Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği."— Sunum transkripti:

1 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

2 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Amaç Türkiye’de erişkinlerdeki hipertansiyon prevalansı, farkındalığı, tedavisi ve kontrolü ile bunları etkileyen faktörleri saptamak Bulgularımızı 2003 yılında yaptığımız PatenT çalışması sonuçları ile karşılaştırarak, hipertansiyon ve tedavisi ile ilişkili ülkemizdeki gelişmeleri belirlemek

3 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yöntem Çalışma 4 tabaka rastgele küme örneklem yöntemi kullanılarak yapılmıştır. – 1. Tabaka: 12 Eurostat Bölgesi – 2. Tabaka: Kent - kır – 3. Tabaka: Yaş grubu – 4. Tabaka: Cinsiyet Kan basıncı ölçümleri kola takılan otomatik kan basıncı ölçüm aleti kullanılarak, osilometrik yöntemle gerçekleştirilmiştir. Veriler Apple Ipad 2 ile elektronik olarak toplanıp, 3G altyapısı ile veri merkezine iletilmiştir.

4 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yöntem Türkiye’nin 12 EUROSTAT NUTS bölgesi göz önüne alınarak, Türkiye’deki farklı popülasyonları temsil edebilecek dağılıma göre gönüllerin hangi illerden alınacağı tespit edilmiştir. İllerde gidilecek kümeler rastgele yöntemle belirlendikten sonra kümelerdeki başlangıç noktaları harita üzerinde işaretlenmiştir.

5 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Çalışma Kümeleri

6 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Veri Toplama Apple Ipad 2’de oluşturulan formlar aracılığı ile gönüllülerden alınan bilgiler internet üzerinden veri merkezine anında gönderilmiş, Veri yönetiminin ardından çalışma bulguları hızlı bir şekilde işlenmiştir.

7 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Veri Toplama Veri toplama sırasında kan basıncı ölçüm sonucunun ve gönüllünün kullandığı tüm ilaçların fotoğrafları çekilmiş, Böylece formun doldurulduğu yerin koordinatları Apple Ipad 2 tarafından otomatik olarak algılanarak, denetlenebilmiştir.

8 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Çalışmaya Alınma Kriterleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 18 yaşın üstünde olmak Yazılı onam vermek

9 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Çalışma Dışı Bırakılma Kriterleri Anket sorularını yanıtlayamayacak düzeyde bilişsel işlev bozukluğu olmak Gebe olmak Anketin yapıldığı hanede ziyaretçi olarak bulunmak İletişim bilgisi vermek istememek

10 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Çalışma Kapsamındaki 26 İlin Dağılımı

11 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yerleşim Yeri PatenT çalışması

12 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Cinsiyet

13 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yaş Grupları

14 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Beden Kitle İndeksi (BKİ) PatenT çalışması

15 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yaş Gruplarında BKİ

16 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Hipertansiyon Tanısı

17 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Hipertansiyon Prevalansı

18 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Hipertansiyon Prevalansı

19 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yerleşim Yerine Göre Hipertansiyon Prevalansı

20 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yerleşim Yerine Göre Hipertansiyon Prevalansı

21 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yaş ve Sistolik Kan Basıncı

22 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yaş ve Diyastolik Kan Basıncı

23 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Cinsiyet ve Yaş Gruplarında Sistolik Kan Basıncı

24 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Cinsiyet ve Yaş Gruplarında Diyastolik Kan Basıncı

25 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı

26 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Cinsiyet ve Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı

27 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı

28 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Orta Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı PatenT çalışması

29 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Cinsiyet ve Orta Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı PatenT çalışması

30 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Cinsiyet ve Geriatrik Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı PatenT çalışması

31 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Eurostat Nuts Bölgelerinde Hipertansiyon Prevalansı

32 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Hipertansiyon ve Beden Kitle İndeksi

33 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Beden Kitle İndeksi ve Hipertansiyon Sıklığı

34 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

35 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

36 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

37 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

38 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

39 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 İzole Sistolik Hipertansiyon Prevalansı

40 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yaş Gruplarında İzole Sistolik Hipertansiyon Prevalansı

41 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Hipertansiyon Farkındalık Oranı

42 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Hipertansiyon Farkındalık Oranı

43 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Antihipertansif İlaç Kullanımı

44 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Antihipertansif İlaç Kullanımı

45 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

46 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

47 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

48 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

49 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Antihipertansif Kullananlarda Yaşa Göre HT Kontrolü

50 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Antihipertansif Kullananlarda Yaş ve Cinsiyete Göre HT Kontrolü

51 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 ANTİHİPERTANSİF İLAÇ SAYISI VE HT KONTROLÜ

52 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 CİNSİYETE GÖRE ANTİHİPERTANSİF İLAÇ SAYISI ve HT KONTROLÜ

53 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

54 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 %49.2 %0 %17.2 %33.6 ANTİHİPERTANSİF ALAN ERKEKLERDE KAN BASINCI DAĞILIMI, N: 256

55 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 ANTİHİPERTANSİF ALAN KADINLARDA KAN BASINCI DAĞILIMI, N: 523 %56.2 %1.15 %10.95 %31.7

56 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Antihipertansif İlaçlar

57 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 *

58 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Yaş Grubuna Göre Diüretik Kullanımı

59 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Cinsiyet ve Yaşa Göre Diüretik Kullanımı

60 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

61 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

62 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Hipertansiyon Farkındalığına Etki Eden Faktörler pOdds Ratio 95% C.I. AltÜst Yaş (Her bir yaş artışı) <0,0011,0531,0401,066 Cinsiyet (Kadın olmak) <0,0011,8501,3852,472 Yerleşim Yeri (Kent’te yaşamak) 0,0081,4731,1081,958 Günlük ekmek tüketimi (Her bir tam ekmek) <0,0010,7770,6780,891 Fiziksel Aktivite Düzeyi (Ev ve İş) 0,0680,8680,7461,010 Ailede HT Öyküsü (Ailede HT öyküsü olmak) <0,0012,1731,6442,873 Sigara (Sigara kullanmamak) 0,0191,4631,0652,012 Doktora başvuru (Doktora başvurmuş olmak) <0,0017,5983,68415,667 Diyabet varlığı (Diyabet hastası olmak) <0,0013,2872,2584,785 BKİ Grubu (Aşırı kilolu veya şişman olmak) <0,0012,3741,6483,420

63 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Hipertansiyon Kontrolüne Etki Eden Faktörler * Eğitim düzeyi: Okur-yazar değil, okur yazar, ilkokul, ortaokul, lise, yüksek öğrenim pOdds Ratio 95% C.I. AltÜst Yaş (Her bir yaş artışı)0,0030,9800,9670,993 Cinsiyet (Kadın olmak)0,0191,4711,0662,029 Yerleşim Yeri (Kent’te yaşamak)0,0551,3950,9931,959 Eğitim düzeyi*0,0491,1341,0001,286

64 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Çalışmaya katılan gönüllülere, Sahada çalışmayı yürüten sağlık ekibine ve ‘ya teşekkür ederiz.


"Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları