Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞGİR ORTAOKULU Rehberlik Servisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞGİR ORTAOKULU Rehberlik Servisi."— Sunum transkripti:

1 İŞGİR ORTAOKULU Rehberlik Servisi

2 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

3 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

4 MODELİN AMAÇLARI Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek
Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Öğretmenin meslekî performansını artırmak

5 MODELİN AMAÇLARI Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek

6 MODELİN UYGULANMASI eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek

7 Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler
Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8 MODELİN UYGULANMASI Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek Her bir dersten 20 soru sorulacak, 40 dk süre verilecek.

9 MODELİN UYGULANMASI Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller
dışında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

10 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

11 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

12 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

13 Sınav tarihleri Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınav Tarihleri
Sınav Sonuçlarının İlanı I. Dönem 28-29 Kasım 2013 Aralık 2013 Ocak 2014 II. Dönem Nisan 2014 Mayıs 2014 Haziran 2014

14 Ortak sınavlar 1. gün oturumları
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRE Türkçe 09.00 20 40 Dakika Matematik 10.10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11.20

15 Ortak sınavlar 2. gün oturumları
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRE Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 Dakika T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10.10 Yabancı Dil (İngilizce) 11.20

16 Sınava hazırlık süreci
Sınava hazırlık sürecinde hem sınava hazırlanan öğrenci hem de aile sonucun belirsizliğinden kaynaklanan yoğun bir kaygı yaşamaktadır. Bu kaygıyı sık sık birbirlerine yansıtmakta ve ilişkiler önemli oranda bu durumdan zarar görmektedir. Kaygı, öğrenmenin ve öğrendiğini kullanmanın önündeki en önemli engeldir.

17 SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE GÖZLENEN YANLIŞ ANNE- BABA TUTUMLARI
Koruyucu Aşırı sorumluluk yükleyen Sorgulayan ve yargılayan Müdahaleci Kaygılı Olağanüstü iyi davranan

18 SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİNİN PSİKOLOJİSİ
Borçluluk duygusu Alternatifsizlik Şüpheler Değer kaygısı Yakın çevre

19 SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
İletişim kazaları Aşırı duyarlılık(tepkisellik veya alınganlık) Velinin kaygısının yansımaları Deneme sınavlarının sonunda velinin yorumu Okul/ Meslek seçimine müdahaleler

20 NE YAPMALIYIZ? Olağanüstü davranmayın Sorumluluk ve özgüvenin önemi
Gençlik döneminde olduğunu unutmayın Sevgiyi şartlı sunmayın ”Ya olmazsa?” sorusunu birlikte yanıtlayın  ”Okursan hem kendini hem de bizi kurtarırsın” türünde kahramanlık rolleri yüklemeyin Huzurlu bir ortam yaratın Ders çalışma davranışını önemseyin

21 NE YAPMALIYIZ? ”Yasaklamak” yerine “kısıtlamak” Anlaşma yapın
Güvenin ifadesi Üstün beklentiler oluşturmayın Bilgili olmaktan çok sağlıklı olmak Hazıra alıştırmayın Karşılaştırmalardan uzak durun Fedakarlıkları yüzüne vurmayın Sınavı stresini kullanmasına izin vermeyin Sınav yaşamın en önemli olayı değil

22 TEŞEKKÜRLER


"İŞGİR ORTAOKULU Rehberlik Servisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları