Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

05.04.2015 PROGRAM TASARIMI. 05.04.2015 Programı Tasarımı; Programın hangi ögelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Öğretimin düzenlenmesini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "05.04.2015 PROGRAM TASARIMI. 05.04.2015 Programı Tasarımı; Programın hangi ögelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Öğretimin düzenlenmesini."— Sunum transkripti:

1 05.04.2015 PROGRAM TASARIMI

2 05.04.2015 Programı Tasarımı; Programın hangi ögelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Öğretimin düzenlenmesini anlamlı bir bütünlük içinde ele almayı amaçlar.

3 05.04.2015 Programın Temel Ögeleri HEDEF DEĞERLENDİRME ÖĞRENME YAŞANTILARI İÇERİK Program tasarımları, bu ögelere farklı ağırlıklar verilerek oluşturulur.

4 05.04.2015 Program tasarımı çalışmasıyla; Ne yapılmalıdır? Konu alanı neleri içermelidir? Hangi strateji, kaynak ve etkinlikler kullanılmalıdır? Hangi ölçme teknikleri ve araçlar kullanılmalıdır? sorularına yanıt aranmaktadır.

5 05.04.2015 Bu dört öge birbiriyle sürekli ilişki içindedir. Bir öge hakkında verilen karar diğerlerini de etkilemektedir. Program tasarımı çalışmasında;

6 PROGRAM HEDEF İÇERİK YÖNTEM DEĞERLENDİRME ORTAM *Mekan *Araç *Gereç *Donatım *Saat *Ay *Yıl *Öğretmen *Yönetici *Uzman *Görevliler *Eğitimin ilkeleri *Sistemin ilkeleri *İletişim ilkeleri *Uzak Amaçlar *Genel Amaçlar *Özgeçmiş *Yetenek *İhtiyaç SÜRE İNSAN GÜCÜ KURAMAMAÇLAR ÖĞRENCİ TEMEL ÖGELERİ AÇISINDAN EĞİTİM

7 05.04.2015 (Oliva,1998) İhtiyaçların belirlenmesi Amaçların belirlenmesi İçeriğin seçimi İçeriğin düzenlenmesi Öğrenme yaşantılarının seçimi Neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması Program öğelerinin sırası ve ilişkilerinin kontrolü

8 05.04.2015 BAŞLA İhtiyaçları Belirleme Genel Amaçları Belirleme Amaçları Saptama İçeriği Seçme İçeriği Düzenle Öğrenme Yaşantılarını Belirleme Öğrenme Yaşantılarını Düzenleme Değerlendirme yapma Sonuç yeterli mi? Evet Ayrıntılı İşleri Formüle Etme İşlemleri Tekrar Belirleme BİTİR Hayır

9 Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. Programın hazırlanması için ihtiyaçlar belirlenir ve bu ihtiyacın en iyi şekilde karşılanması söz konusudur. Program hedeflerinin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını, yerinde olup olmadığını ortaya koymaya yardımcı olur. Bu amaçla ihtiyaç saptama çalışmalarında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmalıdır. 05.04.2015

10 İhtiyaç Analizinde Şu Sorulara Cevap Aranır; Toplumun beklenti ve ihtiyaçları nelerdir? Bireyin ihtiyaçları nelerdir? Konu alanı ile ilgili ihtiyaçlar nelerdir? Çalışma ortamının özel ihtiyaçları nelerdir? 05.04.2015

11 İHTİYAÇ BELİRLEME SÜRECİ Hazırlık: Öncelikli işlemlerin ve hedef grubunun belirlenmesi Bilgi Toplama: İhtiyaç duyulan bilgilerin uygun veri toplama araçlarıyla toplanması Bilgilerin Analizi: Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi Bilgilerin Rapor Edilmesi: Yorumların ve sonuçların bir araya getirilmesi Bilgilerin Kullanımı: Sonuçların ilgililerle paylaşılması ve gerekli durumlarda işe koşulmasını içerir. 05.04.2015

12 İHTİYAÇ SAPTAMADA KULLANILAN BAŞLICA TEKNIKLER 1. Delphi Tekniği 2. Progel (Dacum) Tekniği=Görev Analizi 3. Gözlem 4. Ölçme Araçları –Testler/Anketler 5. Görüşme- Bireysel ve Grup Toplantıları 6. Kaynak Tarama 7. Yeterliliklerin Belirlenmesi 05.04.2015

13 Amacı; konu ile ilgili seçilmiş uzman grubunun akılcı bir yaklaşımla ortak görüşlerinin alınması çabalarıdır. Teknik, bir dizi anketin kontrollü dağıtımı sonucu elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sürecidir. 05.04.2015 13 Delphi Tekniği-Anket Geliştirme

14 Ekonomiktir. Konu dışına çıkılmaz. Etkilenmeler görülmez. Tartışmalar gerçekleşmez. Karar alma adilce gerçekleşir. Bağımsız düşünmeye yöneltir. 05.04.2015 14 Delphi Tekniği’nin Olumlu Yönleri

15 I. Ana amaç belirleme II. Uzmanların seçimi III. 1. tur: Uzman görüşleri alınır. IV. 2. tur: Görüşler incelenir. V. 3. tur: Ortak görüşe varılmaya çalışılır. VI. 4. tur: Ortak görüşe ulaşmak amaçlanır. VII. Sonuçlar sıralanır (çoğunluk, ortalama, azınlık ). 05.04.2015 15 Tekniğin İşleyişi

16 İş ortamında işin en gerekli olan işlemleri işin ustaları tarafından belirlenir. 05.04.2015 16 Progel (Dacum) Tekniği

17 Eğitim ihtiyacını belirleme Program geliştirme İş tanımlarının yapılması Öğrenci / işçi değerlendirilmesi Beceri testleri geliştirme Öğrenci eğitim ve rehberlik çalışmaları 05.04.2015 17 Progel (Dacum) Tekniği’nin Kullanıldığı Alanlar

18 1. Program alanının belirlenmesi 2. Beceri alanlarının belirlenmesi 3. İşlemlerin belirlenmesi 4. Beceri alanları ve işlemlerin belirlenmesi 5. Bilgi ve beceriye dayalı işlemlerin sıralanması 6. İşin gerektirdiği işlemlerin saptanması 7. İşin gerektirdiği işlemlerin değerlendirilmesi 05.04.2015 18 Progel (Dacum) Tekniği’nin İşleyişi

19 Gözlem: Anne baba, öğretmen, okul yöneticilerinin gözlemleri değerlendirilir. 05.04.2015

20 Ölçme Araçları – Testler Bireyde aranan özelliklerin ne miktarda var olduğunu saptamak üzere yapılan işlemlerdir. 05.04.2015 20

21 Güdümlü görüşme Yarı güdümlü görüşme Doğal görüşme 05.04.2015 21 Görüşme-Grup Toplantıları

22 Literatür Tarama Raporları Değerlendirme Mevcut Programı İnceleme 05.04.2015 22 Kaynak Tarama

23 Ödev Psikolojik danışmanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi? Psikolojik danışmanlar hangi yeterliliklere sahip olurlarsa, iş yaşamlarında daha verimli, daha başarılı olabilirler? 05.04.2015


"05.04.2015 PROGRAM TASARIMI. 05.04.2015 Programı Tasarımı; Programın hangi ögelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Öğretimin düzenlenmesini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları