Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve MÜDEK Deneyimi Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve MÜDEK Deneyimi Ayşe Erdem-Şenatalar MÜDEK Başkanı ELECO’ 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve MÜDEK Deneyimi Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve MÜDEK Deneyimi Ayşe Erdem-Şenatalar MÜDEK Başkanı ELECO’ 2006."— Sunum transkripti:

1 Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve MÜDEK Deneyimi Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve MÜDEK Deneyimi Ayşe Erdem-Şenatalar MÜDEK Başkanı ELECO’ 2006 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu 6-10 Aralık 2006, Bursa

2 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 2 İçerik o MÜDEK’in kuruluşu, yapısı ve işleyişi o MÜDEK değerlendirme süreci o Değerlendirme ölçütleri o Bugüne kadar yapılanlar, öğrenilenler o Önümüzdeki işler, hedefler

3 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 3 Ocak 2001: Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) kuruldu. o Türkiye ve KKTC'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakültelerinin dekanlarından oluşmaktadır. o 2005 itibariyle 91 üyesi var. Mayıs 2001: Mühendislik Eğitimini Değerlendirme Grubu oluşturuldu. Ocak 2002: Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Sistemi’nin kurulması benimsendi. Mayıs 2002: Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) kuruldu. Mühendislik Değerlendirme Kurulu’nun (MÜDEK) Doğuşu

4 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 4 Temel Amacı: Mühendislik eğitimini teşvik edip ilerletmek; böylece daha iyi eğitilmiş, kalitesi yüksek mühendisler yetiştirilmesini sağlayarak toplum refahını ileri götürmek Temel Görevleri: Mühendislik (lisans) programlarını değerlendirmek Değerlendiricileri seçmek ve eğitmek Program yöneticilerini ve öğretim üyelerini program değerlendirmesi konusunda bilgilendirmek ve eğitmek Değerlendirme ölçütlerini gözden geçirmek ve yenilemek MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu

5 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 5 MÜDEK Temel Özellikler Bağımsız bir sivil toplum girişimi Fakülte Dekanları ile ilişkisiz kadro Değerlendirmelerde son karar organı Nesnel ölçütlere dayalı değerlendirme Açıklık, şeffaflık   kurumsal gizlilik Hafızalı kadro değişimi

6 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 6 MÜDEK Üyeleri Toplam sekiz üye o 4 üniversite öğretim üyesi o 2 sanayi temsilcisi o 1 KalDer temsilcisi o 1 TMMOB temsilcisi Gönüllülük temeline dayalı görevlendirme MDK üyeleri MÜDEK üyesi olarak görev yapamıyor 2 yıllık görev süresi (ardışık en çok 3 dönem) Aralarından 3 üye: o Başkan o Başkan yardımcısı (bir sonraki dönemin başkanı) o Önceki başkan

7 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 7 MÜDEK Üyeleri (2006) Ayşe Erdem-Şenatalar (İTÜ) (Başkan) Aydın Kosova (KalDer) Bülent E. Platin (ODTÜ) (Önceki Başkan) Erbil Payzın (Payzın Danışmanlık Ltd.) (Bşk. Yrd.) Gökhan Baykal (Boğaziçi Ü.) Hamit Serbest (Çukurova Ü.) Orhan Örücü (TMMOB) Refik Üreyen (TTGV)

8 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 8 Eğitim Çalışma Grubu MDK Değerlendirme Takımı Değerlendirme Takımı Değerlendirme Takımı MÜDEK MÜDEK Yapısı

9 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 9 MÜDEK Değerlendirme Takımları Değerlendirilecek programları yürüten her fakülte için ayrı bir TAKIM TAKIM BAŞKANI (MÜDEK Üyesi) Değerlendirilen her program için en az bir PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ

10 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 10 MÜDEK Program Değerlendiricileri Alanlarında yetkin kişiler (üniv. + sanayi) Değerlendirici eğitimi görmek zorundalar Gönüllülük temeline dayalı görevlendirme MDK üyeleri MÜDEK değerlendiricisi olarak görev yapamıyor Takımlar değerlendirici havuzundan seçilen üyelerce oluşturuluyor Kurumla organik bağı ya da çatışması olan değerlendiriciler o kurum için takım üyesi olamıyor

11 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 11 MÜDEK Değerlendirmeleri Gönüllülük esasına dayanıyor o Program gönüllü olarak MÜDEK’e başvuruyor o Değerlendiriciler gönüllü olarak görev yapıyor Çıktılara dayalı nesnel değerlendirme ölçütleri Başvuran kurum ve program tarafından hazırlanan özdeğerlendirme raporu Meslektaşlardan oluşan değerlendirme takımı (akran değerlendirmesi) Kurum ziyareti (3 gün) Değerlendirmenin dönemsel tekrarı ( maks. 6 yıl)

12 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 12 MÜDEK Değerlendirme Süreci Takvimi [2006-2007 Değerlendirme Dönemi] 1.MÜDEK'e başvuru (Dekanlıklar) [15 Ocak 2006] 2.Özdeğerlendirme Raporlarının (ÖDR) hazırlanması ve MÜDEK’e teslimi (Dekanlıklar + Bölümler) [01 Ağustos 2006] 3.Değerlendirme takımlarının kurulması (MÜDEK) [Ağustos 2006] 4.ÖDR incelenmesi, kurumlardan ek bilgi istenmesi (Değerlendirme Takımları) [Eylül-Ekim 2006] 5.Kurum ziyareti (Değerlendirme Takımları) [Kasım-Aralık 2006] 6.Değerlendirme raporları (Değerlendirme Takımları) [Ocak-Şubat 2007] 7.Değerlendirmenin sonuçlandırılması (MÜDEK) [Mart-Haziran 2007]

13 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 13 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 1.Öğrenciler 2.Program Eğitim Amaçları 3.Programın Çıktıları ve Değerlendirme 4.Meslek Eğitimi 5.Öğretim Kadrosu 6.Altyapı 7.Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 8.Program Ölçütleri

14 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 14 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri Ölçüt 1 Öğrenciler Ölçüt 6 Altyapı Ölçüt 4 Meslek Eğitimi Ölçüt 5 Öğretim Kadrosu Ölçüt 8 Program Ölçütleri Ölçüt 7 Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar PROGRAM Ölçüt 2 Program Eğitim Amaçları Ölçüt 3 Program Çıktıları ve Değerlendirme girdi nitelikli çıktı nitelikli

15 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 15 Sürekli İyileştirme Çevrimleri Program eğitim amaçlarına erişimin ölçülmesinde kullanılacak göstergelerin belirlenmesi Program çıktılarına nasıl erişileceğinin belirlenmesi Program çıktılarına erişimin nasıl ölçülüp değerlendirileceğinin belirlenmesi Eğitim programı ve öğrenci çalışmaları Ölçme Değerlendirme Program eğitim amaçlarının belirlenmesi Paydaş girdilerinin sağlanması Program eğitim amaçlarına erişmek için gerekli program çıktılarının belirlenmesi

16 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 16 Ölçüt 2 - Program Eğitim Amaçları Program eğitim amaçları, mezunların bir programı bitirmelerini izleyen bir kaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler olmalıdır. Bir kurumun, değerlendirilmesini istediği her mühendislik programı için; (a)kurum özgörevi ile ve bu ölçütlerle uyumlu yayınlanmış ayrıntılı eğitim amaçları, (b)programın paydaşlarının gereksinimlerine dayalı olarak amaçlarını belirlemeye ve düzenli olarak değerlendirmeye yönelik bir yöntemi, (c)öğrencileri bu amaçlara ulaşmaya hazırlayacak bir eğitim programı ve uygulama yöntemi, (d)bu amaçlara ulaşıldığını kanıtlayacak ve sonuçlarının programın etkinliğini geliştirmek üzere kullanıldığı bir sürekli değerlendirme mekanizması olması gereklidir.

17 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 17 Ölçüt 3 - Program Çıktıları ve Değerlendirme Program Çıktıları, öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi ve becerileri tanımlayan ifadeler olmalıdır. Mühendislik programları, mezunlarının bu ölçütte yer alan 11 niteliğe sahip olduğunu kanıtlamalıdır. Kurumun tanımlayacağı Program Çıktıları, bu 11 niteliğin yanında programın eğitim amaçlarına erişilmesi için gerekli diğer ek nitelikleri de içermelidir.

18 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 18 Ölçüt 3 - Program Çıktıları ve Değerlendirme Mühendislik programları, mezunlarının aşağıdaki niteliklere sahip olduğunu kanıtlamalıdır: a) matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi b) deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi c) istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi d) disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi e) mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi f) mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) etkin iletişim kurma becerisi h) mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi j) çağın sorunları hakkında bilgi k) mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

19 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 19 Ölçüt 3 - Program Çıktıları ve Değerlendirme Her programın sonuçları belgelenmiş bir değerlendirme yöntemi olmalıdır. Değerlendirme yönteminin, program çıktılarının ölçülmesini sağladığı kanıtlanmalıdır. Ayrıca, değerlendirme sonuçlarının, programın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde kullanıldığının kanıtları sunulmalıdır.

20 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 20 2003-2005 Değerlendirilen 2006 Değerlendirmede Türkiye + KKTC Toplamı Üniversite6279 Fakülte6293 Program Türü11 952 Program Sayısı31* 13*559 MÜDEK Değerlendirmeleri ve Türkiye’deki Mühendislik Programları * Ara değerlendirmeler dahil

21 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 21 MÜDEK Eğitim Çalışmaları Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayları: o 2003: 2 gün (ABET-ASME işbirliği ile) değerlendirici eğitimi (Ocak’03); 1 gün değerlendirici eğitimi (Eylül’03) o 2004: 1 gün değerlendirici eğitimi + 1 gün takım üyeleri çalıştayı o 2005: 1 gün değerlendirici eğitimi + 2x1 gün takım üyeleri çalıştayı o 2006: 2 gün değerlendirici eğitimi + 2x1 gün takım üyeleri çalıştayı o Toplam: Eğitimli 72 değerlendirici (18’i sanayiden) Başvuracak Fakülte ve Program Sorumlularına Yönelik Eğitim Çalıştayları: o 2004: 2 x 1 gün o 2005: 3 x 1 gün o 2006: 4 x 1 gün o Toplam: 49 kurumdan 206 katılımcı

22 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 22 Değerlendirmeler Sırasında Sıkça Karşılaşılan Sorunlar Program Eğitim Amaçları ölçütünün (Ölçüt 2) iyi anlaşılmaması Program çıktılarının (Ölçüt 3) ölçümünde yetersiz yöntemler kullanılması Programın mezunlarına belirli çıktıları (bilgi ve becerileri) kazandırmada yetersiz kalması o Tasarım becerileri o Deney tasarlama, veri analizi ve yorumlama becerileri o Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerileri o Etkin iletişim kurma becerileri o Yaşam boyu öğrenme becerileri o Çağın sorunları hakkında bilgi

23 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 23 Bazı İzlenimler MÜDEK değerlendirmeleri çok sıcak karşılanıyor, kabul görüyor. Programlar tarafından hazırlanan özdeğerlendirme raporları o mühendislik programlarının sürekli iyileştirilmesinde o paydaşları motive etmekte önemli bir araç olarak kullanılıyor. Program yöneticilerinin, öğretim üyelerinin sürekli iyileştirme konusundaki heyecan ve kararlılıkları üst yönetimlerden kuvvetli destek buluyor. Sürekli iyileştirmeye yönelik olarak ölçüm sonuçlarına dayalı “değişim” kültürü yaygınlaşmaya başlıyor.

24 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 24 “EUR-ACE Implementation” Projesi ve ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) İlk “EUR-ACE” Projesine MÜDEK katılımı “EUR-ACE Implementation” Projesinde MÜDEK resmi ortak ENAEE’ye (European Network for Accreditation of Engineering Education) tam üyelik (17 Kasım 2006) Proje sonucunda mühendislik akreditasyon ajnslarının “EURopean ACcredited Engineering Bachelor” ve “EURopean ACcredited Engineering Master” etiketlerini verme yetkilerini alabilmeleri için gerekli ölçüt ve süreçlerin tanımlanmış ve uygulanabilir olmaları beklenmekte

25 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 25 Önümüzdeki İşler: Hedefler MÜDEK’in dernek haline dönüşüp tüzel kişilik kazanması MÜDEK’in mühendislik programlarına yönelik bir akreditasyon kurumu olarak ulusal düzeyde resmen tanınması (YÖDEK – Kalite Tescil Belgesi) MÜDEK’in EUR-ACE etiketli akreditasyon verir hale gelmesi ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanması

26 ELECO’ 2006, Bursa MÜDEK 26 MÜDEK http://mudek.me.metu.edu.tr/ TEŞEKKÜRLER


"Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve MÜDEK Deneyimi Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve MÜDEK Deneyimi Ayşe Erdem-Şenatalar MÜDEK Başkanı ELECO’ 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları