Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜDEK 2003-2004 Dönemi Değerlendirmeleri: Bir Başlangıç Prof. Dr. Bülent E. Platin MÜDEK Başkanı 1. Ulusal Mühendislik Kongresi 21 Mayıs 2004 Eski Foça,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜDEK 2003-2004 Dönemi Değerlendirmeleri: Bir Başlangıç Prof. Dr. Bülent E. Platin MÜDEK Başkanı 1. Ulusal Mühendislik Kongresi 21 Mayıs 2004 Eski Foça,"— Sunum transkripti:

1 MÜDEK 2003-2004 Dönemi Değerlendirmeleri: Bir Başlangıç Prof. Dr. Bülent E. Platin MÜDEK Başkanı 1. Ulusal Mühendislik Kongresi 21 Mayıs 2004 Eski Foça, İzmir

2 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 2/18 SUNUM KAYNAKLARI MÜDEK değerlendirme hazırlıkları MÜDEK değerlendirme deneyimleri Şubat 2004 MÜDEK Çalıştayı

3 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 3/18 DEĞERLENDİRME HAZIRLIKLARI Değerlendirme Başvuruları Ocak 2003 Niyet Bildirimi Üniversite9 Program türü10 Toplam program23

4 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 4/18 Değerlendirici Adaylarının Belirlenmesi (Ocak 2003) DEĞERLENDİRME HAZIRLIKLARI Başvurulan program kompozisyonunun yedekli karşılanması Mühendislik eğitimini değerlendirme sürecine aşinalık – ABET/EFQM deneyimi Farklı kurumlardan katılım Gönüllülük

5 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 5/18 MÜDEK Eğitim Çalıştayı (Ocak 2003) DEĞERLENDİRME HAZIRLIKLARI Katılımcı sayısı: 30 (8 MÜDEK üyesi + 22 değerlendirici adayı) Süre: 2 gün Yürütücüler: 2 ASME-ABET yetkilisi İçerik: ABET değerlendirme süreci ve değerlendirici odaklı

6 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 6/18 DEĞERLENDİRME HAZIRLIKLARI Değerlendirme Başvuruları Ocak 2003 Niyet Bildirimi Üniversite9 Program türü10 Toplam program23 * Yalnız biri Ocak 2003’te niyet bildirenlerden Ağustos 2003 Başvuru 2* 5 7

7 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 7/18 Değerlendirme Takımlarının Kurulması (Ağustos 2003) DEĞERLENDİRME HAZIRLIKLARI Başvurulan programların yeni kompozisyonunun yedekli karşılanması  4 YENİ DEĞERLENDİRİCİ ADAYININ BELİRLENİP DEVREYE ALINMASI Üst düzey ABET deneyimi Farklı kurumlardan katılım Olası çıkar çatışmalarına önlenmesi Yardımcı değerlendirici kullanımı

8 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 8/18 MÜDEK Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı (Eylül 2003) DEĞERLENDİRME HAZIRLIKLARI Katılımcı sayısı: 27 (6 MÜDEK üyesi + 21 değerlendirici adayı) Süre: 1 gün Yürütücüler: 4 MÜDEK üyesi + 2 değerlendirici İçerik: MÜDEK değerlendirme süreci ve değerlendirici odaklı (MÜDEK Eğitim Çalışma Grubu’nca geliştirildi)

9 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 9/18 DEĞERLENDİRME DENEYİMLERİ İki Üniversite oGoGazi Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi – 5 program) oAoAnkara Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi – 2 program) İki değerlendirme takımı (toplam 18 kişi) oEoEş takım başkanlı ve yardımcı değerlendiricili Takım içi dinamikler Takım başkanlarının liderlik görevleri – takım içi uyum ve takımlar arası eşgüdüm Ön incelemeler ve kurumlarla ön temaslarda ilkeler ve eşgüdüm Ziyaret tarihi belirleme 2003-2004 Değerlendirme Dönemi (Eylül 2003 – Nisan 2004)

10 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 10/18 DEĞERLENDİRME DENEYİMLERİ Takımların üniversite ziyaretleri (ikisi de Aralık 2003’te 1 hafta ara ile yapıldı) o2o2.5 gün (Pazar-Pazartesi-Salı) oÖoÖn hazırlığın önemi oYoYoğun ve programlı bir yerinde inceleme ve görüşme etkinliği oToTakım toplantıları – değerlendirmeler – takım içi dinamikler Bulguların ve değerlendirmelerin paylaşılması, üzerlerinde uzlaşma Değerlendirmelerde programlar arası farklılıkların giderilmesi, tutarlılığın ve normalizasyonun sağlanması Değerlendirmelere ve çıkış bildirimine son şekillerinin verilmesi Bir sonraki günün programının yeniden düzenlenmesi oDoDeğerlendirmelerin takım başkanına yazılı teslimi oÜoÜniversite yönetimi ile son toplantı ve çıkış bildiriminin okunması 2003-2004 Değerlendirme Dönemi (Eylül 2003 – Nisan 2004)

11 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 11/18 2003-2004 Değerlendirme Dönemi (Eylül 2003 – Nisan 2004) DEĞERLENDİRME DENEYİMLERİ Takım raporlarının hazırlanması oKoKurumların çıkış bildirimine 30 gün yanıtı oDoDeğerlendirici raporlarının 30 gün yanıtları da göz önüne alınarak hazırlanması ve takım başkanına iletilmesi oRoRaporların takım başkanınca bir araya getirilmesi, programlar arası değerlendirme farklılıklarının giderilmesi, tutarlılığın ve normalizasyonun sağlanması Raporların değerlendirme takımlarında yer almamış bir MÜDEK üyesince gözden geçirilmesi, takımlar ve programlar arası değerlendirme farklılıklarının giderilmesi, tutarlılığın ve normalizasyonun sağlanması Raporların MÜDEK toplantısında görüşülmesi, takımlar ve programlar arası değerlendirme farklılıklarının giderilmesi, tutarlılığın ve normalizasyonun sağlanması – yetkinlik kararının alınması

12 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 12/18 (Şubat 2004) MÜDEK EĞİTİM ÇALIŞTAYI Katılımcı sayısı: 19 (kar fırtınası öncesi 28) oPoProgramlarını MÜDEK değerlendirmesinden geçirmeyi planlayan 7 üniversitenin Ankara, Atatürk, Dokuz Eylül, Fırat, Gaziantep, Haliç, Süleyman Demirel, Sütçü İmam genelde yöneticileri 2 Dekan, 6 Dekan Yrd., 4 Bölüm Bşk., 2 Bölüm Bşk. Yrd. Süre: 1 gün Yürütücüler: 4 MÜDEK EÇG üyesi İçerik: MÜDEK ölçütleri ve MÜDEK değerlendirme süreci odaklı

13 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 13/18 KAZANIMLAR MÜDEK Ülkede bir ilki gerçekleştirmiş olmak Çeşitli üniversitelerdeki mühendislik programlarının değerlendirilmesi konusunda oluşan birikimden bir artı değer yaratmış olmak Program değerlendirme sürecini ayrıntılı bir şekilde planlayarak yürütmüş olmak, yürütülebildiğini kanıtlamış olmak Program değerlendirme sürecini yaşayarak öğreniyor ve deneyim kazanıyor olmak Programlarının değerlendirilmesi için gönüllü olmuş üniversitelere, gönüllü uzmanlar aracılığı ile ölçütlere dayalı bir dış değerlendirme sağlamış olmak Program değerlendirme anlayışını ve sürecini yükseköğrenim kurumları ile paylaşıyor olmak

14 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 14/18 KAZANIMLAR Programları Değerlendirilen Kurumlar Programlarını MÜDEK ölçütleri ile karşılaştırarak, olası yetersizlikleri vakitlice görüp bunları giderecek önlemleri alma fırsatını yakalamış olmak Paydaş girdisine dayalı program eğitim hedefleri saptama yaklaşımını kurumsal bir yaklaşım olarak kabul etmiş olmak Mezun kazanımlarına dayalı eğitim süreci tasarlama, uygulama, ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemiş olmak Özdeğerlendirme Raporu hazırlama sürecini yaşayarak, kurumsal verilerin düzenli bir şekilde toplanması ve değerlendirmesi fırsatını yakalamış olmak Değerlendirici takımla kurum ziyareti yaşayarak, kurum dışı uzmanlarca yapılan inceleme ve temaslarda öne çıkanlar konusunda deneyim kazanmış olmak Mühendislik programları için gönüllü uzmanlar aracılığı ile ölçütlere dayalı bir dış değerlendirme almış olmak

15 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 15/18 GÖZLEMLER Değerlendiriciler Gönüllülük Motivasyon Değerlendirilen mühendislik programlarının iyileştirme çabalarına destek arzusu Uzlaşma kültürünü kullanarak takım içinde ortak akla varma isteği Görevi yerine getirmede mükemmeli arama eğilimi Değerlendirilen kuruma ve meslektaşlarına saygı ve hassasiyet Uzmanlığını paylaşma isteği

16 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 16/18 GÖZLEMLER Kurumlar Değerlendirmenin gönüllülüğe dayandırılması nedeni ile meslektaş değerlendirmesinin kabul görmesi MÜDEK değerlendirmelerinin olası yansıması oYoYapıcı bir geri besleme olarak kabulü oPoProgramlarının kalitesini artırmak için bir araç olarak görülmesi oKoKaynak tahsisi için bir araç olarak kullanımı Program değerlendirme ve iyileştirme konularında heyecan, istek ve kararlılık, üst yönetimlerin kuvvetli desteği Kurumlarda değişim kültürünün yerleşmeye başlamış olması, eleştiri- özeleştiri ve “benchmarking” anlayışlarının büyük ölçüde başlamış olması Programlar içinde katılımın ve ortak hedefe doğru işbirliği anlayışının gelişiyor olması

17 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 17/18 BAZI ÖZDEĞERLENDİRME VURGULAMALARI Dekanlara, Bölüm Başkanlarına ve programların ölçme- değerlendirme sorumlularının alacakları MÜDEK eğitimlerinin özdeğerlendirme çalışmalarına çok olumlu etkisi bulunmakta MÜDEK değerlendirmesi başvurusu öncesi hazırlık (özdeğerlendirme) ve süresi çok önemli (Bu hazırlık süresi, değerlendirilecek programın sürekli iyileştirme sisteminin tasarlanmasına, kurulmasına, çalıştırılmasına, ilk sonuçlarının alınması ve geri beslenmesiyle ilk iyileştirme önlemlerinin hayata geçirilmesine izin verecek uzunlukta olmalı) Özellikle program çıktılarının (kazanımlarının) belgelenmesi, belgelenmiş sonuçlar üzerinden değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin sürdürülebilirliğinin kanıtlanması özdeğerlendirme sürecindeki en yoğun ve en zaman alıcı hazırlık etkinliği

18 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 - Eski Foça, İzmir MÜDEK 18/18 MÜDEK http://mudek.me.metu.edu.tr/ TEŞEKKÜRLER


"MÜDEK 2003-2004 Dönemi Değerlendirmeleri: Bir Başlangıç Prof. Dr. Bülent E. Platin MÜDEK Başkanı 1. Ulusal Mühendislik Kongresi 21 Mayıs 2004 Eski Foça," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları