Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon Prof. Dr. Bülent E. Platin Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 12. Ulusal Kalite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon Prof. Dr. Bülent E. Platin Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 12. Ulusal Kalite."— Sunum transkripti:

1 Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon Prof. Dr. Bülent E. Platin Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 12. Ulusal Kalite Kongresi 14 Ekim 2003, İstanbul

2 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 2 •ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.) “Substantial Equivalency” •MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) “Yetkinlik” Akreditasyon Etkinliklerini Yürüten Kuruluşlar

3 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994Kimya, Maden 1996Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina, Metalurji 2002Bilgisayar, Çevre, Endüstri, Gıda, Havacılık, Jeoloji, Petrol ve D.Gaz [EC 2000] 2004Elektrik-Elektronik, İnşaat, Kimya, Maden, Makina, Metalurji ve Malzeme (2. kez) [EC 2000] Bilkent Üniversitesi 1995Endüstri 1997Elektrik-Elektronik 2002Endüstri (2. kez) Boğaziçi Üniversitesi 1999Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya, Makina İstanbul Teknik Üniversitesi 2003Deniz Teknolojisi, Endüstri, Gemi İnşaatı, Gıda, Jeofizik, Kimya, Maden, Makina, Metalurji ve Malzeme, Tekstil, Uçak, Uzay [EC 2000] Ülkemizdeki ABET Etkinlikleri

4 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 4 ABET Değerlendirmesi Türkiye + KKTC Toplamı (2001) Üniversite467 Fakülte984 Program Türü1944 Toplam Program33250 ABET Etkinlikleri ve Türkiye’deki Mühendislik Programları

5 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 5 •Ocak 2001: Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) kurulması ve çalışma grupları oluşturulması •Mayıs 2001 – Mart 2002: Mühendislik Eğitimini Değerlendirme Grubu çalışmaları •Ocak 2002: Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Sistemi’nin MDK tarafından benimsenmesi •Mayıs 2002: MÜDEK’in kuruluşu MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu

6 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 6 TEMEL AMAÇ Mühendislik eğitimini teşvik edip ve ilerletmek; böylece daha iyi eğitilmiş, kalitesi yüksek mühendisler yetiştirilmesini sağlayarak toplum refahını ileri götürmek TEMEL İŞLEV Mezunlarına “mühendis” derecesi verilen MDK bünyesindeki mühendislik programları için ayrıntılı bir değerlendirilme programı düzenlemek ve uygulamak MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu

7 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 7 MÜDEK TEMEL ÖZELLİKLER •Yönetsel özerklik •Nesnel ölçütlere dayalı değerlendirme •Açıklık, şeffaflık   kurumsal gizlilik •Değerlendirmelerde son karar organı •Üniversite yönetimleri ile ilişkisiz kadro •Hafızalı kadro değişimi

8 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 8 Eğitim Çalışma Grubu MDK Değerlendirme Takımı Değerlendirme Takımı Değerlendirme Takımı MÜDEK MÜDEK Yapısı

9 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 9 MÜDEK Üyeleri •Toplam sekiz üye o 4 üniversite öğretim üyesi o 1 TMMOB temsilcisi o 1 KalDer temsilcisi o 2 sanayi temsilcisi •MDK üyeleri MÜDEK üyesi ya da MÜDEK Değerlendiricisi olarak görev yapamıyor •2 yıllık görev süresi (ardışık en çok 3 dönem) •Aralarından 3 üye: o Başkan o Başkan yardımcısı (bir sonraki dönemin başkanı) o Önceki başkan

10 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 10 MÜDEK Değerlendirme Takımları •Değerlendirilecek programları yürüten her fakülte için ayrı bir TAKIM • TAKIM BAŞKANI (MÜDEK Üyesi) •Değerlendirilen her program için en az bir PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ

11 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 11 MÜDEK Değerlendirmelerinin Temel Özellikleri •SIRALAMA değil DEĞERLENDİRME •ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, BÖLÜM değil PROGRAM değerlendirme •DOKÜMANTASYON’a dayalı, BİLİNEN (gizli olmayan) değerlendirme ÖLÇÜTLERİ ve SÜRECİ •Eğitimli değerlendirme TAKIMLARI •Takım değerlendirmesi süreci  TASLAK RAPOR •MÜDEK’ce son değerlendirme  SONUÇ RAPORU

12 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 12 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri •Program Eğitim AmaçlarıProgram Eğitim Amaçları •Program ÇıktılarıProgram Çıktıları •Eğitim Programı •Öğrenciler •Öğretim Kadrosu •Altyapı •Kurumsal Destek ve Parasal Kaynaklar •Programa Özgü Ölçütler

13 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 13 Program Eğitim Amaçları •Mezunların programı bitirmelerini izleyen bir kaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler •Kurum, fakülte ve bölümün özgörevleri ile uyumlu olmalı •Erişimleri 3-5 yıllık dönemlerle ölçülmeli, değerlendirilmeli ve sonuçları program iyileştirme çalışmalarında kullanılmalı •Ölçme ve değerlendirmelerinde mezunlar, işverenler vb. dış paydaşlar kullanılır

14 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 14 Program Çıktıları •Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar bilmeleri ya da yapabilmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler •Program eğitim amaçlarına ulaşmak için gerekli olmalı •Erişimleri yıllık ya da yarıyıllık dönemlerle ölçülmeli, değerlendirilmeli ve sonuçları program iyileştirme çalışmalarında kullanılmalı •Ölçme ve değerlendirmelerinde genellikle öğrenciler, öğretim üyeleri vb. iç paydaşlar kullanılır

15 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 15 MÜDEK Değerlendirme Süreci Takvimi [2003-2004 Değerlendirme Dönemi] •MÜDEK'e başvuru (Dekanlıklar) [01 Mart 2003] •Özdeğerlendirme Raporlarının (ÖDR) hazırlanması ve MÜDEK’e teslimi (Dekanlık + Bölümler) [01 Ağustos 2003] •ÖDR incelenmesi, kurumlardan ek bilgi istenmesi (Değerlendirme Takımları) [Eylül-Ekim 2003] •Kurum ziyareti (Değerlendirme Takımları) [Kasım-Aralık 2003] •Değerlendirme raporları (Değerlendirme Takımları) [Ocak-Şubat 2004] •Değerlendirmenin sonuçlandırılması (MÜDEK) [Mart-Haziran 2004]

16 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 16 Değerlendirme Sürecinin Evreleri I.Ziyaret öncesi etkinlikler II.Kurum ziyareti (3 gün) III.Ziyaret sonrası etkinlikler I Eylül-Ekim II Kasım-Aralık III 60 gün Ziyaretin son günü

17 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 17 Değerlendirme Bulguları •Olumlu Yönler •Olumsuz Yönler o Eksiklik: Bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Program ölçütler ile uyum içinde değildir. o Zayıflık: Bir ölçütün sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı garantisi vermediğini gösterir. Ölçütlerin daha kuvvetli bir şekilde sağlanması için kurumca düzeltici önlemler alınması gereklidir. o Kaygı: Bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. Ölçütlerin sağlanmasının devamını garanti etmek için kurumca olumlu bir girişim yapılması gerekmektedir. o Gözlem: Değerlendirmede kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili olmayan bir yorum ya da öneridir. Kurumun programlarını daha da geliştirmek için gösterdiği sürekli çabalara yardımcı olmak üzere önerilmiştir.

18 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 18 Değerlendirme Sonuçları •Eksiklik ya da zayıflık yok  Yetkinlik (6 yıl sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatma) •Eksiklik yok, ancak zayıflık var  Yetkinlik (2 yıl sonraki ara rapor ya da ara ziyarete kadar şartlı uzatma) •Eksiklik var  Kanıt Göster (1 yıl sonra ziyaret yenilenecek) •“Kanıt Göster” sonrası eksiklik var  Yetkinlik Vermeme

19 12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul Platin 19 MÜDEK http://mudek.me.metu.edu.tr TEŞEKKÜRLER


"Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon Prof. Dr. Bülent E. Platin Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 12. Ulusal Kalite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları