Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BOLOGNA SÜRECİ ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BOLOGNA SÜRECİ ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ."— Sunum transkripti:

1 1 BOLOGNA SÜRECİ ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

2 2 Amaç; Bologna Sürecinin kurumda içselleştirilmesidir. Avrupa yükseköğretim alanı kapsamında AKTS, DE, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler yükseköğretim kurumlarımızın yeniden yapılandırılmasını desteklemek ve ulusal alanda yönlendirmektir AKTS, DE, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler konularında yükseköğretim kurumlarımızın yeniden yapılandırılmasını desteklemek ve ulusal alanda yönlendirmektir.

3 3 Kocaeli Üniversitesi olarak neler yaptık ve yapmaktayız? Kocaeli Üniversitesi olarak neler yaptık ve yapmaktayız? Kocaeli Üniversitesi BEK kuruldu. Kocaeli Üniversitesi BEK kuruldu. Hedef; Hedef; “Üniversitenin ulusal ve uluslararası konumunu güçlendirmek” Bologna Süreci sadece bir fırsat ve hareket alanıdır.

4 4 Geniş katılımlı bir BEK oluşturuldu. Komisyon kendi dinamiğini/gündemini yaratmada zorlandı. Komisyon kendi dinamiğini/gündemini yaratmada zorlandı. 19 kişilik komisyon...! Doğru karardı. 11 fakülte Devlet Konservatuvarı 3 enstitü 7 yüksekokul 19 meslek yüksekokulu Her eğitim birimi ayrı bir dinamik...! demokratik olma – kurumu kucaklama – uyum sağlama

5 5 Önemli bir ayrıntı; her hafta düzenli olarak toplandık. Somut sonuçlar olmasa da, komisyonun birbirini tanımaortak anlayışve bilgi oluşturmasında komisyonun birbirini tanıma, ortak anlayış ve bilgi oluşturmasında katkısı oldu. Küçük ama önemli nokta, katılımcıların idari görevlerinin olmaması, deneyimleri ve çalışma arzularıdır. zorunlu üyeler dışında, katılımcıların idari görevlerinin olmaması, deneyimleri ve çalışma arzularıdır.

6 6 İlk adım, kendimizi eğitmek oldu. İlk adım, kendimizi eğitmek oldu. Bologna uzmanları,SakaryaÜniversitesi, Eğitim Fakültesi Bologna uzmanları, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi komisyonun kendi dilini ve belgelerini oluşturma süreci.

7 7 İlk Dönem Çalışmalar İlk Dönem Çalışmalar Alt k omisyonlar; Program geliştirme, 21 toplantı - Program geliştirme, 21 toplantı - Ölçme ve değerlendirme, Ocak/Mart 2010 Kalite güvencesipilot çalışma Aralık 2009 - Kalite güvencesi pilot çalışma Aralık 2009 - Yazılım çalışması 14 toplantı Aralık 2009

8 8 Bu aşama, BEK düzeyinde kolay geçilemedi. Bologna uzmanları Bologna uzmanları ve sunumları, BEK üyeleri BEK üyeleri ve kişisel deneyimler ile çözüm önerileri, Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri güçlü bir karakter Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, BEK’e özgü bilgilerininoluşturulması BEK’e özgü bilgilerinin oluşturulması nda belirleyici oldu.

9 9 Komisyon işleyişinin ve ilişkilerinin demokratikleşmesi Komisyon işleyişinin ve ilişkilerinin demokratikleşmesi. Komisyonun en zorlu dönemi, bugün BEK için birikime dönüşmeye başladı. Üniversiteyi bağlayıcı ortak çalışma belgesi Üniversiteyi bağlayıcı ortak çalışma belgesi. Senato kararı BEK çalışmaları web sayfası BEK çalışmaları web sayfası. Üniversite içi etkileşimi istekli akademisyenler açısından kolaylaştırmak.

10 10 Kocaeli Üniversitesi Çalışma Takvimi Kocaeli Üniversitesi Çalışma Takvimi Çalışma grupları ve doküman/web hazırlığı (Şubat 2009) Çalışma grupları ve doküman/web hazırlığı (Şubat 2009) Senato kararı (Şubat 2009) Senato kararı (Şubat 2009) Sürecin basamakları, takvim ve görev alacak öğretim üyeleri konusunda karar Akademik yönetimi bilgilendirme toplantısı (Mart 2009) Akademik yönetimi bilgilendirme toplantısı (Mart 2009) Süreç hakkında bilgilenme ve gönüllü katılımı sağlama Sosyal alanlar / Fen alanları / MYO

11 11 Bürokratik yapıdan kurtulamadık! Bürokratik yapıdan kurtulamadık! 11 fakülte, 3 enstitü, 7 yüksekokul ve 19 MYO Üstelik herkes tecrübeli...!!! BEK ve eğitimlerle yönlendiricilik... koordinasyon kurulu - Akademik birimlerinde koordinasyon kurulu operatif komisyonlar - Bölüm / program düzeyinde operatif komisyonlar

12 12 Birimlerde ekipler oluşturulması (Mart 2009) Birimlerde ekipler oluşturulması (Mart 2009) - Fakülte ve Yüksekokullar - Fakülte ve Yüksekokullar Koordinasyondan Sorumlu Kurul: (en az 3 kişi) Koordinasyondan Sorumlu Kurul: (en az 3 kişi) Akademik işlerden sorumlu dekan yardımcısıAkademik işlerden sorumlu dekan yardımcısı Akademik programlarda tecrübeli öğretim üyesiAkademik programlarda tecrübeli öğretim üyesi Araştırma görevlisi (en az bir kişi)Araştırma görevlisi (en az bir kişi) Bölümler Düzeyinde: Bölümler Düzeyinde: Bölüm BaşkanıBölüm Başkanı Anabilim Dalı BaşkanlarıAnabilim Dalı Başkanları Araştırma görevlileri (uygun sayıda)Araştırma görevlileri (uygun sayıda) Öğrenci Temsilcisi (uygun görülürse)Öğrenci Temsilcisi (uygun görülürse)

13 13 - Meslek Yüksekokulları - Meslek Yüksekokulları Koordinasyondan Sorumlu Kurul:(3 kişi) Akademik işlerden sorumlu müdür yardımcısı Akademik işlerden sorumlu müdür yardımcısı Akademik programlarda tecrübeli 2 öğretim üyesi Akademik programlarda tecrübeli 2 öğretim üyesi Program Düzeyinde: Sosyal Programlar: Sosyal Programlar: Program koordinatörleriProgram koordinatörleri Öğretim elemanlarıÖğretim elemanları Teknik Programlar: Teknik Programlar: Program koordinatörleriProgram koordinatörleri Öğretim elemanlarıÖğretim elemanları

14 14 Program geliştirme sürecinde ekiplerin eğitimi (Mart-Nisan 2009) Program geliştirme sürecinde ekiplerin eğitimi (Mart-Nisan 2009) Fen-Teknik programlar Sosyal programlar Sağlık programları Sanat programları MYO fen-teknik programlar MYO sosyal programlar Program çıktıları ile ders öğrenim çıktılarının ilişkilendirilmesi eğitimi (Haziran 2009) Program çıktıları ile ders öğrenim çıktılarının ilişkilendirilmesi eğitimi (Haziran 2009)

15 15 Üniversite düzeyinde program geliştirme çalışmalarına başlama (Nisan 2009) Üniversite düzeyinde program geliştirme çalışmalarına başlama (Nisan 2009) Program - taslak - çıktıları (Temmuz 2009) Program - taslak - çıktıları (Temmuz 2009) * Eski programların analizi ve yeni ders listelerinin düzenlenmesi çalışmaları (Ekim 2009) * Ders içeriklerinin ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi çalışmaları (Aralık 2009) * Program çıktılarıyla ders çıktılarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi (Nisan 2010)

16 16 Program ve ders öğrenme çıktıları, içerikler ve AKTS pekiştirme eğitimi (Kasım 2009) Program ve ders öğrenme çıktıları, içerikler ve AKTS pekiştirme eğitimi (Kasım 2009) Fen-Teknik programlar Sosyal programlar Sağlık programları Sanat programları MYO fen-teknik programlar MYO sosyal programlar

17 17 Bilgi sisteminin üniversiteye tanıtımı, öneri ve eleştirilerin alınması (16 Eylül 2009) Bilgi sisteminin üniversiteye tanıtımı, öneri ve eleştirilerin alınması (16 Eylül 2009) Bilgi sistemi kılavuzu ve kullanım eğitimi (Aralık 2009) Bilgi sistemi kılavuzu ve kullanım eğitimi (Aralık 2009) 2 saatlik toplam 14 eğitim toplantısı Hizmet içi eğitim ve yönetmelik çalışmaları (Mayıs 2010) Hizmet içi eğitim ve yönetmelik çalışmaları (Mayıs 2010) eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme eğitimleri SENATO onayı ve 2010-11 öğretim yılı uygulaması (Mayıs 2010) SENATO onayı ve 2010-11 öğretim yılı uygulaması (Mayıs 2010)

18 18 BEK Eğitimlerinin Başlaması ile; Ahmet Cevdet Paşa’nın bir sözü gerçek oldu... “Eski köye yeni adet her ne kadar hayırlı olsa da, bu alemin ondan nefreti eski adettir.” Üniversite yönetiminin istekliliği ve desteği, Bologna toplantıları süreci kolaylaştırdı. Mesaj, sürecin bizleri teğet geçmeyeceği çok açık sürecin bizleri teğet geçmeyeceği çok açık.

19 19 Üniversite düzeyinde eğitim Üniversite düzeyinde eğitim eğitim fakültesi öğretim üyelerinin katkısı yadsınamaz. - akademik idari kadroya ve - koordinasyon kurulları ve komisyon üyelerine “program çıktıları ve program geliştirme” “program çıktıları ve program geliştirme” eğitimleri Temmuz 2008 - taslak - program çıktıları tamamlandı. Dersler, öğrenme çıktıları ve AKTS çalışılıyor.

20 20 Kasım 2008 Sakarya Üniversitesi Toplantısı Kasım 2008 Sakarya Üniversitesi Toplantısı ile sanal alem farkındalığı... S anal ortamda çalışmanın kolaylığı. S anal ortamda çalışmanın kolaylığı. Yazılı belge ve klasörlerden kurtulma. Yazılı belge ve klasörlerden kurtulma. değerlendirme, tartışma, izleme ve karşılıklı etkileşim...

21 21 “Bologna Süreci” yerine “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci”

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27 Sürecin karşımıza çıkardığı tartışma alanları Sürecin karşımıza çıkardığı tartışma alanları ( Bilinen, şikayet edilen ama çalışılmayan konular ) - Benzer veya ortak derslerle ilgili çalışma. - Coğrafi dağılım ve öğrenci sayılarını dikkate alarak seçmeli derslerle ilgili öneri. - Alan ve alanda dışı seçmeli derslerle fakülte/üniversite öğrenci hareketliliğini arttırma. - Seçmeli dersler kapsamında akıllı sınıflardan faydalanma. - Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğini yenileme. - Mezunlarla iletişimi güçlendirme. - Kariyer danışmanlık hizmetini geliştirme.

28 28 Bugün önemli sonuç; üniversite, Bologna Sürecini günlük yaşamında düşünmeye başlamıştır. Ancak düşünmek, uygulamada beklenen sonuçları her koşulda mümkün kılmıyor.


"1 BOLOGNA SÜRECİ ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları