Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon"— Sunum transkripti:

1 Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon
Prof. Dr. Bülent E. Platin Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 12. Ulusal Kalite Kongresi 14 Ekim 2003, İstanbul

2 Akreditasyon Etkinliklerini Yürüten Kuruluşlar
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.) “Substantial Equivalency” MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) “Yetkinlik” 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

3 Ülkemizdeki ABET Etkinlikleri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994 Kimya, Maden 1996 Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina, Metalurji 2002 Bilgisayar, Çevre, Endüstri, Gıda, Havacılık, Jeoloji, Petrol ve D.Gaz [EC 2000] 2004 Elektrik-Elektronik, İnşaat, Kimya, Maden, Makina, Metalurji ve Malzeme (2. kez) [EC 2000] Bilkent Üniversitesi 1995 Endüstri 1997 Elektrik-Elektronik Endüstri (2. kez) Boğaziçi Üniversitesi 1999 Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya, Makina İstanbul Teknik Üniversitesi 2003 Deniz Teknolojisi, Endüstri, Gemi İnşaatı, Gıda, Jeofizik, Kimya, Maden, Makina, Metalurji ve Malzeme, Tekstil, Uçak, Uzay [EC 2000] 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

4 ABET Etkinlikleri ve Türkiye’deki Mühendislik Programları
Değerlendirmesi Türkiye + KKTC Toplamı (2001) Üniversite 4 67 Fakülte 9 84 Program Türü 19 44 Toplam Program 33 250 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

5 MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu
Ocak 2001: Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) kurulması ve çalışma grupları oluşturulması Mayıs 2001 – Mart 2002: Mühendislik Eğitimini Değerlendirme Grubu çalışmaları Ocak 2002: Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Sistemi’nin MDK tarafından benimsenmesi Mayıs 2002: MÜDEK’in kuruluşu 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

6 MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu
TEMEL AMAÇ Mühendislik eğitimini teşvik edip ve ilerletmek; böylece daha iyi eğitilmiş, kalitesi yüksek mühendisler yetiştirilmesini sağlayarak toplum refahını ileri götürmek TEMEL İŞLEV Mezunlarına “mühendis” derecesi verilen MDK bünyesindeki mühendislik programları için ayrıntılı bir değerlendirilme programı düzenlemek ve uygulamak 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

7 MÜDEK TEMEL ÖZELLİKLER Yönetsel özerklik
Nesnel ölçütlere dayalı değerlendirme Açıklık, şeffaflık   kurumsal gizlilik Değerlendirmelerde son karar organı Üniversite yönetimleri ile ilişkisiz kadro Hafızalı kadro değişimi 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

8 MÜDEK Yapısı MDK MÜDEK Değerlendirme Takımı Eğitim Çalışma Grubu
12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

9 MÜDEK Üyeleri Toplam sekiz üye
4 üniversite öğretim üyesi 1 TMMOB temsilcisi 1 KalDer temsilcisi 2 sanayi temsilcisi MDK üyeleri MÜDEK üyesi ya da MÜDEK Değerlendiricisi olarak görev yapamıyor 2 yıllık görev süresi (ardışık en çok 3 dönem) Aralarından 3 üye: Başkan Başkan yardımcısı (bir sonraki dönemin başkanı) Önceki başkan 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

10 MÜDEK Değerlendirme Takımları
Değerlendirilecek programları yürüten her fakülte için ayrı bir TAKIM TAKIM BAŞKANI (MÜDEK Üyesi) Değerlendirilen her program için en az bir PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

11 MÜDEK Değerlendirmelerinin Temel Özellikleri
SIRALAMA değil DEĞERLENDİRME ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, BÖLÜM değil PROGRAM değerlendirme DOKÜMANTASYON’a dayalı, BİLİNEN (gizli olmayan) değerlendirme ÖLÇÜTLERİ ve SÜRECİ Eğitimli değerlendirme TAKIMLARI Takım değerlendirmesi süreci  TASLAK RAPOR MÜDEK’ce son değerlendirme  SONUÇ RAPORU 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

12 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları Eğitim Programı Öğrenciler Öğretim Kadrosu Altyapı Kurumsal Destek ve Parasal Kaynaklar Programa Özgü Ölçütler 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

13 Program Eğitim Amaçları
Mezunların programı bitirmelerini izleyen bir kaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler Kurum, fakülte ve bölümün özgörevleri ile uyumlu olmalı Erişimleri 3-5 yıllık dönemlerle ölçülmeli, değerlendirilmeli ve sonuçları program iyileştirme çalışmalarında kullanılmalı Ölçme ve değerlendirmelerinde mezunlar, işverenler vb. dış paydaşlar kullanılır 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

14 Program Çıktıları Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar bilmeleri ya da yapabilmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler Program eğitim amaçlarına ulaşmak için gerekli olmalı Erişimleri yıllık ya da yarıyıllık dönemlerle ölçülmeli, değerlendirilmeli ve sonuçları program iyileştirme çalışmalarında kullanılmalı Ölçme ve değerlendirmelerinde genellikle öğrenciler, öğretim üyeleri vb. iç paydaşlar kullanılır 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

15 MÜDEK Değerlendirme Süreci Takvimi [2003-2004 Değerlendirme Dönemi]
MÜDEK'e başvuru (Dekanlıklar) [01 Mart 2003] Özdeğerlendirme Raporlarının (ÖDR) hazırlanması ve MÜDEK’e teslimi (Dekanlık + Bölümler) [01 Ağustos 2003] ÖDR incelenmesi, kurumlardan ek bilgi istenmesi (Değerlendirme Takımları) [Eylül-Ekim 2003] Kurum ziyareti (Değerlendirme Takımları) [Kasım-Aralık 2003] Değerlendirme raporları (Değerlendirme Takımları) [Ocak-Şubat 2004] Değerlendirmenin sonuçlandırılması (MÜDEK) [Mart-Haziran 2004] 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

16 Değerlendirme Sürecinin Evreleri
Ziyaret öncesi etkinlikler Kurum ziyareti (3 gün) Ziyaret sonrası etkinlikler I Eylül-Ekim II Kasım-Aralık Ziyaretin son günü III 60 gün 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

17 Değerlendirme Bulguları
Olumlu Yönler Olumsuz Yönler Eksiklik: Bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Program ölçütler ile uyum içinde değildir. Zayıflık: Bir ölçütün sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı garantisi vermediğini gösterir. Ölçütlerin daha kuvvetli bir şekilde sağlanması için kurumca düzeltici önlemler alınması gereklidir. Kaygı: Bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. Ölçütlerin sağlanmasının devamını garanti etmek için kurumca olumlu bir girişim yapılması gerekmektedir. Gözlem: Değerlendirmede kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili olmayan bir yorum ya da öneridir. Kurumun programlarını daha da geliştirmek için gösterdiği sürekli çabalara yardımcı olmak üzere önerilmiştir. 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

18 Değerlendirme Sonuçları
Eksiklik ya da zayıflık yok  Yetkinlik (6 yıl sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatma) Eksiklik yok, ancak zayıflık var  Yetkinlik (2 yıl sonraki ara rapor ya da ara ziyarete kadar şartlı uzatma) Eksiklik var  Kanıt Göster (1 yıl sonra ziyaret yenilenecek) “Kanıt Göster” sonrası eksiklik var  Yetkinlik Vermeme 12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul

19 MÜDEK http://mudek.me.metu.edu.tr TEŞEKKÜRLER
12. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2003, İstanbul


"Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları