Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞGİR ORTAOKULU Rehberlik Servisi TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞGİR ORTAOKULU Rehberlik Servisi TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1

2 İŞGİR ORTAOKULU Rehberlik Servisi

3 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

4 Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

5 MODELİN AMAÇLARI Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Öğretmenin meslekî performansını artırmak

6 MODELİN AMAÇLARI Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek

7 MODELİN UYGULANMASI 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek

8 O RTAK D EĞERLENDIRME K APSAMıNDAKI D ERSLER Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

9 MODELİN UYGULANMASI Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek Her bir dersten 20 soru sorulacak, 40 dk süre verilecek.

10 MODELİN UYGULANMASI Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

11 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

12 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

13 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

14 S ıNAV TARIHLERI DönemSınav TarihleriMazeret Sınav Tarihleri Sınav Sonuçları nın İlanı I. Dönem28-29 Kasım 201314-15 Aralık 2013Ocak 2014 II. Dönem28-29 Nisan 201410-11 Mayıs 2014Haziran 2014

15 O RTAK SıNAVLAR 1. GÜN OTURUMLARı DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISÜRE Türkçe09.002040 Dakika Matematik10.102040 Dakika Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11.202040 Dakika

16 O RTAK SıNAVLAR 2. GÜN OTURUMLARı DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRE Fen ve Teknoloji09.002040 Dakika T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 Dakika Yabancı Dil (İngilizce) 11.202040 Dakika

17 S ıNAVA HAZıRLıK SÜRECI Sınava hazırlık sürecinde hem sınava hazırlanan öğrenci hem de aile sonucun belirsizliğinden kaynaklanan yoğun bir kaygı yaşamaktadır. Bu kaygıyı sık sık birbirlerine yansıtmakta ve ilişkiler önemli oranda bu durumdan zarar görmektedir. Kaygı, öğrenmenin ve öğrendiğini kullanmanın önündeki en önemli engeldir.

18 SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE GÖZLENEN YANLIŞ ANNE- BABA TUTUMLARI Koruyucu Aşırı sorumluluk yükleyen Sorgulayan ve yargılayan Müdahaleci Kaygılı Olağanüstü iyi davranan

19 SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİNİN PSİKOLOJİSİ Borçluluk duygusu Alternatifsizlik Şüpheler Değer kaygısı Yakın çevre

20 SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR İletişim kazaları Aşırı duyarlılık(tepkisellik veya alınganlık) Velinin kaygısının yansımaları Deneme sınavlarının sonunda velinin yorumu Okul/ Meslek seçimine müdahaleler

21 NE YAPMALIYIZ? Olağanüstü davranmayın Sorumluluk ve özgüvenin önemi Gençlik döneminde olduğunu unutmayın Sevgiyi şartlı sunmayın ”Ya olmazsa?” sorusunu birlikte yanıtlayın ”Okursan hem kendini hem de bizi kurtarırsın” türünde kahramanlık rolleri yüklemeyin Huzurlu bir ortam yaratın Ders çalışma davranışını önemseyin

22 NE YAPMALIYIZ? ”Yasaklamak” yerine “kısıtlamak” Anlaşma yapın Güvenin ifadesi Üstün beklentiler oluşturmayın Bilgili olmaktan çok sağlıklı olmak Hazıra alıştırmayın Karşılaştırmalardan uzak durun Fedakarlıkları yüzüne vurmayın Sınavı stresini kullanmasına izin vermeyin Sınav yaşamın en önemli olayı değil

23 TEŞEKKÜRLER


"İŞGİR ORTAOKULU Rehberlik Servisi TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları