Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SALTurk Çalışması (Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması ) Ne söylüyor? Dr Ülver Boztepe Derici Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SALTurk Çalışması (Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması ) Ne söylüyor? Dr Ülver Boztepe Derici Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği."— Sunum transkripti:

1 SALTurk Çalışması (Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması ) Ne söylüyor? Dr Ülver Boztepe Derici Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

2 Wolff-Maier K, et al. JAMA. 2003;289:2363-69 Dünya & Türkiye’de Hipertansiyon 31,8 Türkiye Journal of Hypertension. 23(10):1817-1823, October 2005

3 Dünya & Türkiye’de Hipertansiyon (35-64 Yaşları Erkek ve Kadınlarda) Yüzde Wolff-Maier K, et al. JAMA. 2003;289:2363-69 Journal of Hypertension. 23(10):1817-1823, October 2005

4 Türkiye’de Hipertansiyonun Görünümü Journal of Hypertension. 23(10):1817-1823, October 2005 PatenT Çalışması N ≈ 5000

5 Farkında olma Tedavi Kontrol Tedavi altında kontrol Türkiye’de ve Dünyada hipertansiyon farkındalık, tedavi ve kontrol oranları

6 2008 Yılında Türkiye’de Durum <3030-3940-4950-5960-69 70 ve üzeri Toplam Erkek 1.566.4821.490.5591.758.6581.677.3521.216.0241.025.729 8.734.804 Kadın863.313 1.348.7662.007.9612.234.6731.687.9541.613.747 9.756.414 2.429.7952.839.3253.766.6193.912.0252.903.9782.639.476 18.491.218 2008 Yılı 18 yaş üzeri nüfus 48 249 645 4 yıllık insidans hızı %21,3 HinT Çalışması J Hypertens. 2010 Feb;28(2):240-4

7 Yaşam Tarzı Değişikliği SKB’da azalmaKanıt düzeyi (morbidite ve mortalite) İdeal kilonun devamı/10 kg kayıp 5 – 20 mmHg C DASH diyeti 8-14 mmHg C Sodyum kısıtlaması 2-8 mmHg C Fizik aktivite ( en az 4gün/hf) 4-9 mmHg C Alkol de kısıtlama 2-4 mmHg C İlaçsız Tedavi (Yaşam Tarzı Değişikliği)

8 135 130 125 120 Sodyum Tüketimi Yüksek 144 mEq 8.4 g tuz Orta 107 mEq 6.2 g tuz Düşük 65 mEq 3.8 g tuz -2,1 -4,6 -1,3 --1,7 -5,9 -5,0 -2,2 Sistolik kan basıncı mmHg Kontrol diet DASH diet N Engl J Med 2001;344:3-10 Dietary Approach to Stop Hypertension

9 Sistolik kan basıncında 5 mmHg’lık düşüş; İnme ve mortalite…………%14 Kalp hastalığı ve mortalite ……….%9

10 2 Current Opinion in Cardiology.2007; 22(4):298-305, TUZ- KAN BASINCI ilişkisi (METAANALİZ)

11 Current Opinion in Cardiology.2007; 22(4):298-305, TUZ VE İNME Yaş, cinsiyet, sigara, lipidler, SKB ve VKİ’ne göre ayarlanmış mortalite TUZ VE ÖLÜMLER

12 Cli Sci 2009 Finlandiya’da tuz kullanımının azaltılması Cook,Brit.Med.J.(2007) 334:885 TOHP I (Long-term weight loss and changes in blood pressure: results of the Trials of Hypertension Prevention, phase I

13 Birincil Amaç: Türkiye’de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak İkincil Amaç: Spot idrarda sodyum ölçümü ile günlük sodyum alımı arasındaki ilişkiyi araştırmak SALTurk Çalışması

14 Örneklem Büyüklüğü 14 Şehirde toplam 1970 Kişi

15 Çalışmaya Dahil edilme Kriterleri  TC vatandaşı olan  Ziyaret sırasında evde olan ve aynı kaptan yemek yiyen (en fazla 2 kişi)  18 yaş ve üzerinde olan  Çalışma hakkında bilgilendirilen ve katılım için sözlü olur veren  Tıbbi öykü verebilecek ve 24 saatlik idrar toplama işlemine uyabilecek entellektüel düzeyde olan bireyler

16  Hamile olan  Bilinen kalp yetmezliği olan  Bilinen böbrek yetmezliği olan  Bilinen kronik karaciğer hastalığı olan  Diüretik kullanan  Ziyaretten önceki son 24 saatte oruçlu olan  İletişim bilgilerini vermek istemeyen bireyler Çalışma Dışı Kalma Kriterleri

17  Bireylerden; Tıbbi öykü Tuz alımı Kan basıncı ölçümü 24 saatlik idrar toplanması Spot idrar alınması Çalışmada yapılan işlemler

18 Yapılan Laboratuvar Değerlendirmeleri 24 saatlik idrarda; Sodyum ölçümü Potasyum ölçümü Kalsiyum ölçümü Üre ölçümü Kreatinin ölçümü Spot idrarda Sodyum ölçümü Potasyum ölçümü Kreatinin ölçümü

19 Çalışmadaki Cinsiyet Dağılımı N=1970

20 Katılımcıların Bölgesel Dağılımları

21 Katılımcıların Eğitim Durumları

22 Katılımcıların Gelir Durumu SayıYüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde Yok87744,5 47,0 500 YTL'den az25112,713,560,5 500-1000 YTL47724,225,686,0 1000-1500 YTL1839,39,895,8 1500-2500 YTL663,43,599,4 2500 YTL'den fazla 120,6 100,0 Toplam186694,7100,0 Bilinmiyor1045,3 Genel Toplam1970100,0

23 Katılımcıların Sigara içme Durumları SayıYüzdeGeçerli YüzdeToplam Yüzde Hiç içmemiş101951,752,5 Bırakmış30815,615,968,4 İçiyor61331,131,6100,0 Toplam194098,5100,0 Bilinmiyor301,5 Genel Toplam1970100,0

24 Katılımcıların Alkol Kullanımı SayıYüzdeGeçerli YüzdeToplam Yüzde İçmiyor179991,392,8 İçiyor 1397,17,2100,0 Toplam193898,4100,0 Bilinmiyor321,6 Genel Toplam1970100,0

25 Yaş, Kan Basıncı (KB), Vücut Kitle İndeksi (VKİ) SayıOrtalamaSDOrtancaMin.Maks. Yaş (yıl)196446,6713,9246,001893 Sistolik KB (mmHg)1933133,9018,30131,5092,00224,50 Diyastolik KB (mmHg)193382,1512,6581,5044,00164,50 Ağırlık (kg)195175,0214,5274,0238140 Boy (cm)1937164,479,22165,0133197 VKİ (kg/m 2 )193727,745,1527,2015,8251,95

26 Cinsiyet & Kan Basıncı, VKİ CinsiyetSayıOrtalamaSDOrtanca Sistolik KB (mmHg) Erkek931134,1317,00132,0 Kadın1002133,6319,49131,00 Diastolik KB (mmHg) Erkek93182,6911,8682,00 Kadın100281,6413,3381,00 VKİ (kg/m 2 )Erkek93426,943,9526,79 Kadın100328,495,9627,76

27 Cinsiyet & Sistolik KB Ortalamalar farkı=0,49 P=0,548 Ortalamalar farkı=1,05 P=0,067 Cinsiyet & Diastolik KB

28 Katılımcıların KB dağılımları

29 Hipertansiyon Farkındalığı SayıYüzdeGeçerli YüzdeToplam Yüzde Evet33016,817,2 Hayır 159480,982,8100,0 Toplam192497,7100,0 Bilinmiyor462,3 Genel Toplam1970100,0

30 Antihipertansif İlaç Kullanımı SayıYüzdeGeçerli YüzdeToplam Yüzde Evet24012,213,0 Hayır 160581,587,0100,0 Toplam184593,7100,0 Bilinmiyor1256,3 Genel Toplam 1970100,0

31 Vücut Kitle İndeksi (kg/m 2 )

32 Cinsiyet & VKİ (kg/m 2 ) Ortalamalar farkı=1,55 P<0,001

33 Ortalamalar farkı=1,88 P<0,001 Hipertansiyon & VKİ (kg/m 2 )

34 Öğrenim Durumu & Sistolik KB P<0,001

35 Öğrenim Durumu & VKİ (kg/m 2 ) P<0,001

36 1 mEq Na + = 23 mg Na + 1 mEq Cl- = 35.5 mg Cl 58,5 mg NaCl (1 mEq Na + içerir) 1 g NaCl 17 mEq Na + içerir 1 mg Na+ 2.54 mg NaCl anlamına gelir.

37 Günlük Tuz (NaCl) Alımı CinsiyetSayıOrtalamaSD NaCl Alımı (gr/gün) Tüm grup 176718.048.34 Erkek85719,318,67 Kadın91016,837,86 CinsiyetSayıOrtalamaSD Na+ Alımı mEq/gün) Tüm grup 1767306.7142.1 Erkek857328.4147.5 Kadın910286.2133.7

38 Cinsiyet & NaCI Alımı (gr/gün) Ortalamalar farkı=2,47 P<0,001

39 p=0,002 Öğrenim Durumu&NaCl alımı (gr/gün)

40 Bölgeler & NaCI Alımı (gr/gün)

41 Ortalamalar farkı=3,4 P<0,001 Kırsal Kentsel 19 17 15 13 11 9 7 5 3 Günlük tuz alımı (g/gün) ort.%95CI

42 Hipertansiyon & NaCl Alımı (gr/gün) NaCl alımı p=0,028 Günlük tuz alımı (g/gün) ort.%95CI 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Normotansif Hipertansif (habersiz)

43 Obezite & İdrar sodyum (mEq/gün) Ortalamalar farkı=22,24 P=0,003

44 Obezite & Kan Basıncı, NaCl Alımı, İdrar Na Atımı VKİSayıOrtalamaSDOrtanca Sistolik KB (mmHg)≥30 555139,1919,08 136,5 <30 1364131,7217,62 129,5 Diastolik KB (mmHg)≥30 55585,1313,36 84,5 <30 136481,0112,15 80,5 NaCl Alımı (gr/gün)≥30 50618,919,12 17,7 <30 124917,698,02 16,3 İdrar Na (mEq/gün)≥30 506322,94154,91 302,0 <30 1249300,70136,42 278,0

45 VKİ’ne göre tuz alımı ile sistolik kan basıncı arasındaki ilişki

46 Sistolik Kan Basıncına etki eden faktörler Brp Sabit VKİ Yaş İdrar sodyumu(mEq/gün) VKİ-İdrar sodyumu Cinsiyet Bölge (Kentsel-Kırsal) 87.595 1.030 0.263 0.058 -0.002 -4.219 6.018 0.306 0.210 0.450 -0.496 -0.130 0.177 <0.001 0.020 0.025 <0.001

47 Diastolik Kan Basıncına etki eden faktörler Brp Sabit VKİ Yaş İdrar sodyumu(mEq/gün) VKİ-İdrar sodyumu Cinsiyet Bölge (Kentsel-Kırsal) 53.349 0.729 0.152 0.038 -0.001 -2.700 3.131 0.301 0.169 0.406 -0.492 -0.116 0.128 <0.001 0.041 0.031 0.001 <0.001

48 SalTurk study, 2008 Günlük Tuz alımı ile Kan basınçları arasındaki ilişki

49 Türkiye ve Dünyada ort. Sistolik ve Diastolik Kan Basınçları 46,7 49,4 49,0 49,1 Yaş Intermap study Arch Intern Med. 2006;166:79-87 SalTurk study, 2008

50 Intermap study Arch Intern Med. 2006;166:79-87 SalTurk study, 2008 Türkiye ve Dünyada Ort. VKİ (kg/m 2 )

51 Türkiye’de ve Dünyada Tuz tüketimi İdrar Sodyum (mEq/gün) Intermap study Arch Intern Med. 2006;166:79-87 SalTurk study, 2008

52 VKİ’nde 10 Artış İle Kan asıncında; Sistolik KB 9,1 mmHg Diastolik KB 5,4 mmHg Regresyon analizi sonucuna göre

53 Regresyon Analizi Sonucuna göre 10 Yıl Yaşlanma İle Kan Basıncında; Sistolik KB 3,2 mmHg Diastolik KB 2,1 mmHg

54 Regresyon Analizi Sonucuna göre Her 100 mEq/gün Sodyum Alımı (~6 gr. Tuz) Kan Basıncında; Sistolik KB 5,8 mmHg Diastolik KB 3,8 mmHg

55 İdrar Na (mEq/gün) & Spot İdrar Na (mEq/L) korelasyonu r=0,328 p<0,001

56 Tahmin Edilen Protein Alımı (gr/gün) & NaCI Alımı (mEq/gün) korelasyonu r=0,618 P<0,001

57

58

59


"SALTurk Çalışması (Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması ) Ne söylüyor? Dr Ülver Boztepe Derici Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları