Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 Evren ile insan arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. İnsan bedeni adeta küçük bir evrendir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 Evren ile insan arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. İnsan bedeni adeta küçük bir evrendir."— Sunum transkripti:

1

2 2 Evren ile insan arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. İnsan bedeni adeta küçük bir evrendir.

3 İnsan vücudunun yüzde 66'sı, insan beyninin yüzde 75'i sudur. Dünya yüzeyinin yüzde 80’i sudur. 3 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

4 DOĞADAKİ SU DÖNGÜSÜVÜCUDUMUZDAKİ SU DÖNGÜSÜ 4 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

5 Allah, her canlıyı sudan yarattı. (Nur Suresi, 45/KURAN) Kan yaşamdır. Tesniye 12:23/İNCİL 5

6 6 YEŞİL : YAŞ(IL) YAŞ(AM) Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

7  Kullanılan her şey yıpranmaya, bozulmaya, dağılmaya ve yok olmaya mahkumdur.  Bu yıpranma sürecinin bir kısmını doğada su sağlar.  Yani yaşamın kaynağı olan su, aynı zamanda ölümün de kaynağıdır. 7 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

8 8

9 9

10  Kan dolaşımının sağlanması için bir basınç (tazyik) gereklidir: KAN BASINCI (TANSİYON)  Kalbin kasılması esnasında ölçülen kan basıncı, büyük tansiyon, kalbin gevşemesi esnasında ölçülen kan basıncı ise küçük tansiyondur.  Bu basınçlardan herhangi birinin normalden fazla olmasına hipertansiyon (yüksek tansiyon) denir. 10 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

11  Hipertansiyon çok yaygın bir hastalıktır.  Hipertansiyon, kalıcı sakatlık ve ölüm nedeni olan toplumsal bir sorundur. 11 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

12  Hastaların azımsanmayacak bir kısmının kan basıncı yüksekliğinin farkında olmaması, hipertansiyonun önemini artırmaktadır.  Hipertansiyon, değişik böbrek, kalp, damar hastalıklarına, felçlere ve görme kaybına yol açabilir. 12 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

13  Hipertansiyon dünyadaki erişkin nüfusun %26.4’nü etkilemekte (972 milyon erişkin)  Hipertansiyon yılda yaklaşık 7.1 milyon ölüme sebep olmaktadır. 13 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

14 1999-2000 Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketlerine Göre: • %30 Hipertansiyon hastası, farkında değil • %11 Hipertansiyon hastası olduğunun farkında, tedavi almıyor • %25 Tedavi alıyor,hipertansiyonu kontrol altında değil • %34 Tedavi alıyor, hipertansiyonu kontrol altında (AKB <140/90 mmHg) 14 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

15  Türkiye’de erişkin nüfusun % 33’ü (12 milyon erişkin) etkilenmektedir.  TEK HARF çalışması, 31 yaş üzerinde 8.8 milyon kişide şiddetli hipertansiyona işaret etmektedir  Halen tedavi alan her 3 erkek ve 4 kadından 1 tanesinde kan basıncı kontrol altındadır. 15 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

16  Gelişmiş batı ülkelerinde erişkin nüfusta %20- 25 hipertansiyon görülme sıklığı olduğu bildirilmektedir.  Yine gelişmiş ülkelerde bu hastaların yaklaşık yarısında tanı konabildiği sanılmaktadır. 16 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

17  Tanı konanların ABD’de %27.4’ünde, Almanya’da %22,5’inde yeterli etkinlikte tedavi yapılabildiği bildirilmektedir.  Hipertansiyon en sık Kuzey Japonya’da, en az ise Hindistan’da görülmektedir. 17 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

18 Hipertansiyon *SIK Dünyada her 3-4 erişkinden birisi hipertansif *ARTMIŞ KV RİSK İnme ve KVH 3-4 kat fazla Artmış mortalite *KONTROL ORANI DÜŞÜK JNC 7, %34 TEKHARF, %18 Türk HT Pre. Çalışması %20 (%8) 18 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

19 Hipertansiyon Toplumda Sık Görülür… Lancet 2005:365:217 972 milyon1,56 milyar (2000) (2010) 19 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

20 Türkiye’de Ölüm Nedenleri (DİE 1999) Ölüm Nedenleri Sayı Yüzde Kalp hastalıkları 66 851 41 Kanserler 19 106 12 Serebrovasküler hastalıklar 11 216 7 Pnömoniler 2 496 2 İshaller 961 1 Perinatal ölümler 7892 5 Kazalar ve diğer hastalıklar 40 899 25 Açıklanamayan nedenler 15 113 9 Toplam 164 534 100 20 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

21 Değişik çalışmalara göre Türkiye’de erişkin nüfusta bazı kronik hastalıkların görülme sıklıkları Hastalık% Hipertansiyon (30 yaş + ) 12.0 – 38.0 İskemik kalp hastalıkları (30 yaş +) 3.0 – 6.6 Diyabetes mellitus (20 yaş+) 3.5 – 5.0 Depresyon (20 – 49 yaş) 23.0 – 27.0 Osteoartrit (50 yaş +) 25.5 – 38.8 Astma (20 yaş +) 5.2 – 10.5 Kronik bronşit (20 yaş +) 7.1 – 17.7 21 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

22  Kan basıncı ölçümü için bir sfigmomanometre ve steteskopa ihtiyaç vardır. 22 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

23 1.Hasta, kan basıncı ölçümünden yarım saat önce egzersizden kaçınmalı, birşey yememeli, kafein almamalı ve sigara içmemelidir. Hasta en az 5 dakika istirahat etmelidir. 2.Manşonun boyutları uygun olmalıdır. Manşonun içindeki kesenin boyutu, kolun tamamını veya en az % 80'ini sarmalıdır. Manşonun içindeki kese kolu tam çevrelemelidir; kese kolu tam çevrelemediği takdirde, kesenin merkezi, doğrudan brakiyel arter (kol ön yüzü ve dirseğin 2-3 cm üzerindeki atardamar) üzerinde olmalıdır. 23 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

24 3.Aritmilerde (Kalp atışının düzensiz olduğu durumlarda), büyük ve küçük tansiyonların her birisi için ortalama 3 okuma yapılmalıdır. Sistolik kan basıncının olduğundan düşük ve diyastolik kan basıncını ise olduğundan yüksek okumamak için cıva çok yavaş indirilmelidir. 4.Basıncın ölçüldüğü kol kalp hizasında tutulmalıdır. 24 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

25 Sistolik (büyük) tansiyon (mmHg) Diyastolik (küçük) tansiyon (mmHg) Toplantı+20+15 Çalışma+16+13 Seyahat+14+9 Yürüyüş+12+6 Giyinme+11+10 Ev işleri+11+10 Telefon konuşması+10+7 Yemek+9+10 Konuşma+7 Masa işi+6+5 Okuma+2 Televizyon izleme0+1 Uyku-10-8 25 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

26  Genel olarak, sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) 14 cm Hg (140 mm Hg) ve diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon) 9 cm Hg'dan (90 mm Hg) yüksek olması hipertansiyon olarak kabul edilir. 26 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

27 ANCAK!!! Tanım için sayısal bir değer verilebilir mi ? >140/90 = HT Zararlı 139/89 Zararsız mı? İdeal Kan Basıncının Tanımı “Dokuların beslenmesini sağlayacak kadar yüksek ama zarar vermeyecek kadar da düşük” 27 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

28 Kan Basıncı Sınıflandırması (JNC-7) KB sınıfıSistolik KBDiyastolik KB Normal<120 <80 Prehipertansiyon120-13980-89 Evre 1 HT(Hafif)140-15990-99 Evre 2 HT(Ciddi)≥160 ≥110 28 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

29 Prehipertansiyon & KVH Riski Normal KB <120/80 mmHg Yüksek KB >140/90 mmHg • Artmış KVH riski Pre-HT 120-139/80-89 mmHg • Kalp-damar hastalığı riski ? Kalp krizi riski 4 kat fazla (10 yıllık izlem) “ Framingham Çalışması” 29 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

30  3 konuya dikkat edilmelidir. 1.Hipertansiyon yaratan başka bir hastalık olup olmadığı yani ikincil hipertansiyon araştırılmalıdır. 2.Hipertansiyonun vücuda vermiş olduğu hasar ve eşlik eden diğer hastalıklar saptanmalıdır. 3.Diğer kalp-damar hastalıkları risk faktörleri incelenmelidir. 30 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

31 BİRİNCİL HİPERTANSİYON Nedeni belli olmayan HİPERTANSİYON Hipertansiyonlu kişilerin %90-%95 ’İ OLUŞTURUR İKİNCİL HİPERTANSİYON Nedeni belli olan HİPERTANSİYON %5 -%10 ’U OLUŞTURUR 31 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

32 • Böbrekle ilgili sorunlar • Hormonal sorunlar • İlaca bağlı sorunlar • Nörojenik sorunlar • Hamileliğe bağlı sorunlar (Gebelik toksemisi) • Aort koarktasyonuna bağlı sorunlar Hipertansiyon Nedenleri 32 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

33  Kalıtım  Aşırı tuz kullanma  Yaş artışı (65 yaş üzeri)  Irk (Siyah ırk)  Cinsiyet (Erkekler)  Stres Hava kirliliği Serum kolesterol yüksekliği Sigara Diyabet Şişmanlık 33 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

34 1.Toplumların çoğunda, tuz tüketimi ile kan basıncı yüksekliği ve hipertansiyon sıklığı arasında yakın ilişki vardır. 2.Çok az tuz tüketen toplumlarda, ortalama kan basıncı daha düşüktür ve hipertansiyona çok az rastlanır. 3.Genetik yatkınlığı olan hayvanlara, tuz verilirse hipertansiyon gelişmektedir. 4.Kısa süre fazla tuz verilen kan basıncı normal insanlarda, kan basıncı yükselir. 34 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

35 5.Hipertansif kişilerin çoğunda kan hücrelerinde ve vasküler dokuda, sodyum konsantrasyonu artmıştır. 6.Çoğu insanda, günde 60-90 mmol sodyum tüketimi kan basıncını düşürmektedir. 7.Fazla tuz alımı, hipertansiyona yol açan birçok pressör mekanizmayi aktive eder. 35 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

36  Böbreklerin hipertansiyon gelişimindeki rolü çok önemlidir.  Hipertansiyonu olan bir hastada, % 5 olasılıkla bir böbrek hastalığı vardır.  Bu nedenle, tüm hipertansif hastalar böbrek hastalıkları yönünden incelenmelidir.  Böbrek hastalığına bağlı bir hipertansiyon söz konusu ise, böbrek hastalığı tedavi edilmeden hipertansiyonun kontrol altına alınması çok zordur. 36 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

37  Hipertansiyon da böbrek hastalığına yol açabilir; "hipertansiyon mu önce olmuştur böbrek hastalığı mı önce olmuştur" bunu ayırmak zor olabilir.  Bu durum, aynen "tavuk mu önce olmuştur yumurta mı önce olmuştur" ayırımı gibi karmaşık bir hal alabilir. 37 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

38  Hipertansiyon  Sigara  Lipid ( yağ ) metabolizması bozuklukları  Diyabetes mellitus (şeker hastalığı)  Şişmanlık  Fiziksel aktivite azlığı ve sedanter yaşam  Yüksek hematokrit  Artmış trombojenik faktörler  İleri yaş  Erkek cinsiyet  Aile öyküsü  Tip A kişilik yapısı  Östrojen eksikliği  Alkol yoksunluğu  Fibrinojen yüksekliği  Ürik asit yüksekliği  Hedef organ hasarı  Retinopati  Sol ventrikül hipertrofisi  Proteinüri  Mikroalbüminüri  Lipoprotein (a)  Belirgin beyin, kalp, böbrek veya damar hastalığı 38 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

39  Nasıl su borularındaki basınç artışı, tıkanma ve patlamalara yol açarsa, hipertansiyon da damarlarda patlamalara ve tıkanmalara yol açar.  Tüm organ ve dokularda damar olduğu için hipertansiyon tüm vücudu etkileyebilir. 39 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

40  Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalbi besleyen damarlarda daralma (koroner arter darlığı), kalbi besleyen damarlarda tıkanma (kalp krizi)  Beyin kanaması, felç, beyin damarlarında daralma ve tıkanma  Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarında bozulma  Görme azalması ve körlük  Büyük atardamarlarda genişleme, bu genişlemelerin yırtılması, bu damarlarda tıkanma.Bunların sonucu, kangren veya ani kanamalara bağlı ölüm gelişir. 40 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

41  Hipertansiyon tedavisinde temel amaç, hedef organ hasarını önleyerek sakatlık ve ölümleri azaltmaktır.  Öncelikle mevcut olan diğer kardiyovasküler risk faktörleri ve hedef organ hasarları tedavi edilmelidir. 41 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

42  Sekonder hipertansiyon olan hastalarda yani hipertansiyonu başka bir hastalığa bağlı olan hastalarda hipertansiyona yol açan hastalık tedavi edilmelidir.  Hastalarda yaşam düzeninin değiştirilmesi (ilaçsız tedavi ) kesinlikle ihmal edilmemelidir. 42 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

43  Antihipertansif tedavi ile kan basıncı düşürüldükçe kardiyovasküler risk doğru orantılı olarak azalmaktadır.  Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre ise kan basıncı, yaşlılarda 140/90 mmHg'nin altına, gençlerde ise 120-130/80 mm Hg'ya indirilmelidir. 43 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

44 44 Komplike olmayan HT< 140/90 mmHg Diabetes Mellitus< 130/80 mmHg Hedef Organ Hasarı < 130/80 mmHg Proteinüri > 1gr< 125/75 mmHg Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

45  İlaçsız tedavi yani yaşam düzeninin değiştirilmesi, kan basıncı yüksekliğini kontrol etmenin yanı sıra hipertansiyonunun önlenmesinde de yararlıdır.  Yaşam düzeninin değiştirilmesi, hipertansiyonu tek başına kontrol edebileceği gibi ilaç gereken durumlarda, ilaç dozunun azaltılmasına da olanak sağlar.  Hastalar, ilaçsız tedaviyi kesinlikle ihmal etmemelidir. 45 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

46  Tuz alınımının kısıtlanması  Hastanın ideal kiloya getirilmesi  Fiziksel aktivitenin artırılması  Sigaranın terkedilmesi  Aşırı alkolün önlenmesi veya alkolün bırakılması 46 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

47  Diyette potasyum desteği  Diyetle doymuş yağ ve kolesterol alımının sınırlandırılması  Diyetle yeterli kalsiyum ve magnezyum alınması 47 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

48  Doktora danışmadan yapay tuz kullanmak zararlı olabilir. Bunun 2 nedeni vardır; 1.Yapay tuzlarda, sınırlı da olsa tuz bulunabilir. 2.Bazı antihipertansif ilaçlarla yapay tuzların birlikte kullanılması, sakıncalı olabilir. 48 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

49  Kan basıncı yüksekliğine birçok mekanizma yol açar. Bu nedenle, etki mekanizmaları değişik olan çok sayıda ilaç geliştirilmiştir.  Günümüzde kullanılan ilaçlarla kan basıncını kontrol altına almak hastaların neredeyse tamamında mümkündür. 49 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

50  Günümüzde, hastanın hedef organ hasarını, yaşam kalitesini, eşlik eden hastalıkları ve diğer kardiyovasküler risk faktörlerini dikkate alan ve tedavinin bu veriler altında planlanmasını öngören bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımına geçilmiştir.  Bireysel tedavide, ilaçların yan etkileri ve hipertansiyona eşlik eden hastalıklar gözönünde tutulur. 50 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

51  Tedaviye, genellikle tek ilaçla başlanır.  Hastaların yaklaşık % 5-10'u verilen ilacı, yan etkisi nedeni ile bırakmak zorunda kalır.  Tedaviye ikinci bir ilaç eklenmesi söz konusu ise uygun kombinasyon seçilmelidir.  İlaç seçiminde, "yeni ilaçların eski ilaçlardan daha iyi olduğu" düşüncesi, her zaman doğru değildir. 51 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

52 1-Tedaviye Uyumsuzluk  Ülkemizde, tedavide başarısızlığın en önemli nedeni, tedaviye uyumsuzluktur.  Tedaviye uyumsuzluğun en önemli nedeni, hastanın önerilen tedaviyi anlamamasıdır.  Hasta, unutkanlık veya bunama nedeni ile de ilacı alamayabilir; bu durumda, birlikte yaşadığı bir yakınının eğitilmesi gerekebilir.  İlaçsız tedavide de uyumsuzluk olabilir, hasta tuz kısıtlaması yapmayabilir. 52 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

53 2-İlaçla ilişkili nedenler :  İlaç dozu yetersiz olabilir.  Uygunsuz iki ilaç birlikte kullanılıyor olabilir.  Yanlış ilaç kullanılıyor olabilir.  Hasta, aldığı antihipertansif ilaçların etkinliğini azaltan baska bir ilaç alıyor olabilir. 53 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

54 3-Hasta ile ilişkili durumlar :  Hasta, bu dönemde kilo almış olabilir.  Hasta ilaçsız tedaviyi uygulamamış olabilir  Hasta alkol tüketimini artırmış olabilir. 54 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

55 4-İkincil hipertansiyon :  İlk muayenede gözden kaçmış bir hastalığa bağlı hipertansiyon (sekonder hipertansiyon) tedavide başarısızlığa yol açabilir.  Böbrek yetmezliği var ise kan basıncının kontrolu zorlaşabilir. 55 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

56 5-Sıvı fazlalığı :  Yetersiz idrar söktürücü ilaç tedavisi,  Diyetle artmış tuz alımı,  Böbrek hastalığının ilerlemesi,  Kan basıncının düşmesi, gibi nedenlerle sıvı fazlalığı ortaya çıkabilir. 56 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

57 6-Yalancı hipertansiyon (Pseudohypertension) :  Kan basıncı, sıklıkla kolda dirseğin hemen üzerindeki atardamardan (brakiyal arter) ölçülür. Bu atardamarda daralma varsa tüm vücutta, kan basıncı yüksekliği olmadan kan basıncı yüksek ölçülebilir. Çok nadir bir durumdur.  Tedavide başarısızlık sonucuna ulaşmadan önce Beyaz Önlük Hipertansiyonu da ekarte edilmelidir. 57 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

58 SORU: Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkisi var mıdır? CEVAP: Her ilaçta olduğu gibi antihipertansif ilaçların da yan etkileri olabilir. Bu yan etkilerin çoğunluğu ilk günlerde ortaya çıkar ve genellikle hafiftir. Tansiyon ilacına bağlı yan etki düşünülen durumlarda, hasta en kısa sürede doktoruna başvurmalıdır. Günümüzde çok sayıda antihipertansif ilaç olması, doktor ve hastaya çok değişik tedavi seçenekleri sunmaktadır. Ciddi ve ağır bir yan etki varsa, ilacın değiştirilmesi ile yan etki sorunu kolaylıkla halledilir. 58 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

59 SORU: Kan basıncı çok düşerse ne yapılmalıdır? CEVAP: Kan basıncı çok düşerse, ilaç dozları azaltılabilir veya ilaç kesilebilir. Ancak tedavideki değişiklikler, mutlaka doktor kontrolu altında olmalıdır. 59 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

60 SORU: Kan basıncı ne zaman ölçülmelidir? CEVAP: Kan basıncı, hastanın yakınmalarının olduğu dönemlerde mutlaka ölçülmelidir. Günün herhangi bir saatinde ölçülebilir, her gün değişik saatlerde ölçülmesi daha yararlıdır. Hastalar bir yakınması olmasa bile her gün değişik zamanlarda kan basıncını ölçtürmelidir. Hipertansiyonu olmayan insanlar da yılda 1-2 kez kan basıncını ölçtürmelidir. 60 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

61 SORU: İlaçlar hipertansiyona yol açar mı? CEVAP: Evet. Bazı kan basıncını yükseltebilecek ilaçlar vardır. Bu ilaçlar, kan basıncının kontrolunu da zorlaştırabilir ve tedavide başarısızlığa yol açabilir. En önemlileri yaygın olarak kullanılan bazı ağrı kesicilerdir. 61 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

62 SORU: Hipertansiyonda kalıtımın rolü var mıdır? CEVAP: Evet. Özellikle 55 yaştan önce, en az 2 birinci dereceden yakınında (anne, baba, kardeş) hipertansiyon oluşmuş insanlarda hipertansiyon gelişme riski çok fazladır. Hipertansiyonda kalıtımsal geçiş yolu tam olarak bilinmemektedir. Muhtemelen hipertansiyonda birden çok genetik faktör rol oynamaktadır. Genetik katkı kadar çevresel faktörlerin de önemli etkisi vardır. 62 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

63 SORU: Hipertansiyon önlenebilir mi? CEVAP: Bazı durumlarda evet. Şişman, bol tuz tüketen ve anne-babasında hipertansiyon olan insanlar hipertansiyon açısından risk altındadırlar. Bu insanlar tuz tüketimini azaltıp, kilo kaybederlerse hipertansiyon önlenebilir veya ortaya çıkması geciktirilebilir. 63 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

64 1-Kan basıncı yüksekliğinde dil altı nifedipine (turuncu kapsüller) çiğnemek.  Dil altı nifedipine, acil durumlarda kullanılmamalıdır.  Dil altı nifedipine kan basıncını hızla ve kontrolsuz düşürerek istenmeyen sonuçlara (felç, kalp krizi, ölüm vb.) yol açabilir. 64 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

65 2.Tansiyon düşürücü ilaçları bir süre kullanıp bırakmak.  Birçok hasta, ilaçlarla kan basıncı kontrol altına alınınca ilacını bırakır.  Hipertansiyonun büyük olasılıkla ömür boyu hastaya eşlik edeceği unutulmamalıdır.  İlacın bırakılması, hipertansiyonun vücuda zarar vermesine yol açar. 65 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

66 3.“Vücut ilaca alışır, ilaç yan etki yapar, ilaç bağımlılık yapar“ düşüncesi  Birçok hastada mevcut olan bu düşünce kesinlikle yanlıştır.  Hastaya en büyük zararı kontrolsuz hipertansiyon verir.  Antihipertansif ilaçlar uyuşturucu değildir, bağımlılık yapmazlar. 66 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

67 4.İlaç kullanan hastaların ilaçsız tedaviyi ihmal etmeleri.  İlaçsız tedaviye dikkat edilmezse antihipertansif ilaçların da etkisi çok azalır veya ortadan kalkar. 67 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

68 5.Hastanın doktor doktor dolaşması  Hipertansiyon tedavisi ancak sağlıklı bir hasta - hekim ilişkisi ile mümkündür.  Hasta sorumluluklarını yerine getirmez ise doktor doktor dolaşmasının hastaya bir yararı yoktur.  Tedavide içinden çıkılmaz bir karmaşa oluşturur. 68 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

69 6.Hastalar, yetkisiz ve bilgisiz kişiler tarafından eksik ve yanlış bilgilendirilebileceklerini unutmamalıdır!  Hipertansiyonun çok yaygın bir hastalık olması, kamuoyu ve medyanın da ilgisini çekmiştir.  Gerek kamuoyu gerekse medyada hipertansiyon konusu çok konuşulmakta ve bu konuda uzman olmayan kişilerin de fikirleri yansıtılmaktadır. 69 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

70 7.Komşu veya arkadaşın tavsiyesi ile ilaç alınması  Bu durum beklenmedik ve dönüşü olmayan ciddi zararlara yol açabilir. 70 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

71 8.Hastaların kendilerini rahatsız eden yakınmaları ortadan kalkınca tedaviyi gevşetmeleri  Tedavide amaç sadece hastayı o dönemde rahatsız eden baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi yakınmaları gidermek değildir  Aynı zamanda hedef organ hasarını önleyerek veya geri çevirerek kalıcı sakatlık ve ölümleri azaltmaktır. 71 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

72 9.Kullandığı tedavinin etkisiz olması durumunda, hastanın ilk ilacı etkisiz diye birakarak yeni bir ilaç kullanmaya başlaması  Tedavinin başarısız olduğu durumlarda, genellikle tedaviye ikinci bir ilaç eklenmelidir.  Bu hatada, hastanın doktorunun da payı olabilir. 72 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

73 10.Kullanılan ilacın ismini hatırlamamak veya doktora giderken ilaç kutusunu yanına almamak. 11.Kan basıncı değerlerinin kaydedildiği formları, doktora giderken yanına almamak. 12."Bünyem, yüksek tansiyona alışmış" deyip hipertansiyonu ciddiye almamak. 13.Kan basıncı yüksekliğini sadece strese (gerginliğe) bağlayıp tansiyon ilacı kullanmamak. 73 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

74 14."Ben tansiyonumun yükseldiğini hissediyorum" deyip yakınma olmayan zamanlarda kan basıncını ölçtürmemek  Kan basıncı hastanın bir yakınması olmamasına rağmen yüksek olabilir.  Hastanın kan basıncı yüksekliğine bağladığı yakınmaları, başka hastalığa bağlı olabilir. 74 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

75 15.Kan basıncı kontrol altına alınan bir hastanın ilacı bırakarak "kan basıncı yeniden yükselecek mi" diye deneme yapması  Antihipertansif ilaçlar bırakılsa bile kan basıncını düşürücü etkileri, bir süre daha devam eder.  Hastada geçici hipertansiyon yok ise, ilaç bırakılınca kan basıncı bir süre sonra kesinlikle yeniden yükselecektir.  İlaç kesilmesi ve doz değişikliği kesinlikle doktor tarafından yapılmalıdır. 75 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

76 16.Muayeneye gelen veya tahlil için kan verecek hastanın o gün ilacını almaması.  Hipertansiyonu olan hastalar, tahlil için aç kalmak zorunda olsalar bile çoğu zaman çok az su ile tansiyon ilaçlarını alabilirler. 76 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

77 17."İlacın bitmesi, muayeneye kısa bir zaman kalması" gibi nedenlerle ilaç tedavisine kısa süreli bile olsa ara verilmesi 18.Hipertansiyon tedavisinin sakinleştirici ilaçlar ve sarımsakla yapılması, tansiyon düsürücü ilaç kullanımından kaçınılması. 19.Sadece büyük tansiyonla ilgilenilmesi 77 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

78  Hastalar kendi kan basınçlarını ölçmeyi öğrenmeli ve olanakları varsa bir tansiyon aleti ve steteskop almalıdır. Böylece beyaz önlük hipertansiyonu önlenir. 78 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

79  Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur gibi sağlık sigorta güvencesi olanlar eğer hastalıklarını belirtir bir heyet raporu alırlarsa ilaçlarına hiçbir ücret ödemezler. Bu konuda doktorları yardımcı olacaktır. 79 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

80  Hastalar ölçtükleri kan basıncı değerlerini kaydetmeyi alışkanlık haline getirmelidir. 80 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

81 Sigarayı bıraktım sıra sizde!… 81 Uzm.Dr.Murat FAZLIOĞLU

82 82

83 83


"2 Evren ile insan arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. İnsan bedeni adeta küçük bir evrendir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları