Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ABET HAZIRLIKLARI Makina Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Ölçme Değerlendirme Komitesi (LEÖDK) Mühendislik Fakültesi Sunumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ABET HAZIRLIKLARI Makina Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Ölçme Değerlendirme Komitesi (LEÖDK) Mühendislik Fakültesi Sunumu."— Sunum transkripti:

1 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ABET HAZIRLIKLARI Makina Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Ölçme Değerlendirme Komitesi (LEÖDK) Mühendislik Fakültesi Sunumu 14 Mayıs 2008

2 2 ABET YOL HARİTASI  Performance Objectives Established?  Learning Outcomes Developped?  Performance Criteria Defined?  Curriculum aligned with Outcomes?  Assesment Methods Chosen?  Feedback Loop Closed?

3 3 TAMAMLANMIŞ SÜREÇLER  Süreçler önceden başlatılmış (1999)  2003 ABET raporunda yeralmış  Geliştirme çalışmaları halen devam etmekte  Performance Objectives Established?  Learning Outcomes Developped?  Performance Criteria Defined?  Curriculum aligned with Outcomes?

4 4 DEVAM EDEN SÜREÇLER  Bölümde LEÖDK ve yeni kurulan PK çalışma grupları tarafından halen yürütülmekte  Bu çalışmaların da bir kısmı 2003 ABET Raporunda ve 2004 ABET Rapor ekinde yer almıştır  Assesment Methods Chosen?  Feedback Loop Closed?

5 TAMAMLANMIŞ SÜREÇLER

6 6 “PERFORMANCE OBJECTIVES ESTABLISHED?” Makina Mühendisliği Lisans Programının; 3 Eğitim Amacı (Program Educational Objectives – PEO) 1999-2002 yılları arasında yapılan çalışmalar sonrasında belirlenmiş ve üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. The graduates of the B.S. program of the Mechanical Engineering Department are engineering professionals who: are sought in areas of new technology and/or product development, being innovative and entrepreneurial individuals with leadership and pioneering abilities in professional areas, identify and solve engineering problems using a scientific approach with their sound engineering base, life-long learning habits, command of advanced technology, and research abilities, seek rational solutions in their professional practice while considering their social, environmental, economical, and ethical dimensions.

7 7 “LEARNING OUTCOMES DEVELOPED?” Makina Mühendisliği Lisans Programının; Mezunlarına kazandırılması hedeflenen nitelikleri tanımlayan 14 Program Kazanımı - PK (Program Outcomes- PO) bulunmaktadır. Program Kazanımları :  Program Eğitim Amaçları belirleme çalışmalarına paralel olarak yürütülmüştür.  ABET’in program kazanımları (Criterion 3 a-k) ile ilişkilendirilmiş ve raporlanmıştır.

8 8 “PERFORMANCE CRITERIA DEFINED?”  14 Adet Program Kazanımının ölçülebilir alt bileşenleri belirlenmiştir.  Program Kazanımları’nın ölçme, değerlendirme aşamalarında bu alt bileşenlerde düzeltmeler halen devam etmektedir.

9 9 “CIRRUCILUM ALIGNED WITH OUTCOMES?”  Bölüm dersleri ile 14 adet Program Kazanımı arasında ilişkilendirme gerçekleştirildi.  Bu çalışma 2003 Kasım ABET denetimi için raporlandı.  Program Kazanımlarının ölçüm sonuçlarına göre bu ilişkilendirme süreci devam edecektir.

10 DEVAM ETMEKTE OLAN SÜREÇLER

11 11 “ASSESSMENT METHODS CHOSEN?” “FEEDBACK LOOP CLOSED?”  Değerlendirme sistemi 2006 Ocak ayında değiştirildi. EĞİTİM AMAÇLARI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ  İşveren Anketleri (1999, 2004)  Mezun Anketleri (1999, 2004) PROGRAM KAZANIMLARI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ  Yeni mezun anketi (1999’dan beri her yıl)  Ders bazında değerlendirmeler:  Öğretim üyelerinin ders değerlendirmeleri (2003-2004)  Öğrenci ders anketleri (2003 Güz - 2005 Bahar) ÖNCEKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

12 12  Program Kazanımlarının tek tek ele alınması (PK Grupları)  PK tanımlarının öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve davranışlar cinsinden netleştirilmesi  PK’lara erişim ölçümlerinde kullanılacak ölçütlerin / göstergelerin belirlenmesi  PK’lara erişim düzeylerinin bu göstergelerle ölçülmesi  Ölçümlerin değerlendirilmesi  Önerilerin oluşturulması  Program Kazanımlarının her biri için kanıta dayalı yapılan değerlendirmelerin ve önerilerin süzgeçten geçirilmesi (LEÖDK)  Bu değerlendirmelerin ve önerilerin görüşülmesi ve lisans programında/derslerde gerekli değişiklik önerilerinin oluşturulması (Lisans Eğitim Komitesi)  Lisans programındaki/derslerdeki değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması (Bölüm Kurulu)  Kararlaştırılan değişikliklerin devreye alınması (Bölüm) YENİ SİSTEM: “PK BAZINDA ÖLÇME DEĞERLENDİRME”

13 13  Bir PK önceliklendirildi ve pilot çalışma yürütüldü  Bu pilot çalışma ile diğer PK’lar için de örnek alınabilecek, sürdürülebilir bir sistematik geliştirildi.  Diğer PK’ların izleme sistematiğinin kurulması için bölümümüzde 14 alt grup oluşturuldu.  PK Alt grup çalışmalarının Haziran 2008’de tamamlanması beklenmektedir. PK Sayıları:  1:Ölçümleri ve değerlendirmesi yapılmış  1:Ölçümleri yapılmış, değerlendirmesi devam eden  6:Ölçme yöntemleri belirlenmiş, ölçümleri yapılmakta olan  6:Ölçme yöntemleri belirlenmesi çalışmaları devam eden  PK Çalışma gruplarından gelecek raporlar LEÖDK tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilecektir.  Bu raporlar Lisans Komitesi’nde değerlendirilerek programda /derslerde yapılması gereken iyileştirme önerileri belirlenip Bölüm Kurulu’na sunulacaktır. PK BAZINDA ÖLÇME DEĞERLENDİRME

14 14  Program Eğitim Amaçları ile ilgili yapılan ve ABET Ekim 2004 de raporlanan program değişiklikleri ile ilgili geri besleme sonuçları tekrar ölçülüp değerlendirilerek döngü kapatılacaktır.  PK Çalışma gruplarından gelecek raporlar Lisans Komitesi'nde değerlendirilerek programda yapılması gereken iyileştirmeler tespit edilecektir ve bu değişikliklerin etkileri tekrar ölçülerek döngü yeni ölçme- değerlendirme sistemi üzerinden bir kez daha kapatılacaktır. ASSESMENT LOOP CLOSED?


"MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ABET HAZIRLIKLARI Makina Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Ölçme Değerlendirme Komitesi (LEÖDK) Mühendislik Fakültesi Sunumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları