Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecektir. 2013 - 2014 eğitim-öğretim yılından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecektir. 2013 - 2014 eğitim-öğretim yılından."— Sunum transkripti:

1

2 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecektir. 2013 - 2014 eğitim-öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecektir. Liselere geçişteki yeni uygulamalar, öğrencilerin okullarında girmekte oldukları yazılılardan bir tanesinin ortak yapılmasından ibarettir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI:

3 1.Telafi imkânı sağlanmıştır. 2.Merkezî ortak sınavlar, iki okul gününde yapılacaktır. 3.Ortak sınavlar, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacaktır. 4.Merkezi sınavların her birinin süresi, bir yazılı süresi kadar olacaktır. 5.Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 6.Her öğrenci sınavlara kendi okulunda girecektir. Yeni Uygulamada Neler Var?

4  Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacaktır. Yeni Uygulamada Neler Var?

5  Çalışma takvimine göre konu ve kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında birinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından birinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar olan konu ve kazanımlarla sınırlı olacaktır. Yeni Uygulamada Neler Var?

6  İkinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından ikinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konular ile sınırlı kalacaktır. Yeni Uygulamada Neler Var?

7  Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak; o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmeyecektir. Yeni Uygulamada Neler Var?

8  Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacaktır.  Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Yeni Uygulamada Neler Var?

9 ortak sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.  Ortak sınavlar öğrencilerin okullarda girmiş oldukları sınavların daha denetimli bir şekilde uygulanmasıdır. Eğitim öğretim döneminde öğrencilerin girmiş oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemediğinden ortak sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 3 Yanlış 1 Doğruyu Götürecek mi?

10  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır. Yeni Uygulamada Neler Var?

11  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında gireceklerdir. Yeni Uygulamada Neler Var?

12 ortak sınavlara girmek zorundadırlar.  Ortak sınavlar öğrencilerin okullarda girdikleri yazılılardan biri olduğu için, öğrenciler ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşmek için kullanmasalar dahi, ortak sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava Girmek Zorunlu mudur?

13  Ortak sınavlar, öğrencilere ekstra bir sınav getirmeksizin eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilen yazılılardan bir tanesinin merkezi yapılmasıdır. Dolayısıyla normal dönemde geçerli olan mazeret şartları, ortak sınavlar içinde geçerli olacaktır.  Mazeret sınavları, ortak sınavlarla eşdeğer nitelikte farklı sorularla, öğrencilerin kendi okulları dışında farklı sınav salonlarında yapılacağı için öğrenciler tarafından tercih edilmeyeceği düşünülmektedir. Bu yüzden öğrenciler gerçekten mazeret sahibi olmadıkları durumlarda mazeret sınavlarına girmek istemeyecektir. Mazeret sınavlarına girme şartları neler olacak, Mazeret sınavları istismar edilmez mi?

14 Ortak Sınav Tarihleri:

15

16

17  Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek,  Her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve  Her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır. Sınavların Özellikleri:

18 Derslerin Ağırlık Katsayıları:

19  Yılsonu Başarı Puanı  Yılsonu Başarı Puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.  Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yılsonu Başarı Puanı:

20 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı  Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı hesaplanacaktır.  Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı:

21 Yerleştirmeye Esas Puan:

22  Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacaktır.  Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?

23 Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, 3. Tercih önceliği, 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı. Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?

24  Dersi, derste öğrenmeye çalışınız.  En iyi öğrenme, derste gerçekleşen öğrenmedir.  Anlamadığınız yerleri derste öğretmeninize mutlaka sormalısınız. Sınavlara Hazırlanırken: 1

25  Her dersten önce, işlenecek konu ya da kazanımla ilgili ön hazırlık yapmalısınız.  Bu hazırlık, konuyu okumak ya da çalışma kitabındaki ön hazırlık çalışmalarını yapmak olabileceği gibi, konu ya da kazanımla ilgili kitap okuma, belgesel/film izleme, haber okuma, araştırma yapma gibi çalışmalar da olabilir. Sınavlara Hazırlanırken: 2

26  Sınava hazırlanırken, 8. sınıf ders konularına/kazanımlarına odaklanınız.  Her bir kazanımla ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaya çalışınız. Sınavlara Hazırlanırken: 3 Sınavlara ait konu ve kazanımlara, www.altindagram.meb.k12.tr web adresinin Rehberlik>Rehberlik Araçları Bölümünden, sınavı tanıtan Liselere Geçiş Ortak Sınav Tanıtım Afişi’nden ulaşabilirsiniz. www.altindagram.meb.k12.tr

27  Özellikle Türkçe ve Matematik derslerinin kazanımları sarmal bir yapıya sahip olduğundan, bu kazanımlar yalnızca 8. sınıfla sınırlı olmayacaktır.  Bu nedenle, bu derslerin önceki yıllardaki kazanımlarına da sahip olmaya çalışınız. Sınavlara Hazırlanırken: 4

28 kazanımlarla ilgili  İngilizce dersi için, kazanımlarla ilgili sözcüklerin anlamlarını mutlaka öğrenmelisiniz! Sınavlara Hazırlanırken: 5

29 konu ve kazanımları sürekli olarak tekrar etmenin önemi büyüktür,  Çalışmalarınızda, konu ve kazanımları sürekli olarak tekrar etmenin önemi büyüktür, unutmayınız! Sınavlara Hazırlanırken: 6

30 farklı soru türlerini çözmeye çalışınız.  Kazanımları pekiştirmek için farklı soru türlerini çözmeye çalışınız. Sınavlara Hazırlanırken: 7

31  Konu ve kazanımları destekleyecek değişik etkinlikler yapmaya çalışınız:  Kazanımlarla ilgili film, belgesel izleme; araştırma yapma; gezi ve gözlem yapma; günlük haberleri izleme; hobilere sahip olma gibi. Sınavlara Hazırlanırken: 8

32  Sınavlarda, zamanınızı doğru kullanmaya dikkat ediniz.  Değişik denemeler yaparak, zamanı doğru kullanma konusundaki becerinizi arttırınız. Sınavlara Hazırlanırken: 9

33  Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyeceğinden, cevaplanmamış soru bırakmamaya çalışınız.  Tam bilgi sahibi olmadığınız sorularda, elediğiniz seçeneklerin dışında size en yakın gelen seçeneği işaretleyiniz. Sınavlara Hazırlanırken: 10

34  Günlük çalışma planı hazırlayınız ve bu plana uymaya çalışınız.  Çalışma aralarındaki zamanınızda, sizi dinlendiren etkinliklere yer veriniz. Sınavlara Hazırlanırken: 11

35 Doğru çalışmak, çok çalışmaktan daha etkilidir ; Unutmayın! Sınavlara Hazırlanırken: 12

36


"8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecektir. 2013 - 2014 eğitim-öğretim yılından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları