Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL AÇIDAN iKS Kurumsal Amaçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL AÇIDAN iKS Kurumsal Amaçlar"— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL AÇIDAN iKS Kurumsal Amaçlar
Öz Değerlendirme ve Teknik Özellikler

2 Okullar arası bir tür ödül-ceza aracı değildir.
KURUMSAL OLARAK İKS’ nin KULLANIMI Kanıt tabanlı bir yönetim ve kurumsal gelişim kültürü İKS; kurumsal olarak okulların kendi durumlarını tespit, teşhis, gelişim ve değerlendirilmesini amaçlar. Okullar arası bir tür ödül-ceza aracı değildir.

3 İKS’ YE DAYALI OKUL GELİŞİMİ
İKS’ ye DAYALI ÖZ-DEĞERLENDİRME BİR AMAÇ DEĞİLDİR. OKUL GELİŞİMİ İÇİN BİR ARAÇTIR.

4 NEDEN ÖZ- DEĞERLENDİRME...
? NEDEN ÖZ- DEĞERLENDİRME...

5 ÖZ DEĞERLENDİRME NEDİR?...
Bir kurumun faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının bir yönetim modelini ve belli ölçütleri esas alarak kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesi Belirli ölçütler çerçevesinde, girdiler, süreçler, çıktılar ve sonuçlar açısından kurumun kendini değerlendirmesinin sağlanmasıdır.

6 İKS AÇISINDAN ÖZ DEĞERLENDİRME
Bir ilköğretim okulunun girdiler, süreçler, çıktılar ve sonuçlar olarak gerçek durumunu, sistematik ve periyodik biçimde teşhis etmeye yönelik özgül bir okul yönetim sürecidir. Bu sürecin aracı olarak : “İKS” ile gözlenebilir ve ölçülebilir kanıtlara dayalı veriler ile belirlenmiş ölçütleri karşılaştırarak kurumun durumu ve iyileştirmeye açık alanları ortaya koyar.

7 İKS’ye Göre Öz-değerlendirme Süreci
Okulun; Fotoğrafının çekilmesi, Güçlü, zayıf ve gelişmesi gereken alanlarının belirlenmesi , İçe dönük bir biçimde değerlendirilmesi, Kendi durumunu kendinin teşhis etmesi, Mevcut durumu tespit ederek, gelişme planları için gerekli verileri üretmesi beklenmektedir.

8 Sistematik yaklaşımla okulda; öz değerlendirmenin kullanımı
Raporların incelenmesi, İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, Görev alacak kişilerin/ekibin, kaynakların, adımların belirlenerek çalışma planlarının hazırlanması, Çalışma planlarına, OGYE’ ce geri bildirim verilmesi, Hedeflerin okul gelişim planına yansıtılması, Uzun erimde kurumun stratejik planına hedeflerin ve süreçlerin aktarılması aşamaları gözetilerek kullanılır.

9 İL/İLÇEDE ve BAKANLIKTA İKS SONUÇLARININ KULLANIMI
Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde bir planlama, izleme ve destek aracı: Merkezi ve bölgesel vizyon ve misyon belirlemede, Merkezi ve bölgesel stratejik planlama için kanıt tabanı sağlamada, İlköğretim kurumlarını izleme ve eksiklikleri tespit etmede, Kaynakları ve destek hizmetlerini bu alanlara yoğunlaştırmada, Merkezi ve yerel düzeydeki iyileştirici çalışmalar için veri temininde, Sorunlara doğru teşhis ve doğru müdahale ve izlemede, Kaynakların planlanması ve organizasyonunda, Çocuk odaklı , hak tabanlı ve demokratik okulların sağlanmasında İKS sonuçları kullanılacaktır.

10 “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”
TEŞEKKÜRLER… “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”


"KURUMSAL AÇIDAN iKS Kurumsal Amaçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları