Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

*2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "*2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak."— Sunum transkripti:

1

2 *2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

3 ORTAK DEĞERLENDİRME KAPSAMINDAKİ DERSLER 1. Fen ve Teknoloji 2. Matematik 3. Türkçe 4. Yabancı Dil 5. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 6. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

4

5 NASIL UYGULANACAK  Her dönem;  iki yazılısı olan derslerden birincisi, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi ortak yapılacak. Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Yabancı Dil  Sınav soruları işlenen müfredatı kapsayacak şekilde seçilecek.

6 *Altı temel dersten yapılacak birinci dönemdeki yazılılar Kasım ayının son haftasında, *İkinci dönemdeki sınavlar ise Nisan ayının son haftasında yapılacak. *Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. *Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

7 *Sınavlar 40 dakikalık ders saatini aşmayacak şekilde tek ders saatinde yapılacak. *Sınav günlerinde sınav dışında eğitim-öğretim olmayacak.

8 *Her yazılı bir ders saatini aşmayacak şekilde yani 40 dakikalık bir sürede yapılacak. *Biraz ara verildikten sonra ikinci yazılı yapılacak. Aynı şekilde üçüncü yazılı yapılarak bir gün tamamlanmış olacak. *İkinci günde aynı şekilde geri kalan üç dersin yazılısı yapılarak sınavlar tamamlanmış olacak.

9 *Sınavdaki soru sayısı şuanda kesinleşmemiş olmakla birlikte ortalama her dersten 20'şer soru olacak. *Dersin durumuna göre soru sayıları değişebilecek.

10

11 TÜRKÇE dersinden; FİİLİMSİLER konusundan soru sorulacak.

12 MATEMATİK dersinden; 1-) ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMLER 2-) DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 3-)OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ 4-)HİSTOGRAM 5-)ÜSLÜ SAYILAR 6-) KAREKÖKLÜ SAYILAR konularından soru sorulacak.

13 FEN VE TEKNOLOJİ dersinden; 1-) HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM. 2-) KUVVET VE HAREKET konularından soru sorulacak.

14 İNKILAP TARİHİ dersinden; 1-) BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. 2-) MİLLİ UYANIŞ. 3-) YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER konularından soru sorulacak.

15 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ dersinden; 1-) ZEKAT 2-) HAC VE KURBAN 3-) KAZA VE KADER konularından soru sorulacak.

16 İNGİLİZCE dersinden; 1-) FRİENDSHİP 2-) ROAD TO SUCCESS. 3-)İMPROVİNG ONE’S LOOKS konularından soru sorulacak.

17

18 *Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek *Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.

19

20 *Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir Hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak *Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak *Mazeret sınavı bir kere olacak. *Bu sınava da girmeyen öğrencilerin puanları hesaplanırken en düşük standart puan değerlendirmeye alınacak.

21

22 *Sınav sorularının hazırlanması ve okullara ulaştırılması SBS deki gibi olacağından problem olmayacak. *Gözetmen öğretmenler kendi okullarının dışında farklı okullarda sınav gözetmenliği yapacağı için sınavlar daha objektif olacak. *Dört farklı yazılı kağıdı olacağından ve öğrenciler tek tek oturacağından dolayı kopya çekme olasılığı da çok zayıf bir ihtimal olacak.

23

24 ÖRNEK PUAN HESAPLAMASI  Öğrencinin her bir ders için; aldığı tüm notlarının (sınav, proje vb.) ortalaması alınarak o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılır,  Bu çarpımların hepsi toplanır,  Haftalık toplam ders saatine bölünerek o döneme ait ağırlıklı ortalaması hesaplanır.  NOT: YBP hesaplanmasında sadece sınava girilen dersler değil tüm dersler etkilidir.

25 Dersler Haftalık 1.Sınav P. 2.Sınav P. 3.Sınav P. Performans Ortalama Ağırlıklı Ortalama Ders Saati Türkçe 5 70 80 90 100 85 (85*5)/27=15,74 Matematik 4 70 80 90 100 85 (85*4)/27=12,59 Din Kültürü 2 80 90 85 85 (85*2)/27= 6,29

26 YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?  Öğrencinin derslerden aldığı tüm notlarının (sınav, proje vb.) ortalaması alınarak o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılır ve haftalık toplam ders saatine bölünerek o dersin o döneme ait ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Birinci ve ikinci dönem ağırlıklı ortalamaların toplamı yıl sonu puanını verir. NOT: YBP hesaplanmasında sadece sınava girilen dersler değil tüm dersler etkilidir.

27

28 YBP6 + YBP7 + YBP8 3

29

30 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI NEDİR? Ders Merkezi Sınav Notu Haftalık Ders Saati Ağırlıklı Türkçe75575*5=375 Matematik75475*4=300 Fen ve Tek.75475*4=300 Yabancı Dil75475*4=300 TC İnk. T ve A90290*2=180 Din K. Ve A.B.80280*2=160 TOPLAM 21 375+300+300+300+180+160= 1615 1615 / 21 = 76,90

31

32

33 Birden fazla öğrencinin Puanlarının eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralaması dikkate alınacaktır. 1-) Okul için yapılan tercihin öncelik sırasına bakılacaktır. Tercih sırasının da eşit olması durumunda; 2-) Sırasıyla 8. sınıf yılsonu başarı puanına bakılacak bunlarda eşit ise 7.sınıf puanına ve daha sonra 6.sınıf puanına bakılacak. Bunlarında eşit olması durumunda; 3-) Okula özürsüz yapılan devamsızlık sayısına bakılacaktır.

34 KISACA…  MERKEZİ sınav puanlarının etkisi %70… Dolayısıyla çok iyi hazırlanmak, düzenli çalışma ve takip ŞART!  Öğrenci daha fazla sınavla karşılaşacak. Bu sınavlarda başarılı olabilmesi için doğru bir şekilde hazırlanması, eksiklerini gidermesi gerekli.  Sınav değerlendirmeleri MERKEZİ yapılacak.  Yerleştirmeler MERKEZİ yapılacak. Yani Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi vb. fazla rağbet gören okullara MERKEZİ sistemle puan üstünlüğüne göre öğrenciler yerleşecek.

35 ÖĞRENCİNİN 6 ve 7. SINIF YBP’Sİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

36

37

38

39


"*2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları