Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METRATIP Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METRATIP Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL"— Sunum transkripti:

1 METRATIP Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL
InterCure™ Interactive Therapeutic Devices Hipertansiyonda Non-Farmakolojik Yeni Bir Tamamlayıcı Tedavi Yöntemi “Cihaz-Rehberliğinde Düşük-Frekanslı Düzenlenmiş Solunum Uygulaması“ Klinik Sunum / 1 METRATIP Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti İSTANBUL

2 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
Giriş Yöntem Etki Mekanizması Klinik Çalışmalar Uygulama Sorular / Cevaplar

3 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI GİRİŞ

4 HİPERTANSİYON Prevalansı çok yüksek. Türkiyede yaklaşık 15 milyon Hipertansiyon hastası bulunduğu tahmin edilmektedir Sadece 3 milyon civarında hasta tedavi altındadır. Bunların ise sadece yarısının tansiyonu kontrol altına alınabilmektedir

5 HİPERTANSİYON % 95 Esansiyel Hipertansiyondur
Tedavi ömür boyu sürmektedir Kontrol edilememesi halinde ileride çok daha ağır ve masraflı hastalıklara yol açmaktadır

6 HİPERTANSİYON Tüm hastalıklar için kullanılan ilaçların % 20 ‘si tansiyon ilaçlarıdır İlaç ve Hipertansiyona bağlı oluşan hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları % 90 oranında Devletin Sağlık bütçesinden karşılanmaktadır

7 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE SORUNLAR
Hasta kompliyansı düşüktür İlaçların yan etkileri kompliyansı etkileyen faktörlerden biridir Tedavinin kişilere ve ülkeye maliyeti yüksektir Sağlık sistemine ağır iş yükü getirmektedir. Kanada da yapılan bir araştırmada enfeksiyon hastalıklarından sonra acil servislere en yüksek başvuru nedeni olduğu saptanmıştır

8 ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Hipertansiyon tedavisine yönelik daha etkili, kalıcılığı olan, hasta kompliyansını arttıran, farmakolojik tedaviyi tamamlayan non-farmakolojik nitelikte tedavi yaklaşımları tüm dünyada araştırılmaktadır Günümüzde oldukça YENİ ve ETKİLİ bir non-farmakolojik TAMAMLAYICI tedavi yöntemi gündemdedir

9 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI YÖNTEM

10 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
Normal solunum hızı soln/dak arasında ve spontandır Uygulama sırasında hız yavaşça soln/dak altına indirilmekte ve düzenlenmektedir

11 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
Uygulama günde dakika ve haftada en az kez yapılmaktadır Dakikada 10 defanın altındaki hızda (tedavi edici hız) solunum yapılan sürenin bir haftada 45 dakikayı aşması gerekmektedir Tedavi, hastanın durumuna göre, hafta sürdürülmektedir

12 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
Yöntemi doğru ve kesintisiz uygulayan hastalarda, mevcut tedavide elde edilen kan basıncı düşüşüne ek olarak, ortalama sistolik 14 mmHg ve diyastolik 9 mmHg kalıcı düşmeler elde edilebilmektedir

13 -- Arteryal barorefleks sensitizasyonu
CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASININ FİZYOLOJİK ETKİLERİ -- Arteryal barorefleks sensitizasyonu arttırmaktadır --Kardiyopulmoner refleks aktivasyonu -- Periferik vasküler direnci azaltmaktadır Bu durum, aynı yöntemin, kardiyovasküler tıbbın diğer alanlarında da çok iyi bir non-farmakolojik destekleyici tedavi olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir

14 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
ETKİ MEKANİZMASI

15 ETKİ MEKANİZMASI TERAPÖTİK ETKİLEŞİMLER
MSS Düz. Solunum Pulmoner Kardiovasküler Düzenlenmiş solunum Kardiyovasküler, Pulmoner ve Merkezi Sinir Sistemlerinin hem iç işlevlerini, hem de birbirleriyle olan ilişkilerini hasta lehine modifiye etmektedir

16 ETKİ MEKANİZMASI Dakikada 10 solunum hızının altına inildiğinde ve ekspirasyon süreci uzun tutulduğunda sempatik aktivite yavaşlamaktadır Sempatik aktivitenin yavaşlamasıyla ince kan damarlarını çevreleyen müsküler tabaka gevşemekte ve vazodilatasyon oluşmaktadır Dilate olan damarlarda kan basıncı normal değerlere doğru azalmaktadır

17 Düzenlenmiş Solunumun Kardiovasküler Sistem üzerindeki Kümülatif Etkileri
Solunum yavaşlar Pulmoner mekanik reseptörler aktive olur Sempatik aktivite inhibe olur Mikrovasküler tonüs azalır Total periferal direnç azalır KB daha düşük düzeye adapte olur

18 ETKİ MEKANİZMASI

19 Kalp atım hızı değişkenliğinde artış Kapiller kanlanmada artış
Solunumun düzenlenmesi Kardiyovasküler sistemi hem sistemik hem de mikrovasküler düzeyde olumlu etkilemektedir RESPeRATE TM Solunum hızı İle solunum Kalp atım hızı değişkenliğinde artış Kapiller kanlanmada artış

20 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI KLİNİK ÇALIŞMALAR ( ÖZET )

21 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
A.B.D. , İtalya ve İsrail de yapılan çeşitli klinik deneylerle yöntemin etkinliği sınanmış ve sonuçlar kongrelerde sunulmuştur AHA “Hypertension Primer “ ve Mayo Clinic “On High Blood Pressure” gibi textbook ‘larda yer almıştır Bu konudaki en önemli yayınlarda (J of Human Hyperten, American J of Hyperten, J of Clinical Hyperten) yer almıştır

22 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
YÖNTEMİN GELİŞTİRİLMESİNE VE KLİNİK ÇALIŞMALARA REHBERLİK EDEN DÜNYA ÇAPINDA TANINMIŞ BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

23 Klinik çalışmaların anahatları
286 Hasta üzerinde 7 ayrı klinik çalışma yapılmıştır Çalışmalardan 4 adedi çift-kör randomize, 1 adedi kontrollu, 2 adedi açık çalışmadır Hastanın cinsiyeti ve ilaç kullanımından bağımsız, ortalama 14/9 mmHg belirgin ve kalıcı düşme sağlanmıştır

24 Klinik çalışmaların anahatları (devam)
İleri yaşlardaki ve başlangıç tansiyon düzeyi yüksek ( >140/90 mmHg) hastalarda daha fazla düşme elde edilebilmiştir İnatçı hipertansiyon ve İzole sistolik hipertansiyon hastalarında etkili olmuştur

25 Klinik çalışmaların anahatları (devam)
Klinikte, evde ve 24 saatlik ambulatuvar ölçümlerde belirgin, süreklilik ve kalıcılık gösteren sonuçlar alınmıştır Hiçbir olumsuz yan etki görülmemiştir İlaçlarla hiçbir olumsuz etkileşim yoktur

26 İlaç kullanan, yaşlı ve kontrolu zor hasta popülasyonu üzerinde denenmiştir Çalışmaya katılan hasta popülasyonunun özellikleri 909 Diastolik KB (mmHg) 15013 Sistolik KB (mmHg) 30% >3 meds 36% 2 med 34% 1 med Kull. İlaç Say. 78% İlaç kullananların oranı 40% >60 57% 40-60 3% <40 Yaş Yıl 5811 Yaş (ortalama) 55% Erkek oranı 286 Hasta sayısı 7 Adet çalışmanın verilerinden derlenmiştir. Cihazı gerektiği gibi kullanamayan hastalar bu tablonun dışında bırakılmıştır.

27 Kan basıncında belirgin düşüş
Elliott et al ESH 2004 (Abst.)

28 Hipertansiyonun şiddetinde azalma • RespeRate ile 2
Hipertansiyonun şiddetinde azalma • RespeRate ile 2. Evre popülasyonunda %50 azalma olmuştur • RespeRate ile 2. Evre popülasyonunun %26 ‘sı , 1. Evre popülasyonunun %46 ‘sı kontrollu bölgeye indirilmiştir Her nokta bir hastayı temsil etmektedir. 6 Adet Klinik Çalışmadan toplanan verilerdir N=141

29 Kan basıncında 24 saatlik düşme Günde 15 dakika Düşük-Frekanslı Düzenlenmiş Solunum tedavisiyle 8 hafta sonunda ambulatuvar ölçümlerde belirgin düşme Am J Hyperten 2001; 14(1): N=14; p<0.001

30 Kan basıncında azalmanın çoğu ilk hafta içinde oluşmaktadır Evde ölçülen sistolik KB değişimi (%) Meles E et al, Am J Hyperten 2004; (baskıda) N=66; p<0.001

31 BİRİKİMLİ VE KALICI ETKİLENME
Uygulamanın doğru şekilde (düzenli olarak ve zorlanmadan) ve yeterli süreyle yapılması halinde etkilenme birikimli ve kalıcı olmaktadır Tedavi bitiminden sonra da çalışmaya devam edilmesi halinde tansiyonda düzelme devam edecektir

32 RESPeRATE ile çalışmaya devam edilmesi halinde kan basıncında azalma sürmektedir
Meles E et al; N=13; p<0.05

33 Hasta kompliyansı yüksektir
Am J Hyperten 2001; 14(1): N=14; p<0.001

34 İleri yaş grubu hastalarda daha iyi sonuçlar alınmaktadır
Başlangıç Kan Basınçları eşitlendikten sonra yapılan ölçümlerle bulunan sonuçlardır Adet Klinik Çalışma Sonuçlarından N=141

35 Elliott et al Am J Hyperten 2002; 15(2)A.
Belirgin Doz-Cevap Oranı :Daha fazla yavaş solunum süresi birikimine karşılık daha fazla KB düşüşü elde edilebilmektedir Önerilen haftada 45 dakikalık uygulama dozu klinik olarak anlamlı KB azalımı sağlamaktadır Elliott et al Am J Hyperten 2002; 15(2)A.

36 REFERANSLAR Schein M, Gavish B, Herz M et al. “Treating hypertension with a device that slows and regularises breathing: a randomized double-blind controlled study”. J Human Hyperten 2001; 15(4): Grossman E, Grossman A, Schein MH, Zimlichman R, Gavish B. “Breathing control lowers blood pressure.” J Human Hyperten 2001; 15(4): Rosenthal T, Alter A, Peleg E, Gavish B. “Device guided breathing exercises reduce blood pressure: an ambulatory and home measurement.” Am J Hyperten 2001; 14(1): Meles E, Giannattasio C, Failla M, Gentile G, Capra A and Mancia G. “Nonpharmacologic treatment of Hypertension by Respiratory exercise in the home setting.” Am J Hyperten 2004; 17:370*374.

37 REFERANSLAR (devam) Elliott W, Izzo J, White W, Rosing D, Snyder C, Alter A, Gavish B and Black H. “Graded Blood Pressure Reduction in Hypertensive Outpatients Associated with Use of a Device to Assist with Slow Breathing.” J Clin Hyperten 2004 Parati G, Glavina F, Ongaro G, Maronati A, Gavish B, Castiglioni P, Di Rienzo M, Mancia G. “ Acute effects of device-guided breathing on cardiovascular parameters and baroreflex sensitivity in normal subjects.” Am J Hypertension 2002; 15(4) Part 2: 182A. Parati G, Izzo JL Jr, Gavish B. “Respiration and Blood Pressure”. Hypertension Primer, Third Edition. JL Izzo and HR Black, Eds. Baltimore, Lippincott, Williams, and Wilkins, 2003; Ch. A40, p

38 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI UYGULAMA

39 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
Tedavinin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için : Önce hastanın solunum hızı ve paterni belirlenmelidir Sonra hasta yavaş yavaş, efor sarfetmeden, yorulmadan, dakikada 10 nefes hızının altına doğru yönlendirilmelidir. (Hastanın efor sarfetmesi halinde sempatik aktivitenin azalması mümkün olmayacak ve bu durumda istenen klinik sonuçlar alınamayabilecektir)

40 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
Özellikle ekspirasyon süreci uzun tutulmalıdır (sempatik aktivitenin azalması daha çok bu süreçte gerçekleşmektedir) Solunum hızı gerçek zamanlı olarak sürekli sayılmalı ve hastaya gösterilmelidir Egzersizin kalan süresi, faydalı hızda (yavaş) geçirilen süre de hastaya gösterilmelidir

41 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
Tedavi edici hızda kalınan süre birikimli olarak kaydedilmelidir Uygulamayla ilgili diğer veriler (çalışma adedi, başarı oranı, ortalama egzersiz süresi vb.) kaydedilmelidir

42 CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASI
Uygulamanın tam ve doğru yapılabilmesi açısından önemli olan bütün bu hususların yerine getirilebilmesi için, hastanın, kendisini görsel, işitsel ve dokunsal olarak yönlendirecek ve kayıtlarını tutacak bir yardımcıya gereksinimi olacaktır

43 RESPeRATE SOLUNUM DÜZENLEYİCİ CİHAZ
METRATIP Medikal Gereçler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

44 RESPeRATE SOLUNUM DÜZENLEYİCİ CİHAZ
2002 Yılından beri PDR ‘da yer almaktadır Aralık 2003 Tarihli JNC 7 kılavuzunda yer almamıştır. Bir sonraki yayımda yer alması için çalışılmaktadır Portatiftir. 4 Adet kalem pille çalışır. Küçük ve hafiftir. Evde, işte, seyahatte kullanılabilir InterCure Inc. İsimli bir İsrail firması tarafından üretilmektedir METRATIP Medikal Gereçler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (02/2005)

45 RESPeRATE SOLUNUM DÜZENLEYİCİ CİHAZ
Bilgisayar Ünitesi : Uygulamayla ilgili algoritmalar yüklüdür. Müzikal ses tonlarıyla hastayı yönlendirir, gerekli uyarıları yapar, kayıtları tutar Solunum Sensörü : Hastanın solunum hız ve paternini algılar ve sürekli olarak bilgisayara iletir Kulaklık : Hastaya müzikal tonları iletir

46 RESPeRATE SOLUNUM DÜZENLEYİCİ CİHAZ
Solunum Sensörü erkeklerde göbek, kadınlarda sağ göğüs üzerine takılır Cihaz açıldığında yaklaşık iki dakika süreyle hastanın solunum hız ve paterni incelenir Cihazda 5 adet seçilebilir melodi depolanmıştır. Melodilerin biri çıkıcı (tizleşen), diğeri inici (pesleşen) ayırdedilebilir iki tonu vardır

47 RESPeRATE SOLUNUM DÜZENLEYİCİ CİHAZ
Cihaz bu melodilerden seçilmiş olanının temposunu hastanın solunum hızına göre ayarlar ve hastaya duyurur Hastanın, müzikle uyumlu olarak, çıkıcı tonda inspire etmesi, inici tonda ekspire etmesi gerekmektedir. Cihaz, çalışmanın başlangıcında, ekrandaki bir resim ve ok işaretleriyle hastaya yardımcı olacaktır

48 RESPeRATE SOLUNUM DÜZENLEYİCİ CİHAZ
Cihaz, özellikle ekspirasyon tonunun süresini uzatarak hastanın solunum hızını dakikada 10 solunumun altına doğru yavaşca azaltacaktır Solunum hızı dakikada 10 defanın altına indiğinde, bu yavaş hızda kalınan süre otomatik olarak cihaz tarafından kaydedilmeye başlanacaktır

49 RESPeRATE SOLUNUM DÜZENLEYİCİ CİHAZ
Eğer hasta herhangi bir nedenle yavaş hızdan yukarı doğru çıkarsa, cihaz karşılıklı etkileşimli olarak müziğin temposunu hastanın yeni hızına ayarlayacak ve oradan yavaşca aşağı doğru yeniden yönlendirecektir (interaktif çalışma) Çalışma seanslarının süreleri 10 ile 60 dakika arasında ayarlanabilmektedir. Günde 20 dakika, haftada kez çalışma yeterli olabilmektedir. Daha fazla çalışma daha olumlu sonuçlar sağlayacaktır.

50 RESPeRATE SOLUNUM DÜZENLEYİCİ CİHAZ
CİHAZIN DİĞER ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI Non-farmakolojiktir (İlaç içermez) Yan etkisi yoktur. İlaç kullanım kısıtlaması olan hastalarda da rahatlıkla kullanılabilir İlaçlarla etkileşime girmez. Mevcut tedaviyi tamamlamak üzere güvenle kullanılabilir. Tedaviyi mükemmel destekler FDA onaylıdır. CE ve ISO belgeleri vardır METRATIP Medikal Gereçler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

51 -- panik atakların önlenmesi -- uyku bozukluklarının giderilmesi
CİHAZ-REHBERLİĞİNDE DÜŞÜK-FREKANSLI DÜZENLENMİŞ SOLUNUM UYGULAMASININ DİĞER YARARLARI Bu tedavi, halen, -- stres giderme -- panik atakların önlenmesi -- uyku bozukluklarının giderilmesi -- uyku apnesinin hafifletilmesi vb. amaçlarla da ülkemizde ve diğer ülkelerde multidisipliner alanların kullanımındadır

52 Nefesini kontrol eden sağlığını da kontrol eder Eski bir atasözü


"METRATIP Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları