Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAKA-6 DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA. 1. Pnömotoraks vakası 24 yaşında erkek hasta 43672515250 Göğüs ağrısı Sol spontan pnömotoraks tanısı ile göğüs hastalıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAKA-6 DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA. 1. Pnömotoraks vakası 24 yaşında erkek hasta 43672515250 Göğüs ağrısı Sol spontan pnömotoraks tanısı ile göğüs hastalıkları."— Sunum transkripti:

1 VAKA-6 DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA

2 1. Pnömotoraks vakası 24 yaşında erkek hasta 43672515250 Göğüs ağrısı Sol spontan pnömotoraks tanısı ile göğüs hastalıkları klniğimizde takip edilen hasta oksijen ile takip ediliyor, danışılan göğüs cerrahisi uzmanı minimal pnömotoraks olduğu için tüp drenaj düşünmemiş. Sigara kullanıyor.

3 Tanımlar Pnömotoraks: Plevral aralıkta hava toplanması ve akciğerin çökmesi Hava plevral boşluğa 3 yoldan girebilir: 1. Akciğerdeki bir bleb ya da bülün rüptürü 2. Trakea ya da özofagus gibi içinde hava olan bir yapının rüptürü 3. Travma sonucu göğüs duvarında oluşan defektten

4 Pnömotoraks Sınıflandırılması (etiyolojik) Spontan *Primer spontan *Sekonder spontan Travmatik İyatrojenik (Tıbbi girişim sonucu)

5 Süreyyapaşa Verileri 06.12.20007 tarihinde A. Bronşit tanısı ile kaydı var. Ondan sonra ilk kaydı 11.09.2014 tarihinde pnömotoraks tanısı ile var. 08.10.2014 tarihine kadar farklı tarihlerde 5-6 kaydı var. En son 09.11.2014 tarihinde yine pnömotoraks tanısı ile Göğüs Hastalıkları Kliniği’mize yatırılmış.

6 Toraks BT (12.11.2014)

7 Toraks BT

8

9

10

11 Konsültasyon notum (13.11.2014) hastada 2-3 defa solda parsiyel nüks pnömotoraks olmuş, 2012'de başladığını ifade ediyor, en son bir ay önce olmuş, yeni çekilen toraks BT'sinde sağ üst lob apikal segmentte büller, solda parsiyel pnömotoraks var, solda da muhtemelen pnömotoraks nedeniyle tam izlenemeyen bülleri mevcut. hastaya elektif şartlarda cerrahi önerildi, şu an göğüs tüpü takılmadan idare edilebilir, ama göğüs tüpü takılmadan ameliyatla halledilmesi daha uygun olur kanatindeyim, zira soldaki pnömotoraks artabilir, sağda da aynı anda pnömotoraks gelişebilir, o nedenle hastanın göğüs cerrahisi kliniğinde takibi önerilir, iyi çalışmalar doç.dr. irfan yalçınkaya

12 Pnömotoraksda tedavinin amacı 1. Plevral boşluktahi havayı tahliye edip akciğerin açılmasını (ekspansiyonunu) sağlamak 2. Nüksü (rekürrens) önlemek

13 Pnömotoraksda Tedavi Gözlem ve O2 desteği Torasentez yoluyla havanın boşatılması (iğne aspirasyonu) Kapalı göğüs drenajı (Plörokan katater, polietilen ya da pezzer dren ile) Cerrahi *Torakotomi *Torakoskopi

14 Pnömotoraksda cerrahi endikasyonlar 1. Hava kaçağının uzun sürmesi (bir haftada fazla) 2. Nüks 3. Kontralateral px hikayesi 4. Toraks BT’de bül saptanması 5. Pnömonektomili vaka 6. Mesleki ve sosyal durum Bu vakada hangisi ya da hangileri endikasyonu oluşturuyor?

15 Tek insizyon VATS (25.11.2014) Wedge rezeksiyon+Plevral abrazyon

16 Ameliyat öncesi ve aynı gün

17 İlk kontrol akciğer grafisi

18 2. Pnömotoraks vakası 55 yaşında bayan, ev hanımı 34966807182 10 gün önce spontan pnömotoraks tanısı ile kapalı göğüs drenajı uygulanmış, 4 gün sonra dreni alınmış, fakat 4 saat sonra yine akciğer çökmüş. Hasta İstanbul’a gelmek ve kapalı cerrahi olmak istediğinden sevk edilmiş. Geldiğinde dreni vardı ve hava kaçağı devam ediyordu.

19 Yatış akciğer grafisi

20 Toraks BT’de bül saptandı

21 Toraks BT

22 Tek insizyon VATS (dren yeri genişletildi) bül (alt lob sup. segment) eksizyonu+plevral abrazyon

23 Ameliyat günü ve dren alındıktan sonra

24 3. Pnömotoraks vakası 17 yaşında, erkek, astenik tip 43657718416 Aynı gün sağda göğüs ve sırt ağrısı mevcut olan hasta bir hastaneden 19.12.2014 cuma gecesi pnömotoraks tanısıyla sevkedildi. 1 ay önce sol tarafta pnömotoraks tanısıyla kapalı göğüs drenajı uygulanmış Sigara kullanmıyor Toraks BT: Normal

25 Drenaj öncesi ve sonrası

26 Dr. Mustafa Vayvada Uzmanlık sınav vakası

27 Tek insizyon VATS (dren yeri genişletildi, üst lob apikalde bir adet küçük bül saptandı)) Wedge rezeksiyon+plevral abrazyon (22.12.2014) Operasyon günüTaburculuk öncesi

28 Prognoz 2.5 ay sonra sağ göğüsde ani, batıcı tarzda bir göğüs ağrısı olmuş. Akciğer grafisinde sağda üst zonda minimal px mevcuttu Sağ üst 2. İKA’tan pezzer dren ile KGD uygulandı Otolog kan ile plörodez uygulandı


"VAKA-6 DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA. 1. Pnömotoraks vakası 24 yaşında erkek hasta 43672515250 Göğüs ağrısı Sol spontan pnömotoraks tanısı ile göğüs hastalıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları