iştah kesiciler, trisiklik antidepresanlar, MAO inhibitörleri

8 Hipertansiyon Dünyada her yıl 7.6 milyon kişinin ölümüne, milyon kişinin maluliyet haline yol açmaktadır Hipertansiyonun getirdiği yükün %80’i az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır (Lancet, 2008;371: ) Ülkemizde her 4 ölümden 1’nin nedenidir (T.C.Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Hastalık Yükü Çalışması, 2004)

9

10 KAYNAKLAR T.C.Sağlık Bakanlığı Türk HT ve Böbrek Hastalıkları Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu Türkiye’nin Hastalık Yükü Çalışması, 2004 Güncel İç Hastalıkları Dergisi Sayı:1 Yıl: 2009

11 TEŞEKKÜRLER


"HİPERTANSİYON PREVALANSI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları